Odnos dijakov do dr ave in dru bene skupnosti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Odnos dijakov do države in družbene skupnosti PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

3. pogovor o domoljubju pri predsedniku države “Mladi in inštitucije demokracije” Ljubljana, 27. januar 2011. Odnos dijakov do države in družbene skupnosti. Mag. Janez Damjan Darja Vidovič Dušan Vodeb. Sodelujoče šole. Gimnazija Sl. Gradec. SUAŠ Ljubljana SŠGT v Ljubljani. Gimnazija

Download Presentation

Odnos dijakov do države in družbene skupnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3. pogovor o domoljubju pri predsedniku države

“Mladi in inštitucije demokracije”

Ljubljana, 27. januar 2011

Odnos dijakov do države in družbene skupnosti

Mag. Janez Damjan

Darja Vidovič

Dušan Vodeb


Sodelujoče šole

Gimnazija

Sl. Gradec

SUAŠ Ljubljana

SŠGT v Ljubljani

Gimnazija

Novo mesto

Šolski center

Sežana


Raziskovalna vprašanja

  • Kakšno stopnjo ljubezni oz. pripadnosti čutijo dijaki do družine, prijateljev, skupin, skupnosti, organizacij in države?

  • V kolikšni meri se strinjajo s trditvami “aktivnega državljanstva”?

  • Koliko poznajo Slovenijo in njeno zgodovino ?

  • Kako primerne se jim zdijo različne oblike pouka za spodbujanje aktivnega državljanstva?

  • Katere spremembe bi uvedli v Sloveniji?


Poznavanje Slovenije in pomembnih dogodkov

Poprečno število točk = 11,7


Poprečne stopnje pripadnosti


Segmentacija dijakov glede na stopnjo pripadnosti državi Sloveniji


Strinjanje z domoljubnimi trditvami aktivnega državljanstva


Strinjanje s trditvami aktivnega državljanstva; delno pomembne razlike med segmenti

*odstopajo NE-pripadni


Strinjanje s trditvami aktivnega državljanstva; ni razlik med segmenti


Primerjava pripadnosti segmentov


Ocene primernosti pedagoških aktivnosti za razvoj domoljubja*


Ocene primernosti pedagoških aktivnosti za razvoj domoljubja*


Ukrepi predsednika glede na stopnjo domoljubja


  • Login