Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen? PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen?. BookNorway – Produktene, kundene og markedene. Oppsummering - hva tilbyr BookNorway dere?. Attraktiv, ny distribusjonskanal for destinasjonsselskapenes (DS’) egne produkter og lokale produkteiere

Download Presentation

Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen?


Booknorway produktene kundene og markedene

BookNorway – Produktene, kundene og markedene


Oppsummering hva tilbyr booknorway dere

Oppsummering - hva tilbyr BookNorway dere?

Attraktiv, ny distribusjonskanal for destinasjonsselskapenes (DS’) egne produkter og lokale produkteiere

Inngå i det mest komplette bookbare tilbudet av norske reiselivsopplevelser.

BookNorway tar teknisk arrangør-rolle – dekker bl.a. reisegarantikostnader

BookNorway setter standarder for innhold og krav til systemleverandørene.

Etablerer løsninger som gjør det enklere for DS å kvalitetssikre sitt innhold

Ekstranett

”Min BookNorway side” hvor dere som Produkteier/Partner skal kunne følge med / få tilgang til relevant info/statistikk/etc

White label/API løsninger

Muliggjør at dere kan videreutvikle bestillingsløsningen/tilbudet på egne portaler


Bookbare bedrifter pr omr de it l sning

Bookbare bedrifter pr. område/IT-løsning

Kjedeandel – hoteller i de største byene:

Oslo80%

Stavanger69%

Bergen64%

Trondheim57%

Tromsø50%

Kristiansand42%


Hvordan fungerer matching av pris tilgjengelighet og innholdspresentasjoner

Hvordan fungerer matching av pris/tilgjengelighet og innholdspresentasjoner?


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Eks. 1: Restech-kunder

Produktinfo overføres BN via GM Destinator eller Andre innholdsløsninger

Pris/tilgjengelighet overføres fra Restech til BN. BN tilgjengeliggjør Restech pris/tilgjengelighet for GuestMaker og Citybreak destinasjoner hvor lokale aktører benytter Restech

BookNorway

Produktpresentasjon

BookN + VisitNorway

Pris/tilgjengelighet

Semi-automatisk

matching

Andre innholds-

løsninger

Destinasjonene


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Eks. 2: GM Destinator kunder med destinasjonsløsning for booking

1. Produktinfo hentes fra eller tilgjengeliggjøres for GM Destinator2. Pris/tilgjengelighet kan komme fra en rekke kilder

BookNorway

Hotellkjedenes

Res. løsninger

Produktpresentasjon

BookN + VisitNorway

Pris/tilgjengelighet

Semi-automatisk

matching

Oppdateringer som

kjeder sender BN

Destinasjonene


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Eks. 3: GuestMaker Booking – kunder

Produktinfo hentes fra GM Destinator

Pris/tilgjengelighet fra GM Booking– med evt. mulighet for en GMBooking destinasjon til å hente pris/tilgjengelighet fra BN for lokale aktører som benytter Restech eller Visbook

BookNorway

Produktpresentasjon

BookN + VisitNorway

Pris/tilgjengelighet

Semi-automatisk

matching

Destinasjonene


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Eks. 4: CityBreak-kunder

Produktinfo hentes fra GMDestinator eller CBIS (CityBreak Information System)

Pris/tilgjengelighet fra CityBreak eller Restech eller Visbook for lokale produkteiere som benytter Restech eller Visbook

BookNorway

Produktpresentasjon

BookN + VisitNorway

Pris/tilgjengelighet

Semi-automatisk

matching

Destinasjonene


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Eks. 5: Nasjonale hotellkjeder - et bookbart produkt forutsetter:

1. Produktpresentasjon kommer fra destinasjonen eller kjeden 2. Online pris/tilgjengelighet via en konnektor fra kjedens reservasjonsløsning

Hotellkjedes

”Info/foto-

bank”

Hotellkjedenes

Res. løsninger

BookNorway

Produktpresentasjon

BookN + VisitNorway

Pris/tilgjengelighet

Semi-automatisk

matching

Totalt antall overnattings-

bedrifter via disse løsn.:

Oslo regionen

Oppland/Hedmark

Telemark

Sørlandet

Fjord Norge

Midt Norge

Nord Norge

Svalbard

SUM ca 320

Andre innholds-

løsninger

Destinasjonene


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Eks. 6: VisBook-kunder

Produktinfo overføres BN via GMDestinator eller Andre innholdsløsninger

Pris/tilgjengelighet overføres BN via integrasjon med CityBreak. BN tilgjengeliggjør evt. Visbook pris/tilgjengelighet for GMBooking-destinasjoner hvor lokale produkteiere benytter Visbook

BookNorway

Produktpresentasjon

BookN + VisitNorway

Pris/tilgjengelighet

Semi-automatisk

matching

Andre innholds-

løsninger

Destinasjonene


Plenum

Plenum

Hva slags bookingløsninger har dere på DIN Destinasjon?

