Socijalna isklju enost kao uzrok i posljedica trgovine ljudima u bosni i hercegovini
Download
1 / 22

SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI. Mostar, 20-23.oktobar 2010. mr Vesna Šućur-Janjetović. Šta je trgovina ljudima/trafiking?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI' - kiet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socijalna isklju enost kao uzrok i posljedica trgovine ljudima u bosni i hercegovini

SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mostar, 20-23.oktobar 2010.

mr Vesna Šućur-Janjetović


Ta je trgovina ljudima trafiking
Šta je trgovina ljudima/trafiking? LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Trgovina ljudima posebno ženama i djecom, podrazumijeva “regrutovanje, transport, transfer, sakrivanje ili prihvatanje osoba, koristeći silu, otmice, prevaru i lukavstvo, prinudu, zloupotrebu sile , davajući i primajući novac ili neku drugu korist da bi uspjeli da kontrolišu drugu osobu u cilju eksploatacije”. (UN Protokol o prevenciji, sprječavanju i kažnjavanju trgovine ljudima, posebno ženama i djecom, 2000).

 • Držanje u ropskom odnosu je najvažniji element trgovine ljudima.


Trgovina ljudima moderno ropstvo
TRGOVINA LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINILJUDIMA – MODERNOROPSTVO

 • Preko 4 miliona osoba godišnje su žrtve trgovine ljudima – procjena UN-a.

 • Oko $ 7 -10 milijardi godišnje zarade za ilegalnu industriju.

 • Treća najveća ilegalna industrija u svijetu (poslije trgovine drogama i oružjem).


LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINIOsjećala sam se kao komad mesa sa dva oka. Mislila sam da ću završiti kao niko i ništa.”Karolina, iz Rumunije u BiH(17 god. kada je prodata; 20 god. kada je intervjuisana od strane IOM-a)

Slika preuzeta od NEST –STOP Trafficking NVO(Danska) , 2007


Pravni okviri globalnog karaktera
Pravni okviri globalnog karaktera LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • UN Konvencija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Protokol o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, naročito ženama i djecom, Palermo, 15. novembar 2000.

 • EU Akcioni plan i Priručnik za procjenu i mjerenje odgovora na trgovinu ljudima u Evropskoj uniji – dokument Evropske komisije, 18. oktobar 2007.

 • Vijeće Evropske unije donosi Konvenciju o akciji protiv trgovine ljudima (CETS n°197), stupio na snagu 1. februara 2008.


Prvi koraci bih u suzbijanju i prevenciji trafikinga
Prvi koraci BiH u suzbijanju i prevenciji trafikinga LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Prvi Akcioni plan za sprečavanje trgovine ljudima usvojen 06.12. 2001.god;

 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice donijelo Uputstvo za postupanje sa žrtvama trgovine kojim se zahtijeva primjena principa UN Konvencije kojoj je BiH pristupila u Palermu 2000. god.

 • Akcioni plan za sprječavanje trgovine ljudima u BiH 2008-2012.(Vijeće ministara BiH, 2008)

 • Pravni okviri: Ustav, Krivični zakon, Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, itd.


Trgovina ljudima na balkanu problemi dru tva i stru nih slu bi
Trgovina ljudima LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI na Balkanu/problemi društva i stručnih službi

 • Zemlje Balkana se javljaju kao: polazne, tranzitne i destinacione zemlje.

 • Nema zvanične i pouzdane statistike o ukupnom broju žrtava trafikinga. Identifikovane ŽT u periodu od 1999-2009 u BiH: broj žrtava oko 1100.

 • Nedovoljna saradnja između relevantnih institucija (policija, tužilaštvo, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovne institucije, nevladin sektor, mediji i dr.)


Novi trendovi u bih 2009 godina
Novi trendovi u BiH – 2009.godina LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Pojam socijalna isklju enost
Pojam “socijalna isključenost” LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Obično se koristi da se opiše položaj nekih društvenih grupa tj. okolnosti da pojedine grupe nemaju dovoljno učešće u socijalnom životu nekog društva;

 • Pitanje teškoće ostvarivanja ljudskih i socijalnih potencijala;

 • Nekada se veže i za psihološki pojam/fenomen socijalne deprivacije ili otuđenosti;

 • Širi je od pojma siromaštva;

 • Ukazuje da pojedine društvene grupe imaju nepovoljan društveni položaj, ali ga prati i usložavanje;

 • Veže se za okolnost da su neke društvene grupe zavisne ili su uskraćeni od ostvarivanja ljudskih prava;


Socijalno isklju eni socijalno marginalizovani pojam marginalizacije kao klju ni pojam
Socijalno isključeni = socijalno marginalizovani??? Pojam “marginalizacije” kao ključni pojam!

 • Marginalizovani = udaljeni od neke ili nekih društvenih vrijednosti (blagostanja, zdravlja, rada idr.)

