c le erc v r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cíle ERC v ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Cíle ERC v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Cíle ERC v ČR. Možnosti spolupráce ekumenického hnutí v ČR. Ekumenická situace. Věrně odráží zápas a hledání cesty v jednotlivých církvích. Učíme se chovat a pracovat v situaci náboženské svobody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cíle ERC v ČR' - kiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c le erc v r

Cíle ERC v ČR

Možnosti spolupráce ekumenického hnutí v ČR

autor: Pavel Černý

ekumenick situace
Ekumenická situace
 • Věrně odráží zápas a hledání cesty v jednotlivých církvích.
 • Učíme se chovat a pracovat v situaci náboženské svobody.
 • Dříve nás ke spolupráci vedl tlak totalitního režimu. Neměli bychom zapomenout na tuto dobu a na ty, kteří trpěli ve vězeních a v osobním i rodinném životě.

autor: Pavel Černý

ekumenick situace1
Ekumenická situace
 • V situaci svobody nás k sobě vede touha po jednotě zakotvená v díle Ježíše Krista.
 • Motivuje nás potřeba se spojit v tlaku dnešní na jedné straně sekularizované a z jiného pohledu zase multináboženské společnosti.
 • Tlak byrokratických metod úřednického aparátu, který se často chová „socialisticky“.

autor: Pavel Černý

modely ekumenick spolupr ce
Modely ekumenické spolupráce
 • Konvergenční, případně konsensuální podoba ekumeny (teoreticko-teologická), která ovlivnila ekumenickou spolupráci od Lausanne 1927 se ukázala jako nedůsledná. Nepřivedla církve blíže k sobě. Nyní po konci konsensuální ekumeny, jde o život ve společenství nezastíněný různými pojetími víry. Společný život a spolupráce jsou důležitější než teologický konsensus.

autor: Pavel Černý

z kladn modely sjednocen
Základní modely sjednocení

autor: Pavel Černý

federativn model
Federativní model
 • Spolupráce v misijních aktivitách (evangelizačních, sociálních a humanitárních). Církve jednají samostatně jako nezávislé jednotky. Jejich teologická, liturgická a ústavní identita není narušována.

autor: Pavel Černý

2 organick jednota
2. Organická jednota
 • Jde o korporativní jednotu. To je vysoký cíl mnoha ekumenických snah, jak si ho představovali mnozí od dob první světové misijní konference v Edinburghu 1910.
 • Za tímto modelem je snaha spojit církve v jeden nový útvar s vlastní identitou.

autor: Pavel Černý

3 model vz jemn ho uzn n
3. Model vzájemného uznání
 • Jde o střední pozici. Zůstává samostatnost církví, ale je zde snaha o sjednocení v určitých konstitutivních znacích jednoty (např. interkomunie – společenství stolu Páně). Eucharistická vzájemnost předpokládá základní shodu ve víře a učení, včetně uznání úřadů. (Leuenberské spol. církví; Limské dokumenty – 1982)

autor: Pavel Černý

situace erc v r
Situace ERC v ČR
 • Pohybujeme se mezi modelem federativním a modelem vzájemného uznání.
 • Ekumenická shromáždění, interkomunie při studijních dnech, kaplanská služba v AČR a VDP.

autor: Pavel Černý

c le na z klad registrace rozv jet pr ci erc jako svazu c rkv v r
Cíle – na základě registrace rozvíjet práci ERC jako svazu církví v ČR
 • Na základě získané registrace rozvíjet práci ERC jako svazu církví
 • Pastorační (kaplanská) služba ve zdravotnických zařízeních
 • Zřízení meditativní místnosti (kaple) na Ruzyňském letišti

autor: Pavel Černý

c le erc
Cíle ERC
 • Zaměřit se na kvalitní televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb
 • Zkvalitnit přenos informací z církví do zpravodajství
 • Zlepšit práci komisí ERC. Mít raději méně komisí, ale funkčních….

autor: Pavel Černý

c le erc1
Cíle ERC
 • Motivovat všechna teologická učiliště v ČR (fakulty a semináře), aby dávala větší důraz na výchovu studentů ke službě a k naplnění misijního poslání církví. K tomu např. již léta vyzývá SRC a v ČR to z velké části nebylo vzato na vědomí.
 • Nedostatečně vybavené knihovny, zanedbání některých oborů praktické teologie a misiologie.

autor: Pavel Černý

c le erc2
Cíle ERC
 • Získat finanční zabezpečení kanceláře ERC pro dalšího pracovníka
 • Tento pracovník by na půl úvazku rozvíjel a obsluhovat webové stránky a na polovinu úvazku by fungoval jako tiskový mluvčí.
 • Pokračovat v konání studijní dnů ERC
 • Znovu se pokoušet o kooperativní model vztahu ke státu

autor: Pavel Černý

slide14
Děkuji za pozornost

autor: Pavel Černý

ad