ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDENÉ VÁLKY - PowerPoint PPT Presentation

Z kladn charakteristika studen v lky
Download
1 / 14

 • 229 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDENÉ VÁLKY. 1947 - 1991. ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA. Konflikt mezi Západem a Východem – americkou a sovětskou sférou vlivu – vyvolaný důsledky druhé světové války (hlubší kořeny i ve válce samotné) a odlišnými světy demokracie a totality.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDENÉ VÁLKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn charakteristika studen v lky

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDENÉ VÁLKY

1947 - 1991


Vodn charakteristika

ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA

 • Konflikt mezi Západem a Východem – americkou a sovětskou sférou vlivu – vyvolaný důsledky druhé světové války (hlubší kořeny i ve válce samotné) a odlišnými světy demokracie a totality.

 • Konflikt se vyznačoval vyhraněnou rétorikou obou stran, závody na poli zbrojení (Sovětský svaz ve finále tzv.“uzbrojen“), na sportovních kolbištích, v oblasti vědy (hlavně dobývání vesmíru), stranění účastníkům lokálních konfliktů a participace v nich (válka v Koreji, Karibská krize,…) – tzv.zástupné války. Špionáže.

 • V Evropě se jedná též o „železnou oponu“ mezi zeměmi západní Evropy a sovětského bloku.

 • V důsledku rozkolu vznikla i dvě doposud největší vojenská uskupení – Varšavská smlouva a NATO.


Nejv t soupe i

NEJVĚTŠÍ SOUPEŘI


Sf ra sov tsk ho vlivu v evrop

SFÉRA SOVĚTSKÉHO VLIVU V EVROPĚ


Okupa n z ny n mecka po r 1945

OKUPAČNÍ ZÓNY NĚMECKA PO R.1945


Evropa rozd len eleznou oponou

EVROPA ROZDĚLENÁ ŽELEZNOU OPONOU


Nato vznik 1949

NATO, VZNIK 1949


Var avsk smlouva vznik 1955

VARŠAVSKÁ SMLOUVA, VZNIK 1955


Jurij gagarin 12 4 1961 jako prvn oblet l zem kouli

JURIJ GAGARIN, 12.4.1961 JAKO PRVNÍ OBLETĚL ZEMĚKOULI


Neil armstrong 1 lov k na m s ci 21 7 1969

NEIL ARMSTRONG, 1.ČLOVĚK NA MĚSÍCI, 21.7.1969


P ehled konflikt s vysok m mezin rodn m nap t m

PŘEHLED KONFLIKTŮ S VYSOKÝM MEZINÁRODNÍM NAPĚTÍM

 • Berlínská blokáda – 1948 – 49

 • Korejská válka – 1950 – 53

 • Válka ve Vietnamu – 1959 – 1975

 • Druhá berlínská krize – 1961

 • Karibská krize – 1962

 • Sovětská válka v Afghánistánu – 1979 – 1989

 • Nelze opomenout značný počet různých jaderných zkoušek na obou stranách


Pou it obr zky

POUŽITÉ OBRÁZKY

 • NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_States.svg

 • NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Soviet_Union.svg

 • MOSEDSCHURTE. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EasternBloc_BorderChange38-48.svg

 • 52 PICKUP. Wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map-Germany-1945.svg

 • CHRISTOPH LINGG, E PLURIBUS ANTHONY. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EiserneVorhang.png

 • MYSID. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_NATO.svg

 • FENN-O-MANIC. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Warsaw_Pact_Logo.svg

 • ARKIV, SYDSVENSKAN. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gagarin_in_Sweden.jpg

 • NASA. wikipedia [online]. [cit. 17.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neil_Armstrong_pose.jpg


Pou it zdroje

POUŽITÉ ZDROJE

 • Vlastní práce autora.


 • Login