Ki m tra b i c
Download
1 / 17

KIỂM TRA BÀI CŨ - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KIỂM TRA BÀI CŨ. Câu 1: Hình ảnh con cò trong bài thơ cùng tên của Chế Lan Viên có ý nghĩa biểu tượng gì?. a) Biểu tượng cho cuộc sống khó nhọc trước kia. b) Biểu tượng cho cuộc sống cất vả hôm nay. c) Biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. d) Biểu tượng cho tấm lòng mẹ và lời mẹ ru. d).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ki m tra b i c

KIM TRA BI C

Cu 1: Hnh nh con c trong bi th cng tn ca Ch Lan Vin c ngha biu tng g?

a) Biu tng cho cuc sng kh nhc trc kia.

b) Biu tng cho cuc sng ct v hm nay.

c) Biu tng cho ngi ph n Vit Nam.

d) Biu tng cho tm lng m v li m ru.

d)


Ki m tra b i c

KIM TRA BI C

Cu 2: Cm nhn ca em v bi th Con c ca Ch Lan Vin?

C v p ngha ca hnh tng con c, t ngi ca tnh m v nhng li ru.


Ki m tra b i c

MA XUN NHO NH

THANH HI


Ki m tra b i c

Mc gia dng sng xanh

Mt bng hoa tm bic

i con chim chin chin

Ht chi m vang tri

Tng git long lanh ri

Ti a tay ti hng

Ma xun ngi cm sng

Lc dt y trn lng

Ma xun ngi ra ng

Lc tri di nng m

Tt c nh hi h

Tt c nh xn xao.

t nc bn ngn nm

Vt v v gian lao.

t nc nh v sao

C i ln pha trc

Ta lm con chim ht

Ta lm mt cnh hoa

Ta nhp vo ho ca

Mt nt trm xao xuyn.

Mt ma xun nho nh

Lng l dng cho i

D l tui hai mi

D l khi tc bc

Ma xun ta xin ht

Cu Nam ai, Nam bnh

Nc non ngn dm mnh

Nc non ngn dm tnh

Nhp phch tin t Hu

Thanh Hi

(11 1980)

MA XUN NHO NH

A


Ki m tra b i c

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

Nu l con chim, chic l

Th con chim phi ht, chic l phi xanh

L no vay m khng c tr

Sng l cho, u ch nhn ring mnh?

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

1/ Tc gi, tc phm

a) Tc gi: Thanh Hi (Phm B Ngon)

Sinh nm 1930 mt 15/12/1980

Da vo ch thch SGK v nhng hiu bit ca em, hy nu vi nt c bn v tc gi?

 • Qu Phong in - Tha Thin Hu.- L mt trong nhng cy bt c cng xy dng nn vn hc cch mng Min Nam t nhng ngy u.- Nm 1965 c tng gii thng vn hc Nguyn nh Chiu.

Mt vn nhn sinh quan, vn thc ca i sng c nhn trong mi quan h cng ng. Nim c nguyn c sng c ch, cng hin phn tt p nht cho t nc ca mi ngi Vit Nam.

Nm trn ging bnh, trc khi trt hi th cui cng, tm hn Thanh Hi vn thng hoa. Chng ta hy xem ci ti cng nh ci tnh ca thi nhn Thanh Hi qua bi th ma xun nho nh.

b) Tc phm:

Em hy nu hon cnh ra i ca bi th?

- Ma xun nho nh c sng tc thng 11 nm 1980 khi ng nm trn ging bnh. y l sng tc cui cng ca nh th.


Ki m tra b i c

Mt ma xun nho nh

Lng l dng cho i

D l tui hai mi

D l khi tc bc

Ma xun ta xin ht

Cu Nam ai, Nam bnh

Nc non ngn dm mnh

Nc non ngn dm tnh

Nhp phch tin t Hu

t nc bn ngn nm

Vt v v gian lao.

t nc nh v sao

C i ln pha trc

Ta lm con chim ht

Ta lm mt cnh hoa

Ta nhp vo ho ca

Mt nt trm xao xuyn.

