Xslt en introduktion
Download
1 / 50

XSLT – en introduktion - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

XSLT – en introduktion. Digitalisering av kulturarvet. Idag. Vad är XSLT? Hur fungerar XSLT? XPath och noder XSLT:s notation Templates, repetitioner och villkor TEI. XSL-språk. XSLT Ett språk för att transformera XML-dokument X-PATH Ett språk för att navigera i XML-dokument

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

XSLT – en introduktion

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


XSLT – en introduktion

Digitalisering av kulturarvet

david.gunnarsson@hb.se


Idag

 • Vad är XSLT?

 • Hur fungerar XSLT?

 • XPath och noder

 • XSLT:s notation

 • Templates, repetitioner och villkor

 • TEI


XSL-språk

 • XSLT

  • Ett språk för att transformera XML-dokument

 • X-PATH

  • Ett språk för att navigera i XML-dokument

 • XSL-FO

  • Ett språk för att formatera XML-dokument


Vad är XSLT?

 • Står för eXstensible Stylesheet Language for Transformation

 • Ett programmeringsspråk för att transformera XML-dokument

 • En W3C-standard

 • XSLT transforms an XML source-tree into an XML result-tree


Den röda tråden…

DATALOGIKGRÄNSSNITT

XMLXSLTXHTML(+CSS)


XML, XSLT, XHTML och CSS

XML

XSLT

CSS

Omvandling

XHTML


Hur fungerar XSLT?

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<!DOCTYPE boksamling SYSTEM "boksamling.dtd">

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="boksamling.xsl"?>

<boksamling>

<bok/>

</boksamling>


En post i XML-filen

<bok>

<forfattare>

<fNamn>Sue</fNamn>

<eNamn>Grafton</eNamn>

</forfattare>

<titel>L som i laglös</titel>

<kategori>Deckare</kategori>

<pris valuta="gbp">20</pris>

</bok>


XSLT-kod

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<xsl:output method="html" indent="yes"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:apply-templates select="boksamling"/>

</xsl:template>

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok"/>

</xsl:template>

<xsl:template match="bok">

Författare: <xsl:value-of select="forfattare/fNamn"/>

<xsl:text> </xsl:text>

<xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/><br />

Titel: <xsl:value-of select="titel"/><br />

Kategori: <xsl:value-of select="kategori"/><hr />

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


XPath

 • Ett språk för att navigera i XML-dokument

 • En syntax för att definiera delar av ett XML-dokument

 • En W3C-standard

 • XSLT använder XPath för att navigera i XML-dokument


XPath - noder

 • XML-dokument behandlas som träd bestående av noder

 • Typer av noder

  • Element

  • Attributes

  • Text

  • Namespaces

  • Processing instruction

  • Comment <!-- kommentar -->

  • Document node (dokumentets rotelement)


XPath - noder

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<boksamling>

<bok>

<forfattare>

<fNamn>Sue</fNamn>

<eNamn>Grafton</eNamn>

</forfattare>

<titel>L som i laglös</titel>

<kategori>Deckare</kategori>

<pris valuta="gbp">20</pris>

</bok>

</boksamling>


XPath – Relationer mellan noder

 • Varje element och attribut har en och endast en förälder

 • Elementnoder har noll till många barn

 • Noder med samma förälder kallas syskon

  • Det första syskonet är äldst, det näst första är näst äldst och så vidare…

 • En förfader är en förälders förälder

 • En ättling är ett barns barn


XPath – Peka ut noder

 • Nodnamn – Pekar ut samtliga barn till noden

 • / - Pekar ut från rotelementet

 • // - Pekar ut noder i dokumentet från den aktuella nod som matchar utpekningen

 • . – Pekar ut aktuell nod

 • .. – Pekar ut föräldern till aktuell nod

 • @ - Pekar ut attribut


XPath – Peka ut noder

 • boksamling – Pekar ut samtliga barn till noden boksamling

 • /boksamling – Pekar ut rotelementet boksamling

 • boksamling/bok – Pekar ut alla bok-element som är barn till boksamling

 • //bok – pekar ut samtliga bok-element, oavsett var de befinner sig i hierarkin

 • boksamling//titel – Pekar ut samtliga titel-element som är ättlingar till boksamling, oavsett var de befinner sig i hierarkin

