Δυναμική Δρομολόγηση Εντολών (Dynamic Scheduling) - PowerPoint PPT Presentation

Dynamic scheduling
Download
1 / 77

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Δυναμική Δρομολόγηση Εντολών (Dynamic Scheduling). Απόδοση pipeline. Pipeline CPI = Ideal pipeline CPI + Structural Stalls + Data Hazard Stalls + Control Stalls Ideal pipeline CPI : μέτρο της μέγιστης απόδοσης που μπορούμε να έχουμε με την εκάστοτε υλοποίηση του pipeline

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Δυναμική Δρομολόγηση Εντολών (Dynamic Scheduling)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dynamic scheduling

(Dynamic Scheduling)


Pipeline

pipeline

 • Pipeline CPI = Ideal pipeline CPI + Structural Stalls + Data Hazard Stalls + Control Stalls

  • Ideal pipeline CPI: pipeline

  • Structural hazards:

  • Data hazards: , pipeline

  • Control hazards: (branches,jumps)


Dynamic scheduling

CPI

Pipeline CPI =

Ideal pipeline CPI +

Structural Stalls +

Data Hazard Stalls +

Control Stalls

register renaming

loop unrolling

static scheduling, software pipelining

delayed branches, branch scheduling


Hazards

Hazards

 • J data dependent I: H J source operand I

 • J data dependent , data dependent I ( )

 • (True Dependences)

 • Read After Write (RAW) hazards pipeline

I: add r1,r2,r3

J: sub r4,r1,r3


Hazards1

Hazards

 • hazard, hazard, , pipeline

  • 1) hazards

  • 2)

  • 3)


Name dependences 1 anti dependences

Name Dependences, (1): Anti-dependences

I: sub r4,r1,r3

J: add r1,r2,r3

K: mul r6,r1,r7

 • Name dependences: 2 (''name''),

 • Anti-dependence: J r1 I

 • Write After Read (WAR) hazards pipeline


Name dependences 2 output dependences

Name Dependences, (2): Output dependences

I: sub r1,r4,r3

J: add r1,r2,r3

K: mul r6,r1,r7

 • Output dependence: J r1 I

 • Write After Write (WAW) hazards pipeline


Ilp data hazards

ILP Data Hazards

 • : , , ,

 • HW/SW: ,


Dynamic scheduling

(1)

DIVD F0,F2,F4

ADDD F10,F0,F8

SUBD F12,F8,F14

 • dependence DIVD ADDD

 • dependence SUBD. ADDD?

 • Dynamic Scheduling: (out-of-order execution)

  • exceptions


Dynamic scheduling

(2)

 • compile time (.., )

 • compiler

 • , pipeline


Dynamic scheduling

(3)

  • in-order instruction issue

  • out-of-order execution

  • out-of-order completion

 • ID 5-stage pipeline 2

  • Issue: structural hazards (in order issue)

  • Read Operands: operands data hazards ( stall or bypass- - ooo execution)


Execution

execution

 • WAR WAW hazards

 • antidependence:(2) (3)

  • SUBD WAR

 • utput dependence:(2) (4)

  • MULD WAW

1.DIVD F0,F2,F4

2.ADDD F6,F0,F8

3.SUBD F8,F10,F14

4.MULD F6,F10,F8


Dynamic scheduling

 • Scoreboarding

  • 1963 CDC6600 scoreboard

  • WAR hazards

   • Stall WB registers

   • registers Read Operands

  • WAW hazards

   • (issue)

 • Robert Tomasulo's algorithm

  • 1966 IBM360/91

  • WAR WAW hazards register renaming


Register renaming

Register Renaming

DIV.D F0,F2,F4

ADD.D S,F0,F8

S.D S,0(R1)

SUB.D T,F10,F14

MUL.D F6,F10,T

DIV.D F0,F2,F4

ADD.D F6,F0,F8

S.D F6,0(R1)

SUB.D F8,F10,F14

MUL.D F6,F10,F8

DIV.D F0,F2,F4

ADD.D F6,F0,F8

S.D F6,0(R1)

SUB.D T,F10,F14

MUL.D F6,F10,T

DIV.D F0,F2,F4

ADD.D S,F0,F8

S.D S,0(R1)

SUB.D T,F10,F14

MUL.D F6,F10,T


Tomasulo

Tomasulo

 • Reservation Stations (RS)

