Sieci neuronowe
Download
1 / 44

SIECI NEURONOWE - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

SIECI NEURONOWE. Wykład III. Wprowadzenie w tematykę sieci neuronowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SIECI NEURONOWE' - kinsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sieci neuronowe l.jpg

SIECI NEURONOWE

Wykład III


Wprowadzenie w tematyk sieci neuronowych l.jpg
Wprowadzenie w tematykę sieci neuronowych

Sieć neuronowa jest paradygmatem matematycznym modelującym czynności biologicznego systemu neuralnego i służącym do obliczeń. W 1943 roku McCulloch, neurobiolog, i Pitts, statystyk, opublikowali papier zatytułowany „A logical calculus of ideas imminent in nervous activity.” w biuletynie bio - fizyki matematycznej. Papier ten zainspirował rozwój nowoczesnych komputerów, lub jak nazwał je John von Neumann „mózgów elektronicznych”. W mniej więcej tym samym okresie Frank Rosenblatt zainspirowany tą publikacją rozpoczął badania nad modelem matematycznym oka, co ostatecznie doprowadziło do opisania pierwszej generacji sieci neuronowych, znanych pod nazwą perceptronów.


Slide3 l.jpg

PODSTAWY BIOLOGICZNE DZIAŁANIA NEURONU

Jako obiekt badań sieci neuronowe stanowią bardzo uproszczony, ale bogaty i ciekawy model rzeczywistego biologicznego systemu nerwowego - pewnych fragmentów naszego mózgu.

Podstawowym elementem strukturalnym, z którego buduje się sieci neuronowe są sztuczne neurony. Ich pierwowzorem są komórki neuronowe budujące mózg człowieka. Każdy z neuronów jest specjalizowaną komórką biologiczna, mogącą przenosić i przetwarzać złożone sygnały elektrochemiczne.


Slide4 l.jpg

Rys. 1 Budowa biologicznego neuronu

Jądro - "centrum obliczeniowe" neuronu.

Akson - "wyjście" neuronu.

Wzgórek aksonu - stąd wysyłany jest sygnał wyjściowy.

Dendryt – „wejście” neuronu.

Synapsa - . Może ona zmienić moc sygnału napływającego poprzez dendryt.


Slide5 l.jpg

Model neuronu McCulloch’a i Pitts’a.

Wszystkie z wielu istniejących modeli sieci neuronowych opisanych w przeciągu 50 lat od ich wymyślenia posiadają wspólny element znany pod nazwą neuronu oraz połączenia o strukturze sieciowej pomiędzy neuronami.

Wejścia to dendryty, lub ściślej: sygnały przez nie nadchodzące. Wagi to cyfrowe odpowiedniki modyfikacji dokonywanych na sygnałach przez synapsy. Blok sumujący to odpowiednik jądra, blok aktywacji to wzgórek aksonu, a wyjście - to akson. Zaznaczam, że fakt, iż na rysunku są trzy dendryty, jest czysto przypadkowy.


Model neuronu mcculloch a i pitts a l.jpg
Model neuronu McCulloch’a i Pitts’a.

Na przedstawionym rysunku, każdy z neuronów składa się z funkcji sieci i funkcji aktywacji. Funkcja sieci określa w jaki sposób wejścia sieci { yj; 1 ≤ j ≤ N }są łączone wewnątrz neuronu. Na rysunku jest przedstawiona kombinacja liniowa opisana wzorem

{ wj ; 1 ≤ j ≤ N } są parametrami nazywanymi wagami synaptycznymi. Wielkość  jest nazywana biasem lub progiem.


Slide7 l.jpg

W literaturze zostały opisane inne metody kombinacji wejścia, są one zestawione w tabeli poniżej:


Slide8 l.jpg

Wyjście neuronu, oznaczone przez ai na powyższym rysunku jest powiązane z wejściem neuronu o oznaczeniu ui poprzez liniowe lub nieliniowe przekształcenie zwane funkcją aktywacji:

a = f(u)

Tabela przedstawia zarówno funkcje aktywacji jak i ich pochodne (o ile takowe istnieją). Zarówno w przypadku funkcji sigmoidalnej jak i tangensa hiperbolicznego pochodna może być obliczona wprost na podstawie znajomości f(u).