Mc gia dng sng xanh

Mt bng hoa tm bic

i con chim chin chin

Ht chi m vang tri

Tng git long lanh ri

Ti a tay ti hng

Ma xun ngi cm sng

Lc dt y trn lng

Ma xun ngi ra ng

Lc tri di nng m

Tt c nh hi h

Tt c nh xn xao.

Bi th c vit theo th th no?

trm lng

tha thit

Mc gia dng sng xanh

Mt bng hoa tm bic

i con chim chin chin

Ht chi m vang tri

Tng git long lanh ri

Ti a tay ti hng

Kh th u

Ging say sa, tru mn

Cm xc trc ma xun ca t tri.

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

1/ Tc gi, tc phm

2/ c

3/ Th th:

5 Ch

4/ B cc:

Bi th chia lm 4 phn.

Bi th c th chia lm my phn? chnh ca mi phn l g?


Ki m tra b i c

Ma xun ta xin ht

Cu Nam ai, Nam bnh

Nc non ngn dm mnh

Nc non ngn dm tnh

Nhp phch tin t Hu

Ma xun ngi cm sng

Lc dt y trn lng

Ma xun ngi ra ng

Lc tri di nng m

Tt c nh hi h

Tt c nh xn xao.

t nc bn ngn nm

Vt v v gian lao.

t nc nh v sao

C i ln pha trc

Li ngi ca qu hng t nc.

Ta lm con chim ht

Ta lm mt cnh hoa

Ta nhp vo ho ca

Mt nt trm xao xuyn.

Mt ma xun nho nh

Lng l dng cho i

D l tui hai mi

D l khi tc bc

Hnh nh ma xun t nc.

Suy ngh v c nguyn ca nh th.

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

1/ Tc gi, tc phm

2/ c

3/ Th th:

4/ B cc:

Hai kh th 4 v 5

Kh th cui

Hai kh th tip theo


Ki m tra b i c

Hnh nh thin nhin t tri c phc ho qua nhng dng th no?

M u bi th tc gi s dng bin php ngh thut g? Tc dng?

Cch s dng mu sc, m thanh trong kh th c g c bit?

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

II) C - HIU VN BN

1/ Ma xun ca thin nhin t tri:

- o ng

- Khc ho s kho khon,

tim n mt sc sng trn y

sc xun.

Mc gia dng sng xanh

Mt bng hoa tm bic

i con chim chin chin

Ht chi m vang tri

Tng git long lanh ri

Ti a tay ti hng

Mc

dng sng xanh

bng hoa tm bic

chim chin chin

Ht

- Mu sc hi ho, du nh, ti tn.

m thanh ting chim chin chin, du hiu ma xun.

Cch phc ho nh vy gi ra khng gian ma xun nh th no?

- Khung cnh ma xun c khng gian cao rng, mu sc ti thm, m thanh vang vng, trong tro.


Ki m tra b i c

MA XUN NHO NH ho qua nhng dng th no?

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

II) C - HIU VN BN

1/ Ma xun ca thin nhin t tri:

 • Hnh nh chn lc tiu biu, in hnh cho ma xun x Hu.

Em c nhn xt g v nhng hnh nh trong kh th u?

Mc gia dng sng xanh

Mt bng hoa tm bic

i con chim chin chin

Ht chi m vang tri

Tng git long lanh ri

Ti a tay ti hng

Mc gia dng sng xanh

Mt bng hoa tm bic

- L git sng, git nng, git mu xun, git m thanh hay chnh l git hnh phc ca i.

Em hiu: tng git long lanh ngha l nh th no?

- Say sa, ngy ngt, xn xang ro rc trc cnh t tri vo xun.

Cm xc ca nh th trc cnh thin nhin t tri vo xun nh th no?

