ELEKTRIK  VE   ELEKTRIK DEVRELERI

ELEKTRIK VE ELEKTRIK DEVRELERI PowerPoint PPT Presentation


  • 871 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

. Elektrik

Download Presentation

ELEKTRIK VE ELEKTRIK DEVRELERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. ELEKTRIK VE ELEKTRIK DEVRELERI Abdullah TOKGÍZ

2. Elektrik šesitleri ve ÷zellikleri Elektrik ÷lšŘ birimleri Ohm kanunu Elektrik Devreleri Seri devre Paralel devre Karisik devre

3. ELEKTRIK ăESITLERI VE ÍZELLIKLERI 1. Statik elektrik 2. Dinamik elektrik a) Dogru akim b) Alternatif akim

4. 1. Statik elektrik: Cam šubuk gibi yalitkan bir madde ipek bir paršasina sŘrŘldŘgŘ zaman, cam šubuk ile kumas yŘzeylerin her ikisinde de elektrik yŘklenmeye baslar, birinde pozitif digerinde ise negatif yŘkler meydana gelir. Her ikisi birbirinden ayrildigi zaman bu yŘkler Řzerinde kalir.bu yŘke hareket halinde olmadigindan dolayi statik elektrik adi verilir. 2.Dinamik elektrik: Serbest elektronlar aktigi duruma, bir baska deyisle kendi atomlarindan kopan elektronlarin iletken bir nesne išinde hareket ettikleri duruma denir. Dinamik elektrik ikiye ayrilir.

5. a)Dogru akim: Iki kutup arasinda zamana bagli olarak y÷nŘ ve siddeti degismeyen akima dogru akim denir. b)Alternatif akim: iki kutup arasinda zamana bagli olarak y÷nŘ ve siddeti degisen akima alternatif akim denir.

6. ELEKTIRIK ÍLă▄ BIRIMLERI Elektrik ÷lšŘ birimi olarak amper kullanilir. 1 Amper: saniyede 6,28*10 elektron akitan devrenin akim siddetine 1 amper denir Gerilim farki: Elektiriki bir devrenin iki ucu arasindaki elektron sayisi farkina gerilim farki denir. Birimi volttur. Elektro motor kuvvet(EMK):Bir Řretecin (pilin)iki kutbunda hiš bir alici olmadan sahip oldugu gerilme E.M.K. denir.

7. Direnš: bir devrenin elektrik akimi gešisine karsi g÷stermis oldugu zorluga direnš denir. Birimi ohm dur. Ohmmetre denilen aletle ÷lšŘlŘr. 1Ohm: 0C sicaklikta 1mm kesitinde 106,3 cm boyundaki civa sŘtunun elektrik akimina g÷stermis oldugu direnštir. Akimin gešmesine direnš g÷sterme ile ilgili olarak malzemeler Řš grupta siniflandirilir. a)Iletkenler:Atom yapilari incelendigi zaman dis y÷rŘngelerinde d÷rtten az elektron olan ve elektron proton baglari zayif olan maddelerdir. Írnek olarak metaller b)Yalitkanlar: Atom yapilari incelendigi zaman en dis y÷rŘngelerinde d÷rtten fazla elektron bulunan ve elektron proton baglari kuvvetli maddelerdir. Írnek olarak cam, porselen, bakalit,lastik vb. c) Yari iletkenler: Atom yapilari incelendigi zaman en dis y÷rŘngelerinde d÷rt elektron bulunan maddelerdir. Írnek olarak germanyum, silisyum

8. OHM KANUNU Elektirikte akim siddeti, gerilim farki ve direnš arasindaki baginti vardir. Bu bagintiya ohm kanunun denir. W=I*R E=Gerilm farki (volt) I=Akim siddeti(amper) R=Direnš(ohm) Arlarindaki baginti ise E=I*R ile belirlenir.

9. ELEKTIRIK DEVRELERI A.SERI DEVRE Alici ve Řretešlerin tek bir hat Řzerinde siralanmasidir. Seri bagli devre elamanlarinin ÷zellikleri a) Seri bagli alicilarin her birinden ayni miktarda akim gešer. Bu aklim Řretešlerden šekilen ana kol akimidir. It=I1=I2 b) Seri bir devrede alicilarin uclari arasindaki gerilim toplami Řretešteki gerilim toplamina esittir. Et=E1+E2 c) Alicilarin her birinin direncinin toplami devrenin toplam direncine esittir. Rt=R1+R2

10. Asagida seri devrenin sematik sekli verilmektedir

11. PARALEL DEVRE Alici ve Řretešlerin paralel iki veya daha fazla hat arasinda dizilmesidir. Paralel devrede her elama mŘstakil šalisir, digerlerini etkilemez. Paralel devrenin kurulabilmesi išin voltajlari esit olmalidir. Paralel devre ÷zellikleri a)▄retešlerden šekilen akim her bir alicidan gešen akimlarin toplamina esittir. It=I1+I2 b)Direnšlerin veya alicilarin ušlari ayni noktaya bagli olduklarindan, her birinin ušlari arasindaki potansiyel farki aynidir. Et=E1=E2 c) Paralel devrede alicilarin her birinin direnci matematiksel olarak terslerinin toplamina esittir. 1/Rt=1/R1+1/R2

12. Asagida paralel devrenin sematik sekli verilmektedir

13. Hem seri, hemde paralel devrenin ÷zellikleri birlikte tasiyan devrelerdir. Devrenin š÷zŘmŘ sirasinda ÷ncelikle paralel veya seri olan elamanlar hesaplanarak devre sadelestirilir. Daha sonra devrenin tamami š÷zŘmlenir. KARISIK DEVRELER

14. Asagida karisik devrenin sematik sekli verilmektedir.

  • Login