Ungefärliga nivåer - PowerPoint PPT Presentation

ANDNINGSSVIKT
Download
1 / 34

 • 286 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANDNINGSSVIKT Ulf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS. Ungefärliga nivåer. SaO2pO2 25%2,5kPaÖverlevnadsgräns 70%5,0kPaRisk akut organskada 80%6,0kPaRisk för kronisk skada 90%8,0kPaMålvärde. CNS. Ryggmärg. Neuromuskulär.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ungefärliga nivåer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ungef rliga niv er

ANDNINGSSVIKTUlf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS


Ungef rliga niv er

Ungefärliga nivåer

SaO2pO2

25%2,5kPaÖverlevnadsgräns

70%5,0kPaRisk akut organskada

80%6,0kPaRisk för kronisk skada

90%8,0kPaMålvärde


Ungef rliga niv er

CNS

Ryggmärg

Neuromuskulär

Thorax

 • Stroke

 • Opiater

 • Guillain-Barré

 • Polio

 • ALS

 • Pneumothorax

 • Muskeldystrofi

 • Obesitas/kyfoskolios

 • Myastenia gravis

Cirkulation

Stora luftvägar

Små luftvägar

Diffusion

 • Främmande kropp

 • Larynxödem

 • LE

 • Chock/Låg CO

 • Anemi

 • Fibros

 • Ödem

 • Aspiration

 • Astma / KOL

 • ARDS/Pneumoni


2 typer av andningssvikt

Ventilationssvikt

= Typ 2 resp svikt

pO2 och pCO2

PO2 < 8 kPa

PCO2 > 6,5 kPa

Hypoxisk svikt

= Typ 1 resp svikt

pO2

PO2< 8 kPa

PCO2 normalt-lågt

2 typer av andningssvikt


Och f r att kr ngla till det hela

Och, för att krångla till det hela:

 • Hypoxisk svikt kan övergå i ventilationssvikt!

 • Detta sker då patienten inte riktigt orkar andas längre.


Etiologi

Hypoxisk svikt (pO2)

Ffa Ventilation/Perfusion mismatch!

Etiologi


Ungef rliga niv er

 • V= alveolär ventilation

 • Q= perfusion (blodflöde)

 • V/Q=1 under perfekta betingelser


Mismatch ventilation perfusion 2 extremvarianter

Mismatch ventilation/perfusion2 extremvarianter:

SHUNT  DEAD SPACE

Ingen alveolär ventilation Ingen alveolär perfusion

V0/Q=0 V/Q0= 

”Allt däremellan går under benämningen V/Q mismatch”


Forts etiologi

Ventilationssvikt

(pO2och pCO2)

”NEDSATT BÄLGFUNKTION”

Hypoxisk svikt (pO2)

Ffa Ventilation/Perfusion mismatch!

V>Q = Dead space

LE

Chock

Q>V = Shunt

Pneumoni

Lungödem

Atelektaser

Forts Etiologi


Ventilationssvikt

Ventilationssvikt


Forts etiologi1

Ventilationssvikt

(pO2 och pCO2)

Central hypoventilation

opiatintox

Neuromuskulär sjd

ALS

Restriktiv ventilationsnedsättning

Grav fetma

Kyfoscolios

Obstruktiv ventilationsnedsättning

KOL

Hypoxisk svikt

(pO2)

Forts Etiologi


Symptom vid andningssvikt

Symptom vid andningssvikt


Symptom vid andningssvikt1

Symptom vid andningssvikt

 • Dyspné, ångest, konfusion, sänkt medvetandegrad

 • Symptom av underliggande orsak: Hjärtsvikt? Intoxikation? Infektion?


Statusfynd

Statusfynd

 • Något ospecifika:

 • Konfusion /Tachypné /Bradypné (vid central hypoventilation)/Tachycardi/ Cyanos


Forts statusfynd

Forts statusfynd

 • Hjälpsamma statusfynd:

 • Benödem + Rassel + ev Halsvenstas

   tänk hjärtsvikt

 • Ronchi + Förlängt expirium

   tänk KOL

 • Feber + Rassel

   tänk pneumoni

 • Stridor

   tänk högt LV-hinder


Diagnostik

Diagnostik

 • Pulsoximetri

  -Falskt pos vid methemoglobinemi och COHb! -Säger inget om pCO2!