Slide9 l.jpg

funkcja jest powiązane z wejściem neuronu o oznaczeniu ui poprzez liniowe lub nieliniowe przekształcenie zwane funkcją aktywacji:

Wzór funkcji

Wzór pochodnej

Sigmoida

Tangens hiperboliczny

Sinusoida

Cosinusoida

(bez nazwy)

Tabela 1wzory nieliniowych funkcji aktywacji i ich pochodnych


Slide10 l.jpg

Rys jest powiązane z wejściem neuronu o oznaczeniu ui poprzez liniowe lub nieliniowe przekształcenie zwane funkcją aktywacji:charakterystyki sigmoidalnych funkcji aktywacji

Rys funkcja aktywacji liniowa i skoku jednostkowego


Slide11 l.jpg

Wybór funkcji aktywacji zależy od rodzaju problemu jaki stawiamy przed siecią do rozwiązania. Dla sieci wielowarstwowych najczęściej stosowane są funkcje nieliniowe, gdyż neurony o takich charakterystykach wykazują największe zdolności do nauki, polegające na możliwości odwzorowania w sposób płynny dowolnej zależności pomiędzy wejściem a wyjściem sieci. Umożliwia to otrzymanie na wyjściu sieci informacji ciągłej a nie tylko postaci: TAK - NIE.


Topologia sieci neuronowej l.jpg
Topologia sieci neuronowej. stawiamy przed siecią do rozwiązania. Dla sieci wielowarstwowych najczęściej stosowane są funkcje nieliniowe, gdyż neurony o takich charakterystykach wykazują największe zdolności do nauki, polegające na możliwości odwzorowania w sposób płynny dowolnej zależności pomiędzy wejściem a wyjściem sieci. Umożliwia to otrzymanie na wyjściu sieci informacji ciągłej a nie tylko postaci: TAK - NIE.

 • Wymagane cechy funkcji aktywacji to:

  • ciągłe przejście pomiędzy swoją wartością maksymalną a minimalną (np. 0 - 1)

  • łatwa do obliczenia i ciągła pochodna

  • możliwość wprowadzenia do argumentu parametru beta do ustalania kształtu krzywej

 • Najczęściej stosowanymi są funkcje: sigmoidalna zwana też krzywą logistyczną ( o charakterze unipolarnym; przyjmuje ona wartości pomiędzy 0 a 1 ) oraz tangens hiperboliczny (o charakterze bipolarnym; wartości pomiędzy -1 a 1). Oczywiście każdą z nich można przeskalować tzn. sigmoidę do bipolarnej a tangensoidę do unipolarnej.


Topologia sieci neuronowej13 l.jpg
Topologia sieci neuronowej. stawiamy przed siecią do rozwiązania. Dla sieci wielowarstwowych najczęściej stosowane są funkcje nieliniowe, gdyż neurony o takich charakterystykach wykazują największe zdolności do nauki, polegające na możliwości odwzorowania w sposób płynny dowolnej zależności pomiędzy wejściem a wyjściem sieci. Umożliwia to otrzymanie na wyjściu sieci informacji ciągłej a nie tylko postaci: TAK - NIE.

W sieci neuronowej wiele neuronów jest połączonych ze sobą wzajemnie dla przeprowadzenia obliczeń rozproszonych. Konfiguracja wzajemnych połączeń może być opisana za pomocą grafu skierowanego. Graf skierowany składa się z węzłów (w przypadku sieci neuronowych z neuronów jak i wyjść) i krzywych skierowanych (w przypadku sieci neuronowych są to połączenia synaptyczne).

Topologia może być skategoryzowana zarówno jako cykliczna lub acykliczna. Sieć neuronowa z topologią acykliczną nie posiada pętli sprzężenia zwrotnego. Tego rodzaju sieć neuronowa jest używana najczęściej do nieliniowej aproksymacji pomiędzy jej wejściami i wyjściami.


Slide14 l.jpg

Jak pokazano na rys. cykliczna sieć neuronowa zawiera co najmniej jedno połączenie utworzone przez krzywą skierowaną. Sieć taka jest także znana pod nazwą sieci rekurencyjnej. Posiadanie przez sieć rekurencyjną pętli sprzężenia zwrotnego prowadzi do stworzenie systemu modelowania nieliniowego zawierającego pamięć wewnętrzną. Rekurencyjne sieci neuronowe często charakteryzują się skomplikowanym zachowaniem i pozostają do dzisiejszego dnia poważnym przedmiotem badań w dziedzinie sieci neuronowych.

