Dotazn k a v zkumn et en
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Dotazník a výzkumná šetření PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dotazník a výzkumná šetření. Tomáš Doseděl, tomas.dosedel@gmail.com. Koho vlastně zkoumáme?. Koho vlastně zkoumáme?. Základní populace. Koho vlastně zkoumáme?. Základní populace Všichni občané ČR?. Koho vlastně zkoumáme?. Základní populace Všichni občané ČR? Jen obyvatelé velkých měst?.

Download Presentation

Dotazník a výzkumná šetření

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dotazn k a v zkumn et en

Dotazník a výzkumná šetření

Tomáš Doseděl, tomas.dosedel@gmail.com


Koho vlastn zkoum me

Koho vlastně zkoumáme?


Koho vlastn zkoum me1

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace


Koho vlastn zkoum me2

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Všichni občané ČR?


Koho vlastn zkoum me3

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Všichni občané ČR?

 • Jen obyvatelé velkých měst?


Koho vlastn zkoum me4

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Všichni občané ČR?

 • Jen obyvatelé velkých měst?

 • Jen mladí lidé 15-18 let?


Koho vlastn zkoum me5

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Všichni občané ČR?

 • Jen obyvatelé velkých měst?

 • Jen mladí lidé 15-18 let?

 • Jen studenti středních škol?


Koho vlastn zkoum me6

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Výběrový vzorek


Koho vlastn zkoum me7

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Výběrový vzorek

 • Vybereme jen několik respondentů, ty prozkoumáme a zjištění zobecníme na základní populaci


Koho vlastn zkoum me8

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Výběrový vzorek

 • Vzorek proto musí být reprezentativní!

 • (Musí dobře reprezentovat zkoumanou základní populaci)


Koho vlastn zkoum me9

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Výběrový vzorek

 • Vzorek proto musí být reprezentativní!

 • Nejlepší je náhodné losování ze všech členů základní populace (v praxi nepříliš často použitelné)


Koho vlastn zkoum me10

Koho vlastně zkoumáme?

 • Základní populace

 • Výběrový vzorek

 • Vzorek proto musí být reprezentativní!

 • Lepší je volit zástupce určitých skupin zastoupených v základní populaci (např. dodržet ve vzorku správné zastoupení žen a mužů, věkových skupin atd.)


Z eho se skl d dotazn k

Z čeho se skládá dotazník

 • Otevřené otázky

 • Popište vlastními slovy, co si myslíte o rasizmu:


Z eho se skl d dotazn k1

Z čeho se skládá dotazník

 • Otevřené otázky

 • Uzavřené otázky

 • Souhlasíte s rasistickými názory?

 • ( ) ano

 • ( ) ne


Z eho se skl d dotazn k2

Z čeho se skládá dotazník

 • Otevřené otázky

 • Uzavřené otázky

 • Uzavřenými otázkami zjišťujeme identifikační údaje o respondentovi nebo jeho názory a postoje.


Uzav en ot zky

Uzavřené otázky

 • Volba z několika možností

 • Jste muž nebo žena?

 • ( ) muž

 • ( ) žena


Uzav en ot zky1

Uzavřené otázky

 • Hodnocení na škále

 • S rasistickými názory

 • ( ) nikdy nesouhlasím

 • ( ) někdy souhlasím

 • ( ) ani nesouhlasím, ani souhlasím

 • ( ) někdy souhlasím

 • ( ) vždy souhlasím


Uzav en ot zky2

Uzavřené otázky

 • Sémantický diferenciál

 • Zakroužkujte, jak často se kolem vás vyskytují:

 • Lež (málo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hodně)

 • Pýcha(málo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hodně)

 • Nevěra(málo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hodně)

 • Krádeže(málo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hodně)


Uzav en ot zky3

Uzavřené otázky

 • Volba z několika možností

 • Hodnocení na škále

 • Sémantický diferenciál


Na co se pt t

Na co se ptát?


Na co se pt t1

Na co se ptát

 • Hypotézy

 • Na základě studia literatury sestavíme hypotézy, předpoklady o vztahu dvou proměnných

 • Př.: Starší lidé vydělávají více peněz.

 • Př.: Ženy si lakují nehty častěji než muži.


Na co se pt t2

Na co se ptát

 • Hypotézy

 • Otázky

 • Ke každé hypotéze připravíme několik otázek, s jejichž pomocí budeme schopni rozhodnout, jestli hypotéza platí nebo neplatí.


Na co se pt t3

Na co se ptát

 • Otázky

 • Př.: Starší lidé vydělávají více peněz.

 • Kolik je vám let?

 • Jaký je váš příjem?


Na co se pt t4

Na co se ptát

 • Otázky

 • Př.: Ženy si lakují nehty častěji než muži.

 • Jste muž nebo žena?

 • Lakujete si nehty?


Na co se pt t5

Na co se ptát

 • Otázky

 • Př.: Ženy si lakují nehty častěji než muži.

 • Lépe:

 • Jste muž nebo žena?

 • Jak často si lakujete nehty?


Pilot

Pilotáž

 • Po sestavení dotazníku jej musíme zkontrolovat

 • Opravdu dokážeme rozhodnout o platnosti všech hypotéz?


Pilot1

Pilotáž

 • Po sestavení dotazníku jej musíme zkontrolovat

 • Dotazník podrobíme pilotáži

 • Vyzkoušíme ho na několika osobách

 • Zjišťujeme, zda je všechno srozumitelné

 • Ověřujeme, že se každá osoba může zařadit do některé kolonky


Dotazy

Dotazy?

 • tomas.dosedel@gmail.com


 • Login