W benedykt z nursji 480 547
Download
1 / 20

św. Benedykt z Nursji (480 - 547) - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

św. Benedykt z Nursji (480 - 547). Na zgliszczach cesarstwa rzymskiego, zalanego przez hordy barbarzyńców, ukazał się święty Benedykt, ojciec życia zakonnego na Zachodzie, który miał wywrzeć znaczący wpływ na kształtowanie się nowego porządku w Europie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

św. Benedykt z Nursji (480 - 547)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation TranscriptW benedykt z nursji 480 547

Na zgliszczach cesarstwa rzymskiego, zalanego przez hordy barbarzycw, ukaza si wity Benedykt, ojciec ycia zakonnego na Zachodzie, ktry mia wywrze znaczcy wpyw na ksztatowanie si nowego porzdku w Europie.

Wiadomoci o w. Benedykcie czerpiemy przede wszystkim z dwch rde: z jego Reguy i z Dialogw w. Grzegorza W. Piszc Regu, Benedykt mimo woli sportretowa samego siebie. Ukaza si w niej jako czowiek pokoju i powagi, cenicy umiar i porzdek, dziaajcyz rozwag. Jego twardy autorytet agodzia delikatna dobro. By wyrozumiay i niemal z sympati odnosi si do ludzkich sabostek. Takim by niewtpliwie w ostatnim okresie swojego ycia. o. By wyrozumiayi niemal z sympati odnosi si do ludzkich sabostek. Takim by niewtpliwie w ostatnim okresie swojego ycia.


W benedykt z nursji 480 547

Pierwszy jego biograf, w. Grzegorz W., papie, napisa barbarzycw, ukaza si wity Benedykt, ojciec ycia zakonnego na Zachodzie, ktry mia wywrze znaczcy wpyw na ksztatowanie si nowego porzdku w Europie. w Dialogach, e by to "m czcigodny w swym yciu, prawdziwie: benedictus (bogosawiony), zarwno pod wzgldem aski, jaki z imienia, od modoci odznacza si powag serca; wczeniej bowiem dojrza charakter jego ni wiek. Przez cay przecig swojego ycia nigdy nie przywizywa duszy do adnej rozkoszy tego wiata, lecz wiatemi wszystkimi jego powabami, ktrych przecie mg uywa do woli, gardzi tak, ak gdyby to wszystk o ju byo zwide".


W benedykt z nursji 480 547

Mionik gr barbarzycw, ukaza si wity Benedykt, ojciec ycia zakonnego na Zachodzie, ktry mia wywrze znaczcy wpyw na ksztatowanie si nowego porzdku w Europie.

Nursja (Norcia) liczy okoo dwa tysice mieszkacw. Pooona jest w rodkowej Italii, Umbrii, u podna gr sigajcych prawie 2.500 m ponad poziom morza.Od V w. bya siedzib biskupa. Tam w 480 r. urodziy si blinita: Benedykti Scholastyka. Ojciec ich by redniozamonym wacicielem ziemskim.

Pierwsze nauki Benedykt pobiera w rodzinnym miasteczku. Tam w cieniu katedry, duchowni i wieccy zdobywali wiedz, tworzc rodzaj studium teologicznego. Codziennie gromadzili si na nauki modlitw. Ju wwczas Benedykt da si pozna jako czowiek wybitny. Na dalsz nauk wysany zosta do Rzymu. Tam jako siedemnastoletni modzieniec patrza swoim trzewym umysem ze wzgrza Kapitoliskiego na wspaniae Forum Romanum i inne monumentalne zabytki.

Z ciekawoci oglda obrazy i studiowa napisy, sentencje o charakterze prawniczym (zamierza bowiem zosta prawnikiem).


W benedykt z nursji 480 547


W benedykt z nursji 480 547

 • Osiedli si w pobliu ruin dawnej willi Nerona. Mieszkajcy w tych okolicach pustelnik Roman wskaza mu zaciszn grot w skale na zboczu doliny Anio. Wrczy mu rwnie odzienie ze skry zwierzcej.

 • Dwudziestoletni wwczas Benedykt korzysta pocztkowo z rad duchowych mnicha Romana. Odda si pokucie. W zupenym odosobnieniu spdzi trzy lata. ywi si zioami, jagodami lenymi i tym, co dostarczy mu ssiadujcy z nim Roman. Jedynie kruk przyjanie mu towarzyszy, gdy piewa psalmy i w milczeniu rozwaa tajemnice stworzenia i odkupienia oraz zmaga si z rnymi pokusami. Widzc jak wielkie zamiary ma Pan Bg wzgldem Benedykta, szatan usiowa przeszkadza. O jego istnieniu wiedzia tylko Pan Bg i pustelnik Roman. Straci nawet rachub czasu i nie orientowa si, jaki jest dzie i jakie wita Koci aktualnie obchodzi.