 • Socijalna nemoć je odlika marginalizacije/društvena zavisnost

 • Ima kumulativni karakter (efekat živog pijeska)

 • Nevoljnost (za razliku od voljnosti – izbora, npr. kada neko odluči da se zamonaši)

 • neki su u sukobu sa sistemom (npr. delinkventi)

 • Imaju tzv. slabe vještine socijalne komunikacije

 • Sve ove i druge karakteristike marginalnih grupa odnose se na položaj žrtava trgovine ljudima (prije i poslije iskustva trgovine).


Rtve trgovine ljudima kao socijalno isklju eni
Žrtve trgovine ljudima kao socijalno isključeni “marginalizacije” kao ključni pojam!

 • Društvena izolovanost

 • Sporednost

 • Kontrolisanost

 • Prinudnost

 • Nesigurnost

 • Imobilnost

 • Inhibiranost

 • Nestabilnost


Kumulativni karakter socijalne isključenosti kao plodno tlo za ponovnu viktimizaciju žrtava trgovine ljudima

 • SPIRALA NESIGURNOSTI

 • GOMILANJE NEPOVOLJNIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI

 • LANAC OSUJEĆENJA (socijalnih, ekonomskih, kulturnih, vrijednosnih, političkih itd.)


Rizik od socijalne isklju enosti prije i poslije iskustva trgovine ljudima
Rizik od socijalne isključenosti prije i poslije iskustva trgovine ljudima

 • Ekonomski status

 • Porodična struktura

 • Identitet

 • Starost

 • Krivična djela i viktimizacija

 • Obrazovanje

 • Zdravstveno stanje


Zadaci socijalnog rada kao nau ne i prakti no aplikativne djelatnosti
Zadaci socijalnog rada kao naučne i praktično-aplikativne djelatnosti

 • Razumjeti i procijeniti prošlost žrtava i determinirajuće socio-ekonomske i druge faktore koji su stvorili plodno tlo za njihovu kasniju eksploataciju;

 • Analiziranje i dokumentovanje psiholoških uticaja iskustva trgovine uključujući detaljnu analizu trauma vezanih za to;

 • Obezbijedi usluge savjetovanja koristeći metode koje su stvorene da pruže ŽT sredstavo za prevazilaženje njihovih trauma i da ih pripreme za kasnije reintegracione aktivnosti.


Postoji li potreba za ja anjem karika u sistemu podr ke rtvama trgovine ljudima
POSTOJI LI POTREBA ZA “JAČANJEM KARIKA” U SISTEMU PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA?


Pitanje: Kakvo je stanje? HAOS! PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA

Rane intervencije

Zdravstvo

Policija i Tužilaštvo

Podrška porodici

Društveneusluge

Skloništa, deportacija, sudski procesi

Javno zdravstvo

Opštine

Usluge u zajednici

Nivo BiH, entiteti, opštine

Centri za soc.rad

Mreže podrške

NVO

Centri za mentalno zdravlje

Obrazovne institucije


Da li je potrebna promjena
Da li je potrebna promjena? PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA

 • Ako uzmemo u obzir da svi uključeni «imaju problem», ne očekuje se da se promjene samo pojedinci, već se očekuje da se promjene obrasci odnosa između njega i njegove okoline. To zahtjeva određenu promjenu svih uključenih.

 • Isto tako, ljudi od kojih se očekuje da budu značajni resurs u zajednici (između ostalih, i socijalni radnici) trebaju se mijenjati kako bi se zadovoljile potrebe onih u nevolji.

 • Jedan od centralnih zadataka socijalnog rada je uvođenje promjena u socijalne situacije kroz uvođenje novina u to kako se pristupa određenim problemima.


Pitanje kakvi su na i kapaciteti
Pitanje: Kakvi su naši kapaciteti? PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA


Mogu i zadaci socijalnog rada
Mogući zadaci socijalnog rada PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA

Stalno razvijati praksu kroz partnerstvo sa svima koji su uključeni u borbi protiv trgovine ljudima. Zašto je to važno?

 • Socijalni radnici se kreću u prostoru različitih definicija i različitih doživljaja stvarnosti neke socijalne situacije i/ili problema, pa tako i problema žrtava trgovine ljudima koji su marginalizovani i socijalno isključeni.

 • Formulacija problema je uvijek rezultat zajedničkog napora i postignuće ljudi koji su uključeni u njega ( i socijalnih radnika).

 • Procjena, intervencije i pružanje usluga su takođe zajednički napor i postignuće.

 • Alternativni oblici ponašanja trebaju biti dostupni opažanju.

 • Resursi često trebaju biti drugačije raspoređeni.


Promjena paradigme
PROMJENA PARADIGME????!!!! PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA

INDIVIDUE

 • FOKUS JE NA POTREBAMA KLIJENTA


Nedostaju a puzla adekvatna re integracija
NEDOSTAJUĆA PUZLA?!?!?! PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMAADEKVATNA RE/INTEGRACIJA!

 • Projekti procjene potreba

 • Projekti pronalaženja zajedničkih rješenja

 • Partnerstvo u podršci ŽT i porodici

 • Sistemski pristup/Holistički pristup


Hvala na pažnji! PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA


ad