Het bouwproces
Download
1 / 13

HET BOUWPROCES - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

HET BOUWPROCES. door Niek Schraa. initiatief. Opdrachtgever (principaal) locatie Nieuwbouw Verbouw Renovatie Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging opdrachtgever. Het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd:. het programma van eisen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HET BOUWPROCES' - kioshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Het bouwproces

HET BOUWPROCES

door Niek Schraa


Initiatief
initiatief

 • Opdrachtgever (principaal)

  • locatie

   • Nieuwbouw

   • Verbouw

   • Renovatie

 • Architekt (bouwheer)

  • Advisering

  • Ontwerpen

  • Begeleiding

  • Vertegenwoordiging opdrachtgever


Het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd
Het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd:

 • het programma van eisen

 • het vooronderzoek

 • het voorlopig ontwerp

 • het definitief ontwerp

 • toestemming tot bouwen

 • de bouwvoorbereiding

 • de aanbesteding

 • de uitvoering

 • de oplevering


Het programma van eisen
Het programma van eisen

 • Het programma van eisen bevat:

  • uw ideeën en wensen ten aanzien van het bouwwerk dat u wilt realiseren.

  • het gaat hier dus om zaken als locatie, ligging, vorm, indeling, logistiek

  • budget

  • Tijdschema

  • maar ook eisen van derden zoals:

   • vergunningen

   • brandweervoorschriften

  • een goed uitgewerkt programma van eisen voorkomt verrassingen en teleurstellingen tijdens het proces !!!


Het vooronderzoek
Het vooronderzoek

 • Bestemmingsplan bestuderen

 • Welstandsnota bestuderen

 • Inventariseren bestaand (indien van toepassing)

  • Constructief onderzoek

  • Inmeten en digitaliseren bestaand


Het voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp

 • Nadat er duidelijkheid bestaat over het programma van eisen geeft u de architekt opdracht tot het maken van een voorlopig ontwerp.

 • Het voorlopig ontwerp is de basis voor alle volgende fasen in het bouwproces.

  • Het geeft een duidelijk beeld van uw toekomstige woning, winkel of kantoor.

  • Wanneer het voorlopig ontwerp u aanspreekt, bespreekt de architekt dit met de gemeentelijke welstandscommissie.

  • Ook wordt een eerste globale kostenraming gemaakt.

  • Zo weet u niet alleen hoe uw gebouw eruit gaat zien, maar krijgt u in een vroeg stadium een raming van de verschillende kosten.


Het definitief ontwerp fase 1 bouwaanvraag
Het definitief ontwerp (fase 1 bouwaanvraag)

 • Op basis van uw commentaar en aanvullende wensen en de eerste reacties van de welstandscommissie werkt de architekt het voorlopig ontwerp uit tot het definitief ontwerp.

 • De belangrijkste estetische bouwkundige details worden hierin meegenomen.

 • Gaat u akkoord met het definitief ontwerp en de financiële uitwerking, dan geeft u het startschot voor de feitelijke bouw van uw object.


Technische uitwerking fase 2 bouwaanvraag
Technische uitwerking (fase 2 bouwaanvraag)

 • Er worden principeoverzichten gemaakt van:

  • Het funderingsplan (palen- en balkenplan)

  • Rioleringsschema (gemengd of gescheiden stelsel)

  • Beganegrond- en overige vloeren

  • Platdak- en kapconstructies

  • Ventilatie- en daglichtvoorzieningen

 • Voor zaken als constructie, energie en installaties laat de architekt zich (eventueel) adviseren door specifieke deskundigen.


Toestemming tot bouwen
Toestemming tot bouwen

 • De architekt dient een bouwaanvraag in bij de gemeente (eventueel gefaseerd)

 • de afdeling Bouw- en Woningtoezicht beoordeeld op zaken als bruikbaarheid, veiligheid en gezondheid conform het bouwbesluit.

 • Wanneer er geen bezwaar is vanuit de gemeente is de aanvraag ontvankelijk en wordt de bouwaanvraag ter inzage gelegd.

 • Worden er geen bezwaarschriften ingediend, of worden deze door de gemeente afgewezen, dan krijgt u toestemming te gaan bouwen.


De bouwvoorbereiding
De bouwvoorbereiding

 • Tijdens de toestemmingsfase is de architekt al bezig met het besteksmatig uitwerken van:

  • de bestektekeningen

   • DO tekeningen aangevuld met nadere info

   • Uitvoeringstekeningen

   • Principedetails

  • het bestek

   • Projectinfo

   • Algemene voorwaarden

   • Werkbeschrijving

 • Het bestek met bijbehorende tekeningen vormt het draaiboek voor de realisatie van het bouwproject

 • Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren.


De aanbesteding
De aanbesteding

 • Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren.

 • Het bestek zorgt voor een eenduidige informatieverstrekking richting de geselecteerde aannemers .

 • In overleg met u wordt vervolgens gekozen voor het bouwbedrijf met de laagste prijs, mits deze prijs past binnen uw budget.

 • Deze procedure wordt de aanbesteding genoemd.

 • Het contract van aanneming wordt opgemaakt


De uitvoering
De uitvoering

 • De architekt heeft zijn ontwerpende taak vervuld en gaat nu voor u toezicht houden over de uitvoering.

 • De architekt adviseren u bij onverwachte omstandigheden, bewaken van de financiën en het tijdschema

 • De architekt ziet toe op de coördinatie tussen de uitvoerende partijen.


De oplevering
De oplevering

 • Als het werk is gedaan, wordt het gebouw aan u overgedragen.

 • Bij de oplevering wordt nauwkeurig gecontroleerd of alles is uitgevoerd volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

 • Samen met de architekt inspecteert u uw eigen gebouw.

 • de architekt wijst waar nodig hij op uitvoeringsfouten en zichtbare gebreken die het bouwbedrijf moet herstellen.

 • Vervolgens is een onderhoudstermijn van kracht, waarin deze onvolkomenheden worden verholpen. Na een periode van een half jaar wordt uw woning of zaak definitief opgeleverd.


ad