6. Ostatn  po kozen  dreva

6. Ostatn po kozen dreva PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Lko hmyz i jeho larvy - je naruen sestupn proud ivin z korunyDrevo do ruzn hloubky larvy i dospel brouci - napadaj drevo cerstve pokcen, such, zpracovan i naruen houbou.Pokozen hmyzem se del na:Povrchov otvory 1 - 2 mm do hloubky 5 mm

Download Presentation

6. Ostatn po kozen dreva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2. 6. Ostatní poškození dreva Poškození drevokazným hmyzem Poškození hmyzem je menší než poškození houbami. Hmyz poškozuje: koreny, listy, pupeny, lýko, kuru a drevo. Vytvárí chodbicky, kterým se ríká – požerky. Do chodbicek se pak dostávají casto houby. Poškození korenu – oslabuje strom - nemuže cerpat vodu - strom odumírá - chroust Napadení listu, jehlicí – pri malém napadení není tak škodlivé - pri velkém strom odumírá - drvoplen, obaleci, motýli Napadení pupenu a výhonku – zástava výškového prírustku - deformace kmene a odumrení - obaleci

3. Lýko – hmyz i jeho larvy - je narušen sestupný proud živin z koruny Drevo – do ruzné hloubky – larvy i dospelí brouci - napadají drevo cerstve pokácené, suché, zpracované i narušené houbou. Poškození hmyzem se delí na: Povrchové – otvory 1 - 2 mm do hloubky 5 mm (kurovci) Melké – hloubka 5 – 50 mm (drevokazi) Drevokazný hmyz delíme: Brouci Nejvetšími škudci jsou: 1. Kurovci – poškozují jen kuru - do dreva nezasahují - požírají lýko - hlavne jehlicnany ale i listnaté dreviny

4. Lýkožrout smrkový – napadá odumrelé stromy, vývraty,nemocné a oslabené stromy, ale i živé pri kalamite. Lýkohub sosnový – napadá borovice

5. 2. Drevokazi – napadají cerstvé i pokácené drevo - samicky vytvárí ve dreve charakteristické žebríckovité požerky cerné barvy. - vnáší do dreva spory hub. Drevokaz cárkovaný – napadá SM,JD,BO Drevokaz bokový a dubový – tito drevokazi vytvárí hluboké požerky.

6. 3. Tesaríci – ve dreve vytvárí hluboké oválné požerky vyplnené drtí Tesarík smrkový – napadá drevo živé, ale i napadené houbou Tesarík krovový – vyskytuje se na drevených konstrukcích - vytvárí široké a dlouhé chodby ve dreve Tesarík obrovský – asi 5 cm dlouhý brouk - napadá staré stromy DB, BK,JV,OR,JL. Tesarík skladištní – na neodkorneném dreve DB,BK,JS

7. 4. Chroust obecný – škodí ve stádiu larev pod zemí – užírá korínky stromu - dospelý hmyz – ožírá listí stromu

8. 5. Cervotoci – ve zpracovaném dreve - odumrelých stromech - v obydlích – na drevených výrobcích Cervotoc proužkovaný – vydává zvuky pri hlodání chodbicek – vrzání - vytvárí hustou sít chodbicek vyplnených drevitou mouckou - drevo se rozpadá Cervotoc úmrlcí – napadá drevo vystavené povetrnostním vlivum – trámy

9. b) Blanokrídlý hmyz Piloritky – napadá SM,JD,MD - na poranených kmenech i suchém dreve - chodby larev jsou kruhového tvaru, vyplnené drevitou mouckou Piloritka velká – délka 4 – 5 cm je velkým nebezpecím pro sklady kulatiny a reziva Piloritka fialová

10. c) Motýli – nicí hlavne listí, v nekterých prípadech i drevo. Drvoplen obecný – škodí na listnatých stromech TP,VR, DB - housenky požírají lýko a potom vyhlodávají nepravidelné chodby ve dreve – strom odumírá. Obaleci – škodí na jehlicnatých i listnátých stromech - napadají terminální pupeny a stromy pak rostou se znetvorenou korunou Mnišky – požírají listy nebo jehlicí - zpusobují tzv. holožer – znicí veškeré listí celých porostu Mniška obecná