 • //@currency – Pekar ut samtliga attributnoder med namnet currency


Exempel: template-anrop

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok/forfattare/eNamn"/>

</xsl:template>

 • Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är barn till forfattare som i sin tur är barn till bok


En annan variant

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok//eNamn"/>

</xsl:template>

 • Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är ättling till bok


En tredje variant

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="//forfattare/eNamn"/>

</xsl:template>

 • Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är barn till forfattare


En fjärde variant

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="//eNamn"/>

</xsl:template>

 • Fungerar om eNamn finns på endast en nivå i trädet

 • Skulle eNamn finnas på flera nivåer förväxlar tolken noderna med varandra

 • Att ha samma namn på noder på olika nivå i XML-trädet är dock ingen optimal lösning


Exempel: anropat template

<xsl:template match="eNamn">

<xsl:value-of select="."/>

<xsl:value-of select="../fNamn"/>

<xsl:value-of select="../../titel"/>

<xsl:value-of select="../../kategori"/>

</xsl:template>


Operatorer

 • A=A (A är ekvivalent med A)

 • A!=B (A är inte ekvivalent med B)

 • A>B (A är större än B)

 • A<C (A är mindre än C)

 • A>=D (A är större än eller lika med D)

 • A<=E (A är mindre än eller lika med E)

 • Ett uttryck av detta slaget är antingen sant (true) eller falskt (false)


Operatorer

 • A=A and B!=C

  • Sant om och endast om A är ekvivalent med A och B inte är ekvivalent med C

 • A=A or B=C

  • Sant om A är ekvivalent med A eller om B är ekvivalent med C

  • Om första påståendet är sant kollas inte fler påståenden

 • not (A=B)

  • Sant om och endast om A inte är ekvivalent med B


Aritmetiska operatorer

 • + addition5+2

 • - subtraktion7-2

 • * multiplikation8*3

 • div division6 div 3

 • mod modulus9 mod 2


XSLT

 • Förändra en icke presentabel fil till en webbsida

 • Formatera ett dokument till PDF eller liknande

 • Förändra en XML-vokabulär till en annan

 • Extrahera specifik information från ett dokument och formatera på ett annat sätt


XSLT:s notation

 • Alla element i XSLT innehåller prefixet xsl:

  <xsl:choose>

  </xsl:choose>

  <xsl:sort select="name"/>

  <xsl:value-of select="name"/>


Operatorer i XSLT

 • A=AA är ekvivalent med A

 • A!=BA är inte ekvivalent med B

 • 8 &gt; 68 är större än 6

 • 6 &lt; 86 är mindre än 8

 • A &gt;= BA är större än eller lika med B

 • B &lt;= AB är mindre än eller lika med A


Operatorer i XSLT

 • AND, OR och AND…!

  • pris &lt; 10 and kategori = 'Deckare’

  • pris &lt; 10 or kategori = 'Deckare’

  • pris &lt; 10 and kategori != 'Deckare’


Templates

 • Innehåller regler som appliceras vid matchning av en specificerad nod

 • Syntax:

  <xsl:template name=”namn" match=”mönster" mode=”form" priority=”siffra">

  </xsl:template>

 • Samtliga attribut är valfria, men minst ett av attributen name och match måste återfinnas


Exempel, templates

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok/forfattare/eNamn"/>

</xsl:template>

<xsl:template match="eNamn">

<xsl:value-of select="."/>

<xsl:value-of select="../fNamn"/>

<xsl:value-of select="../../titel"/>

<xsl:value-of select="../../kategori"/>

</xsl:template>


Exempel, templates med villkor

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok/forfattare[eNamn='Grafton']"/>