 • Art blodgas

  -ger även:

  syra/basstatus, Hb, COHb,

  laktat, elektrolyter, glukos

  - snabbt!!


Diagnostik och behandling parallellt

DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING PARALLELLT!!!


Behandling

Behandling

O2!!!!!


Ungef rliga niv er

 • Var generös med syrgas och ge det direkt då du uppmärksammat problemet!


Ungef rliga niv er

 • O2 till alla med andningssvikt, även till KOL-patienter!


Oxygenbehandling

Oxygenbehandling

 • GRIMMA1-4L

 • MASK>5L

 • CPAP21-100%

 • BiPAP30-100%

 • OXYBOX100%

 • VENTILATOR

  OXYGEN ÄR LÄKEMEDEL – ORDINERA!


Fortsatt diagnostik

Fortsatt diagnostik

Kan man oftast vänta med

tills det lugnat ner sig!!!


Fortsatt diagnostik1

Fortsatt diagnostik

 • EKG

 • PEF

 • Blodprover

 • Rtg pulm


Fortsatt diagnostik2

Fortsatt diagnostik

 • DT

 • Ekokardiografi


Ungef rliga niv er

 • Specifik farmakologisk behandling av underliggande orsak

 • Ex antibiotika vid pneumoni

 • Nitroglycerin och Furix vid hjärtsvikt

 • Inhalationer + Cortison vid KOL-exacerbation

 • Heparin/LMH vid lungemboli


Behandling m l sa 90

Ventilationssvikt

BiPAP

Hypoxisk svikt

CPAP

Behandlingmål Sa>90%


Cpap continous positive airway pressure

CPAP- Continous Positive Airway pressure

 • Rekryterar atelektaser -> ökar lungvolymen (FRC)

 • Minskar V/Q mismatch

 • Motverkar dynamisk luftvägskompression

 • Förbättrar compliance

 • Minskar pre- (o afterload) vid hjärtsvikt


Ungef rliga niv er

Indikationer

Hypoxi vid:

Vänsterkammarsvikt – lungödem

Pneumoni

KOL/obstruktivitet

Sömnapnésyndrom

100% O2 tillförsel

Kontraindikationer

Sänkt medvetandegrad

- aspirationsrisk

Hypovolemi

Odränerad pneumothorax

Högt luftvägshinder

Bullöst emfysem

CPAP


Cpap hur g r man

CPAP – hur gör man?

 • Tättslutande mask

 • Högt flöde

 • Välj motstånd 5 - 7,5 – 10 cm H2O

 • Oxygen koncentration 30-60%

 • Reevaluera kontinuerligt!


Bipap niv bilevel pap noninvasive ventilation

BiPAP/NIV- Bilevel PAP/ Noninvasive ventilation


Bipap niv

BiPAP/NIV

2 trycknivåer, båda positiva

-EPAP, expiratory pressure (CPAP/PEEP)

 • EPAP inspiratory pressure

 • Skillnaden mellan IPAP och EPAP kallas tryckunderstöd (eng Pressure support)

 • Samma indikationer/kontraindikationer som CPAP men väljs i första hand vid ventilationssvikt


Bipap

BiPAP

 • Ökar minutventilationen vilket ger ökad utvädring av CO2!


Ungef rliga niv er

 • Överväg intubation och ventilatorbehandling

 • GCS <8

 • Redan initialt för patienter med grav hypoxi, svår acidos (pH<7,25)

 • Patienter som ej förbättras med CPAP/BiPAP


Sammanfattning

Sammanfattning

 • Hypoxisk eller ventilatorisk svikt el båda?

 • aB-gas ger mycket information!

 • Behandling och diagnostik samtidigt!

 • O2 till alla!

 • CPAP vid hypoxisk svikt, BiPAP vid ventilationssvikt

 • Överväg intubation och invasiv ventilation


 • Login