Pohyb litosf rick ch dosiek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Pohyb litosférických dosiek PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pohyb litosférických dosiek. Litosférické dosky alebo platne sú nezávislé bloky litosféry. Litosférické dosky pozostávajú z pevnej kontinentálnej a oceánskej litosféry a z pevnej vrstvy vrchného plášťa Zeme. Wegenerova teória pohybu kontinentov.

Download Presentation

Pohyb litosférických dosiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pohyb litosférických dosiek

Litosférické dosky alebo platne sú nezávislé bloky litosféry.

Litosférické dosky pozostávajú

z pevnej kontinentálnej a oceánskej litosféry

a z pevnej vrstvy vrchného plášťa Zeme


Wegenerova teória pohybu kontinentov

Nápadná zhoda morfológie obrysov kontinentov umožnila predpokladať ich niekdajšiu spolupatričnosť.


Teória pohybu kontinentov doložená fosíliami


Teória pohybu kontinentov doložená fosíliami


Pohyb kontinentov počas 200 miliónov rokov


Pohyb litosférických dosiek

Podmienky pre existenciu litosférických dosiek sú:

 • plastická vrstva (astenosféra) je v podloží litosféry


 • Litosféra je rozčlenené na niekoľko litosférických dosiek


divergentný

pohyb

 • Litosférické dosky sa voči sebe relatívne pohybujú

konvergentný

pohyb

transformný

pohyb


Divergentný pohyb

Stredooceánsky chrbát - dochádza k rozpínaniu oceánskeho dna (spreading - rozširovanie)

a vzniku novej, tzv. oceánskej kôry.

Tvoria sa bazalty stredooceánskych chrbtov.

Rýchlosť vzďaľovania litosférických dosiek

je od 1 do 10 cm za rok.


Divergentný pohyb


Stredoatlantický chrbát


Čierny fajčiar

Vankúšová bazaltová láva


Island na rozhraní dvoch litosférických dosiek


Island – vulkány a gejzíry


Divergentný pohyb

Kontinentálne rifty – tektonicky založené lineárne depresie (často sú to priekopové prepadliny).

Sú to možné miesta vzniku nového oceánu.

Majú vulkanizmus alkalického typu.

Majú vyšší tepelný tok a nízku sezmicitu.


jazero Tanganika


Konvergentné pohyby

Subdukčné zóny – dochádza k podsúvaniu jednej litosférickej dosky pod druhú. Miesto podsúvania je totožné s aktívnym kontinentálnym okrajom.

Podsunutá časť litosférickej dosky je uklonená a pomenovaná ako Benioffova zóna. Siaha do hĺbky 600 km a je miestom častých zemetrasných ohnísk – hypocentier.


Subdukcia


Kolízna zóna v oblasti oceán - oceán


Kolízna zóna v oblasti kontinent – oceán (andský typ)


Kolízna zóna v oblasti kontinent – kontinent


Kolízia Indickej a Euroázijskej litosférickej dosky


Transformné pohyby (posuny)

Transformné zlomy – vznikajú horizontálnym posunom dvoch litosférických dosiek.

Nevzniká, ani nezaniká na nich oceánska kôra.

Vznikajú na nich slabé zemetrasenia.


Zlom San Andreas v Kalifornii.


Vulkanická a seizmická aktivita na rozhraniach

litosférických dosiek


Wilsonov geotekto-nický cyklus


Určovanie pohybu litosférických dosiek

 • geodetickými meraniami

 • satelitným pozorovaním

 • paleomagnetickým záznamom

 • podľa horúcich škvŕn (hot spots)


Paleomagnetický záznam


Záznam zmeny magnetických pólov


Podľa horúcich škvŕn (hot spots)


 • Login