Hulumtimi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Hulumtimi Ndikimi i m asave të reciprocitetit në ekonomin ë Kosovare PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hulumtimi Ndikimi i m asave të reciprocitetit në ekonomin ë Kosovare 21 korrik  - 05 gusht 2011 Prishtinë , 10 gusht 2011.

Download Presentation

Hulumtimi Ndikimi i m asave të reciprocitetit në ekonomin ë Kosovare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hulumtimi

Ndikimi i masavetëreciprocitetitnëekonominë Kosovare

21 korrik - 05 gusht 2011

Prishtinë, 10 gusht 2011


HyrjeAKB ne periudhën 21korrik-05gushte  2011 ka realizua njëHulumtim ne 450 kompaninga 500 te zgjedhura ne industrinë ushqimore tregtare shërbyesdhe te ndërtimtaria me 200 konsumatorneper 8 komuna te Kosovës per te ardhë deri ne njëkonstatim se çfar mase kan ndikuar vendimet e Qeverise se Kosovësnëperiudhën e lart cekur.Ngakjorrezulton si pozitivesipaspërgjigjeve te respodentëve, ngakjodel se ekonomia prodhueseështënëdrejtimtërimëkëmbjes.bizneset tregtare janë tregu fleksibel ne gjetjen e partenërve te ri dhe zëvendësim te shpejt, kjo ka ndikuar ne rritjen e lehte te  çmimeve  por jo ne masën e propaganduar se pa mallra serbe do te çrregullohet tregu tersishte nuk do ketë produkte te mjaftueshme dhe çmimet do te rriten ne një shkallë te larte dhe kjo do te jete për konsumatorin një barrë e pa përballueshme.Kosova nga kjo po përfiton shume si ne aspektin ekonomik duke e ndalu invazionin fiskal tash e 12 vite qe mund te jete disa miliarda euro ashtu edhe ne aspektin politik duke tentua qe te ven kontrollon ne ter territorin e republikës se KOSOVES.Hulumtimizbulonkëtogjetje:


 • Rezultate e Anketës

 • Ndikimi i Masave te reciprocitetit  në ekonominë Kosovare nga  21 korrik  deri 05 gusht 2011

 • 1. Si kanëndikuarkëtomasanëbiznesintuaj?


 • Sa ështërriturshitja e produktittuajnëkëtëkohë?


3.Sa ështëzvogluarshitja e produktittuajnëkëtëkohë?

 • Nuk ka pase përgjegjereprezentative në%.


 • 4.A keni pas vështërsi të bëni zëvendësimin me produkte tjera?


 • 5.Nga cili shtet po furnizoheni tani ?


5.Për cilatprodukte ka mungesënëtreg?

1.Materiali ndërtimor

2.Lënda e parë për paktime

3.Medikamente medicinale

6.Ne cilenindustri(sektor) janerritecmimet?


 • 7.Pse po rriten çmimet (faktorët  e rritjes) përgjigju në %?


  8. A keni besim ne prodhimin vendor ne krahasim me ate te huajn?


9. Ngacilatvendeipreferoniproduktet me shumë?


10.A ishteidrejtvendimiiQeverise per marrjen e pikave 1-31 nënkontroll?


11.QEVERIA E KOSOVES A DUHET TE TERHEQE VENDIMIN E  MASAVE tereciprocitetit


Rekomandim për Qeveri:

AKB konstaton se masa kane rrite çmimet 1%, Ne krahasim me një muaj me pare është rriteProdhimin vendor 20%Punësimin vendor 20%Besimin ne prodhim vendor 55%Besimi ne Qeverinë e Kosovës 96%Importi nga Serbia ka një ramje prej 99.%

Për biznesin vendor:

1. Qeveria tëjetë edhe më e vendosur për të ruajtur sovranitetin në tërë territorin e Kosovës

2. Te vendoset në piken 1-31 Doganat e Kosovës dhe Policin me çdo kusht

3. Te fillon hetim rreth ndezjes së pikës 1 ku u zhduken të gjitha gjurmët atje

4. Të heqë doganën për lëndë të parë dhe teknologji prodhuese

5. Të heq doganën për gjitha produktet esenciale

6. Tëzgjerohet propozimi i reformave fiskale

7. Të mbështetet promovimi i biznesit vendor mëshumë

Cilësi më të lartë

Sasi të mjaftueshme për konsum

Çmimet te konkurueshme

Besnik ndaj konsumatorit

Furnizim të mjaftueshëm

Punësim të ri.


Jufaliminderit per vemendjentuaj


 • Login