Odnos dijakov do dr ave in dru bene skupnosti
Download
1 / 13

Odnos dijakov do države in družbene skupnosti - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

3. pogovor o domoljubju pri predsedniku države “Mladi in inštitucije demokracije” Ljubljana, 27. januar 2011. Odnos dijakov do države in družbene skupnosti. Mag. Janez Damjan Darja Vidovič Dušan Vodeb. Sodelujoče šole. Gimnazija Sl. Gradec. SUAŠ Ljubljana SŠGT v Ljubljani. Gimnazija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Odnos dijakov do države in družbene skupnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odnos dijakov do dr ave in dru bene skupnosti

3. pogovor o domoljubju pri predsedniku države

“Mladi in inštitucije demokracije”

Ljubljana, 27. januar 2011

Odnos dijakov do države in družbene skupnosti

Mag. Janez Damjan

Darja Vidovič

Dušan Vodeb


Sodelujo e ole

Sodelujoče šole

Gimnazija

Sl. Gradec

SUAŠ Ljubljana

SŠGT v Ljubljani

Gimnazija

Novo mesto

Šolski center

Sežana


Raziskovalna vpra anja

Raziskovalna vprašanja

  • Kakšno stopnjo ljubezni oz. pripadnosti čutijo dijaki do družine, prijateljev, skupin, skupnosti, organizacij in države?

  • V kolikšni meri se strinjajo s trditvami “aktivnega državljanstva”?

  • Koliko poznajo Slovenijo in njeno zgodovino ?

  • Kako primerne se jim zdijo različne oblike pouka za spodbujanje aktivnega državljanstva?

  • Katere spremembe bi uvedli v Sloveniji?


Poznavanje slovenije in pomembnih dogodkov

Poznavanje Slovenije in pomembnih dogodkov

Poprečno število točk = 11,7


Popre ne stopnje pripadnosti

Poprečne stopnje pripadnosti


Segmentacija dijakov glede na stopnjo pripadnosti dr avi sloveniji

Segmentacija dijakov glede na stopnjo pripadnosti državi Sloveniji


Strinjanje z domoljubnimi trditvami aktivnega dr avljanstva

Strinjanje z domoljubnimi trditvami aktivnega državljanstva


Strinjanje s trditvami aktivnega dr avljanstva delno pomembne razlike med segmenti

Strinjanje s trditvami aktivnega državljanstva; delno pomembne razlike med segmenti

*odstopajo NE-pripadni


Strinjanje s trditvami aktivnega dr avljanstva ni razlik med segmenti

Strinjanje s trditvami aktivnega državljanstva; ni razlik med segmenti


Primerjava pripadnosti segmentov

Primerjava pripadnosti segmentov


Ocene primernosti pedago kih aktivnosti za razvoj domoljubja

Ocene primernosti pedagoških aktivnosti za razvoj domoljubja*


Ocene primernosti pedago kih aktivnosti za razvoj domoljubja1

Ocene primernosti pedagoških aktivnosti za razvoj domoljubja*


Ukrepi predsednika glede na stopnjo domoljubja

Ukrepi predsednika glede na stopnjo domoljubja


ad
  • Login