W benedykt z nursji 480 547

Na jego lady natrafi pewien kapan, ktry przynis mu pozdrowienie wielkanocne: Alleluja! Odkryty zosta rwnie przez pasterzy kz. Odtd miewa goci coraz czciej. Radonie ich wita. Przynosili mu co do jedzenia. Podczas gdy rozgldali si ciekawie po jaskini, on mwi im o Bogu, o Odkupicielu, Jego nauczaniu, ukrzyowaniu i zmartwychwstaniu.

 • Gdy w pobliskim Vicovaro zmar przeoony, wtedy do sawnego Benedykta przysza delegacja z prob o objcie stanowiska przeoonego w ich klasztorze. Da si uprosi. Gdy jednak zacz usuwa naduycia w yciu zakonnym, zakonnicy zaczli si buntowa i o mao go nie otruli. I tak po kilku miesicach pasterze zauwayli Benedykta wracajcego samotnie do swojej groty. Pierwsza prba pokierowania yciem klasztornym zakoczya si wic fiaskiem.


W benedykt z nursji 480 547

 • Zdoby jednak jedno dowiadczenie wicej i zobaczy, jak niebezpieczne jest ycie w klasztorze bez reguy i bez karnoci. Zrozumia rwnie, e ycia pustelniczego staroytnej Grecji i Egiptu nie mona przeszczepia w inn epok i inne warunki, gdy prowadzi to do karykatury ycia klasztornego. Wielko historyczna w. Benedykta polega na tym, e trafnie analizowali ocenia rne sytuacje i umia wyciga praktyczne wnioski. Dostrzega nietrwao ycia wdrujcych mnichw, czsto wywodzcych si z podupadych klasztorw. Widzia potrzeb istnienia klasztorw dobrze zorganizowanych, ich si moraln, gdy wiadomie kieruj si normami i zwizanie s z Chrystusem.


W benedykt z nursji 480 547

 • Od wszystkich, ktrzy gromadzili si wok niego w Subiaco (z Rzymui wiosek, duchownych i wieckich, rolnikw i patrycjuszy), wymaga posuszestwa, przebywania przez cae ycie w raz obranym klasztorze, wymaga pracy fizycznej oraz wiadomego i chtnego udziau w modlitwie liturgicznej i Ofierze Mszy witej. Gdy komu te wymagania nie odpowiaday, mg spokojnie opuci klasztor. Wielki idea pociga wielkie serca. Powstaa spoeczno zoona z ponad stu braci, dla ktrych zorganizowa dwanacie klasztorw z przeoonymi. Wszyscy widzieli w nim swego ojca i opata.

 • W wyniku intryg pobliskiego duchownego, Benedykt opuci Subiaco z grup gorliwych braci i odszed w nieznanym kierunku.


Monte cassino
Monte Cassino Subiaco (z Rzymu

 • By rok 529, gdy osiedli si z towarzyszami na Monte Cassino. Na wierzchoku gry, na miejscu dawnej wityni Jowisza, powstaa bazylika klasztorna w. Marcina i klasztor. Na zboczu wzgrza Benedykt zbudowa dla ludu kociek w. Jana Chrzciciela. Praca Benedykta przy budowie, w pocie i trudzie, bya dla robotnikw widokiem dotd nieznanym.

 • W czasach, ktre ceniy miecz wojenny, uwicanie pracy i uwicanie siebie przez prac byo nakazem chwili. Tylko przez cich i ofiarn prac moga wyrosn nowa, chrzecijaska Europa, na ruinach pogaskiej. Rwnie ustrj pastwowy mg czerpa wzr z organizacji klasztoru na Monte Cassino, gdzie panowa ustrj monarchiczny. W rku opata skupiaa si caa wadza. Klasztory tworzce kongregacj mnisz stanowiy mini-pastewko. ycie klasztorne normowaa Regua napisana przez w. Benedykta.


W benedykt z nursji 480 547

 • Przez przepisan uroczyst profesj kady skada Bogu nieodwoalnie cae swoje ycie. Do zakonnika nale tylko habit i kaptur z prostej chusty. Podstawowe obowizki klasztorne to modlitwa chrowa nocnai dzienna, studium i praca fizyczna. Przez cay czas zakonnikowi towarzyszy ma myl o obecnoci Boej. Kady klasztor musia by samowystarczalny, szkoli swoich rzemielnikw rnych specjalnoci.

