Socijalna isklju enost kao uzrok i posljedica trgovine ljudima u bosni i hercegovini
Download
1 / 22

SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI. Mostar, 20-23.oktobar 2010. mr Vesna Šućur-Janjetović. Šta je trgovina ljudima/trafiking?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SOCIJALNA ISKLJUČENOST KAO UZROK I POSLJEDICA TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mostar, 20-23.oktobar 2010.

mr Vesna Šućur-Janjetović


Šta je trgovina ljudima/trafiking?

 • Trgovina ljudima posebno ženama i djecom, podrazumijeva “regrutovanje, transport, transfer, sakrivanje ili prihvatanje osoba, koristeći silu, otmice, prevaru i lukavstvo, prinudu, zloupotrebu sile , davajući i primajući novac ili neku drugu korist da bi uspjeli da kontrolišu drugu osobu u cilju eksploatacije”. (UN Protokol o prevenciji, sprječavanju i kažnjavanju trgovine ljudima, posebno ženama i djecom, 2000).

 • Držanje u ropskom odnosu je najvažniji element trgovine ljudima.


TRGOVINALJUDIMA – MODERNOROPSTVO

 • Preko 4 miliona osoba godišnje su žrtve trgovine ljudima – procjena UN-a.

 • Oko $ 7 -10 milijardi godišnje zarade za ilegalnu industriju.

 • Treća najveća ilegalna industrija u svijetu (poslije trgovine drogama i oružjem).


“Osjećala sam se kao komad mesa sa dva oka. Mislila sam da ću završiti kao niko i ništa.”Karolina, iz Rumunije u BiH(17 god. kada je prodata; 20 god. kada je intervjuisana od strane IOM-a)

Slika preuzeta od NEST –STOP Trafficking NVO(Danska) , 2007


Pravni okviri globalnog karaktera

 • UN Konvencija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Protokol o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, naročito ženama i djecom, Palermo, 15. novembar 2000.

 • EU Akcioni plan i Priručnik za procjenu i mjerenje odgovora na trgovinu ljudima u Evropskoj uniji – dokument Evropske komisije, 18. oktobar 2007.

 • Vijeće Evropske unije donosi Konvenciju o akciji protiv trgovine ljudima (CETS n°197), stupio na snagu 1. februara 2008.


Prvi koraci BiH u suzbijanju i prevenciji trafikinga

 • Prvi Akcioni plan za sprečavanje trgovine ljudima usvojen 06.12. 2001.god;

 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice donijelo Uputstvo za postupanje sa žrtvama trgovine kojim se zahtijeva primjena principa UN Konvencije kojoj je BiH pristupila u Palermu 2000. god.

 • Akcioni plan za sprječavanje trgovine ljudima u BiH 2008-2012.(Vijeće ministara BiH, 2008)

 • Pravni okviri: Ustav, Krivični zakon, Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, itd.


Trgovina ljudima na Balkanu/problemi društva i stručnih službi

 • Zemlje Balkana se javljaju kao: polazne, tranzitne i destinacione zemlje.

 • Nema zvanične i pouzdane statistike o ukupnom broju žrtava trafikinga. Identifikovane ŽT u periodu od 1999-2009 u BiH: broj žrtava oko 1100.

 • Nedovoljna saradnja između relevantnih institucija (policija, tužilaštvo, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovne institucije, nevladin sektor, mediji i dr.)


Novi trendovi u BiH – 2009.godina


Pojam “socijalna isključenost”

 • Obično se koristi da se opiše položaj nekih društvenih grupa tj. okolnosti da pojedine grupe nemaju dovoljno učešće u socijalnom životu nekog društva;

 • Pitanje teškoće ostvarivanja ljudskih i socijalnih potencijala;

 • Nekada se veže i za psihološki pojam/fenomen socijalne deprivacije ili otuđenosti;

 • Širi je od pojma siromaštva;

 • Ukazuje da pojedine društvene grupe imaju nepovoljan društveni položaj, ali ga prati i usložavanje;

 • Veže se za okolnost da su neke društvene grupe zavisne ili su uskraćeni od ostvarivanja ljudskih prava;


Socijalno isključeni = socijalno marginalizovani??? Pojam “marginalizacije” kao ključni pojam!

 • Marginalizovani = udaljeni od neke ili nekih društvenih vrijednosti (blagostanja, zdravlja, rada idr.)