(a) topologia acykliczna (b) topologia cykliczna


Topologia sieci neuronowej15 l.jpg
Topologia sieci neuronowej. najmniej jedno połączenie utworzone przez krzywą skierowaną. Sieć taka jest także znana pod nazwą sieci rekurencyjnej. Posiadanie przez sieć rekurencyjną pętli sprzężenia zwrotnego prowadzi do stworzenie systemu modelowania nieliniowego zawierającego pamięć wewnętrzną. Rekurencyjne sieci neuronowe często charakteryzują się skomplikowanym zachowaniem i pozostają do dzisiejszego dnia poważnym przedmiotem badań w dziedzinie sieci neuronowych.

 • W sieci neuronowej możemy rozróżnić kilka rodzajów neuronów:

  • warstwy wejściowej

  • warstw ukrytych

  • warstwy wyjściowej

 • z tym, że jest to podział bardziej formalny niż merytoryczny, gdyż różnice funkcjonalne pomiędzy tymi typami raczej nie występują. Można natomiast stosować w różnych warstwach różne funkcje aktywacji i współczynniki beta.


Slide16 l.jpg

 • PODSTAWOWE ARCHITEKTURY SIECI NEURONOWYCH najmniej jedno połączenie utworzone przez krzywą skierowaną. Sieć taka jest także znana pod nazwą sieci rekurencyjnej. Posiadanie przez sieć rekurencyjną pętli sprzężenia zwrotnego prowadzi do stworzenie systemu modelowania nieliniowego zawierającego pamięć wewnętrzną. Rekurencyjne sieci neuronowe często charakteryzują się skomplikowanym zachowaniem i pozostają do dzisiejszego dnia poważnym przedmiotem badań w dziedzinie sieci neuronowych.

 • Sposoby połączenia neuronów między sobą i ich wzajemnego współdziałania spowodowały powstanie różnych typów sieci. Każdy typ sieci jest z kolei ściśle powiązany z odpowiednią metodą doboru wag (uczenia).

 • Sieć jednokierunkowa jednowarstwowa

 • Właściwości sieci:

 • W sieci tej neurony ułożone są w jednej warstwie, zasilanej jedynie z wejść.

 • Połączenie węzłów wejściowych z neuronami warstwy wyjściowej jest zwykle pełne (każde wejście jest połączone z każdym neuronem).

 • Przepływ sygnałów występuje w jednym kierunku, od wejścia do wyjścia.


Slide17 l.jpg

neurony warstwy wyjściowej

Węzły wejściowe

Rys chemat jednokierunkowej jednowarstwowej sieci neuronowej


Slide18 l.jpg

 • Sieć jednokierunkowa wielowarstwowa nie zachodzi w nich żaden proces obliczeniowy.

 • Właściwości sieci:

 • Występuje co najmniej jedna warstwa ukryta neuronów, pośrednicząca w przekazywaniu sygnałów miedzy węzłami wejściowymi a warstwą wyjściową.

 • Sygnały wejściowe są podawane na pierwszą warstwę ukrytą neuronów, a te z kolei stanowią sygnały źródłowe dla kolejnej warstwy.

 • Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe wykorzystują najczęściej funkcję aktywacji o nieliniowości typu sigmoidalnego.

 • Sieć tego rodzaju nazywana jest perceptronem wielowarstwowym.


Slide19 l.jpg

Rys nie zachodzi w nich żaden proces obliczeniowy. Schemat jednokierunkowej wielowarstwowej sieci neuronowej.


Slide20 l.jpg

Zostało udowodnione, że przy odpowiedniej liczbie neuronów, sieć MLP posiadająca tylko dwie warstwy ukryte jest zdolna do aproksymacji dowolnie złożonego odwzorowania – określa się taką sieć neuronową terminem uniwersalnego aproksymatora..


Nauka sieci mlp przy u yciu algorytmu wstecznej propagacji l.jpg
Nauka sieci MLP przy użyciu algorytmu wstecznej propagacji. neuronów, sieć MLP posiadająca tylko dwie warstwy ukryte jest zdolna do aproksymacji dowolnie złożonego odwzorowania – określa się taką sieć neuronową terminem uniwersalnego aproksymatora..

