Pohyb litosférických dosiek - PowerPoint PPT Presentation

Pohyb litosf rick ch dosiek
Download
1 / 35

 • 315 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pohyb litosférických dosiek. Litosférické dosky alebo platne sú nezávislé bloky litosféry. Litosférické dosky pozostávajú z pevnej kontinentálnej a oceánskej litosféry a z pevnej vrstvy vrchného plášťa Zeme. Wegenerova teória pohybu kontinentov.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pohyb litosférických dosiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pohyb litosf rick ch dosiek

Pohyb litosférických dosiek

Litosférické dosky alebo platne sú nezávislé bloky litosféry.

Litosférické dosky pozostávajú

z pevnej kontinentálnej a oceánskej litosféry

a z pevnej vrstvy vrchného plášťa Zeme


Wegenerova te ria pohybu kontinentov

Wegenerova teória pohybu kontinentov

Nápadná zhoda morfológie obrysov kontinentov umožnila predpokladať ich niekdajšiu spolupatričnosť.


Te ria pohybu kontinentov dolo en fos liami

Teória pohybu kontinentov doložená fosíliami


Te ria pohybu kontinentov dolo en fos liami1

Teória pohybu kontinentov doložená fosíliami


Pohyb kontinentov po as 200 mili nov rokov

Pohyb kontinentov počas 200 miliónov rokov


Pohyb litosf rick ch dosiek1

Pohyb litosférických dosiek

Podmienky pre existenciu litosférických dosiek sú:

 • plastická vrstva (astenosféra) je v podloží litosféry


Pohyb litosf rick ch dosiek

 • Litosféra je rozčlenené na niekoľko litosférických dosiek


Pohyb litosf rick ch dosiek

divergentný

pohyb

 • Litosférické dosky sa voči sebe relatívne pohybujú

konvergentný

pohyb

transformný

pohyb


Divergentn pohyb

Divergentný pohyb

Stredooceánsky chrbát - dochádza k rozpínaniu oceánskeho dna (spreading - rozširovanie)

a vzniku novej, tzv. oceánskej kôry.

Tvoria sa bazalty stredooceánskych chrbtov.

Rýchlosť vzďaľovania litosférických dosiek

je od 1 do 10 cm za rok.


Divergentn pohyb1

Divergentný pohyb


Stredoatlantick chrb t

Stredoatlantický chrbát


Pohyb litosf rick ch dosiek

Čierny fajčiar

Vankúšová bazaltová láva


Island na rozhran dvoch litosf rick ch dosiek

Island na rozhraní dvoch litosférických dosiek


Island vulk ny a gejz ry

Island – vulkány a gejzíry


Divergentn pohyb2

Divergentný pohyb

Kontinentálne rifty – tektonicky založené lineárne depresie (často sú to priekopové prepadliny).

Sú to možné miesta vzniku nového oceánu.

Majú vulkanizmus alkalického typu.

Majú vyšší tepelný tok a nízku sezmicitu.


Pohyb litosf rick ch dosiek

jazero Tanganika


Konvergentn pohyby

Konvergentné pohyby

Subdukčné zóny – dochádza k podsúvaniu jednej litosférickej dosky pod druhú. Miesto podsúvania je totožné s aktívnym kontinentálnym okrajom.

Podsunutá časť litosférickej dosky je uklonená a pomenovaná ako Benioffova zóna. Siaha do hĺbky 600 km a je miestom častých zemetrasných ohnísk – hypocentier.


Pohyb litosf rick ch dosiek

Subdukcia


Kol zna z na v oblasti oce n oce n

Kolízna zóna v oblasti oceán - oceán


Kol zna z na v oblasti kontinent oce n andsk typ

Kolízna zóna v oblasti kontinent – oceán (andský typ)


Kol zna z na v oblasti kontinent kontinent

Kolízna zóna v oblasti kontinent – kontinent


Pohyb litosf rick ch dosiek

Kolízia Indickej a Euroázijskej litosférickej dosky


Transformn pohyby posuny

Transformné pohyby (posuny)

Transformné zlomy – vznikajú horizontálnym posunom dvoch litosférických dosiek.

Nevzniká, ani nezaniká na nich oceánska kôra.

Vznikajú na nich slabé zemetrasenia.


Pohyb litosf rick ch dosiek

Zlom San Andreas v Kalifornii.


Pohyb litosf rick ch dosiek

Vulkanická a seizmická aktivita na rozhraniach

litosférických dosiek


Wilson o v geotekto nick cyklus

Wilsonov geotekto-nický cyklus


Ur ovanie pohybu litosf rick ch dosiek

Určovanie pohybu litosférických dosiek

 • geodetickými meraniami

 • satelitným pozorovaním

 • paleomagnetickým záznamom

 • podľa horúcich škvŕn (hot spots)


Paleomagnetick z znam

Paleomagnetický záznam


Z znam zmeny magnetick ch p lov

Záznam zmeny magnetických pólov


Pod a hor cich kv n hot spots

Podľa horúcich škvŕn (hot spots)


 • Login