BIBLIOTEKARZ W SPOECZNOCI AKADEMICKIEJ
Download
1 / 12

mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ . REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BIBLIOTEKARZ W SPOECZNOCI AKADEMICKIEJ.REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYSZEJ SZKOY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE.

mgr Anna Skotarczak

Szczecin 2009


Bibliotekarze i pracownicy informacji winni by osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami poredniczcymi pomidzy czytelnikami i uytkownikami informacji a zasobami pimienniczymi i informacyjnymi, ktrych uytkownicy ci potrzebuj do realizacji swoich rnorodnych zada i celw

S. Cisek, Z. Gboy, H. Hollender, A. Jazdon, B. Sosiska-Kalata(zesp. autorski), Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, [online], [dostp 02.05.2009]. Dostpny w Internecie: www.ebib.info/content


To musz by profesjonalici o aktualnej, rozlegej i zrnicowanej wiedzy: bibliotekarze biblioteczni, bibliotekarze informacyjni, biblioteczni inynierowie, organizatorzy bibliotecznych struktur oraz- bezwzgldnie konieczni- bibliotekarze dziedzinowi. Tylko razem, wsplnie i komplementarnie, da si sprosta wyzwaniom przyszoci

J. Wojciechowski, Czy ten zawd zniknie?, Bibliotekarz, 2006, nr 12, s. 5


Wspczesny bibliotekarz powinien by nie tylko doskonale przygotowany merytorycznie, ale powinien wykaza si ponadto m. in.- znajomoci podstaw psychologii w zakresie obsugi czytelnika. Zmieniajca si sytuacja wywouje konieczno staego doskonalenia si bibliotekarzy w zakresie psychologii kontaktu z czytelnikiem

L. Szydlik, Bibliotekarz psychologiem?, Bibliotekarz2005, nr 12, s. 21


Potrzebny jest zatem bibliotekarz, ktry jest przewodnikiem po wiedzy, potrafi wyszuka potrzebn informacj, jest propagatorem dobrej ksiki i wychowawc czytelnika

M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian spoecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w spoeczestwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.80


W bibliotekach pracuj gwnie zawodowcy, czyli bibliotekarze, ktrzy trafili do zawodu ze wiadomego wyboru, dla ktrych jest to wymarzona praca

G. Bilska, Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy- wyniki sondau, Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 7-8, s.9


Pojcie kompetencji definiuje si rnie. Ich oglny sens mona uj jako og sprawnoci, ktre s niezbdne czowiekowi do tego, aby sta si elastycznym, kompetentnym pracownikiem, potraficym przystosowa si do zmian, uczy si i ksztaci przez cae ycie()

M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian spoecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w spoeczestwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.77


Praca bibliotekarza w nowym rodowisku informacyjnym powoduje, e dziki dociekliwoci i posiadanej wiedzy, zainteresowaniom nowociami bibliotekarstwa wiatowego, podrom zagranicznym, bibliotekarz doskonale umie poradzi sobie z najnowoczeniejszymi technikami informatycznymi

D. Konieczna, Kadra polskich bibliotek uczelnianych w perspektywie rozwoju spoeczestwa informacyjnego [W:] A. Jazdon, A. Chachlikowska (red.), Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiay z oglnopolskiej konferencji naukowej Pozna 13-15.11. 2002, Biblioteka Uniwersytecka, Pozna 2002, s. 80


Dokonujca si na naszych oczach elektroniczna metamorfoza bibliotek pozwala przypuszcza, e proces krystalizowania si nowych specjalizacji bibliotecznych zwizanych z przemianami nie jest zakoczony, a to dowodzi, e zawd bibliotekarza stale si rozwija i oferuje swoim adeptom coraz to nowe moliwoci

E. Stachowska- Musia, Zawd bibliotekarza dzi i jutro, Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 12, s.7


Zawd ten stwarza moliwo poszerzenia wiedzy, rozwoju kulturalnego. Daje szans pogbionej refleksji nad wiatem i czowiekiem. Pozwala na dystans wobec spraw codziennych

J. Przybylska, Jak czytelnicy postrzegaj zawd bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza1996, nr 3,s.14


Tab. 1 Kryteria oceny jakoci pracy biblioteki WSH TWP

rdo: W. Urbanik (oprac.), Jako pracy jednostek organizacyjnych uczelni w ocenie studentw. Raport z bada. WSHTWP w Szczecinie. Rok akademicki 2006/2007, Szczecin 2007; W.Urbanik (oprac.), Ocena jakoci pracy zespow pracowniczych WSH TWP w Szczecinie. Raport, Szczecin 2008


KONIEC

Dzikuj za uwag


ad
  • Login