mo nosti bezplatn ho vzd l v n a nel ka
Download
Skip this Video
Download Presentation
MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A NELÉKAŘŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A NELÉKAŘŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A NELÉKAŘŮ. 25. -26. 8. 2011 Brno, Pelhřimov. Vzdělávací aktivity projektu. Certifikované kurzy 9 400 Akreditované kvalifikační kurzy 2000 Konference a semináře 20 000 Kurz pro kodéry 200

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A NELÉKAŘŮ' - kiele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vzd l vac aktivity projektu
Vzdělávací aktivity projektu
 • Certifikované kurzy 9 400
 • Akreditované kvalifikační kurzy 2000
 • Konference a semináře 20 000
 • Kurz pro kodéry 200
 • Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení 125
 • Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči 1000
realizace certifikovan ch kurz
Realizace certifikovaných kurzů

Od začátku projektu bylo zahájeno celkem 85certifikovaných kurzů a ukončeno 78. V tomto období ukončilo CK celkem 1563 osob. Do července 2011 bylo uzavřeno 107 smluv na proškolení 7 886 osob za cenu 80 751 020,-Kč.

Postupně jsou do projektu zařazovány CK na základě výběrového řízení.

Mimořádná příležitost pro zaměstnavatele i nelékařské zdravotnické pracovníky k přihlašování do certifikovaných kurzů. Součástí prezentace je seznam realizovaných certifikovaných kurzů.

tvorba nov ch certifikovan ch kurz
Tvorba nových certifikovaných kurzů
 • Součástí projektu je také tvorba nových certifikovaných kurzů.Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je k dispozici na stránkách MZČR – www.mzcr.cz
 • Málo jsou zastoupené certifikované kurzy akreditované MZČR, např. v následujících oblastech:
 • Neodkladná péče (kurzy KPR)
 • Péče o matku a dítě
 • Laboratorní metody
 • Radiologické metody
 • Kurzy pro porodní asistentky
mo nost pod n vzd l vac ho programu k akreditaci na mz r
Možnost podání vzdělávacího programu k akreditaci na MZ ČR
 • Přehled termínů zasedání akreditační komise MZ ČR:

5. 10. 2011 podání max. 7. 9. 20117. 12. 2011 podání max. 9. 11. 2011

doba trv n smlouvy
Doba trvání smlouvy
 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31.1. 2013.
 • Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.
akreditovan kvalifika n kurzy realizovan v r mci projektu
Akreditované kvalifikační kurzy realizované v rámci projektu
 • Biomedicínský technik a inženýr
 • Odborné zdravotnické laboratorní metody
 • Masér
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Všeobecný sanitář
 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel
 • Adiktolog
 • Pracovník ochrany veřejného zdraví
 • Řidič vozidla ZZS
 • Radiologická fyzika
 • Radiologická technika
realizace akreditovan ch kvalifika n ch kurz
Realizace akreditovaných kvalifikačních kurzů
 • Všeobecný sanitář (65) vyhlášeno VŘ
 • Masér 10
 • Zdravotně sociální pracovník (70) bude vyhlášeno VŘ
 • Zdravotnický asistent10
 • Řidič ZZS (60) bude vyhlášeno VŘ
 • Asistent ochrany veřejného zdraví 44
 • Ošetřovatel 39
 • Adiktolog bude vyhlášeno VŘ
 • Radiologická fyzika 100 IPVZ
 • Odborné zdravotnické laboratorní metody 700 IPVZ
 • Radiologická technika 30 IPVZ
 • Biomedicína 110 IPVZ
e learning
E-learning
 • Etické normy chování
 • Přístup k pacientovi a komunikace
 • Právní povědomí
 • Řízení kvality a bezpečnosti pacientů
 • Edukace v péči o seniory
 • Edukace u pacientů s DM
 • Edukace u onkologických onemocnění
 • Edukace u pacientů s nefrologickým onem.
 • Edukace u pacientů s apalickým syndromem
 • Edukace u kardiovaskulárních onemocnění
 • Edukace u pacientů s neurologickým onemocněním
 • Edukace v nutriční péči
konference a semin e
Konference a semináře
 • Vítěz výběrového řízení: B.BraunMedical s.r.o. - 12 krajů
 • Vítěz výběrového řízení:Společnost medicínského práva o.s.

- 1 kraj

 • Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému.
 • Možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ.
n pl konferenc a semin
Náplň konferencí a seminářů

Tematické oblasti:

 • péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice (tato tematická oblast bude obsahem všech konferencí a seminářů minimálně z 15 %)
 • právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům a komunikace
 • řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců (tyto tematické oblasti budou obsahem všech konferencí a seminářů max. z 30%)
 • cerebrovaskulární onemocnění
 • onkologie
 • nutriční péče
 • kardiovaskulární onemocnění
 • péče o seniory
ekonomika zdravotnictv ekonomika zdravotnick ch za zen a management zdravotnick ch za zen
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří dosud nejsou absolventy studia MBA.

Vzdělávací program je vytvořen jako jednoleté studium.

V současné době ještě není výběrové řízení ukončeno.

Předpokládáme podpořit 125 osob.

kurz pro kod ry nel ka e
Kurz pro kodéry nelékaře

Zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky.

Určené především pro přímo řízené organizace MZ.

Vítěz výběrového řízení: STYRAX, a.s.

Možnost získání informací přes banner na stránkách IPVZ. Přihlašování přes IS ZEUS.

Předpokládáme podpořit 200 osob.

slide18
Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči

Součástí konferencí a seminářů je získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Odborné vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na ošetřování pacientů – seniorů, handicapovaných pacientů a dětí.

Vítěz výběrového řízení: Sdružení DUK (Dentální učení Kladno). Možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ. Přihlašování přes IS ZEUS.

Předpokládáme podpořit 1 000 osob.

is zeus
IS - ZEUS
 • Projektový evidenční a e-learningový systém IS ZEUS
 • Spuštěn do ostrého provozu dne 1.8.2011
 • Přístup na adrese:
 • http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/
is zeus1
IS ZEUS

Funkce pro anonymní návštěvníky:

 • katalog vzdělávacích akcí bez možnosti přihlášení
 • uživatelská podpora
 • elektronický manuál
is zeus2
IS ZEUS

Funkce pro registrované uživatele:

 • katalog vzdělávacích akcí včetně možnosti přihlášení
 • osobní stránka s přehledem přihlášek a již studovaných akcí
 • projektový index
 • změna hesla
 • aktualizace osobních údajů
 • uživatelská podpora
 • elektronický manuál
podm nky pro p ihl en do jednotliv ch vzd l vac ch aktivit
Podmínky pro přihlášení do jednotlivých vzdělávacích aktivit

Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb.

Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb.

Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí.

slide23
Děkuji za pozornost

Informace:

Mgr. Marie Vacková

Tel: 271 019 240

gsm: + 420 606 770 184

e-mail: [email protected]

[email protected]

ad