 • Dostojny by koniec wielkiego czowieka i wielkiego ycia zjednoczonego z Bogiem. Nie ba si mierci. Umiera spokojnie w pozycji stojcej, przed otarzem, podtrzymywany przez braci, dnia 21 marca 547 r.

 • Pochowany zosta w krypcie przy kociku w. Jana Chrzciciela, obok swojej siostry Scholastyki.


W benedykt z nursji 480 547

 • w. Benedykt mia w swym yciu wielkie naboestwo do krzya witego jako znaku zbawczej mioci Jezusa Chrystusa. Czsto czyni znak krzya. Z jego pomoc pokonywa wasne cikie pokusy. W yciu w. Benedykta, Bg moc tego znaku w cudowny sposb niweczy ze zamiary i omamy szataskie, jak opisuje to papie Grzegorz Wielki w II ksidze Dialogw.

 • W XVII w. ustali si ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem w. Benedykta na jednej stronie i krzyem z literami na odwrocie. Ten medal rozszed si z Niemiec, gdzie zosta po raz pierwszy wybity, po caej katolickiej Europie.


W benedykt z nursji 480 547

 • Z jednej strony (awers) medal przedstawia w. Zakonodawc trzymajcego w prawej rce may krzy, a w lewej ksig (wit Regu); na obrzeu widnieje napis: Eius in obitu nostro praesentia muniamur (Niech Jego obecno broni nas w chwili mierci). Przy postaci witego - napis: Crux sancti patris Benedicti (Krzy witego Ojca Benedykta).

 • Poniej tego napisu, po prawej rce Zakonodawcy przedstawiony jest pknity kielich, z ktrego wypeza w. To nawizanie do rozpoznania przez w. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogw w Vicovaro. Na tej samej wysokoci, po lewej rce witego, kruk z rozpostartymi skrzydami kroczy obok chleba. To przypomnienie innego wydarzenia z ycia w. Benedykta. Nakaza on krukowi ukrycie zatrutego chleba, ktry mia umierci Zakonodawc.


W benedykt z nursji 480 547

 • Druga strona medalu (rewers) ma porodku wielki krzy. Nad nim widnieje dewiza zakonu benedyktyskiego: Pax- Pokj. Na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzya znajduj si litery: C S P B- Crux Sancti Patris Benedicti (Krzy witego Ojca Benedykta).

 • Na belce pionowej krzya, od gry do dou: C S S M L- Crux Sacra Sit Mihi Lux (Krzy wity niech mi bdzie wiatem). Na belce poprzecznej: N D S M D- Non Draco Sit Mihi Dux (Diabe -dosownie: smok- niech nie bdzie mi przewodnikiem).

 • Na obrzeu medalika znajduje si napis; litery na prawo: V R S N S M V S M Q L I V B: Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas ( Id precz szatanie, nie ku mnie do prnoci. Ze jest to co podsuwasz, sam pij trucizn).


Owoce ycia
Owoce ycia nim widnieje dewiza zakonu benedyktyskiego: Pax- Pokj. Na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzya znajduj si litery: C S P B- Crux Sancti Patris Benedicti (Krzy witego Ojca Benedykta).

 • Podziwiany za ycia jako m Boy i cudotwrca, Benedykt by otaczany czci od chwili mierci. Sawa jego witoci szeroko si rozprzestrzeniaa. Gdy benedyktyni wycofywali si przed barbarzycam w opactwie Fleury nad Loar.

 • Obfite s owoce dziea w. Benedykta: po 1500 latach, benedyktynw jest okoo 11.000; z jego Reguy skorzystali kameduli, cystersi, trapici, sylwestryni, celestyni, humilianie i inni. Rodziny benedyktyskie wyday 5.500 witych i bogosawionych, 23 papiey, 5.000 biskupw, 15.000 pisarzy...

 • Wielki organizator ycia zakonnego na Zachodzie osign to, "e blask nowej zorzy zajania dla Europy w tych czasach, gdy cz jej na skutek rozkadu rzymskiego imperium zdawaa si pogra w ciemnociach barbarzystwa, a druga cz tego kontynentu pozbawiona jeszcze bya wyszej cywilizacji i kultury duchowej". Totew 1964 r. papie Pawe VI z okazji powicenia odbudowanej bazyliki na Monte Cassino ogosi Benedykta Patronem Europy.


W benedykt z nursji 480 547

Podbielski ukasz nim widnieje dewiza zakonu benedyktyskiego: Pax- Pokj. Na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzya znajduj si litery: C S P B- Crux Sancti Patris Benedicti (Krzy witego Ojca Benedykta).

Wojciechowski Mateusz

kl. V b


ad
 • Login