  • operands

  • Functional Units (FUs)

 • source registers RS, input register renaming

  • WAR, WAW hazards

  • RS registers name dependences compiler

 • FU RS, register file, Common Data Bus broadcast FUs

 • Load,Stores FUs RSs


Dynamic scheduling

MIPS floating point + load-store unit using Tomasulos algorithm

Reservation Stations:

contain already issued instruction and its operands or the names of the reservation stations that will provide the operand values for this instruction

Load store buffers:

hold the components of the effective address, hold the results of the completed loads, track loads that are waiting on the memory


Tomasulo mips fp unit

Tomasulo: MIPS FP-Unit

FP Registers

FP Op

Queue

From Mem

Load Buffers

Load1

Load2

Load3

Load4

Load5

Load6

Store

Buffers

Add1

Add2

Add3

Mult1

Mult2

Reservation

Stations

To Mem

FP adders

FP multipliers

Common Data Bus (CDB)


Tomasulo1

Tomasulo

Issue: FP Op Queue

RS (no structural hazard), (issue) , operands (rename registers)

Execute: (EX)

operands , . , CDB

Write result: (WB)

CDB . RS


Dynamic scheduling

(1)

 • Reservation Station fields

  • Op:

  • Vj, Vk: source operands

  • Qj, Qk: RS source operands

   • , Q V operand

  • Busy: RS


Dynamic scheduling

(2)

 • Register Result status

  • Qi : RS register.

 • Load,Store Buffer fields

  • : effective address /

  • Busy: buffer


Dynamic scheduling

(3)

 • Common Data Bus

  • data bus: data + destination (go to bus)

  • CDB: data + source (come from bus)

  • 64 bits of data + 4 bits of Functional Unit source address

  • source Q RS, V RS

  • Broadcast: master, slaves


Tomasulo example

Instruction stream

3 Load/Buffers

3 FP Adder R.S.

2 FP Mult R.S.

FU count

down

Clock cycle counter

Tomasulo Example

(load: 2 cycles, add: 2 cycles, mult: 10 cycles, divide 40 cycles)


Tomasulo example cycle 1

Tomasulo Example Cycle 1


Tomasulo example cycle 2

Tomasulo Example Cycle 2


Tomasulo example cycle 3

Tomasulo Example Cycle 3

 • issue RS, source registers (renamed) V Q RS

 • Load1 - ?


Tomasulo example cycle 4

Tomasulo Example Cycle 4

 • Load2 - ?


Tomasulo example cycle 5

Tomasulo Example Cycle 5

 • Add1, Mult1 (load: 1 cycle, add: 2 cycles, mult: 10 cycles, divide 40 cycles)


Tomasulo example cycle 6

Tomasulo Example Cycle 6

 • ADDD issue name dependency F6


Tomasulo example cycle 7

Tomasulo Example Cycle 7

 • o Add1 (SUBD) - ?


Tomasulo example cycle 8

Tomasulo Example Cycle 8


Tomasulo example cycle 9

Tomasulo Example Cycle 9


Tomasulo example cycle 10

Tomasulo Example Cycle 10

 • Add2 (ADDD) - ?


Tomasulo example cycle 11

Tomasulo Example Cycle 11

 • ADDD


Tomasulo example cycle 12

Tomasulo Example Cycle 12


Tomasulo example cycle 13

Tomasulo Example Cycle 13


Tomasulo example cycle 14

Tomasulo Example Cycle 14


Tomasulo example cycle 15

Tomasulo Example Cycle 15

 • Mult1 (MULTD) - ?


Tomasulo example cycle 16

Tomasulo Example Cycle 16

 • ... DIVD (div: 40 cycles)


Dynamic scheduling


Tomasulo example cycle 55

Tomasulo Example Cycle 55


Tomasulo example cycle 56

Tomasulo Example Cycle 56

 • Mult2 (DIVD) - ?


Tomasulo example cycle 57

Tomasulo Example Cycle 57

 • : In-order issue, out-of-order execution out-of-order completion.