Kluczowym problemem w zastosowaniu sieci MLP jest dobranie odpowiedniej macierzy wag. Zakładając warstwową strukturę sieci MLP, wagi przekazujące dane do każdej kolejnej warstwy sieci tworzą macierz wag (warstwa wejścia nie posiada wag z uwagi na brak neuronów w tej warstwie). Wartości tych wag są obliczane przy użyciu algorytmu nauczania ze wsteczną propagacją.


Znajdowanie wag dla przypadku sieci mlp sk adaj cej si z pojedynczego neuronu l.jpg
Znajdowanie wag dla przypadku sieci MLP składającej się z pojedynczego neuronu.

Dla wygody, rozważymy prosty przypadek sieci składającej się z pojedynczego neuronu w celu zilustrowania tej metody. Dla uproszczenia wyjaśnień rysunek przedstawia neuron rozdzielony na dwie części: część sumacyjną obliczającą funkcję sieci u, oraz nieliniową funkcję aktywacji z = f(u).


Slide23 l.jpg

Wyjście z jest porównywane z pożądaną wartością celu d, a ich różnica e = d – z, jest obliczana. Istnieją dwa wejścia x1 oraz x2 z odpowiadającymi im wagami w1, w2. Wejście oznaczone stałą ‘1’ jest biasem oznaczanym na poprzednich rysunkach za pomocą symbolu . Na tym rysunku bias jest oznaczony symbolem w0. Funkcja sieci jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie x0 = 1, W = [ w1 w2 w3 ] jest macierzą wag i x = [ 1 x1 x2 ]T jest wektorem wejściowym.


Slide24 l.jpg

Mając do dyspozycji zestaw przykładów do nauki sieci {( d, a ich różnica e = d – z, jest obliczana. Istnieją dwa wejścia x1 oraz x2 z odpowiadającymi im wagami w1, w2. Wejście oznaczone stałą ‘1’ jest biasem oznaczanym na poprzednich rysunkach za pomocą symbolu x(k),d(k));1≤k≤K}, nauka sieci MLP ze wsteczną propagacją błędu rozpoczyna się od podania na wejście sieci K przykładów i obliczenia odpowiednich wyjść{z(k);1≤k≤K}. W tym przypadku używamy początkowego oszacowania dla macierzy wag. Następnie suma błędów kwadratowych jest obliczana na podstawie wzoru:

Celem jest dopasowanie macierzy wag W tak by zmniejszyć błąd E. Prowadzi to do problemu nieliniowej optymalizacji metodą najmniejszych kwadratów. Istnieje wiele algorytmów optymalizacyjnych, które można zastosować do rozwiązania tego problemu.


Slide25 l.jpg

Zazwyczaj te algorytmy opierają się na podobnej iteracyjnej zależności:

Gdzie W(t) jest korektą bieżących wartości wag W(t). Różne algorytmy używają odmiennych form W(t).

Ta część koncentruje się na metodzie ‘najwyższego spadku gradientu’, która jest także podstawą algorytmu nauczania ze wsteczną propagacją. Pochodna skalarnej wielkości E z uwzględnieniem poszczególnych wag jest obliczana w następujący sposób:

dla i = 0, 1, 2...


Slide26 l.jpg

gdzie: iteracyjnej zależności:

Stąd:

Podstawiając

powyższe równanie może być wyrażone jako:


Slide27 l.jpg

δ(k) jest błędem sygnału e(k) = d(k) – z(k) modulowanego przez pochodną funkcji aktywacji f’(u(k)) i w związku z tym przedstawia wielkość korekty potrzebnej do zastosowania względem wagi wi dla przykładu xi(k). Wynikający z tego wzór korekty wagi ma postać:

Jeżeli użyjemy funkcji sigmoidalnej to δ(k) jest obliczane jako:


Slide28 l.jpg

Należy zauważyć, że pochodna f’(u) może być obliczona dokładnie bez użycia aproksymacji. Wagi zostają poprawiane w każdej epoce. W tym przypadku K przykładów do nauki sieci jest użytych do poprawienia wartości wag jeden raz. W związku z tym mówimy, że ilość epok jest równa K. W praktyce, ilość epok może się wahać od jednej do max ilości przykładów.


Wsteczna propagacja w sieci mlp l.jpg
Wsteczna propagacja w sieci MLP obliczona dokładnie bez użycia aproksymacji. Wagi zostają poprawiane w każdej epoce. W tym przypadku K przykładów do nauki sieci jest użytych do poprawienia wartości wag jeden raz. W związku z tym mówimy, że ilość epok jest równa K. W praktyce, ilość epok może się wahać od jednej do max ilości przykładów.

