mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009 - PowerPoint PPT Presentation

BIBLIOTEKARZ W SPOECZNOCI AKADEMICKIEJ
Download
1 / 12

  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ . REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

BIBLIOTEKARZ W SPOECZNOCI AKADEMICKIEJ.REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYSZEJ SZKOY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE.

mgr Anna Skotarczak

Szczecin 2009


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Bibliotekarze i pracownicy informacji winni by osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami poredniczcymi pomidzy czytelnikami i uytkownikami informacji a zasobami pimienniczymi i informacyjnymi, ktrych uytkownicy ci potrzebuj do realizacji swoich rnorodnych zada i celw

S. Cisek, Z. Gboy, H. Hollender, A. Jazdon, B. Sosiska-Kalata(zesp. autorski), Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, [online], [dostp 02.05.2009]. Dostpny w Internecie: www.ebib.info/content


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

To musz by profesjonalici o aktualnej, rozlegej i zrnicowanej wiedzy: bibliotekarze biblioteczni, bibliotekarze informacyjni, biblioteczni inynierowie, organizatorzy bibliotecznych struktur oraz- bezwzgldnie konieczni- bibliotekarze dziedzinowi. Tylko razem, wsplnie i komplementarnie, da si sprosta wyzwaniom przyszoci

J. Wojciechowski, Czy ten zawd zniknie?, Bibliotekarz, 2006, nr 12, s. 5


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Wspczesny bibliotekarz powinien by nie tylko doskonale przygotowany merytorycznie, ale powinien wykaza si ponadto m. in.- znajomoci podstaw psychologii w zakresie obsugi czytelnika. Zmieniajca si sytuacja wywouje konieczno staego doskonalenia si bibliotekarzy w zakresie psychologii kontaktu z czytelnikiem

L. Szydlik, Bibliotekarz psychologiem?, Bibliotekarz2005, nr 12, s. 21


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Potrzebny jest zatem bibliotekarz, ktry jest przewodnikiem po wiedzy, potrafi wyszuka potrzebn informacj, jest propagatorem dobrej ksiki i wychowawc czytelnika

M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian spoecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w spoeczestwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.80


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

W bibliotekach pracuj gwnie zawodowcy, czyli bibliotekarze, ktrzy trafili do zawodu ze wiadomego wyboru, dla ktrych jest to wymarzona praca

G. Bilska, Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy- wyniki sondau, Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 7-8, s.9


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Pojcie kompetencji definiuje si rnie. Ich oglny sens mona uj jako og sprawnoci, ktre s niezbdne czowiekowi do tego, aby sta si elastycznym, kompetentnym pracownikiem, potraficym przystosowa si do zmian, uczy si i ksztaci przez cae ycie()

M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian spoecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w spoeczestwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.77


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Praca bibliotekarza w nowym rodowisku informacyjnym powoduje, e dziki dociekliwoci i posiadanej wiedzy, zainteresowaniom nowociami bibliotekarstwa wiatowego, podrom zagranicznym, bibliotekarz doskonale umie poradzi sobie z najnowoczeniejszymi technikami informatycznymi

D. Konieczna, Kadra polskich bibliotek uczelnianych w perspektywie rozwoju spoeczestwa informacyjnego [W:] A. Jazdon, A. Chachlikowska (red.), Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiay z oglnopolskiej konferencji naukowej Pozna 13-15.11. 2002, Biblioteka Uniwersytecka, Pozna 2002, s. 80


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Dokonujca si na naszych oczach elektroniczna metamorfoza bibliotek pozwala przypuszcza, e proces krystalizowania si nowych specjalizacji bibliotecznych zwizanych z przemianami nie jest zakoczony, a to dowodzi, e zawd bibliotekarza stale si rozwija i oferuje swoim adeptom coraz to nowe moliwoci

E. Stachowska- Musia, Zawd bibliotekarza dzi i jutro, Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 12, s.7


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

Zawd ten stwarza moliwo poszerzenia wiedzy, rozwoju kulturalnego. Daje szans pogbionej refleksji nad wiatem i czowiekiem. Pozwala na dystans wobec spraw codziennych

J. Przybylska, Jak czytelnicy postrzegaj zawd bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza1996, nr 3,s.14


Tab 1 kryteria oceny jako ci pracy biblioteki wsh twp

Tab. 1 Kryteria oceny jakoci pracy biblioteki WSH TWP

rdo: W. Urbanik (oprac.), Jako pracy jednostek organizacyjnych uczelni w ocenie studentw. Raport z bada. WSHTWP w Szczecinie. Rok akademicki 2006/2007, Szczecin 2007; W.Urbanik (oprac.), Ocena jakoci pracy zespow pracowniczych WSH TWP w Szczecinie. Raport, Szczecin 2008


Mgr anna skotarczak szczecin 2009

KONIEC

Dzikuj za uwag


  • Login