Thema 2 powerpoint aardrijkskunde rik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Thema 2 PowerPoint aardrijkskunde rik PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Werk en energie. Thema 2 PowerPoint aardrijkskunde rik. oude brandstoffen. FOSSIELE BRANDSTOFFEN Aardgas Aardolie Steenkool Kernenergie-uranium De oude dus fossilie brandstoffen zijn niet duurzaam want bij het opwekken komt co2 vrij. FOSIELE BRANDSTOFFEN.

Download Presentation

Thema 2 PowerPoint aardrijkskunde rik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Werk en energie

Thema 2

PowerPoint aardrijkskunde

rik


oude brandstoffen

 • FOSSIELE BRANDSTOFFEN

 • Aardgas

 • Aardolie

 • Steenkool

 • Kernenergie-uranium

 • De oudedusfossilie brandstoffen zijn niet duurzaam want bij het opwekkenkomt co2 vrij


FOSIELE BRANDSTOFFEN

 • Fosiele brandstoffen zijn brandstoffen die uit de aardewordengehaald. De dieren die 5.000.000 jaargeleden zijn doodgegaan zijn alleennogresten over die dierenbleven op de bodemliggendaarkwamen veel lagenzand en klei over heen de dodedierenveranderdenhierdoorlangzaam in olie, steenkool en aardgas.


alternatieve energie

 • Windenergie

 • Zonnen energie

 • Water energie

 • Biologische energie

 • Alternatieve energie is wel duurzaam want bij het opwekken komt geen co2 vrij


Energie route

 • 1 Energie bron

 • 2 Fossiele brandstoffen

 • 3 ja knikker

 • 4 elektriciteitscentrale

 • 5 Hoogspanningsmast

 • 6 Transformatorhuisje

 • 7 Meterkast

 • 8 Stopcontact


Steenkool

 • Steenkool is een fossiele brandstof


aardgas

 • Aardgas is een fossiele brandstof


Aardolie

 • Aardgas is een fossiele brandstof


Ja knikkers

 • Energie wordt uit een energiebron gehaald olie, steenkoolaardgas zijn een bron van energie. Het zijn fossiele brandstoffen. Dat zijn versteende resten van planten en dieren uit de oertijd. Het duurt miljoenen jaren voordat je deze resten in de grond kunt gebruiken als brandstof.


Jaknikker


elektriciteitscentrale

 • De fossiele brandstoffen worden verbrand in een elektriciteitscentrale. Zo komt stoom vrij dat brengt een dynamo in werking die zet het om in elektriciteit gemaakt, oftewel : stroom.


Elektriciteits centrale


hoogspanningsmast

 • De stroom wordt vervoerd door kabels en een hoogspanningsmast deze vervoert de kabels door de lucht overal heen.


Transformatorhuisje

 • De stroom is nog niet te gebruiken in het huishouden. In het transformatorhuisje wordt de stroom omgezet en verdeeld over alle huizen in de buurt.


meterkast

 • De stroom gaat de huizen binnen via de meterkast.


stopcontact

 • Vanaf de meterkast lopen draden naar de stopcontacten. Overal in het huis. De stekker in het stopcontact brengt de stroom bij de lamp. Het licht in een kamer voor een apparaat.


Energie verbruik


Broeikas effect

1 Brandstoffen worden verbrand om energie temaken.

2 Erkomt Co2 in de lucht.

3 De dampkring word dikker.

4 De warmterond de Aardekan niet goedafgevoerd worden.


Brandstoffen verbranden


Co2in de lucht


Co2

 • Autos en fabriekenverbranden de brandstofwaarzewerken op ,datheet Co2. Co2 is het zelfde gas alswat in een glas cola zit. Dat gas komt in de lucht het stijgt op en beland in de dampkring (oftewel de ozonlaag) . Die word hierdoordikker. Duswarmt de aarde op. op.


Dampkring steeds dikker

dampkring


Warmtekan niet weg


Warmtekan niet weg

 • Zonnestralenkomenop de dampkringzonnestralen word teruggekaatst een deelblijft in de Ozonlaag die word hierdoor steeds dikker. Maar de dampkringwerkt ook alsdeken en hoe dikker de dampkring des te warmer het op aarde word. Ditheet het broeikas effect, omdat het hetzelfdewerktals een broeikas. Hierdoorsmelten de polen en stijgt het waterpeil. water.


