Tisztelt l togat ink
Download
1 / 28

Tisztelt Látogatóink! - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Tisztelt Látogatóink!. Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk részvételéről, feladatairól a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011 „A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben” című pályázatban. Készítette: Tóth Erika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tisztelt Látogatóink!' - kiril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tisztelt l togat ink
Tisztelt Látogatóink!

Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

részvételéről, feladatairól a

TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011

„A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben”

című pályázatban.

Készítette: Tóth Erika

szakmai vezető


A nemzeti fejleszt si gyn ks g p ly zata
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázata

A TÁMOP - 3.1.4. /08/ 2

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

hozzáférés - Innovatív intézményekben”

című pályázatot 2008 novemberében

hirdette meg a NFÜ.


Mi a p ly zat c lja
Mi a pályázat célja?

 • Hozzásegítse a diákokat az életen át tartó tanulás megalapozásához.

 • A munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást segítse.

 • A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyának megteremtése.

 • A szülő - iskola kapcsolatának erősítése.

 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatásban, az ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése.

 • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.

 • A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése.

 • A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázat keretében beszerzett eszközök pedagógiai,szakmai használatára való felkészítés, az IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).


Mi a kompetencia
Mi a kompetencia?

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

„Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (SuliNova)

Egyszerűen fogalmazva:

Képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek bennünket, hogy a folytonosan változó világban, az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.


A kompetencia 6 sszetev je
A kompetencia 6 összetevője

 • ismeretek, tudás

 • készségek, jártasságok

 • személyes értékek

 • attitüd

 • személyiségvonások

 • motivációk


A p ly z
A pályázó

A Vas Megye Önkormányzata mint intézményfenntartó 104.855.081 Ft támogatást nyert el a projekt megvalósítására, amelyből iskolánk a pályázat keretében az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában 14.105.725 Ft támogatásban részesül.

Mire használható fel ez az összeg?

- oktatásfejlesztésre

- eszközbeszerzésre

- képzésekre, innovációra

és a megvalósításhoz szükséges járulékos egyéb költségekre a 2009/10 - es tanévben.

A projekt időtartama:

2009. július 1 – 2010. augusztus 31.


A nyertesek
A nyertesek

A pályázatban öt intézmény vesz részt:

 • Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár

 • Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend

 • Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, Körmend

 • Nádasdy Tamás Szakközépiskola és Kollégium, Csepreg

 • Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény, Kőszeg


Mit v llalt a mi iskol nk
Mit vállalt a mi iskolánk?

 • Kompetencia alapú oktatócsomagok, oktatási programok bevezetése 3 tanulócsoportban:

  • a „Szövegértés-szövegalkotás” és „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogó, teljes tanórai lefedettséget biztosító alkalmazása (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakban)

  • a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia-területen kidolgozott „B” típusú programcsomag bevezetése (történelem tantárgyban)

  • Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen (gazdálkodás és testnevelés tantárgyakban)

 • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása 1 tanulócsoportban (10. oszt. magyar nyelv és irodalom)

 • Tantárgytömbösített oktatás 3 tanulócsoportban (9. oszt. történelem, 11.osztály matematika, testnevelés, 12. oszt. testnevelés)

 • Három hetet meghaladó projekt megszervezése 1 tanulócsoportban

 • Témahét megtartása

 • „Moduláris oktatási program” megvalósítása 1 tanulócsoportban (9. oszt. történelem)

 • IKT-eszköz használata az érintett tanórák 25 %-ában

 • Saját innováció

 • Tanári továbbképzések

 • Tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele


A p ly zatba bevont pedag gusok
A pályázatba bevont pedagógusok

Szakmai vezető: Tóth Erika

IKT-asszisztens: Mészáros Viktor

Kántor Judit – történelem

Nagy András – matematika

Szeidel Julianna – gazdasági környezetünk

Tóth Erika – magyar nyelv és irodalom

Török Sándor - testnevelés


Milyen kompetenci kat fejleszt nk az oktat csomagokkal
Milyen kompetenciákat fejlesztünk az oktatócsomagokkal?

 • Szövegértés-szövegalkotás : 9. és 10. osztály

 • Matematika : 11. osztály

 • Szociális, életviteli és környezeti komp. : 10. és 12. osztály

  A fenti évfolyamokban a kompetencia alapú oktatócsomagokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a pályázati forrásból biztosítja.


Mit jelent a m velts gter let tant rgyi bont s n lk li tan t sa
Mit jelent a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása?