 • Socijalna nemoć je odlika marginalizacije/društvena zavisnost

 • Ima kumulativni karakter (efekat živog pijeska)

 • Nevoljnost (za razliku od voljnosti – izbora, npr. kada neko odluči da se zamonaši)

 • neki su u sukobu sa sistemom (npr. delinkventi)

 • Imaju tzv. slabe vještine socijalne komunikacije

 • Sve ove i druge karakteristike marginalnih grupa odnose se na položaj žrtava trgovine ljudima (prije i poslije iskustva trgovine).


Žrtve trgovine ljudima kao socijalno isključeni

 • Društvena izolovanost

 • Sporednost

 • Kontrolisanost

 • Prinudnost

 • Nesigurnost

 • Imobilnost

 • Inhibiranost

 • Nestabilnost


Kumulativni karakter socijalne isključenosti kao plodno tlo za ponovnu viktimizaciju žrtava trgovine ljudima

 • SPIRALA NESIGURNOSTI

 • GOMILANJE NEPOVOLJNIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI

 • LANAC OSUJEĆENJA (socijalnih, ekonomskih, kulturnih, vrijednosnih, političkih itd.)


Rizik od socijalne isključenosti prije i poslije iskustva trgovine ljudima

 • Ekonomski status

 • Porodična struktura

 • Identitet

 • Starost

 • Krivična djela i viktimizacija

 • Obrazovanje

 • Zdravstveno stanje


Zadaci socijalnog rada kao naučne i praktično-aplikativne djelatnosti

 • Razumjeti i procijeniti prošlost žrtava i determinirajuće socio-ekonomske i druge faktore koji su stvorili plodno tlo za njihovu kasniju eksploataciju;

 • Analiziranje i dokumentovanje psiholoških uticaja iskustva trgovine uključujući detaljnu analizu trauma vezanih za to;

 • Obezbijedi usluge savjetovanja koristeći metode koje su stvorene da pruže ŽT sredstavo za prevazilaženje njihovih trauma i da ih pripreme za kasnije reintegracione aktivnosti.


POSTOJI LI POTREBA ZA “JAČANJEM KARIKA” U SISTEMU PODRŠKE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA?


Pitanje: Kakvo je stanje? HAOS!

Rane intervencije

Zdravstvo

Policija i Tužilaštvo

Podrška porodici

Društveneusluge

Skloništa, deportacija, sudski procesi

Javno zdravstvo

Opštine

Usluge u zajednici

Nivo BiH, entiteti, opštine

Centri za soc.rad

Mreže podrške

NVO

Centri za mentalno zdravlje

Obrazovne institucije


Da li je potrebna promjena?

 • Ako uzmemo u obzir da svi uključeni «imaju problem», ne očekuje se da se promjene samo pojedinci, već se očekuje da se promjene obrasci odnosa između njega i njegove okoline. To zahtjeva određenu promjenu svih uključenih.

 • Isto tako, ljudi od kojih se očekuje da budu značajni resurs u zajednici (između ostalih, i socijalni radnici) trebaju se mijenjati kako bi se zadovoljile potrebe onih u nevolji.

 • Jedan od centralnih zadataka socijalnog rada je uvođenje promjena u socijalne situacije kroz uvođenje novina u to kako se pristupa određenim problemima.


Pitanje: Kakvi su naši kapaciteti?


Mogući zadaci socijalnog rada

Stalno razvijati praksu kroz partnerstvo sa svima koji su uključeni u borbi protiv trgovine ljudima. Zašto je to važno?

 • Socijalni radnici se kreću u prostoru različitih definicija i različitih doživljaja stvarnosti neke socijalne situacije i/ili problema, pa tako i problema žrtava trgovine ljudima koji su marginalizovani i socijalno isključeni.

 • Formulacija problema je uvijek rezultat zajedničkog napora i postignuće ljudi koji su uključeni u njega ( i socijalnih radnika).

 • Procjena, intervencije i pružanje usluga su takođe zajednički napor i postignuće.

 • Alternativni oblici ponašanja trebaju biti dostupni opažanju.

 • Resursi često trebaju biti drugačije raspoređeni.


PROMJENA PARADIGME????!!!!

INDIVIDUE

 • FOKUS JE NA POTREBAMA KLIJENTA


NEDOSTAJUĆA PUZLA?!?!?!ADEKVATNA RE/INTEGRACIJA!

 • Projekti procjene potreba

 • Projekti pronalaženja zajedničkih rješenja

 • Partnerstvo u podršci ŽT i porodici

 • Sistemski pristup/Holistički pristup


Hvala na pažnji!


ad
 • Login