Tisztelt l togat ink
Download
1 / 28

Tisztelt Látogatóink! - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tisztelt Látogatóink!. Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk részvételéről, feladatairól a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011 „A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben” című pályázatban. Készítette: Tóth Erika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tisztelt Látogatóink!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tisztelt Látogatóink!

Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

részvételéről, feladatairól a

TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011

„A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben”

című pályázatban.

Készítette: Tóth Erika

szakmai vezető


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázata

A TÁMOP - 3.1.4. /08/ 2

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

hozzáférés - Innovatív intézményekben”

című pályázatot 2008 novemberében

hirdette meg a NFÜ.


Mi a pályázat célja?

 • Hozzásegítse a diákokat az életen át tartó tanulás megalapozásához.

 • A munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást segítse.

 • A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyának megteremtése.

 • A szülő - iskola kapcsolatának erősítése.

 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatásban, az ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése.

 • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.

 • A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése.

 • A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázat keretében beszerzett eszközök pedagógiai,szakmai használatára való felkészítés, az IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).


Mi a kompetencia?

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

„Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (SuliNova)

Egyszerűen fogalmazva:

Képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek bennünket, hogy a folytonosan változó világban, az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.


A kompetencia 6 összetevője

 • ismeretek, tudás

 • készségek, jártasságok

 • személyes értékek

 • attitüd

 • személyiségvonások

 • motivációk


A pályázó

A Vas Megye Önkormányzata mint intézményfenntartó 104.855.081 Ft támogatást nyert el a projekt megvalósítására, amelyből iskolánk a pályázat keretében az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában 14.105.725 Ft támogatásban részesül.

Mire használható fel ez az összeg?

- oktatásfejlesztésre

- eszközbeszerzésre

- képzésekre, innovációra

és a megvalósításhoz szükséges járulékos egyéb költségekre a 2009/10 - es tanévben.

A projekt időtartama:

2009. július 1 – 2010. augusztus 31.


A nyertesek

A pályázatban öt intézmény vesz részt:

 • Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár

 • Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend

 • Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, Körmend

 • Nádasdy Tamás Szakközépiskola és Kollégium, Csepreg

 • Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény, Kőszeg


Mit vállalt a mi iskolánk?

 • Kompetencia alapú oktatócsomagok, oktatási programok bevezetése 3 tanulócsoportban:

  • a „Szövegértés-szövegalkotás” és „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogó, teljes tanórai lefedettséget biztosító alkalmazása (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakban)

  • a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia-területen kidolgozott „B” típusú programcsomag bevezetése (történelem tantárgyban)

  • Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen (gazdálkodás és testnevelés tantárgyakban)

 • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása 1 tanulócsoportban (10. oszt. magyar nyelv és irodalom)

 • Tantárgytömbösített oktatás 3 tanulócsoportban (9. oszt. történelem, 11.osztály matematika, testnevelés, 12. oszt. testnevelés)

 • Három hetet meghaladó projekt megszervezése 1 tanulócsoportban

 • Témahét megtartása

 • „Moduláris oktatási program” megvalósítása 1 tanulócsoportban (9. oszt. történelem)

 • IKT-eszköz használata az érintett tanórák 25 %-ában

 • Saját innováció

 • Tanári továbbképzések

 • Tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele


A pályázatba bevont pedagógusok

Szakmai vezető: Tóth Erika

IKT-asszisztens: Mészáros Viktor

Kántor Judit – történelem

Nagy András – matematika

Szeidel Julianna – gazdasági környezetünk

Tóth Erika – magyar nyelv és irodalom

Török Sándor - testnevelés


Milyen kompetenciákat fejlesztünk az oktatócsomagokkal?

 • Szövegértés-szövegalkotás : 9. és 10. osztály

 • Matematika : 11. osztály

 • Szociális, életviteli és környezeti komp. : 10. és 12. osztály

  A fenti évfolyamokban a kompetencia alapú oktatócsomagokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a pályázati forrásból biztosítja.