Hva slags bookingløsninger/leverandører har de lokale produkteierne

Lokale overnattingsaktører?

Aktivitetsleverandører?

Erfaringer med booking frem til nå?

Overnatting?

Aktiviteter?

Hvilken rolle/muligheter ser dere FOR DERES DEL i Nasjonal Booking?


Den nasjonale dugnaden innholdsprosjektet hvorfor hva og hvordan

Den nasjonale dugnaden ”Innholdsprosjektet” – hvorfor, hva og hvordan


Fordi ca halvparten av bes kende p visitnorway foretrekker annet spr k enn norsk og engelsk

….fordi ca halvparten av besøkende på VisitNorway foretrekker annet språk enn norsk og engelsk

Konkurrentene Hotels.com, Expedia, etc. er tilgjengelige på disse språkene


Fordi d rlige bilder ikke selger

…….. fordi dårlige bilder ikke selger


Og fordi gjesteevalueringer gj r at du blir hardt straffet for feil eller mangelfull informasjon

….. og fordi Gjesteevalueringer gjør at du blir hardt straffet for feil eller mangelfull informasjon


Innholdsprosjektet dreier seg om skape trygghet hos bestiller gjennom

”Innholdsprosjektet” dreier seg om åskape trygghet hos bestiller gjennom

1. Fokus kun på ferie/fritidsreisendes infobehov

2. Vise kun det som er viktigst for å kunne beslutte å bestille

3. Tenke utenfra og inn – hva trenger kundene å vite for å kjøpe?

Forenkle

Automatisere

Standardisere


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Å etablere en innholdskvalitet som begrenser den juridiske risikoen for både Destinasjonene, Produkteierne og BookNorway

BookNorway blir juridisk ansvarlig for feil i produktinformasjon – og vil måtte håndtere klager og evt. refundere.

BookNorway vil ha regressrett i forhold til Destinasjonsselskapet som igjen må sikre at de har regressrett overfor lokale Produkteierne.

Forbrukernes vern vil styrkes de nærmeste årene.

Ny pakkereiselovgivning fra ca. 2012.


Hva er innholdsprosjektet

Hva er innholdsprosjektet?

Utarbeidelse av maler/standarder for innholdspresentasjoner for bookbare produkter.

Pre-validering av innholdspresentasjonene skjer hos tellUs GM Destinator – før eksport til BN.

Eksport kan også skje til BookNorway fra andre innholdsleverandører, som må tilfredsstille samme kvalitetskrav.

Produktinfo for bookbare produkter skal eksporteres til BookNorway – som eksporterer videre til VisitNorway.

Både Destinasjonen og Produkteier skal ha kvalitetssikringsansvar – men destinasjonen har hovedansvar.


Introduksjon til verkt ykassen

Introduksjon til ”Verktøykassen”


Ta 10 minutter til bli kjent med verkt ykassen

Ta 10 minutter til å bli kjent med ”Verktøykassen”

Noter spørsmål som skal tas opp underveis


Generelle retningslinjer s 3 3

Generelle retningslinjer (s. 3-3)

Kun én produkttype pr. produkt.

Fritekst er begrenset til ingress, produktnavn/-tittel og billedbeskrivelse. Disse skal utarbeides på norsk og engelsk.

Fasiliteter ”automatoversettes” i BookNorway til alle språk.

For bilder vil det etableres minimumskrav pr. produkttype med hensyn til antall og oppløsning.


Overnatting hvilke endringer

Overnatting – hvilke endringer?


Booknorway vil f lge visitnorways reviderte inndeling av produkttyper for overnatting s 3 12

BookNorway vil følge VisitNorways reviderte inndeling av produkttyper for overnatting (s. 3-12)

HotellHotels

BondegårdsferieFarm holiday

Hytter og feriehusCottages & Holiday houses

LeiligheterApartments

Vandrerhjem og pensjonatHostels and guest houses

Rom til leiePrivate homes to let

Rorbuer og fiskehytterFishermen’s cabins

CampingCamping

GjestehavnGuest marinas

Tenk etter og noter: For hvilke av overnatting produkttypene mangler dere

bookbare produkter på din destinasjon?

Spørsmålsstilling: Hvordan skal vi løse 0-treff utfordringer i din region?


