Bakteriella infektioner hos
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade. Vanda FrimanInfektionskliniken Sahlgrenska US/Östra Göteborg 23/1 2006. Organtransplantationer i Sverige. Organtransplantation - Sverige. Kidney Transplantation 10213 Liver Transplantation 1499

Download Presentation

Bakteriella infektioner hos organtransplanterade

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bakteriella infektioner hos

organtransplanterade

Vanda FrimanInfektionskliniken

Sahlgrenska US/Östra

Göteborg

23/1 2006


Organtransplantationer i Sverige


Organtransplantation - Sverige

 • Kidney Transplantation 10213

 • Liver Transplantation 1499

 • Pancreas Transplantation 414

 • Heart Transplantation 516

 • Lung Transplantation 346

 • Heart-Lung Transplantation 41

 • Small Bowel 14


Bakteriella infektioner hos

organtransplanterade

Vilket organ?

Infektion hos donator?

Infektion hos recipient före Tx?

Vilken ab-profylax?

Suppression?


Bakteriella inf.- donator

Sepsis, meningit, osv - ingen kontraindikation för donation om patogen och resistensmönster är kända och rätt ab-behandling har givits.

Aktiv Tbc, t. ex Tb-meningit är kontraindiserad

Multiresistenta bakterie - kontraindiserad


cyclosporine

tacrolimus

rapamycin

Steroider

Azatioprin, Mykofenalatmofetil

Basiliximab

ATG, OKT3, Rituximab


Infektioner efter organtransplantation

Bakt. inf.: sårinf.-sepsis-pneumoni-UVI-cholangit

Candida AspergillusPneumocystis

HSV

CMV

EBV, VZV, Adenovirus, Hepatit

Listeria, Toxoplasma

0

1

3

2

5

4

6

24

månader


Bakteriella infektioner hos

organtransplanterade - IVA

 • Sepsis

 • Pneumoni (VAP)

 • UVI

 • Sårinfektion


Levertransplantation - diagnoser


Levertransplantation - första veckorna

 • gall-läckage

 • rejection

 • sepsis

 • pneumoni

 • sårinfektion

 • UVI


Pneumoni efter levertransplantation

 • Retrospektiv studie

 • 401 kons. pat 1998 -2001

 • 0-1 år efter Tx

 • 20 pat fick pneumoni

Aduen JF et al Mayo Clin Proc 2005;80:1303-6


Gallvägsproblem - stenoser , sluge

Cholangit


Levertransplantation

Empirisk antibiotika-behandling

Sepsis/cholangit

meropenem

imipenem

piperacillin/tazobaktam


Artärtrombos 3-5%- gallsjöar/abscesser


Njurtransplantation

urinläckage

avflödeshinder

lymfocele

nativa njurar

KAD


Urinodling - njurtransplanterade

500 patienter 1996 - 2002

6-78 mån, mean 42

213 (42%) fick minst en UVI

E.coli29%

Enterococcus24

Staphylococcus12

Klebsiella10

Fungal5

Pseudomonas4

Chuang P et al Clin Transplant 2005;19:230


Njurtransplantation

Empirisk antibiotika-behandling

Pyelonefrit/urosepsis

cefotaxim

ceftazidim

ciprifloxacin

(+ ev aminoglykosid)

Vid misstanke på Enterococcus spp

Ampicillin


Lungtransplantation

- Nedsatt clearens av patogener pga nedsatt hostreflex

 • Nedsatt lymfdränage

 • Nedsatt mucociliär clearens

 • Förträngning vid anastomosen

 • Kontinuerlig exponering av graft för patogener

 • Överföring av patogener med donatorlungan

 • Recipient koloniserad med bakt

 • Kvarvarande nativ lunga -infektion, bronchiectasier

 • Immunsupression

 • Bronchiolitis obliterans


Hjärt-lung och lungtransplantation Göteborg 900101-041231

Diagnoser transplanterade patienter n=247

CHD (Eisenmenger)n=26

Primär Pulmonell Hypertension (PPH) n=21

Cystisk Fibros (CF) n=19

Emfysem-KOLn=69

Idiopatisk lungfibros n=26

Sarcoidos n=6

Övrigt n=15

Retransplantation n=8

Emfysem-A1ATn=57

SU/SS, UL,UN


BAL

Pseudomonas aerugoinosa 22

Mögelsvamp18

Jästsvamp16

KNS15

E. Faecalis11

Enterobacter11

S.aureus10

Stenotrophomonas maltophilia7

H. Influezae6

H. Parainfluenzae5

Klebsiella 4

Serratia 4

Acinetobactaer2

SU, bakt lab/2004


Lungtransplantation

>50% av inf. är bakteriella

 • - Pneumoni

 • - Pleurit

 • - Mediastinit

 • - Sepsis - från lungan, CVK


Lungtransplantation

Blododlingar

176 pat - 1681 blododlingar

1992 - 1998

10,5% positiva

S. aureus

pseudomonas

candida

Palmer SM et al , Transplantation 2000;69:2360-6


Lungtransplantation

Empirisk antibiotika-behandling

Pneumoni/sepsis

ceftazidim/meropenem/

piperacillin/tazobaktam/ciprofloxacin

+ ev aminoglykosid


Hjärttransplantation


Hjärttransplantation Göteborg 880101-041231

Diagnoser transplanterade patienter n=346

Ischemisk kardiomyopati (IHD) n=105

Kongenital (CHD) n=23

Hypertrof kardiom. (HCM )n=8

Myokardit n=9

Retx n=8

Klaffsjukdom (VHD) n=5

Övrigt n=10

Dilaterad kardiomyopati (DCM) n=178


Hjärttransplantation -barn

332 pat från 22 centra mellan 1993 -1994

276 inf. episoder

60% bakteriella inf. -ffa. 1: månaden post Tx

74% av dessa - sepsis, pneumoni

Schowengerdt KO et al J Heart Transplant1997;16:1207-16


 • Login