Nemzeti er forr s miniszt rium oktat s rt felel s llamtitk rs g
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság. NEMZETI KÖZNEVELÉSI RENDSZER Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár. Milyen problémákat orvosol a Nemzeti Köznevelési Rendszer?.

Download Presentation

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nemzeti Erőforrás MinisztériumOktatásért Felelős Államtitkárság

NEMZETI KÖZNEVELÉSI

RENDSZER

Dr. Hoffmann Rózsa

államtitkár


Milyen problémákat orvosol aNemzeti Köznevelési Rendszer?

1. A köznevelési rendszert piacként értelmezték, s ily módon kiszolgáltatták a nemzet felemelkedése iránt közömbös érdekeknek.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


2. Tisztázatlan és nehezen érvényesíthető az állam felelőssége és irányító szerepe, az intézményfenntartás és a szakmai szolgáltatások helyzete.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


3. Az intézményi szintű döntésekben laikusok kaptak meghatározó szerepet a pedagógiai megfontolásokkal szemben.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


4. Az értékalapú nevelést felváltotta az értékrelativizmus, aminek következményei a fiatalok normaszegésének és deviáns viselkedésének erősödésében már tetten érhetők.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


5. Megszűnt az egységes nemzeti műveltség továbbadását szolgáló tartalmi szabályozás.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


6. Romlik az oktatás eredményessége, hanyatlik a fiatalok teljesítménye az oktatás majd minden területén.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


7. A felzárkóztatási programok sikertelenek maradtak: tovább nőtt a leszakadás veszélye, a tehetséggondozás nem szervesült az intézményrendszerben.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


8. A pedagógushivatás tekintélyvesztése mélyponton van, ami mára a köznevelés megújításának gátjává vált.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


9. A köznevelési rendszer egésze – példátlan módon – külső szakmai kontroll nélkül működik.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


10. A finanszírozásra egyaránt jellemző a hiánygazdálkodás és a túlköltekezés.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


11. Az aprólékos túlszabályozottság átláthatatlan működést, önállótlanságot, kicsinyes elszámolásokat, merevséget és – jóhiszeműség mellett is – számos szabálytalanságot eredményez.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja1.

Egy erős nemzeti középosztály kiépülésének elősegítése a gyermekek és fiatalok nevelése által, azaz a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával; a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja2.

A nemzeti köznevelési rendszer megteremtése a szabályozás eszközével, amely egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosít minden gyermek részére annak érdekében, hogy a közjót és mások jogait tiszteletben tartó, képességeinek kiteljesítésére, képességein belül a lehető legteljesebb önálló életre, és céljainak elérésére képes embereket neveljen.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja3.

Kiemelt célja a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja4.

A pedagógus életpálya modell bevezetésével megteremteni a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munka magas minőségének, egyúttal a pedagógus munka társadalmi jelentőségéhez méltó elismerésének biztosítékát.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja5.

Magyarország oktatáspolitikája nemzeti oktatáspolitika, amely az összmagyarság erősödésének érdekeit szolgálja.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium


Nemzeti Erőforrás MinisztériumOktatásért Felelős Államtitkárság

E célok mielőbbi eléréséhez hívom partnerül a kedves kollégákat.

Köszönettel: Hoffmann Rózsa

[email protected]


  • Login