Tomasulo loop example

Tomasulo Loop Example

Loop:LDF00R1

MULTDF4F0F2

SDF40R1

SUBIR1R1#8

BNEZR1Loop

 • mult: 4 cycles

 • 1st load: 8 cycles (L1 cache miss)

 • 2nd load: 4 cycles (hit)

 • branch


Loop example

Iter-

ation

Count

Store Buffers

Instruction Loop

Loop Example


Loop example cycle 1

Loop Example Cycle 1


Loop example cycle 2

`

Loop Example Cycle 2


Loop example cycle 3

Loop Example Cycle 3


Loop example cycle 4

Loop Example Cycle 4

 • ( SUBI - FP queue- dispatch)


Loop example cycle 5

Loop Example Cycle 5

 • ( BNEZ)


Loop example cycle 6

Loop Example Cycle 6

 • F0 load 80


Loop example cycle 7

Loop Example Cycle 7

 • register file

 • 1 2


Loop example cycle 8

Loop Example Cycle 8


Loop example cycle 9

Loop Example Cycle 9

 • Load1 - ?

 • ( SUBI dispatch)


Loop example cycle 10

Loop Example Cycle 10

 • Load2 - ?

 • ( BNEZ dispatch)


Loop example cycle 11

Loop Example Cycle 11

 • load


Loop example cycle 12

Loop Example Cycle 12

 • issue mult?


Loop example cycle 13

Loop Example Cycle 13

 • issue store?


Loop example cycle 14

Loop Example Cycle 14

 • Mult1 - ?


Loop example cycle 15

Loop Example Cycle 15

 • Mult2 - ?


Loop example cycle 16

Loop Example Cycle 16

 • issue 3MULTD


Loop example cycle 17

Loop Example Cycle 17

 • issue 3SD


Loop example cycle 18

Loop Example Cycle 18

 • 1SD


Loop example cycle 19

Loop Example Cycle 19

 • 2SD


Loop example cycle 20

Loop Example Cycle 20

 • : In-order issue, out-of-order execution out-of-order completion


Dynamic scheduling

?

 • Register renaming

  • destination registers (dynamic loop unrolling).

 • Reservation stations

  • issue integer control loop

  • buffer registers stalls WAR hazards


Dynamic scheduling

 • hazards

  • reservation stations

  • 1 ( operand ), broadcast CDB

   • register file, , register bus

 • stalls WAW WAR hazards

  • register renaming reservation stations


Explicit register renaming 1

Explicit Register Renaming(1)

 • : registers register renaming;

 • :

  • physical register file physical register ISA registers

  • Translation Table ( )

  • physical registers


Explicit register renaming 2

Fetch

Decode/

Rename

Execute

Rename

Table

Explicit Register Renaming(2)

 • pipeline 5-stage pipeline

 • decode ISA register physical register.

  • target : registers Register Map Table (RMT)

  • source : X RMT

 • physical register , .


Dynamic scheduling

Instruction Stream

Register Map Table

Free Registers

DIVR5,R4,R2

ADDR7,R5,R1

SUBR5,R3,R2

LDR7,1000(R5)

PR37,PR4,PR42,PR19,...


Dynamic scheduling

(1)

Instruction Stream

Register Map Table

Free Registers

DIVR5,R4,R2

ADDR7,R5,R1

SUBR5,R3,R2

LDR7,1000(R5)

PR37,PR4,PR42,PR19,...

DIVPR37,PR45,PR2


Dynamic scheduling

(2)

Instruction Stream

Register Map Table

Free Registers

DIVR5,R4,R2

ADDR7,R5,R1

SUBR5,R3,R2

LDR7,1000(R5)

PR4,PR42,PR19,...

DIVPR37,PR45,PR2

ADDPR4 ,PR37,PR23


Dynamic scheduling

(3)

Instruction Stream

Register Map Table

Free Registers

DIVR5,R4,R2

ADDR7,R5,R1

SUBR5,R3,R2

LDR7,1000(R5)

PR42,PR19,...

DIVPR37,PR45,PR2

ADDPR4 ,PR37,PR23

SUBPR42,PR17,PR2


Dynamic scheduling

(4)

Instruction Stream

Register Map Table

Free Registers

DIVR5,R4,R2

ADDR7,R5,R1

SUBR5,R3,R2

LDR7,1000(R5)

PR19,...

DIVPR37,PR45,PR2

ADDPR4 ,PR37,PR23

SUBPR42,PR17,PR2

LDPR19,1000(PR42)


Dynamic scheduling

 • reservation stations

 • renaming scheduling

  • pipeline 5-stage pipeline

 • register file

 • WAR,WAW hazards

 • E ( Tomasulo) out-of-order completion

 • explicit register renaming + Tomasulo


 • Login