</xsl:template>

<xsl:template match="forfattare">

<xsl:value-of select="eNamn"/>

<xsl:value-of select="fNamn"/>

<xsl:value-of select="../titel"/>

<xsl:value-of select="../kategori"/>

</xsl:template>


Repetitioner i XSLT: for-each

<xsl:for-each select=“X-PATH-uttryck”>

…kod som utförs på varje nod som överensstämmer med X-PATH-uttrycket

</xsl:for-each>


Exempel: for-each

<xsl:template match="/">

<xsl:for-each select="boksamling/bok">

<xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/>

<xsl:value-of select="forfattare/fNamn"/> <xsl:value-of select="titel"/>

<xsl:value-of select="kategori"/>

</xsl:for-each>

</xsl:template>


Exempel: for-each med villkor

<xsl:template match="/">

<xsl:for-each select ="boksamling/bok/forfattare[eNamn='Grafton']">

<xsl:value-of select="eNamn"/>

<xsl:value-of select="fNamn"/>

<xsl:value-of select="../titel"/>

<xsl:value-of select="../kategori"/></xsl:for-each>

</xsl:template>


Styrstrukturer i XSLT

om (villkor a) utför a

annars om (villkor b) utför b

annars utför c


Med if

<xsl:if test=”villkor a">

…kod som utförs om villkor a är sant

</xsl:if>

<xsl:if test=”villkor b">

…kod som utförs om villkor b är sant

</xsl:if>

<xsl:if test=”villkor c">

…kod som utförs om villkor c är sant

</xsl:if>


Exempel: if

<xsl:if test="pris &lt; 10 and kategori != 'Deckare'">

<xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/>:&#32;

<xsl:value-of select="titel"/>

</xsl:if>


Med choose

<xsl:choose>

<xsl:when test=”villkor a">

...kod som utförs om villkor a är sant

</xsl:when>

<xsl:when test=”villkor b">

...kod som utförs om villkor b är sant

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

…kod som utförs om varken villkor a eller b är sant

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>


Exempel: choose

<xsl:choose>

<xsl:when test="kategori='Deckare'">

<xsl:value-of select="titel"/>,&#32;

är en deckare

</xsl:when>

<xsl:otherwise>

<xsl:value-of select="titel"/>,&#32;

är inte en deckare

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>


TEI och XSLT

 • På samma sätt som en XML-fil kan transformeras med XSLT kan text uppmärkt med TEI transformeras

 • Även här används XPath för navigering


Den TEI-uppmärkta texten

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<!DOCTYPE TEI.2 SYSTEM "http://www.adm.hb.se/~mg/dig/XMLLab/teilitex.dtd">

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tei.xsl"?>

<TEI.2>

<teiHeader>

<fileDesc>

<titleStmt>

<title>The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, by Laurence Sterne: Electronic edition</title>

</TEI.2>


Ett XSLT-skal

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="text"/>

<xsl:template match="/">

<html>

<head>

</head>

<body>

</body>

</html>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


Lite innehåll…

<html>

<head>

<title><xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/

titleStmt/title"/></title>

</head>

<body>

<h1><xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/

titleStmt/title"/></h1>

</body>

</html>


Hämta allt med for-each

<h1>

<xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/

titleStmt/title"/>

</h1>

<xsl:for-each select="/TEI.2//*">

<p>

<xsl:value-of select="."/>

</p>

</xsl:for-each>


OK, men det ser ju inte så lyckat ut…

 • /TEI.2//* matchar alla noder som befinner sig i TEI.2

 • <xsl:value-of select="."/> skriver ut värdet på den nod som XSLT-processorn pekar på

 • Om en nod har fler än ett barn kommer innehållet i denna nod (plus dess barn) att skrivas ut lika många gånger som antalet barn


Templates

<body>

<xsl:apply-templates/>

</body>

 • Skriver ut allt

 • Ytterligare templates och mer styrning behövs


Placering av nytt template

<xsl:template match="/">

<html>

<head>

<title>

<xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title"/>

</title>

</head>

<body>

<xsl:apply-templates/>

</body>

</html>

</xsl:template>

<xsl:template match="div">

</xsl:template>


Två templates infogas…

<xsl:template match="div">

<div style="border: 3px double black; padding: 50px; width: 750px;">

<xsl:apply-templates/>

</div>

</xsl:template>

<xsl:template match="p">

<p>

<xsl:apply-templates/>

</p>

</xsl:template>


Varför skrivs headern ut igen?

<body>

<xsl:apply-templates/>

</body>

 • Skriver ut allt (inklusive teiHeader-noden)

 • Detta åtgärdas med hjälp av select


Uteslutning av överflödig headerinformation

<body>

<h1><xsl:value-ofselect ="TEI.2/teiHeader/fileDesc/

titleStmt/title"/></h1>

<xsl:apply-templates select="TEI.2/text/body"/>

</body>


Att titta på över sommaren

 • http://www.w3schools.com/xsl/

 • http://www.w3.org/TR/xslt

 • Ray, Eric T. (2003). Learning XML. 2. ed. Sebastopol: OReilly. 399 s.

 • Kompendiet Digitalisering av text


ad
 • Login