Zr wnowa ony rozw j
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Zrównoważony rozwój PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zrównoważony rozwój. Ewa Smuk Stratenwerth Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO. Tylko jedna planeta ZIEMIA. W 2001 roku obliczono, że na Ziemi jest 11,2 mld ha ziemi i wody użytecznej biologicznie 2.3 mld ha wody 9 mld ha ziemi.

Download Presentation

Zrównoważony rozwój

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zr wnowa ony rozw j

Zrwnowaony rozwj

Ewa Smuk Stratenwerth

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO


Tylko jedna planeta ziemia

Tylko jedna planeta

ZIEMIA


Zr wnowa ony rozw j

W 2001 roku obliczono, e na Ziemi jest 11,2 mld ha ziemi i wody uytecznej biologicznie

 • 2.3 mld ha wody

 • 9 mld ha ziemi


Zr wnowa ony rozw j

Po uzyskaniu przez Indie niepodlegoci Mahatm Gandhiego zapytano: Kiedy mieszkacy Indii bd y na takim poziomie jak mieszkacy Anglii?

Mahatma odpowiedzia pytaniem: A ile kul ziemskich byoby potrzebnych, eby to byo moliwe?


Zr wnowa ony rozw j

Ekologiczny odcisk stopy

Wielka Brytania

5.35 ha

Bangladesz:

0.53 ha

rednia wiatowa

2.28 ha

Source: WWF Living Planet Report 2002


Zr wnowa ony rozw j

Ekologiczny odcisk stopy to miara jak duy obszar biologicznie produktywny jest potrzebny dla danej osoby, miasta, kraju, jest niezbdny dla pokrycia potrzeb okrelonego stylu ycia.

http://www.myfootprint.org/


Co sk ada si na ekologiczny odcisk stopy

Co skada si na ekologiczny odcisk stopy?


Zr wnowa ony rozw j1

Zrwnowaony rozwj

 • Ludzko potrafi sprawi, e rozwj stanie si zrwnowaony, tzn. zapewni zaspokojenie potrzeb ludzkoci bez uszczerbku dla przyszych pokole

  Komisja Brundtland


Przyk ad definicji

Przykad definicji

 • Ekorozwj czyli zrwnowaony rozwj, to taki typ rozwoju gospodarczego, ktry dla zaspokojenia potrzeb ludzkich nie doprowadza do degradacji rodowiska przyrodniczego, tak wic granic podejmowanych dziaa jest dobro rodowiska Zbigniew Karaczun


Zr wnowa ony rozw j

ONZ -Dekada Edukacji dla Zrwnowaonego Rozwoju 2005-2014


Jaki jest stan edukacji dla zr wnowa onego rozwoju na wiecie

Jaki jest stan edukacji dla zrwnowaonego rozwojuna wiecie?

 • Raporty ONZ na temat stanu wdroenia rozwoju zrwnowaonego, wiadomoci spoecznej na ten temat oraz stanu metod i treci EZR wskazay na konieczno podjcia intensywnych i dugofalowych dziaa w wymiarze globalnym i skierowanych do wszystkich spoecznoci lokalnych.Pod patronatem ONZ UNESCO ogosio lata 2005-2014 DEKAD EZR


Wa ne kontakty

Wane kontakty

 • Instytucje pastwowe i midzynarodowe:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

 • Ministerstwo Ochrony rodowiskawww.mos.gov.pl

 • Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

 • Centrum Bada Ekologicznych PANwww.cbe-pan.pl

 • Centrum Informacji o rodowiskuwww.gridw.pl

 • Polski Komitet ds. UNESCOwww.unesco.pl

 • Organizacje pozarzdowe i inne:

 • Dolnolska Fundacja Ekorozwojuwww.eko.wroc.pl

 • Fundacja Nasza Ziemiawww.naszaziemia.pl

 • Fundacja Partnerstwo dla rodowiskawww.epce.org.pl

 • Greenpeace Polskawww.greenpeace.pl

 • Instytut na rzecz Ekorozwojuwww.ine-isd.org.pl

 • Liga Ochrony Przyrodywww.lop.org.pl

 • Oglnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakwwww.otop.org.pl

 • Polski Klub Ekologicznywww.pke-zg.org.pl

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandrawww.salamandra.org.pl

 • Polska Zielona Siewww.zielonasiec.pl

 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istotwww.pracownia.org.pl

 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Pocku www.rceeplock.pl

 • Ruch Ekologiczny w. Franciszka z Asyuwww.refa.franciszkanie.pl

 • Spoeczny Instytut Ekologicznysie.org.pl

 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gajawww.klubgaja.pl

 • Stow. Producentw ywnoci Metodami Ekologicznymi EKOLAND www.stowarzyszenie ekoland.org.pl

 • Towarzystwo na rzecz Ziemiwww.tnz.most.org.pl

 • Uniwersyteckie Centrum Bada nad rodowiskiemwww.ucbs.uw.edu.pl

 • Strona powicona Dekadzie Edukacji dla Zrwnowaonego Rozwoju www.ekoedu.uw.edu.pl

 • WWF Polskawww.wwf.pl


 • Login