slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE' - kiana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poslánímo.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

slide2

Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání.

slide3

Poslánímprogramu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy.

p prava p padov konference
PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

     • osobní, popř. telefonický kontakt s ostatními členy multidisciplinárního týmu, dohodnutí termínu a místa PK
 • místo: pokud jsou děti umístěny v zařízení pro ÚV je vhodné se setkat v daném zařízení
 • min. 1 týden před PK účastníkům rozeslat materiály
 • (kazuistika, materiály o PK, co by mělo být cílem setkání)
     • rozsah PK: 1,5 hod
 • příprava, motivace a podpora klientů k účasti na PK
pr b h p padov konference
PRŮBĚH PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

 • vzájemné představení se
 • navození dobré atmosféry: aktivní zapojení rodičů
 • při sestavování potřeb dětí se zapojili téměř všichni zúčastnění
 • dále viz zápis z PK
z pis z p padov konference

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
 • Případová konference – rodina Kopeckých
 • Přítomni: p. ředitelka DD sociální pracovnice OSPOD
 • sociální pracovnice DDmatka
 • vychovatelka DD otec
 • vychovatel DD klíčová pracovnice Sanace rodiny, Amalthea o.s.
 • Po krátkém vzájemném představení a vysvětlení záměru setkání shrnula soc. pracovnice OSPOD důvody a okolnosti za kterých došlo před třemi lety k umístění Vojtěcha a Jakuba do dětského domova.
 • Vyjádření OSPODu: Kluci by v DD dodělali základní vzdělání, až by přecházeli na učiliště, mohli by se vrátit domů.
z pis z p padov konference1

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
 • POTŘEBY Vojtěcha
 • - potřebuje vědět, že ho rodiče mají rádi
 • - potřebuje vědět, co se po něm chce
 • - chybí mu JISTOTY: potřeba stability a přehlednosti prostředí - potřebuje získat pocit, že se může spolehnout narodiče, rodiče musí dodržovat dohodnuté termíny (Vojtěch se stále doptává, zda opravdu pojede v určitý den domů)
 • - chce si povídat o básničkách, které píše, je rád, když si je někdo přečte
 • - zajímat se o jeho zájmy: např. fotbal, rád pomáhá v kuchyni
 • - neumí si říci na rovinu, co chce, je třeba z jeho chování vypozorovat, co by chtěl: když se zavře do svého pokoje=chce, aby za ním někdo přišel
 • - nemluví otevřeně o svých problémech
z pis z p padov konference2

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
 • Potřeby Vojtěcha
 • - když se navrší více problémů, neví, jak je řešit=sklon ke zkratkovitému jednání (asi před měsícem se zavřel ve svém pokoji v DD, pokreslil se fixou a řezal se sklem na ruce): snažit se pomoci mu řešit jednotlivé problémy postupně, aby se nevršily a nestoupal přetlak z konfliktních situací (rodiče na dotaz ředitelky DD, zda pozorovali u Vojty tyto problémy také v minulosti nebo je to nyní problém v DD, odpovídají, že se od mala takto choval
 • - Vojtěch vše prožívá více citlivě
 • - má rád dotyky, pohlazení
 • - měl velice rád babičku (matku otce), která asi před 4 lety zemřela
 • - má rád babičku a dědu (rodiče matky)
 • - jinak má pocit, že nemá blízkého kamaráda ani ve škole, ani v DD, ani na fotbale
 • - trápí ho otázka, proč on s bratrem jsou v DD a sestra Kristýna zůstala doma u rodičů
 • - potřebuje oceňovat, je rád chválen
z pis z p padov konference3

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
 • POTŘEBY Jakuba
 • - dává málo najevo své city
 • - má rád mazlení=pusu od rodičů na dobrou noc, ukládání do postele apod.
 • - je rád, když s ním některý dospělý „blbne“
 • - chodí na ZvŠ, dobře se tam učí
 • - potřebuje, aby mu byly pokyny sdělovány jasně a krátce
 • - plní zadání doslovně, někdy nepochopí správně význam
 • - fotbal je jeho vášeň, je v něm úspěšný
 • Oba bratři bydlí spolu v DD v jednom pokoji, chovají se k sobě dobře.
z pis z p padov konference4

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
 • POSTUP PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
 • - říci klukům, jak budou probíhat prázdniny – termíny z DD jsou již předány rodičům, rodiče sdělí klukům, kdy přesně pojedou domů
 • - náplň víkendu: rodiče dopředu naplánují, co budou o prázdninách s dětmi dělat, co se bude vařit apod.,tak aby měli více času na děti – být co nejvíce spolu, dělat věci dohromady, pokusit se vtáhnout do plánování děti
 • - s otcem dělat mužské práce: opravovat, dělat dřevo apod. (v DD není k tomuto příležitost)
 • - Vojtěch může s matkou vařit
 • - kluci vyjádřili přání, aby se rodiče zúčastnili fotbalového zápasu, kde hrají: tuto sezónu je však poslední zápas 15.6., kdy budou kluci doma: rodiče sdělí klukům, že na to nezapomněli a určitě přijedou na jejich zápas příští sezónu
 • - klíčová pracovnice SR zorganizuje setkání rodičů, kluků a speciální pedagožky M. Š. Vojta byl v kontaktu s M.Š.
 • - velmi otevřený, možná další spolupráce?, pomoc při zprostředkování sdělení klukům, proč je sestra doma a oni v DD
 • - pí Kopecká se 16.6. staví na MÚ u pí XY a zažádá o mimořádné dávky (soc. pracovnice OSPOD se informovala, že je to možné) v nynější situaci, kdy byl exekutorem zablokován účet paní Kopecké.
 • - p. Kopecký se pokusí příští výplatu získat od zaměstnavatele v hotovosti nebo složenkou
 • - klíč. pracovnice SR pomůže sepsat pí Kopecké návrh na zastavení exekuce
 • - pí Kopecká se zeptá na práci v Orlíku (lisovna), začne intenzivně shánět další možnosti zaměstnání
z pis z p padov konference5

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
 • STŘEDNĚDOBÝ PLÁN
 • - pracovat na intenzivnějších vztazích mezi dětmi a rodiči (při technickém zabezpečení návštěv v DD a odvozů kluků jsou v krizových situacích ochotni pomoci OSPOD, DD i Amalthea, rodiče vědí, že mohou o pomoc požádat)
 • - nadále pokračovat ve shánění lepšího bydlení (manželé Kopeckých), vzhledem k dluhům z předchozího bydlení v sociálních bytech není možná pomoc ze strany města
 • - udržení práce: p. Kopecký
 • - najít si práci: pí Kopecká
 • - na podzim zorganizovat další případovou konferenci (G.P.)
 • V závěru setkání jsme se krátce zmínili o možnosti pěstounské péče, paní ředitelka DD se podělila o osobní zkušenosti pěstounky.
 • Rodiče na konci případové konference sdělili, že zde slyšeli pro ně přínosné a nové informace.
 • Zapsala: Gabriela Pavlíková
shrnut
SHRNUTÍ

ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ

 • velkým přínosem byla účast obou rodičů
 • respektující atmosféra
 • chuť účastníků zopakovat podobné setkání
 • při další PK by mohla být přínosem účast např. psychologa, učitele
 • zápis z případové konference je používán jako individuální plán pomoci rodiny
ad