Jak dotąd zostało omówione jak dopasować wagi sieci składającej się z pojedynczego neuronu. Ta sekcja opisuje sposób nauczania sieci składającej się z wielu neuronów. Na początek kilka nowych oznaczeń zostaje wprowadzonych na podstawie, których będzie dokonywanie rozróżnienie neuronów na różnych warstwach sieci. Na rysunku poniżej funkcja sieci i wyjście odpowiadające k - temu przykładowi j – tego neuronu (L – 1) – tej warstwy są oznaczone jako oraz . Warstwa wejściowa jest oznaczona jako warstwa zerowa.


Slide30 l.jpg

W szczególności . obliczona dokładnie bez użycia aproksymacji. Wagi zostają poprawiane w każdej epoce. W tym przypadku K przykładów do nauki sieci jest użytych do poprawienia wartości wag jeden raz. W związku z tym mówimy, że ilość epok jest równa K. W praktyce, ilość epok może się wahać od jednej do max ilości przykładów.

Wyjście jest podane do i – tego neuronu L – tej warstwy poprzez wagę synaptyczną oznaczoną , lub dla uproszczenia ponieważ będziemy się zajmować wzorem na korektę wagi dla pojedynczej epoki nauczania.


Slide31 l.jpg

Aby znaleźć obliczona dokładnie bez użycia aproksymacji. Wagi zostają poprawiane w każdej epoce. W tym przypadku K przykładów do nauki sieci jest użytych do poprawienia wartości wag jeden raz. W związku z tym mówimy, że ilość epok jest równa K. W praktyce, ilość epok może się wahać od jednej do max ilości przykładów.równanie adaptacji wagi, należy obliczyć

W powyższym równaniu wyjście może zostać obliczone poprzez zaprezentowanie k – tego przykładu x(k) na sieć MLP z wagami ustawionymi do .

Jednakże błąd nie jest znany i musi być obliczony osobno.

Przypominamy, że błąd jest równy . Rysunek poniżej przedstawia jak w sposób iteracyjny oblicza się z oraz z wag (L + 1) – tej warstwy sieci.


Slide32 l.jpg

Należy zauważyć, że obliczona dokładnie bez użycia aproksymacji. Wagi zostają poprawiane w każdej epoce. W tym przypadku K przykładów do nauki sieci jest użytych do poprawienia wartości wag jeden raz. W związku z tym mówimy, że ilość epok jest równa K. W praktyce, ilość epok może się wahać od jednej do max ilości przykładów.jest podawane do wszystkich M neuronów (L + 1) - tej warstwy sieci

Stąd:


Slide33 l.jpg

Równanie z poprzedniego slajdu opisuje wsteczną propagację, która oblicza zmianę błędu wstecz od warstwy wyjściowej w kierunku do warstwy wejściowej, przechodząc od warstwy do warstwy.


Dopasowanie warto ci wag z uwzgl dnieniem momentu i szumu l.jpg
Dopasowanie wartości wag z uwzględnieniem momentu i szumu. propagację, która oblicza zmianę błędu wstecz od warstwy wyjściowej w kierunku do warstwy wejściowej, przechodząc od warstwy do warstwy.

Znając wartość zmiany błędu, wagi zostaną dopasowane do zmodyfikowanej zależności opisującej wartość wag:

Po prawej stronie równania, drugie wyrażenie jest gradientem średniego błędu kwadratowego obliczonego względem


Slide35 l.jpg

Trzeci człon jest określany mianem momentu. Zapewnia on mechanizm do adaptacyjnego dopasowywania rozmiaru kroku.

Gdy wektory gradientów w kolejnych epokach wskazują na ten sam kierunek, efektywny rozmiar kroku będzie się zwiększać (nabierać momentu). Kiedy kolejne wektory gradientów tworzą ścieżkę poszukiwania o kształcie łamanej, kierunek gradientu będzie regulowany przez ten człon momentu w celu zminimalizowania średniego błędu kwadratowego.


Slide36 l.jpg

Istnieją dwa parametry, których wartości muszą zostać określone: stopień uczenia (lub rozmiar kroku , oraz stała momentu μ. Oba te parametry powinny mieć wartości z zakresu [ 0 1 ]. W praktyce  często przyjmuje mniejsze wartości, np. 0 <  < 0.3, a μ jest zazwyczaj większe,

np. 0.6 < μ < 0.9.