Generelle retningslinjer overnatting s 3 3 og 3 4

Generelle retningslinjer – overnatting (s. 3-3 og 3-4)

Retningslinjer for avkryssing av fasiliteter - overnatting

Romfasiliteter må være tilgjengelige på tilnærmelsesvis alle rom/enheter

Fasiliteter skal kun krysses av om de ligger i bedriften eller innenfor bedriftens tomt.

Generelle krav til bilder - overnatting

Ønskelig med 5-8 bilder per overnattingsbedrift.

Minimum 3 bilder.

Billedkvalitet - 740 pikslers bredde – men innledningsvis kan nedre valideringsgrense for eksempel være 400.


Produktinfo pr overnattingstype hotell camping etc s 3 13 og 3 14

Produktinfo pr. overnattingstype (hotell, camping, etc.) (s. 3-13 og 3-14)

1. Ingress(maks. 180 tegn)

2. Stjernemerking(tilrettelagt teknologisk)

3. Gjesteevalueringer(vises når kritisk antall er nådd)

4. Beliggenhet(bysentrum, etc.)

5. Fasiliteter(pr. overnattingstype)

+


Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr overnattingstype s 3 18 til 3 21

Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr. overnattingstype (s. 3-18 til 3-21)


Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr overnattingstype forts

Avkryssbar beliggenhet og fasiliteter definert pr. overnattingstype (forts.)


Inn google fra kjell

Inn Google fra Kjell


Oppgave gjennomg fasilitetslisten s 3 18 3 21

Oppgave - Gjennomgå fasilitetslisten (s. 3-18—3-21)

Umiddelbare kommentarer?

Forslag til justeringer innen 31.1.2011

til helen@bitreiseliv.no


Eksempel avkrysningsskjema fasiliteter hotell s 3 22 3 31

Eksempel – Avkrysningsskjema fasiliteter Hotell (s. 3-22 – 3-31)

Bruk 5 min. på å gjennomgå skjemaet


Slik kommer det til se ut p booknorway s 3 32

Slik kommer det til å se ut på BookNorway (s. 3-32)


Unng f lgende s 3 14

Unngå følgende… (s. 3-14)


Elementer som kan inng i ingresstekstene s 3 13

Elementer som kan inngå i ingresstekstene (s. 3-13)


Eksempler p ingresser s 3 13 3 17

Eksempler på ingresser (s. 3-13 – 3-17)

 • Utarbeidelse av ingresstekster for bookbare overnattingsprodukter – retningslinjer og eksempler


Eksempler p ingresser forts

Eksempler på ingresser (forts.)


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

Fremdriftsplan Overnatting

 • Kan starte innlegging i Tellus GM Destinator/ Kanal BookNorway

 • Andre innholdsleverandører?

 • Frist for innlegging 31.12.2010

  • Purrerunde fra BIT Reiseliv planlegges før fristen

 • Tekster fra Rica og Best Western Hotels, kontakt helen@bitreiseliv.no

 • Bilder fra Rica og BWH. Kan bli sendt på CD, kontakt helen@bitreiseliv.no


Aktiviteter hva gj r vi

Aktiviteter – hva gjør vi?


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

”Aktiviteter” på VisitNorway i dag

Bookbare produkter er primært innenfor

kategoriene Aktiviteter, Turer, Safarier,


Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

”Bærekraftig modell” for bookbare aktiviteter i BookNorwayFor hver av nedenstående trenger BookNorway skreddersydde bookingdialoger

 • 1. Guidete aktiviteter

 • 2. Aktivitetsrelatert opplæring & kurs

 • 3. Utstyrsutleie

 • 4. Pass og inngangsbilletter

  • City Pass, Ski Pass, Park pass, Fishing/hunting pass, etc.

 • 5. Arrangement

 • 6. Pakker

 • 7. Shop (salg av kart, videoer, etc)

 • Denne modellen skal kunne dekke både innledende og fremtidige BN behov. I den innledende fasen vil det være viktig å prioritere.


  Aktiviteter retningslinjer for fasiliteter og bilder s 3 3 og 3 7

  Aktiviteter - retningslinjer for fasiliteter og bilder (s. 3-3 og 3-7)

  Krav til bilder for aktiviteter

  Ønskelig med 5-8 bilder per aktivitet. Minimum 3 bilder

  For aktiviteter kreves minimum 740 megapixler bredde

  Bildene skal i stor grad ”selge” aktivitetene men også gi et godt inntrykk av utfordringer knyttet til aktivitetene;

  Retningslinjer for titler på aktiviteter

  Det skal etableres eget tittel felt i eksporten som i tillegg til Produkteiers navn på aktiviteten inneholder en ”BN/VN beskrivende tittel”

  eksempelvis ”Rafting med instruktør ”.

