Profilering ckg t kinderkasteeltje
Download
1 / 36

Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje. Algemeen. CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Erkend en gesubsidieerd door K&G, afdeling Preventieve Gezinsondersteuning In het Vlaamse land: 23 CKG’s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje' - kirk-padilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Profilering ckg t kinderkasteeltje
Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje

CKG Nazareth


Algemeen
Algemeen Kinderkasteeltje

 • CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

 • Erkend en gesubsidieerd door K&G, afdeling Preventieve Gezinsondersteuning

 • In het Vlaamse land: 23 CKG’s

 • Vooral gericht op kansarme regio’s. Vaak hebben de CKG’s een afdeling in een kansarme buurt

CKG Nazareth


Algemeen1
Algemeen Kinderkasteeltje

 • In Oost-Vlaanderen:

  Nazareth (met afd. Gentbrugge), Ronse, Evergem (met afd. Gent), Lierde (met afd. Aalst), Zottegem, St. Niklaas (afd. van Schilde)

 • Een CKG is 24/24 bereikbaar

CKG Nazareth


Ckg t kinderkasteeltje
CKG ‘t Kinderkasteeltje Kinderkasteeltje

 • CKG Nazareth: Residentieel

  Mobiel

  Triple P (individueel & groep)

  Drapstraat 49, 9810 Nazareth

  Tel: 09/ 385 40 15

  www.kinderkasteeltje.be

CKG Nazareth


CKG Gentbrugge: Buidel Mobiel Kinderkasteeltje

Amber

Jacob van Arteveldestr. 20, 9050 Gentbrugge

Tel: 09/ 230 47 94

www.kinderkasteeltje.be


Wat kan het ckg aanbieden
Wat kan het CKG Kinderkasteeltjeaanbieden?

 • Opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar

 • Bijzondere aandacht voor kinderen van 0 tot 6 jaar

 • Verschillende begeleidingsvormen

  die naadloos in elkaar kunnen overgaan

CKG Nazareth


Werkingsprincipes 1
Werkingsprincipes (1) Kinderkasteeltje

 • Vraaggericht

 • Betrokkenheid van kind en ouders in werking

 • Laagdrempelig

 • Vertrekken vanuit positieve krachten

 • Naadloze zorg

 • Voorkeur voor minst ingrijpende werkvorm

CKG Nazareth


Werkingsprincipes 2
Werkingsprincipes (2) Kinderkasteeltje

 • Samenwerking en overleg met andere diensten

 • Steunend op agogisch en pedagogisch beleid

 • Multi-disciplinair

CKG Nazareth


Opnameprocedure
Opnameprocedure Kinderkasteeltje

 • Aanmelding door ouders of hulpverleners (telefonisch, via mail, brief,…)

 • Intakegesprek in centrum of via huisbezoek

 • Bespreken op team

 • Hulpverleningsvoorstel voor ouders

  - Indien akkoord, opstart begeleiding

  of plaats op de wachtlijst

  - indien niet akkoord, zoeken naar gepaste doorverwijzing

 • Bij mobiele begeleidingen: mogelijks opnamestop bij te lange wachtlijst

CKG Nazareth


Wie werkt in het ckg 1
Wie werkt in het CKG (1) Kinderkasteeltje

 • Financieel-administratieve directie

 • Pedagogische directie – kwaliteitscoördinator

 • Pedagogisch team

  - pedagogisch verantwoordelijken

  - individueel kindbegeleidster

  - leefgroepbegeleid(st)ers

CKG Nazareth


Wie werkt in het ckg 2
Wie werkt in het CKG (2) Kinderkasteeltje

 • Sociaal team

  - verantwoordelijke sociale dienst

  - gezinsbegeleid(st)ers

 • Medisch team

  - verpleegkundige

  - arts verbonden aan het centrum

 • Administratief team

 • Logistiek team

 • Keukenteam

CKG Nazareth


Mobiele en ambulante modules opnamecriteria
Mobiele en ambulante modules: opnamecriteria Kinderkasteeltje

 • Nadruk ligt op pedagogische problematiek.

 • Voldoende perspectief op verandering met een tijdelijk hulpaanbod

 • Op vraag van de ouders of doorverwijzende instantie in samenspraak met de ouders.

