Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság PowerPoint PPT Presentation


  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság. NEMZETI KÖZNEVELÉSI RENDSZER Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár. Milyen problémákat orvosol a Nemzeti Köznevelési Rendszer?.

Download Presentation

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

Nemzeti Erőforrás MinisztériumOktatásért Felelős Államtitkárság

NEMZETI KÖZNEVELÉSI

RENDSZER

Dr. Hoffmann Rózsa

államtitkár


Milyen probl m kat orvosol a nemzeti k znevel si rendszer

Milyen problémákat orvosol aNemzeti Köznevelési Rendszer?

1. A köznevelési rendszert piacként értelmezték, s ily módon kiszolgáltatták a nemzet felemelkedése iránt közömbös érdekeknek.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

2. Tisztázatlan és nehezen érvényesíthető az állam felelőssége és irányító szerepe, az intézményfenntartás és a szakmai szolgáltatások helyzete.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

3. Az intézményi szintű döntésekben laikusok kaptak meghatározó szerepet a pedagógiai megfontolásokkal szemben.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

4. Az értékalapú nevelést felváltotta az értékrelativizmus, aminek következményei a fiatalok normaszegésének és deviáns viselkedésének erősödésében már tetten érhetők.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

5. Megszűnt az egységes nemzeti műveltség továbbadását szolgáló tartalmi szabályozás.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

6. Romlik az oktatás eredményessége, hanyatlik a fiatalok teljesítménye az oktatás majd minden területén.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

7. A felzárkóztatási programok sikertelenek maradtak: tovább nőtt a leszakadás veszélye, a tehetséggondozás nem szervesült az intézményrendszerben.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

8. A pedagógushivatás tekintélyvesztése mélyponton van, ami mára a köznevelés megújításának gátjává vált.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

9. A köznevelési rendszer egésze – példátlan módon – külső szakmai kontroll nélkül működik.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

10. A finanszírozásra egyaránt jellemző a hiánygazdálkodás és a túlköltekezés.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

11. Az aprólékos túlszabályozottság átláthatatlan működést, önállótlanságot, kicsinyes elszámolásokat, merevséget és – jóhiszeműség mellett is – számos szabálytalanságot eredményez.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti k znevel sr l sz l t rv ny c lja 1

A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja1.

Egy erős nemzeti középosztály kiépülésének elősegítése a gyermekek és fiatalok nevelése által, azaz a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával; a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti k znevel sr l sz l t rv ny c lja 2

A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja2.

A nemzeti köznevelési rendszer megteremtése a szabályozás eszközével, amely egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosít minden gyermek részére annak érdekében, hogy a közjót és mások jogait tiszteletben tartó, képességeinek kiteljesítésére, képességein belül a lehető legteljesebb önálló életre, és céljainak elérésére képes embereket neveljen.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti k znevel sr l sz l t rv ny c lja 3

A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja3.

Kiemelt célja a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti k znevel sr l sz l t rv ny c lja 4

A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja4.

A pedagógus életpálya modell bevezetésével megteremteni a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munka magas minőségének, egyúttal a pedagógus munka társadalmi jelentőségéhez méltó elismerésének biztosítékát.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti k znevel sr l sz l t rv ny c lja 5

A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja5.

Magyarország oktatáspolitikája nemzeti oktatáspolitika, amely az összmagyarság erősödésének érdekeit szolgálja.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g

Nemzeti Erőforrás MinisztériumOktatásért Felelős Államtitkárság

E célok mielőbbi eléréséhez hívom partnerül a kedves kollégákat.

Köszönettel: Hoffmann Rózsa

rozsa.hoffmann@nefmi.gov.hu


  • Login