Rhus albersdorf
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Århus Albersdorf PowerPoint PPT Presentation


  • 54 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Århus Albersdorf.

Download Presentation

Århus Albersdorf

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rhus albersdorf

Århus Albersdorf

Biogas Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes til enten ca. 38 grader eller ca. 52 grader. I reaktoren sker der en biologisk nedbrydningsproces, hvorved bakterierne producerer biogas.


Rhus albersdorf

Et biogasfællesanlæg modtager husdyrgødning fra flere landbrug og organisk affald fra industri og husholdninger. Det første af slagsen blev taget i brug i 1984, og i dag er der 20 fællesanlæg i Danmark. Hvert år behandler de tilsammen ca. 1,1 mio. ton husdyrgødning og ca. 350.000 tons organisk affald fra industrier, rensningsanlæg og husholdninger.

Ribe


Luftfotos fra lemvig biogasanl g

Luftfotos Fra Lemvig Biogasanlæg


Rhus albersdorf

Filskov

Linstrup

Revninge

Fangel

Davinde

Snertinge

Hashøj

Nysted

Lemvig

Blaabjerg

De 20 Biogasanlæg

ligger i:

Århus

Hjermitslev

Vøgger

Thorsø

Hodsager

Sinding

Studsgård

Ribe

Vaarst-Fjellerad

Blåhøj...


Det tager skam ikke lang tid p denne m de

Tankbilerne henter gyllen direkte fra gylleanlægget på gårdene. En stærk pumpe på tankbilen suger gyllen op i tanken.

Det tager skam ikke lang tid på denne måde


Rhus albersdorf

De to store hvide kupler er lagertanke der indeholder den færdige biogas. Fra disse gaslagre leveres energi til opvarmningen af mere end halvdelen af husstandene i Nr. Nebel by.

  • Mens rågyllen opbevares i de to store rådnetanke udvikles biogassen


Rhus albersdorf

Biogassen leveres fra Blåbjerg Biogas direkte til Nr. Nebel Fjernvarme, der ligger lige ved siden af biogasanlægget.Det lokale kraft-varmeværk omdanner biogassen til fjernvarme og elektricitet, der sendes ud til lokalområdets husstande og industrier

  • Husene i Nr. Nebel modtager fjernvarnen gennem rør fra Nr. Nebel Fjernvarme.Størstedelen af denne varmeenergi kommer på denne måde fra Blåbjerg Biogas


Rhus albersdorf

Når gyllen er afgasset, kan den genbruges som gødning på markerne og derefter tilbage til landbrug

Blåbjerg Biogas leverer den rensede og næringsrige gylle tilbage til landbrugene.Nu kan landmændene bruge den afgassede og rensede gylle som gødning på markerne


  • Login