CKG Nazareth


Mobiele en ambulante modules tegenindicaties
Mobiele en ambulante modules: tegenindicaties Kinderkasteeltje

 • Chronische problematiek

 • De veiligheid van het kind is onvoldoende gegarandeerd

CKG Nazareth


Na de begeleiding
Na de begeleiding Kinderkasteeltje

 • Meeste kinderen: terug naar gezin van herkomst

 • Al dan niet met verdere ondersteuning

 • Nazorg door CKG kan

 • Soms doorverwijzing naar langdurige begeleidingsdiensten

CKG Nazareth


Nazareth
Nazareth Kinderkasteeltje

CKG Nazareth


Begeleidingsvormen nazareth
Begeleidingsvormen Nazareth Kinderkasteeltje

 • Mobiele begeleiding

 • Triple P (individueel en groep)

 • Residentiële begeleiding

CKG Nazareth


Mobiele begeleiding
Mobiele begeleiding Kinderkasteeltje

 • Het gezin wordt in de thuiscontext begeleid

 • Wekelijks gesprek en/of interventie

 • Begeleiding aan de hand van samen opgestelde doelstellingen

 • Doel: verbeteren van de opvoedingsrelatie tussen ouders en kinderen

 • Begeleiding is gratis

CKG Nazareth


Mobiele begeleiding1
Mobiele begeleiding Kinderkasteeltje

 • Gesprekken met ouders

 • Ouder-kind momenten

 • Aandacht voor de beleving van het kind

 • Gebruik van materiaal om gesprek te faciliteren (duplo, doos vol gevoelens,…)

CKG Nazareth


Triple p
Triple P Kinderkasteeltje

Positief Pedagogisch Programma

Preventief en vroegtijdig interventieprogramma

Streeft ernaar een positieve, zorgzame ouder-kind relatie te bevorderen

Helpt ouders om doeltreffende strategieën te ontwikkelingen om belangrijke gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen te voorkomen.

Gericht op ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar

Gebaseerd op klinisch onderzoek – evidence based.


Principes van triple p
Principes van Triple P Kinderkasteeltje

 • Bieden van een veilige, uitdagende omgeving

 • Creëren van positieve leerervaringen

 • Assertieve discipline toepassen

 • Realistische verwachtingen stellen

 • Voor jezelf als ouder zorgen

CKG Nazareth


Triple p interventies
Triple P interventies Kinderkasteeltje

1.Universele Triple P

Algemene voorlichting via massamedia

2. Selectie Triple P

Informatief gesprek of reeks lezingen

3. Eerstelijns Triple P

Gerichte, kortdurende vaardigheidstraining tijdens individuele gesprekken

4. Standaard en groepsgerichte Triple P

Brede training individueel of in groep

5. Versterkt Triple P

Bijkomende gezinsinterventie

CKG Nazareth


Niveau 4 standaard triple p
Niveau 4: Standaard Triple P Kinderkasteeltje

 • Individuele oudertraining in opvoedingsvaardigheden

 • Actief oefenen

 • Versterken van vaardigheden

 • Programma van 10 sessies

 • Gratis

 • Wordt binnen de thuiscontext gegeven

CKG Nazareth


Niveau 4 groepsgericht triple p
Niveau 4: Groepsgericht Triple P Kinderkasteeltje

 • Groep van 10 tot 12 ouders

 • Actief oefenen van vaardigheden

 • Programma van 9 sessies

  - 5 x 2,5 uur groepsbijeenkomst

  - 3 x 20 min telefonische sessies

  - 1 eindsessie - groep

 • Sociale steun

 • Versterken van opvoedingsvaardigheden

 • Deelname aan de groep is gratis

 • Kan in Deinze, Nazareth of Gentbrugge doorgaan

CKG Nazareth


Residenti le begeleiding
Residentiële Kinderkasteeltjebegeleiding

 • Werken rond de opvoedingsvragen van de ouders

 • Wekelijks gesprek of interventie

 • Opvang en begeleiding van het kind in een leefgroep gedurende dag en nacht

 • Tegenindicaties

  - Opvangnood (vb. werksituatie)

  - Te specifieke problematiek bij het kind of ouder

CKG Nazareth


Residentieel
Residentieel Kinderkasteeltje

 • Ouderbijdrage wordt berekend op basis van inkomen

 • Minimum 1,25 euro Maximum 20 euro per dag

 • Sociaal tarief mogelijk

 • School- en medische kosten worden afzonderlijk aangerekend.