  Retningslinjer for kartløsning for aktiviteter

  Adresse/sted og kartreferanse (long/lat) for aktiviteter skal som et minimum være Oppmøtested.

  I tillegg oppfordres Produkteier/Destinasjonen til å laste opp evt. kart av reiserute som bilde


  Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

  Oppsummering – bookbare aktivitetstyper via BookNorway (s. 3-34)


  Avkrysningsskjema hovedskjema aktiviteter guidet tur s 3 35 3 36

  Avkrysningsskjema – Hovedskjema Aktiviteter, Guidet tur(s. 3-35 – 3-36)


  Avkrysningsskjema detaljskjema aktiviteter guidet tur s 3 37 3 40

  Avkrysningsskjema – Detaljskjema Aktiviteter, Guidet tur(s. 3-37 – 3-40)


  Avkrysningsskjema detaljskjema aktiviteter guidet tur forts

  Avkrysningsskjema – Detaljskjema Aktiviteter, Guidet tur(forts.)


  Eksempel produktinfo aktiviteter p booknorway s 3 41

  Eksempel – Produktinfo Aktiviteter på BookNorway (s. 3-41)


  Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

  Hvilke 2 - 5 aktiviteter vil det være best å starte med for din Destinasjon? (destinasjonsselskapets egne aktiviteter samt lokale produkteieres aktiviteter)

  Gjennomgå listen over aktuelle fasilitetstyper og lag en liste med navn og aktivitetstype på de aktuelle aktivitetene

  Tenk også: ”Hvor godt egnet er de aktuelle aktivitetene i forhold til forutsigbarhet og risiko for juridisk ansvar?” (se sjekkliste)


  Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale l sningen

  Fremdriftsplan Aktiviteter

  • «Aktive» avkrysningsskjema sendes ut etter samlingen

  • Frist for innfylling av skjema og retur til helen@bitreiseliv.no er 31.12.2010

  • Innlegging direkte i Tellus ultimo januar da også Kanal BookNorway for aktiviteter er klar

  • Andre innholdsleverandører?


  Pakker

  Pakker


  Hva er statiske pakker s 3 5

  Hva er statiske pakker? (s. 3-5)

  Produkter som inkluderer mer enn én produktkategori, (f.eks. aktivitet + overnatting)

  Produkter som inkluderer mer enn én aktivitetstype (som dykking og fisketur)

  +

  +

  ?


  Hvordan vil pakker presenteres i booknorway

  Hvordan vil pakker presenteres i BookNorway?

  Innholdet i statiske pakker vil ikke listes i den ordinære søkeresultatlisten som hhv. overnatting eller aktivitet.

  De får en attraktiv posisjon i pakkepresentasjonsdelen av søkeresultatet. Se eksempel.

  Pakker vil kunne åpne gode kommersielle muligheter for destinasjonsselskapene.


  Omr dedefinisjoner og landemerker trafikknutepunkter pr omr de

  Områdedefinisjoner og landemerker/trafikknutepunkter pr. område


  Hva er vn bns felles omr destruktur se 3 10 3 11

  Hva er VN/BNs felles områdestruktur? (se 3-10 – 3-11)

  BookNorway og VisitNorway vil ha felles områdestruktur

  Innenfor hvert område vil BookNorway definere en viss tilleggsinformasjon

  Områdets/byens definerte ”midtpunkt”

  Kun 1 pr. Område/by

  Primært ”Rådhuset”,

  Sekundært ”Jernbanestasjon” / ”Busstasjon” / ”Havn” / ”Torg”)

  ”Landemerker”

  5 pr. område

  Inkl .Turistinformasjon

  Transportknutepunkter

  Kart ”zoom nivå”


  Bruk av omr dedataene i bns produktpresentasjoner s 3 11

  Bruk av områdedataene i BNs produktpresentasjoner (s. 3-11)


  Eksempel omr dedefinisjoner for oslo s 3 11

  Eksempel – områdedefinisjoner for Oslo (s. 3-11)


  Oppgave utarbeid tilsvarende omr dedata for din destinasjon

  Oppgave: Utarbeid tilsvarende områdedata for din destinasjon


  Plenum kommunikasjon med de lokale produkteierne

  Plenum:Kommunikasjon med de lokale produkteierne

  Hvordan skal informasjonen om prosjektet utarbeides?


  Del 4 tellus guestmaker destinator og booknorway hva er nytt i gm destinator

  Del 4 –Tellus GuestMaker Destinator og BookNorway Hva er nytt i GM Destinator?


 • Login