11. 2. Poškození cizopasnými rostlinami Na živých stromech se vyskytují dva druhy rostlin a to popínavé a parazitní. a) Popínavé rostliny – brectan, chmel - ovíjí strom, koreny vnikají pod kuru - omezují proudení lýkem a vznikají nádory b) Parazitní rostliny – jmelí bílé, jmelí jehlicnanové a ochmet evropský - svými koreny provrtávají belovou cást dreva hlavne u vetví, prerušují proud vody a zpusobují uschnutí vetve pozdeji i celého stromu.

12. 3. Vady zpusobené zranením kmene Vady nepoškozují prímo drevo kmene, ale usnadnují napadení stromu houbami, vznik nepravého jádra a hnilobu. a) Zásušek – vzniká po násilném odstranení kury napr. po težbe, požáru - po odstranení kury místo vysychá, postupuje i dovnitr kmene - vyvolává vznik nepravého jádra - na drevu zásušku se uchytí houby

13. Postup zavalování rány Z – zásušek Y- závitek X - zárost

14. b) Zárost –je to cást odumrelého dreva nebo kury, která je zarostlá živým drevem. - narušuje celistvost a vzhled dreva

15. 4.Nenormální zbarvení vlivem nenormálních uloženin Je to zbarvení neorganického puvodu vznikající chemickými úcinky a jinými vlivy.Podle druhu vlivu vznikají ruzné barevné odstíny: - Šedá až hnedá barva – vzniká oxidací tríslovin vzduchem do hloubky 2 mm. Šedomodré a rezave hnedé – zbarvení vzniká vlivem železitých solí nebo kovových predmetu – hrebíku Žluté zbarvení – vlivem dlouhodobe uloženého dreva ve vode – nedostatek kyslíku - zbarvení je do hloubky 1 – 3 mm - po vyschnutí mizí

16. 5. Vady vzniklé pri výrobe Pri výrobe reziva vznikají tyto vady: Úchylka kolmosti – vzniká nedodržením technologické kázne pri výrobe Plochy a boku plochy a cela cela a boku

17. b) Úchylka rovnobežnosti – ploch nebo boku reziva - merí se tlouštkou nebo šírkou reziva úchylka tlouštky reziva úchylka šírky reziva

18. c) Deformace - je to zakrivení nebo zborcení ploch a boku reziva nesprávným postupem pri výrobe, sušení nebo ochrane. Príciny mohou být: - chyby porezu – zabíhání nástroje, vada ozubení,serízení - chyby pri sušení – špatné proložení d) Oblina – je to cást oblé plochy na omítnutém rezivu - delí se na: ostré a tupé

19. e) Povrchové vady rezu – jsou to nepravidelnosti zpusobující drsnost povrchu K povrchovým vadám patrí: - rýhy po pilových listech - vlnitost povrchu - chlupatost povrchu - trásne – neoddelené trísky na konci rezné plochy - spálené drevo – zpusobené trením nástroje

20. Opakování Definujte vady dreva. 2. V jakém prípade jsou suky považovány za vadu dreva? 3. Jaké druhy trhlin vznikají ve dreve a co je prícinou jejich vzniku? 4. Co je nepravé jádro a cím se liší od pravého jádra? 5. Popište vady struktury a tvaru kmene. 6. Jaké zbarvení dreva jsou príznakem zacínající hniloby dreva? 7. Jak poškozují drevo drevokazné houby? 8. Který druh drevokazného hmyzu poškozuje trámové konstrukce? 9. Která je nejnebezpecnejší drevokazná houba na zabudovaném dreve? 10. Které druhy poškození zpusobuje hmyz? 11. Jak vzniká zásušek a zárost? 12. Jaké znáte vady vzniklé pri výrobe?

  • Login