REGIONAL STRATEGI FÖR ENTREPRENÖRSKAP RTPs årliga möte 16 nov 2006 Susanna Rockström - PowerPoint PPT Presentation

REGIONAL STRATEGI
Download
1 / 12

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

REGIONAL STRATEGI FÖR ENTREPRENÖRSKAP RTPs årliga möte 16 nov 2006 Susanna Rockström. Uppdraget, Entreprenörskap utan Gränser. Stockholm är ett av sex pilotlän i NUTEKS nationella entreprenörskapsprogram

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

REGIONAL STRATEGI FÖR ENTREPRENÖRSKAP RTPs årliga möte 16 nov 2006 Susanna Rockström

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regional strategi f r entrepren rskap rtps rliga m te 16 nov 2006 susanna rockstr m

REGIONAL STRATEGI

FÖR ENTREPRENÖRSKAP

RTPs årliga möte 16 nov 2006

Susanna Rockström


Uppdraget entrepren rskap utan gr nser

Uppdraget,Entreprenörskap utan Gränser

Stockholm är ett av sex pilotlän i NUTEKS nationella entreprenörskapsprogram

Syftet är att utveckla den tillväxtpotential som finns i regionen genom att skapa ett regionalt arbetssätt för entreprenörskap som innefattar kvinnors och mäns företagande oavsett etnisk bakgrund och företagsform.


Regional strategi f r entrepren rskap rtps rliga m te 16 nov 2006 susanna rockstr m

Genomförande av EuG, tre steg…

Steg 1.

Steg 2.

Steg 3.

Enkät intervjuer

5 workshops

5 fokusgrupper

SCB enkät 2000 företag

i dialog med personer från:

ALMI/Innovation Stockholm, Innovationsbron, NFC Sthlm, SBR, sociala ekonomin, inkubatorer och entreprenörer/företagare


Efterfr gan

Efterfrågan…

Cirka 50 procent av de snabbväxande företagen och

nyföretagarna vet inte var man skall vända sig för att

få det stöd man behöver.

Två tredjedelar av entreprenörerna i

Stockholmsregionen tycker att det finns ett

mycket stort eller ganska stort behov av förbättrat

stöd till företagande. Särskilt efter startskedet, när

driften kommit igång och företaget börjar växa.


Efterfr gan1

Efterfrågan…

Företagarnas vanligaste kritik, som 44 procent av

entreprenörerna framför, är att stödet inte

individualiseras utifrån deras behov

Färre invandrarföretagare än svenska företagare har

fått finansiellt stöd. Bland de snabbväxande företagen

anger 65 procent av de svenska företagarna att de

fått sådant stöd mot 52 procent av företagarna med

utländsk bakgrund.

Bland nystartade företag anger fler

invandrarföretagare än svenska företagare att deras

personliga bakgrund har inneburit en nackdel i

kontakten med stödaktörerna.


Inriktning f r strategi

Inriktning för strategi…

 • Svårt att hitta rätt – tillgänglighet för alla

 • Finansiering i start och etableringsfas vanligaste stöd behovet

 • Ökat kundanpassat stöd efterfrågas

 • Huvudstadens företagsklimat – skola, finansiering, upphandling, sociala ekonomin


Vision 2013

Vision 2013

Det är roligt, enkelt, utvecklande och lönsamt att vara entreprenör och innovatör i Stockholm, oavsett kön, etnicitet och företagsform.

Drivkraften är positiva attityder till gränsöverskridande förnyelse, mångfald och samverkan.

Detta gör Stockholmsregionen internationellt konkurrenskraftig och till den mest dynamiska tillväxtregionen i Europa.


Strategier

Strategier

Vision 2013

Utveckla ett finansieringssystem för företag

En dörr in – för alla

Huvudstadens

företagsklimat


Strategier1

Strategier

Finansiering

av aktörer

Regionalt

ledarskap

Förena tillväxt-

och sysselsättnings

perspektiv

Större

sammanhållna

satsningar

”En dörr in”

-huvudstadens företags

klimat

Mobilisera

resurser

Skapa öppet

system

Forma

strukturkapital

Utveckla

lärprocesser


Strategier2

Strategier

Stödja företag

- guidning

Finansiering i

tidiga skeden

Mentorskap

Förtroende och

samverkan i hela

finansiella kedjan

Utveckla finansieringssystem för företag

Utveckla fonder

(Jeremie)

Arenor,

mötesplatser

Samarbete med

riskkapitalaktörer

Resursmobilisering

- Affärsänglar


Handlingsplan genomf rande

Handlingsplan - Genomförande

 • Strategin på remiss från Länsstyrelsen under december-januari

 • Arbete med handlingsplan våren 2007 med de aktörer som är beredda att delta i genomförandet

 • Aktiviteter i handlingsplan börjar genomföras hösten 2007


Regional strategi f r entrepren rskap rtps rliga m te 16 nov 2006 susanna rockstr m

www.ab.lst.se/eug


 • Login