Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation

Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl
Download
1 / 19

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.


Maszyny proste

Maszyny proste

Justyna Marzec


D wignia dwustronna

0

, - ramiona dźwigni

Dźwignia dwustronna

 • To belka lub pręt zawieszony lub podparty, na który po obu stronach osi obrotu działaj co najmniej jedna siła o zgodnych zwrotach.

Schemat:


Warunek r wnowagi si na d wigni dwustronn

Warunek równowagi sił na dźwignię dwustronną

 • Aby dźwignia była w równowadze, siły przyłożone po obu stronach jej ramion muszą być odwrotnie proporcjonalne do długości ramion:


Przyk ady d wigni dwustronnej

Przykłady dźwigni dwustronnej

 • Nożyce

 • Kombinerki

 • Obcęgi

 • Żuraw do czerpania wody ze studnii


Odmiana d wigni dwustronnej jest blok zwany te kr kiem

Odmiana dźwigni dwustronnej jest blok, zwany też krążkiem.

Wyróżniamy dwa rodzaje krążków:

Krążki stałe: krążki ruchome:

Krążek stały jest przykładem dźwigni dwustronnejrównoramiennej, w której r1=r2. Z tego powodu nie zmienia on wartości siły F, a jedynie jej kierunek.

Warunek równowagi:

Krążek ruchomy:Krążek, na którym zawieszone jestciało podnoszone to krążek ruchomy.

Ciężar podnoszonego ciała rozkłada się

na dwie równe i równoległe siły, z których

jedna jest siłą czynną.


D wignia jednostronna

Dźwignia jednostronna

 • To belka lub pręt podparty lub zawieszony, na którym po tej samej stronie osi obrotu działają co najmniej dwie siły o przeciwnych zwrotach.

0


Warunek r wnowagi dla d wigni jednostronnej

Warunek równowagi dla dźwigni jednostronnej:

 • Dla dźwigni jednostronnej warunek równowagi (prawo równowagi) jest takie samo jak dla dźwigni dwustronnej, czyli:


Przyk ad d wigni jednostronnej

Przykład dźwigni jednostronnej

 • Dziadek do orzechów

 • taczki


Ko owr t

Kołowrót

 • Jednym z rodzajów maszyn prostych wykorzystywanych w życiu codziennym jest kołowrót, którego schemat jest przedstawiony poniżej:

Warunek równowagi kołowrotu

(taki sam jak przy powyższych

maszynach prostych)


Przyk ady ko owrot w

Przykłady kołowrotów

 • Kierownica w samochodzie

 • Klamki w drzwiach

 • Pedał w rowerze

 • Kurki przy zlewozmywaku

 • Kołowrót wykorzystuje się do transportu wody ze studni


R wnia pochy a

Równia pochyła

 • W wielu przypadkach zamiast podnosić przedmiot na znaczną wysokość, wtacza się go lub wciąga po równi pochyłej.

 • Równia pochyła jest to ciało sztywne, którego jedna powierzchnia stanowi płaszczyznę ustawioną pod pewnym kątem do kierunku działania siły (rys. poniżej).

l

h

I – długość równi pochyłej

h – wysokość równi pochyłej


Warunek r wnowagi dla r wni pochy ej

Warunek równowagi dla równi pochyłej

Wartość siły F utrzymującej ciało w równowadze na równi jest tyle

razy mniejsza od wartości jego ciężaru G, ile razy wysokość równi

h jest mniejsza od długości równi l.


Przyk ady r wni pochy ej

Przykłady równi pochyłej:

 • Schody

 • Podjazdy

 • Skocznie narciarskie

 • Jej odmianą są również kliny używane jako: siekiery, noże, igły , gwoździe.


Zadania

Zadania


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Jacek za pomocą dźwigni dwustronnej chce podnieść paczkę o ciężarze 1200N. Ramię r1=2m, a ramię r2=0,5m. Jaka siła jest potrzebna do zrównoważenia dźwigni?

Dane: Szukane: Rozwiązanie:

Wykorzystujemy warunek

równowagi równi:

Odp.: Siła 300N jest potrzebna do zrównoważenia siły.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Jaką siłą musi działać Basia na ramię kołowrotu, aby wyciągnąć ze studni wiadro z wodą o ciężarze F2=150N. Ramię kołowrotu ma długość r1=60cm, a promień wału na który nawija się lina r2=15cm.

Dane: Szukane: Rozwiązanie:

Odp.: Basia musi działać siłą 37,5N.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Jaką najmniejszą siłą musi działać Łukasz na beczkę o ciężarze 500N, aby wtoczyć ją po pochylni o długości 2m na przyczepę o wysokości 1m? Porównaj pracę wykonaną tym sposobem z pracą, jaką trzeba by wykonać bez użycia równi pochyłej.

Dane: Rozwiązanie:

Wykorzystując zależność otrzymamy:

Szukane:

Odp.: Łukasz musi działać siłą 250N.

W tym przypadku zyskujemy na sile, ale nie

zyskujemy na pracy W1=W2


Stosuj c maszyny proste zyskujemy na sile ale nie zyskujemy na pracy

STOSUJĄC MASZYNY PROSTE, ZYSKUJEMY NA SILE, ALE NIE ZYSKUJEMY NA PRACY!!!


 • Login