CKG Nazareth


Residentieel1
Residentieel Kinderkasteeltje

 • Onderscheid tussen perspectiefzoekend en perspectiefbiedend

 • Termijn afhankelijk van de module

CKG Nazareth


Leefgroepwerking
Leefgroepwerking Kinderkasteeltje

 • Verticale leefgroepen

 • 3 leefgroepen

 • Veiligheid – geborgenheid – rust - huiselijkheid

 • Observatie en opvolging ontwikkeling

 • Ruimte voor ouder- en kindparticipatie

 • Aandacht voor kind als individu

CKG Nazareth


Crisisopvang
Crisisopvang Kinderkasteeltje

 • via Crisisnetwerk

  Oost-Vlaanderen integrale jeugdhulp:

  • 0-12 jaar: CKG’s en 13-18 jaar: CAW

  • Enkel toegankelijk voor hulpverleners

  • CKG-netwerk 24/24u bereikbaar: 09/360 04 42

  • Opnameduur: 7 dagen (verlengbaar met 7 dagen)

CKG Nazareth


Afdeling gentbrugge
Afdeling KinderkasteeltjeGentbrugge

CKG Nazareth


Begeleidingsvormen
Begeleidingsvormen Kinderkasteeltje

 • Mobiele begeleiding

 • Buidelbegeleiding

 • Amberbegeleiding

CKG Nazareth


Buidelbegeleiding
Buidelbegeleiding Kinderkasteeltje

 • Vorm: individuele ouder-kindsessies (op het centrum) aangevuld met huisbezoeken

 • Methodieken tijdens de ouder-kindsessies:

  • samen 'doen' (spelen, koken, knutselen, uitstap,...)

  • video-interactietraining

  • modelling

  • gesprek (al dan niet aan de hand van concrete materialen zoals duplo's, doos vol gevoelens,...)

CKG Nazareth


Buidelbegeleiding1
Buidelbegeleiding Kinderkasteeltje

 • Meerwaarde van ouder-kindsessies:

  • de ouder investeert in het kind, er wordt gewerkt aan

   basisvertrouwen door ouder en kind samen te brengen

   op het niveau van het kind

  • alle voorwaarden zijn vervuld om tot een positieve interactie te komen (weg uit dagelijkse sleur, materiaal, ruimte,...)

  • direct inspelen door begeleider op interacties is mogelijk

 • Doel:ouder en kind werken samen aan het verbeteren van de opvoedingsrelatie

CKG Nazareth


Buidelbegeleiding2
Buidelbegeleiding Kinderkasteeltje

 • Minimaal één contact per week

 • Zorg op maat: de ouder- kindsessies variëren van 1 tot 3 per maand

 • Preventief mandaat

 • Doelstellingenplan, samen met ouders opgesteld

 • Begeleiding is gratis

CKG Nazareth


Amberbegeleiding
Amberbegeleiding Kinderkasteeltje

 • Kan van start gaan de laatste maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum of tot en met eerste 5 levensmaanden van de baby

 • Max. zes maanden begeleiding

 • Drie maal per week aan huis

 • Begeleiding is gratis

17-11-2014

CKG Nazareth


Amberbegeleiding1
Amberbegeleiding Kinderkasteeltje

 • Concrete invulling geven aan alle facetten van de ouder-kind interactie

 • Vier domeinen: extra aandacht

  - zorg voor de baby

  - hechtingsrelatie

  - ontwikkelingsstimulering

  - opbouw van een ondersteunend netwerk

17-11-2014

CKG Nazareth


Amberbegeleiding samenwerking met andere diensten
Amberbegeleiding Kinderkasteeltjesamenwerking met andere diensten

 • Nauwe samenwerking met verpleegkundige K&G

 • Contact met

  - Kraamcentrum

  - OCMW

  - Kinderdagverblijf of onthaalouder

  - Verwijzende instantie

  - Familiehulp

17-11-2014

CKG Nazareth