Způsobová slovesa (9.ročník) - PowerPoint PPT Presentation

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Download
1 / 13

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Způsobová slovesa (9.ročník). CAN. Sloveso „can“ vyjadřuje: Možnost (moci):

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Způsobová slovesa (9.ročník)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zp sobov slovesa 9 ro n k

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Způsobová slovesa (9.ročník)


Zp sobov slovesa 9 ro n k

CAN

Sloveso „can“ vyjadřuje:

 • Možnost (moci):

  He can go there. His parents have given him permission.

  2. Schopnost (umět):

  I can speak English.

  I can play the quitar.


Translate

TRANSLATE

Může mi pomoci.

He can help me.

Umím hrát na flétnu.

I can play the flute.

Může si to přečíst.

He can read it.

Mohu jít kam chci.

I can go wherever I like.


Z por a ot zka

Zápor a otázka

Zápor tvoříme přidáním „not“ ke slovesu „can“.

cannot

can´t

I can´t speak Italian.

Otázku tvoříme přehozením „can“ a podmětu.

Can she go to the cinema.


Zp sobov slovesa 9 ro n k

TRANSLATE

Můžeme si zahrát tennis?

Can we play tennis?

Mohou nás navštívit?

Can they visit us?

Omlouvám se, nemohu přijít.

I´m sorry I cannot come.

Nemůže říct pravdu. (on)

He can´t say the true.


Could

COULD

 • minulý čas od slovesa „can“

 • vyjadřuje možnost nebo schopnost v minulosti

 • „could“ také používáme pokud žádáme o povolení

When he was 20, he speak three languages. Now he speak six.

could

can

Could

I have a look at your newspaper?


Zp sobov slovesa 9 ro n k

COULD

Mohl tu zůstat.

He could stay here.

Mohla nám pomoci.

She could help us.

Mohl to přečíst.

He could read it.

Mohli to vidět.

They could see it.


Z por ot zka

Zápor Otázka

Zápor tvoříme přidáním „not“ ke slovesu „could“.

could not

couldn´t

I couldn´t go swimming.

Otázku tvoříme přehozením „could“ a podmětu.

Could I go swimming.


Zp sobov slovesa 9 ro n k

Mohl si to udělat?

Could you do it?

COULD

Nemohla jít s náma.

She couldn´t go with us.

Nemohli jsme tam jít.

We couldn´t go there.

Mohli jste tam hrát tenis?

Could you play tennis there.


Zp sobov slovesa 9 ro n k

must

Sloveso „must“ vyjadřuje nutnost.

You must run fast to win the race.

mustn´t

Sloveso „mustn´t“ vyjadřuje zákaz.

They mustn´t swim in the lake.


Must mustn t

must, mustn´t

Tomu nesmíte věřit!

You mustn´t believe it!

Nesmíte tady kouřit.

You mustn´t smoke here.

Musíš na nás počkat.

You must wait for us.

Musíš tam jít.

You must go there.


Should shouldn t

should, shouldn´t

Should, shouldn´t používáme, chceme-li

někomu poradit.

You should eat a lot of vegetables.

You shouldn´t watch TV so much.


Zp sobov slovesa 9 ro n k

 • Způsobová slovesa (9.ročník)

 • Použitý software: držitel licence –

 • ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional

 • Zoner - České kliparty 1, 2, 3

 • Obrázky z internertu

 • Project 4, Tom Hutchinson

 • Autor: Linda Berková

 • ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


 • Login