A 10. osztály nem tanul külön irodalmat és magyar nyelvet, hanem együtt tanulja ezeket a tantárgyakat, és egy érdemjegyet kapnak.


Mit jelent a tant rgyt mb s tett oktat s
Mit jelent nélküli tanítása?a tantárgytömbösített oktatás?

 • A tanulók kéthetes ciklusokban tanulnak.

 • Egymást követő két napon 3 + 2 órájuk van matematikából, történelemből és testnevelésből.

 • Új módszerekkel dolgoznak, így több lehetőségük lesz az elsajátítás mellett a gyakorlásra, az alkalmazásra.

 • Hatékonyabbá válik a tanulási idő felhasználása.

  Bevont tanulócsoportok és pedagógusok:

  9. osztály (történelem – Kántor Judit)

  11. osztály (matematika – Nagy András

  testnevelés – Török Sándor)

  12. osztály (testnevelés – Török Sándor)


Rarend a h t
ÓRAREND (A hét) nélküli tanítása?


Rarend a h t1
ÓRAREND (A hét) nélküli tanítása?


Rarend a h t2
ÓRAREND (A hét) nélküli tanítása?


Rarend a h t3
ÓRAREND (A hét) nélküli tanítása?


Rarend a h t4
ÓRAREND (A hét) nélküli tanítása?


Rarend b h t
ÓRAREND (B hét) nélküli tanítása?


Rarend b h t1
ÓRAREND (B hét) nélküli tanítása?


Rarend b h t2
ÓRAREND (B hét) nélküli tanítása?


Rarend b h t3
ÓRAREND (B hét) nélküli tanítása?


Rarend b h t4
ÓRAREND (B hét) nélküli tanítása?


Milyen projektben vesznek r szt a di kok
Milyen projektben vesznek részt a diákok? nélküli tanítása?

A projekt három hetet meghaladó programsorozat.

Témája: Háztartások gazdálkodása

A projekt időtartama alatt a tanulók a racionális családi költségvetést egy elképzelt család havi gazdálkodásán keresztül modellezik. Felmérik a pénz értékét, differenciálnak az alapvető és a másodlagos szükségletek között, megismerik a mindennapi megélhetés költségeit, a háztartások működésének egyéb vonatkozásait (környezetszennyezés, ügyintézés).

A projekt végterméke egy olyan Háztartási napló összeállítása (csoportonként - családonként), amely a következőket tartalmazza:

- a család jellemzése (családtagok száma, kora, foglalkozása, lakóhely, életkörnyezet bemutatása),

- táblázatba foglalva egy havi költségvetés, diagramokkal,

- kitöltött nyomtatványok, hivatalos levelek, amelyek a mindennapi ügyintézéshez hozzátartoznak,

- matematikai számítások pl. megtakarítás, felújítás, reklámokban hirdetett kedvezmények helyes értelmezése témakörből,

- tabló, amely képek segítségével tartalmazza a háztartások környezetszennyezését, a savas eső okozta károkat,

Bevont tanulócsoport: 9. és 10. osztály

A diákok digitális anyagokat, fotókat, tablókat készítenek, bemutatják, publikálják ezt.


Mi a t mah t
Mi a témahét? nélküli tanítása?

A tanulók ezen a héten az „ Egészségeséletmód” cím alatt előadásokat hallgatnak, maguk is végeznek kutatómunkát, kiállítást szerveznek, gyűjtéseik eredményét bemutatják tanáraiknak és társaiknak.

Bevont tanulócsoportok: 9-12. évfolyam


Mi a modul ris oktat s
Mi a moduláris oktatás? nélküli tanítása?

A diákok a tananyagot témák szerint csoportosítva tanulják, nem passzív befogadóként, hanem tevékeny résztvevőként.

Egy 33 órás (3x5, 3x6) blokk épült a történelem tananyagba, melynek témája az egyes történelmi korszakok, népek tudományos és művelődéstörténeti sajátosságainak, életmódbeli jellemzőinek feldolgozása.

Bevont tanulócsoport: 9. osztály


Milyen j technikai eszk z k seg tik munk nkat
Milyen új technikai eszközök segítik munkánkat? nélküli tanítása?

Elsősorban számítógépek, digitális táblák használata.

Iskolánk részt kíván venni a tanulói laptop pályázaton, ahol a diákok személyenként jutnak egy-egy számítógéphez. Ez nem lesz a tulajdonuk, nem vihetik haza, de a tanórákon használják, s a tananyag egy részét így dolgozzák majd fel.

(előreláthatólag a második félév során)K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! tevékenységek