P stov n trav na semeno l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Pěstování trav na semeno PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pěstování trav na semeno. Kostřava červená (Festuca rubra). Význam pěstování trav. Jde o pěstování trav za účelem získání osiva. Je nezbytnou podmínkou pro praktické pícninářství. Pěstování trav na semeno může mít pro zemědělský podnik značný ekonomický význam. Požadavky na prostředí trav.

Download Presentation

Pěstování trav na semeno

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P stov n trav na semeno l.jpg

Pěstování trav na semeno

Kostřava červená(Festuca rubra)


V znam p stov n trav l.jpg

Význam pěstování trav

 • Jde o pěstování trav za účelem získání osiva.

 • Je nezbytnou podmínkou pro praktické pícninářství.

 • Pěstování trav na semeno může mít pro zemědělský podnik značný ekonomický význam.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Po adavky na prost ed trav l.jpg

Požadavky na prostředí trav

 • Nároky na teplo jsou na úrovni řepařské a bramborářské výrobní oblasti.

 • Optimum ročních srážek se pohybuje kolem 700 mm.

 • Nadbytek vody má za následek nadměrnou tvorbu vegetační části na úkor tvorby semen.

 • Nejlépe vyhovují půdy střední s dobrou zásobou vláhy.

 • U širokořádkových kultur nejsou vhodné půdy kamenité.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Po adavky na prost ed trav4 l.jpg

Požadavky na prostředí trav

 • Na svažitých pozemcích bývají větší sklizňové ztráty.

 • Na travní semenářství vyžaduje ucelený systém rostlinné výroby.

 • Svou víceletostí činí určité potíže v osevním postupu.

 • Nejvhodnější předplodinou jsou brambory.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


V iva a hnojen trav l.jpg

Výživa a hnojení trav

 • Správně volenou výživou seminářských porostů jsou zabezpečeny hlavní výnosové prvky: počet plodných odnoží, počet semen a hmotnost semen.

 • Celková dávka fosforu je 27 kg/ha a u draslíku 62 kg/ha.

 • Doporučené dávky dusíku se pohybují kolem 80-120 kg/ha.

 • Dávky dusíku dělíme podle toho, zda se jedná o trávy ozimého nebo jarního charakteru.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


V iva a hnojen trav6 l.jpg

Výživa a hnojení trav

 • Vápnění není zpravidla pro trávy nutností, protože dobře snáší kyselou půdní reakci.

 • Statková hnojiva se nepoužívají.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Zpracov n p dy l.jpg

Zpracování půdy

 • Na podzim se provádí orba na střední hloubku.

 • Na jaře po oschnutí hřebenů hráz zahájíme předseťovou přípravu.

 • Pod trávy má být půda dobře propracovaná, srovnaná a povrchově utužená.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Set trav l.jpg

Setí trav

 • Používáme biologicky hodnotné a uznané osivo.

 • Založení porostu:

  • Krycí plodiny

  • V čisté kultuře

 • Šířka řádků je 10 cm nebo 45 cm.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


O et ov n porostu trav l.jpg

Ošetřování porostu trav

 • Po zasetí pozemek uválíme.

 • Vzniklý půdní škraloup ničíme ježkovými válci.

 • Provádíme hubení plevelů.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Sklize trav l.jpg

Sklizeň trav

 • Na organizaci sklizně je třeba myslet již při zakládání porostu.

 • Provádí se přímo pomocí sklízecí mlátičky.

 • Důležité je určení sklizňové zralosti.

 • Hektarový výnos se pohybuje podle druhu v rozmezí 200–1 000 kg/ha.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Kost ava erven festuca rubra l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

 • Je nízká.

 • Vytrvalá a ozimého charakteru.

 • Nenáročná.

 • Otužilá a vhodná pro všechny podmínky.

 • Využívá se pro pastevní porosty, výběhy a luční porosty.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide12 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide13 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Způsob zakládání:

 • Seje se do hloubky 15-20 mm.

 • Výsevek je asi 13-15 kg/ha.

 • Nejzazší termín setí je 15. července.

 • Může se vysévat do obilných řádků, nejvhodnější jsou ale široké řádky.

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide14 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Slide15 l.jpg

Kostřava červená (Festuca rubra)

Víceleté pícniny - Kostřava červená


Pou it zdroje l.jpg

Použité zdroje

 • Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995

 • http://www.mendelu.cz

 • http://www.etext.czu.cz

 • http://www.biolib.cz

 • http://cs.wikipedia.org

Víceleté pícniny - Kostřava červená


 • Login