struktura wyja niania naukowego
Download
Skip this Video
Download Presentation
Struktura wyjaśniania naukowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Struktura wyjaśniania naukowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Struktura wyjaśniania naukowego. Na podstawie książki F. Neal’a oraz R.Shone’a „Proces budowy modeli ekonomicznych”. Ekonomia opisowa. Rozróżnienie faktu i wyrażenia opinii; Wymaga takiego formułowania hipotez, aby ich następstwa można było poddać odpowiednim testom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura wyjaśniania naukowego ' - kira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura wyja niania naukowego

Struktura wyjaśniania naukowego

Na podstawie książki F. Neal’a oraz R.Shone’a „Proces budowy modeli ekonomicznych”

ekonomia opisowa
Ekonomia opisowa
 • Rozróżnienie faktu i wyrażenia opinii;
 • Wymaga takiego formułowania hipotez, aby ich następstwa można było poddać odpowiednim testom.
 • Pytania typu „co powinno być” nie mieszczą się w polu widzenia jej przedstawiciela.
nauka
Nauka
 • W najszerszym znaczeniu oznacza wiedzę;
 • Proces systematycznego gromadzenia wiedzy w danej dziedzinie;
 • Jej celem jest jednak raczej wyjaśnianie tego, co obserwujemy, i przewidywanie tego, co zaobserwujemy w okolicznościach, które dotąd nie istniały;
 • Jest ściśle związana z zadawaniem pytań typu: dlaczego?
wyja nienie naukowe
Wyjaśnienie naukowe
 • Wykazuje, że pewne szczególne zdarzenie w przyrodzie musiało nastąpić (było konieczne i nieuniknione);
 • Stara się wytłumaczyć dane zjawiska przez logiczne wnioskowanie z uwzględnieniem pewnych praw ogólnych;
 • Jest to rozpatrywanie faktów w ramach pewnych teorii po to, by je „zrozumieć” i „zinterpretować”
prawda i logika
Prawda i logika
 • Jeśli wniosek wynika z przesłanek, to tego typu wnioskowanie nazywamy sylogizmem.
 • Chociaż sylogizmowi nic nie można zarzucić z punktu widzenia logiki, wniosek może nie być prawdziwy, jeśli porówna się go z obserwowaną rzeczywistością.
prawa nauki
Prawa nauki
 • Prawo nauki wyraża związek między zjawiskami (przedmiotami).
 • Prawo przyczynowo-skutkowe implikuje sekwencję zdarzeń i ma postać: jeśli wystąpi A, to wystąpi B, przy czym B nigdy nie poprzedza A, np.

Jeśli podgrzeje się miedź, to ona się rozszerza.

 • Prawo opisowe – przedstawia wzajemne związki między danymi wielkościami, np.

pV=aT

Prawo idealnych gazów Boyley’a-Charlesa, gdzie P-ciśnienie gazu, V-jego objętość, T-absolutna temperatura.

prawa nauki1
Prawa nauki
 • Przyczyną zdarzenia jest zestaw warunków wystarczających do tego, by ono zaszło. (J.S.Mill).
 • Dedukcyjna metoda wyjaśnienia naukowego:
  • Przesłanki zawierają co najmniej jedno prawo nauki;
  • Określone są warunki początkowe.
 • Przesłanki przyjęte w wyjaśnianiu prawa nauki same są prawami nauki.
 • W wyjaśnianiu prawa nauki nie trzeba formułować warunków początkowych.
prawa nauki2
Prawa nauki
 • Uogólnienie empiryczne odnosi się do wszystkich elementów danej klasy zdarzeń i oparte jest na obserwacji.
 • Prawo nauki > uogólnienie empiryczne
 • Obserwacja empiryczna jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do tego, by ustanowić prawo nauki.
 • Naukowcy przypisując zdaniu ogólnemu miano prawa nauki, przypisują mu walor konieczności nadrzędnej.
hipotezy
Hipotezy
 • Hipoteza jest stwierdzeniem dotyczącym rzeczywistości.
 • Z hipotezy powinny wynikać następstwa, które mogą być poddane odpowiednim testom.
 • Hipotezy określają rodzaj faktów, które wybieramy do analizy, wpływając jednocześnie na kierunek naszych badań.
 • Choć można stwierdzić, że hipoteza jest fałszywa, nie możemy wykazać, że jest ona prawdziwa.
przyk ad1
Przykład
 • H: „Jedyną przyczyną braku lekarzy są niskie oczekiwane płace w ciągu całej kariery zawodowej.”
 • J: „Jeśli tempo wzrostu płac będzie coraz szybsze, podaż lekarzy zwiększy się.”
hipotezy1
Hipotezy
 • Gdy hipoteza wytrzymuje poważne testy i nie jest odrzucona, to wzrasta przekonanie, że jest ona prawdziwa.
 • Prawo nauki jest hipotezą, która jest zdaniem ogólnym, zweryfikowanym przy użyciu rygorystycznych testów.
 • Badacz może sformułować hipotezę, gdyż na podstawie dotychczasowego doświadczenia wydaje mu się ona możliwa do przyjęcia.
teorie
Teorie
 • Operują pojęciami, które nie są obserwowane i nabierają znaczenia jedynie w ramach definicji używanych w tych teoriach.
 • To zbiory relacji, w obrębie których takie pojęcia teoretyczne są ze sobą powiązane.
 • Nie składają się wyłącznie z terminów teoretycznych, zawierają także prawa nauki.
 • Są ogólniejsze od prawa nauki, które uwzględniają.
 • Mogą zostać odrzucone, jeśli nie potrafią wyjaśnić nowych problemów, nawet gdy mogą wytłumaczyć stare.
modele
Modele
 • Modele stosuje się po to, by ułatwić zrozumienie złożonych sytuacji.
 • Celem modeli jest zbadanie tylko niektórych aspektów problemu i świadome pominięcie tych, które nie są ściśle związane z istotą sprawy.
 • Dzięki modelom można zrozumieć mechanizm danego zjawiska w krótszym czasie i mniejszym kosztem.
 • Za pomocą modeli można weryfikować teorie. Podstawą takiej weryfikacji mogą być przewidywania wynikające z modelu.
prawa i hipotezy probabilistyczne
Prawa i hipotezy probabilistyczne
 • Wystarczy jeden wyjątek, by obalić prawo deterministyczne.
 • Jeśli zdanie probabilistyczne wprowadzimy do sylogizmu, to mamy tzw. wyjaśnienie probabilistyczne.
 • Wyjaśnienie probabilistyczne jest słabsze od wyjaśnienia typu nomologicznego.
przyk ad2
Przykład
 • Zdanie probabilistyczne odnosi się do grupy, natomiast wniosek dotyczy jednego członka zbiorowości, o której mowa w pierwszej przesłance.
 • Droga wnioskowania prowadzi od ogółu do szczegółu.
dok d zmierzamy
Dokąd zmierzamy?
 • Choć istnieje wiele możliwych podejść prowadzących do zrozumienia zachodzących zjawisk, to najwięcej sukcesów odnosi wyjaśnienie naukowe.
 • Hipotetyczno-dedukcyjna metoda wnioskowania jest szeroko stosowana w ekonomii.
 • Wiele problemów, np.:
  • Złożoność zjawisk ekonomicznych;
  • Brak odpowiednika stałej fizycznej;
  • Brak „konieczności nadrzędnej” w „prawach ekonomicznych”
 • Pomimo trudności analiza ekonomiczna dostarcza pewnych reguł wyjaśniania zjawisk.
ad