Mit jelent a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása?

A 10. osztály nem tanul külön irodalmat és magyar nyelvet, hanem együtt tanulja ezeket a tantárgyakat, és egy érdemjegyet kapnak.


Mit jelent a tantárgytömbösített oktatás?

 • A tanulók kéthetes ciklusokban tanulnak.

 • Egymást követő két napon 3 + 2 órájuk van matematikából, történelemből és testnevelésből.

 • Új módszerekkel dolgoznak, így több lehetőségük lesz az elsajátítás mellett a gyakorlásra, az alkalmazásra.

 • Hatékonyabbá válik a tanulási idő felhasználása.

  Bevont tanulócsoportok és pedagógusok:

  9. osztály (történelem – Kántor Judit)

  11. osztály (matematika – Nagy András

  testnevelés – Török Sándor)

  12. osztály (testnevelés – Török Sándor)


ÓRAREND (A hét)


ÓRAREND (A hét)


ÓRAREND (A hét)


ÓRAREND (A hét)


ÓRAREND (A hét)


ÓRAREND (B hét)


ÓRAREND (B hét)


ÓRAREND (B hét)


ÓRAREND (B hét)


ÓRAREND (B hét)


Milyen projektben vesznek részt a diákok?

A projekt három hetet meghaladó programsorozat.

Témája: Háztartások gazdálkodása

A projekt időtartama alatt a tanulók a racionális családi költségvetést egy elképzelt család havi gazdálkodásán keresztül modellezik. Felmérik a pénz értékét, differenciálnak az alapvető és a másodlagos szükségletek között, megismerik a mindennapi megélhetés költségeit, a háztartások működésének egyéb vonatkozásait (környezetszennyezés, ügyintézés).

A projekt végterméke egy olyan Háztartási napló összeállítása (csoportonként - családonként), amely a következőket tartalmazza:

- a család jellemzése (családtagok száma, kora, foglalkozása, lakóhely, életkörnyezet bemutatása),

- táblázatba foglalva egy havi költségvetés, diagramokkal,

- kitöltött nyomtatványok, hivatalos levelek, amelyek a mindennapi ügyintézéshez hozzátartoznak,

- matematikai számítások pl. megtakarítás, felújítás, reklámokban hirdetett kedvezmények helyes értelmezése témakörből,

- tabló, amely képek segítségével tartalmazza a háztartások környezetszennyezését, a savas eső okozta károkat,

Bevont tanulócsoport: 9. és 10. osztály

A diákok digitális anyagokat, fotókat, tablókat készítenek, bemutatják, publikálják ezt.


Mi a témahét?

A tanulók ezen a héten az „ Egészségeséletmód” cím alatt előadásokat hallgatnak, maguk is végeznek kutatómunkát, kiállítást szerveznek, gyűjtéseik eredményét bemutatják tanáraiknak és társaiknak.

Bevont tanulócsoportok: 9-12. évfolyam


Mi a moduláris oktatás?

A diákok a tananyagot témák szerint csoportosítva tanulják, nem passzív befogadóként, hanem tevékeny résztvevőként.

Egy 33 órás (3x5, 3x6) blokk épült a történelem tananyagba, melynek témája az egyes történelmi korszakok, népek tudományos és művelődéstörténeti sajátosságainak, életmódbeli jellemzőinek feldolgozása.

Bevont tanulócsoport: 9. osztály


Milyen új technikai eszközök segítik munkánkat?

Elsősorban számítógépek, digitális táblák használata.

Iskolánk részt kíván venni a tanulói laptop pályázaton, ahol a diákok személyenként jutnak egy-egy számítógéphez. Ez nem lesz a tulajdonuk, nem vihetik haza, de a tanórákon használják, s a tananyag egy részét így dolgozzák majd fel.

(előreláthatólag a második félév során)


Pályázatba bevont tanulócsoportok, pedagógusok - tevékenységek


Köszönöm a figyelmet!


ad
 • Login