Posláním
Download
1 / 13

PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poslánímo.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.


Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání.


Poslánímprogramu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy.


PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

 • osobní, popř. telefonický kontakt s ostatními členy multidisciplinárního týmu, dohodnutí termínu a místa PK

 • místo: pokud jsou děti umístěny v zařízení pro ÚV je vhodné se setkat v daném zařízení

 • min. 1 týden před PK účastníkům rozeslat materiály

 • (kazuistika, materiály o PK, co by mělo být cílem setkání)

  • rozsah PK: 1,5 hod

 • příprava, motivace a podpora klientů k účasti na PK


 • PRŮBĚH PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  • vzájemné představení se

  • navození dobré atmosféry: aktivní zapojení rodičů

  • při sestavování potřeb dětí se zapojili téměř všichni zúčastnění

  • dále viz zápis z PK


  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  • Případová konference – rodina Kopeckých

  • Přítomni: p. ředitelka DD sociální pracovnice OSPOD

  • sociální pracovnice DDmatka

  • vychovatelka DD otec

  • vychovatel DD klíčová pracovnice Sanace rodiny, Amalthea o.s.

  • Po krátkém vzájemném představení a vysvětlení záměru setkání shrnula soc. pracovnice OSPOD důvody a okolnosti za kterých došlo před třemi lety k umístění Vojtěcha a Jakuba do dětského domova.

  • Vyjádření OSPODu: Kluci by v DD dodělali základní vzdělání, až by přecházeli na učiliště, mohli by se vrátit domů.


  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  • POTŘEBY Vojtěcha

  • -potřebuje vědět, že ho rodiče mají rádi

  • -potřebuje vědět, co se po něm chce

  • -chybí mu JISTOTY: potřeba stability a přehlednosti prostředí - potřebuje získat pocit, že se může spolehnout narodiče, rodiče musí dodržovat dohodnuté termíny (Vojtěch se stále doptává, zda opravdu pojede v určitý den domů)

  • - chce si povídat o básničkách, které píše, je rád, když si je někdo přečte

  • - zajímat se o jeho zájmy: např. fotbal, rád pomáhá v kuchyni

  • - neumí si říci na rovinu, co chce, je třeba z jeho chování vypozorovat, co by chtěl: když se zavře do svého pokoje=chce, aby za ním někdo přišel

  • - nemluví otevřeně o svých problémech


  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  • Potřeby Vojtěcha

  • -když se navrší více problémů, neví, jak je řešit=sklon ke zkratkovitému jednání (asi před měsícem se zavřel ve svém pokoji v DD, pokreslil se fixou a řezal se sklem na ruce): snažit se pomoci mu řešit jednotlivé problémy postupně, aby se nevršily a nestoupal přetlak z konfliktních situací (rodiče na dotaz ředitelky DD, zda pozorovali u Vojty tyto problémy také v minulosti nebo je to nyní problém v DD, odpovídají, že se od mala takto choval

  • -Vojtěch vše prožívá více citlivě

  • -má rád dotyky, pohlazení

  • -měl velice rád babičku (matku otce), která asi před 4 lety zemřela

  • -má rád babičku a dědu (rodiče matky)

  • -jinak má pocit, že nemá blízkého kamaráda ani ve škole, ani v DD, ani na fotbale

  • -trápí ho otázka, proč on s bratrem jsou v DD a sestra Kristýna zůstala doma u rodičů

  • -potřebuje oceňovat, je rád chválen


  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  • POTŘEBY Jakuba

  • -dává málo najevo své city

  • -má rád mazlení=pusu od rodičů na dobrou noc, ukládání do postele apod.

  • -je rád, když s ním některý dospělý „blbne“

  • -chodí na ZvŠ, dobře se tam učí

  • -potřebuje, aby mu byly pokyny sdělovány jasně a krátce

  • -plní zadání doslovně, někdy nepochopí správně význam

  • -fotbal je jeho vášeň, je v něm úspěšný

  • Oba bratři bydlí spolu v DD v jednom pokoji, chovají se k sobě dobře.


  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  • POSTUP PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ

  • -říci klukům, jak budou probíhat prázdniny – termíny z DD jsou již předány rodičům, rodiče sdělí klukům, kdy přesně pojedou domů

  • -náplň víkendu: rodiče dopředu naplánují, co budou o prázdninách s dětmi dělat, co se bude vařit apod.,tak aby měli více času na děti – být co nejvíce spolu, dělat věci dohromady, pokusit se vtáhnout do plánování děti

  • -s otcem dělat mužské práce: opravovat, dělat dřevo apod. (v DD není k tomuto příležitost)

  • -Vojtěch může s matkou vařit

  • -kluci vyjádřili přání, aby se rodiče zúčastnili fotbalového zápasu, kde hrají: tuto sezónu je však poslední zápas 15.6., kdy budou kluci doma: rodiče sdělí klukům, že na to nezapomněli a určitě přijedou na jejich zápas příští sezónu

  • -klíčová pracovnice SR zorganizuje setkání rodičů, kluků a speciální pedagožky M. Š. Vojta byl v kontaktu s M.Š.

  • -velmi otevřený, možná další spolupráce?, pomoc při zprostředkování sdělení klukům, proč je sestra doma a oni v DD

  • -pí Kopecká se 16.6. staví na MÚ u pí XY a zažádá o mimořádné dávky (soc. pracovnice OSPOD se informovala, že je to možné) v nynější situaci, kdy byl exekutorem zablokován účet paní Kopecké.

  • -p. Kopecký se pokusí příští výplatu získat od zaměstnavatele v hotovosti nebo složenkou

  • -klíč. pracovnice SR pomůže sepsat pí Kopecké návrh na zastavení exekuce

  • -pí Kopecká se zeptá na práci v Orlíku (lisovna), začne intenzivně shánět další možnosti zaměstnání


  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

  • STŘEDNĚDOBÝ PLÁN

  • -pracovat na intenzivnějších vztazích mezi dětmi a rodiči (při technickém zabezpečení návštěv v DD a odvozů kluků jsou v krizových situacích ochotni pomoci OSPOD, DD i Amalthea, rodiče vědí, že mohou o pomoc požádat)

  • -nadále pokračovat ve shánění lepšího bydlení (manželé Kopeckých), vzhledem k dluhům z předchozího bydlení v sociálních bytech není možná pomoc ze strany města

  • -udržení práce: p. Kopecký

  • -najít si práci: pí Kopecká

  • -na podzim zorganizovat další případovou konferenci (G.P.)

  • V závěru setkání jsme se krátce zmínili o možnosti pěstounské péče, paní ředitelka DD se podělila o osobní zkušenosti pěstounky.

  • Rodiče na konci případové konference sdělili, že zde slyšeli pro ně přínosné a nové informace.

  • Zapsala: Gabriela Pavlíková


  SHRNUTÍ

  ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

  • velkým přínosem byla účast obou rodičů

  • respektující atmosféra

  • chuť účastníků zopakovat podobné setkání

  • při další PK by mohla být přínosem účast např. psychologa, učitele

  • zápis z případové konference je používán jako individuální plán pomoci rodiny


  W W W . A M A L T H E A . P A R D U B I C E . C Z


  ad
 • Login