Ostatni człon opisuję losowy szum, który ma małe znaczenie jeżeli drugi lub trzeci człon mają większe wartości. Kiedy poszukiwanie kryterium podziału osiąga lokalne minimum lub płaszczyznę, wielkość odpowiadającego mu wektora gradientu lub wartości momentu najprawdopodobniej obniży się. W takiej sytuacji człon szumu może pomóc algorytmowi uczenia wyjść z lokalnego minimum i kontynuację poszukiwania globalnie optymalnego rozwiązania.


Slide37 l.jpg

W trakcie uczenia sieci często utykają w minimach lokalnych, dla których wartości sygnałów wyjściowych sieci y różnią się znacznie od wartości żądanych d tych sygnałów. Mówi się wówczas, że sieć nie została prawidłowo nauczona. Utykanie to jest spowodowane wielomodalnością funkcji celu, która wobec założonych nieliniowych zależności obowiązujących wewnątrz sieci, może charakteryzować się ogromną liczbą minimów lokalnych.

Poniższy rysunek (po lewej) przedstawia trójwymiarowy wykres funkcji celu zdefiniowanej jako błąd średniokwadratowy

Dla jednego neuronu o 2 wagach W0 i W1 realizujących dwu klas danych.


Slide38 l.jpg

Na rysunku (po prawej) odpowiadający mu wykres linii ekwipotencjalnych. W zależności od punktu startu trajektoria rozwiązania zdąża albo do minimum globalnego na środku wykresu, albo trafia na wąską dolinę wyprowadzającą rozwiązanie poza zakres objęty rysunkiem


Slide40 l.jpg

Przykład sieci neuronowej w matlabie ekwipotencjalnych. W zależności od punktu startu trajektoria rozwiązania zdąża albo do minimum globalnego na środku wykresu, albo trafia na wąską dolinę wyprowadzającą rozwiązanie poza zakres objęty rysunkiem

%Program – projekt sieci neuronowej typu BP o dwóch warstwach.

%definicja wektora wejściowego;

P= [0:5:85];

%definicja wektora celu

T=[0 20 47 67 83 93 96 93 88 83 75 60 35 15 3 0 0 0 ]

% inicjalizacja sieci

S1 = 65; %ilość neuronów warstwy pierwszej

[w1,b1,w2,b2] = initff(P,S1,’tansig’,T,’purelin’);

%przyjęcie wartości wag i biasów

w1

b1

w2

b2

%trening sieci;

% Parametry treningu;

df = 100;

me = 8000;

eg = 0.02;

lr = 0.0001;

tp = [df me eg lr];

%trwa trening sieci.

[w1,b1,w2,b2,ep,tr] = trainbp(w1,b1,’tansig’,w2,b2,’purelin’,P,T,tp);

A = simuff(P, w1,b1,’tansig’,w2,b2,’purelin’)

echo off


Slide41 l.jpg

Przykład wykorzystanie sieci neuronowych ekwipotencjalnych. W zależności od punktu startu trajektoria rozwiązania zdąża albo do minimum globalnego na środku wykresu, albo trafia na wąską dolinę wyprowadzającą rozwiązanie poza zakres objęty rysunkiem

Aproksymacja funkcji

Punkty co 10mm;

S1= 40 (neurony);

5000 epok


Slide42 l.jpg

Krzywa błędu ekwipotencjalnych. W zależności od punktu startu trajektoria rozwiązania zdąża albo do minimum globalnego na środku wykresu, albo trafia na wąską dolinę wyprowadzającą rozwiązanie poza zakres objęty rysunkiem


Slide43 l.jpg

Punkty co 5mm; ekwipotencjalnych. W zależności od punktu startu trajektoria rozwiązania zdąża albo do minimum globalnego na środku wykresu, albo trafia na wąską dolinę wyprowadzającą rozwiązanie poza zakres objęty rysunkiem

S1 = 10;

5000 epok


Slide44 l.jpg

5mm; ekwipotencjalnych. W zależności od punktu startu trajektoria rozwiązania zdąża albo do minimum globalnego na środku wykresu, albo trafia na wąską dolinę wyprowadzającą rozwiązanie poza zakres objęty rysunkiem

50 neuronów;

5000 epok


ad