Zonnecellen

 • Zonnepanelenzettenzonnestralen om in zonne energie, ditgebeurt door middel van zonnecellen. Hoe meer zonnecellen hoe meer elektriciteit.

 • De zonnepanelenbestaan uit dunnebreekbareplaatjesditheten zonnecellen de bovenkant is meestal blauwgekleurt.

 • filmpje zon tot energie


Nadelen

 • Alleen heeft ook deze oplossing een nadeel want het kost een heleboel geld want er zijn machines nodig om zetemaken. Een zonnepaneel is pas naongeveerzesjaarterugverdient.


kernenergie

 • Kernenergie is energie waarbij de atomen van Uranium wordt gesplitst. Als de atomen elkaardanweerrakenontstaater een kleineexplosiedaardoorrakenandere atomen elkaarweerditheet een kettingreactie, hierdoorkomt gas vrijdaarvan wordt energie gemaakt

 • Voordelen: de voordelen van kernenergie zijn dat om 1000000 gloeilampen 100 dagen te laten branden maar één kilo Uranium nodig is, hierdoor is kernenergie heel goedkoop.


Kernenergie

 • Kernenergie heeft alleen ook nadelen. Het opwekken van kernenergie zorgtnamelijk voor heel veel co2, een andernoggroter nadeel is daterbij het opwekken van de energie ook heel veel radioactievestoffenvrijkomenhier in zittendeeltjes met een gevaarlijkestralingen. Als je daarmee in aanrakingkomt kun je erg ziekworden. Daarommoetenkerncentrale heel secuurgebouwtworden.


Dit is uranium


Grootste olie vooraad

 • 1 : Saudi-Arabië

 • 2 : Iran

 • 3 : Irak

  Bijnaalle olie op de wereld komt uit het Midden-Oosten en buurlanden.


Suezkanaal


Suezkanaal

 • Het Suezkanaal ligt in Egypte het kanaal is 163 kilometer lang en verbindt de Middellandse Zee en de Rode Zee met elkaar. Het Suezkanaal en de Rode Zee vormen de scheidingtussen Afrika en Azië. Veel olie die in het Midden-Oosten wordt gewonnen, gaat via het Suezkanaal naar Europa. Het is aan gelegt omdat de schepen anders helemaal om Zuid-Afrika heen moesten varen.


Op satelietfoto


Sahara

 • Alser in de Sahara zonnepanelengebouwtzoudenwordenzou je heel Europakunnen voorzien.


Drieklovendam China


Drieklovendam China

 • De periode van de bouw: 1993 tot 2009

 • De lengte van de dam: 2310 m

 • Hoogte van de dam: 185 m

 • De oppervlakte van het water: 1085 km² (Bodenmeer: 536 km²)

 • Kunstmatige meerlengte: 663 km

 • Aantal turbines: 32

 • Overstroomd gebied: met normaal waterniveau 23.793 hectare land

 • Overstroomde steden: 13

 • Overstroomde fabrieken: 657

 • gemiddelde stuwmeerbreedte: 1,1 km of 1,6 km (afhankelijk van de bron)

 • Personen die moesten verhuizen: 1,3 tot 2 miljoen


Duurzame energie

 • Duurzame energieheeftvoordelenbovenfossieleenergie.

 • Voordelen :

 • Raakt niet op.

 • Opwekkenkost geen CO2.


Sahara landen


Buurlanden turkije

 • Bulgarije

 • Griekenland

 • Georgie

 • Armenie

 • Syrie

 • Irak

 • Iran

 • Azerbeidjzan


Turkije


De Nijl

 • De Nijlstroomtonderanderedoor :

 • Egypte

 • Sudan

 • Ethiopië


Grootste land van Afrika

 • Sudan is het grootste land van Afrika.

 • Het grenst aan Egypte Libie Tsjaad Centraal-afrikaanserepubliek Uganda Kenia en Ethiopie.


Sudan in kaart


 • Login