Tng git long lanh


Ki m tra b i c

Theo em t ho qua nhng dng th no?lc c hiu nh th no?

Hnh nh ma xun, t nc c th hin qua nhng dng th no?

ngi t thc ca cu th l g?

Em hy cho bit ngha tng trng ca hai cu th ( 1, 3)l g?

Em c suy ngh g v hai cu th cui on trn?

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

II) C - HIU VN BN

1/ Ma xun ca thin nhin t tri:

2/ Hnh nh ma xun, t nc

- Lc non, chi bic: sc sng ca con ngi.

Ma xun ngi cm sng

Lc dt y trn lng

Ma xun ngi ra ng

Lc tri di nng m

Ma xun ngi cm sng

Lc

- Ma xun l ma ra qun, ma xun l ma chin thng.

Ma xun ngi ra ng

- Ngi nng dn, anh b i: hai nhim v bo v t quc, xy dng t nc, qu hng.

 • t nc nh v sao

 • C i ln pha trc

- Ngh thut so snh, nim tin vo cch mng vo tng lai ca t nc. cng chnh l sc sng vn ln, tri dy khng ngng ca t nc vo xun.


Ki m tra b i c

Suy ngh v c nguyn ca nh th c th hin qua nhng cu th no?

Li c nguyn chn thnh tha thit

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

II) C - HIU VN BN

1/ Ma xun ca thin nhin t tri:

2/ Hnh nh ma xun, t nc

3/ Suy ngh v c nguyn ca nh th

Ta lm con chim ht

Ta lm mt cnh hoa

Ta nhp vo ho ca

Mt nt trm xao xuyn.

Mt ma xun nho nh

Lng l dng cho i

D l tui hai mi

D l khi tc bc

 • Cng hin phn tt p d l nh b ca mnh cho ma xun ln ca t nc, ca cuc i chung.

 • S ng gp m thm khng n o m lng l t nguyn.

 • - S chuyn i cch xng h (ti ta) chnh l s th hin kht vng ho nhp.

Cc nhm tho lun tr li cu hi sau:

Trc cnh tng bng, no nc vo xun ca thin nhin, t nc, cch mng nh th c c nguyn g?


Ki m tra b i c

Cm nhn ca em v bn cu th cui on. th hin qua nhng cu th no?

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

II) C - HIU VN BN

1/ Ma xun ca thin nhin t tri:

2/ Hnh nh ma xun, t nc

3/ Suy ngh v c nguyn ca nh th

Hnh nh c tnh cht biu tng ma xun - tui hai mi - tr trung, sung sc, tc bc - tr v gi. Tnh cm tro dng, suy t con ngi lun gn b ho nhp vi thin nhin t nc, bt chp khng gian, thi gian nghch cnh l s dng hin thm lng, kht vng mnh lit mun c sng, c cng hin.

Ta lm con chim ht

Ta lm mt cnh hoa

Ta nhp vo ho ca

Mt nt trm xao xuyn.

Mt ma xun nho nh

Lng l dng cho i

D l tui hai mi

D l khi tc bc

Mt ma xun nho nh

Lng l dng cho i

D l tui hai mi

D l khi tc bc


Ki m tra b i c

Gia kh th u v kh th cui c mi quan h g c bit? Mi lin h y c ngha nh th no?

MA XUN NHO NH

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

I) C - TM HIU CHUNG V VN BN

II) C - HIU VN BN

1/ Ma xun ca thin nhin t tri:

2/ Hnh nh ma xun t nc

4/ Li ngi ca qu hng t nc

Li ngi ca qu hng t nc c th hin qua nhng cu th sau:

Mc gia dng sng xanh Mt bng hoa tm bici con chim chin chin Ht chi m vang triTng git long lanh ri Ti a tay ti hng

Ma xun ta xin ht

Cu Nam ai, Nam bnh

Nc non ngn dm mnh

Nc non ngn dm tnh

Nhp phch tin t Hu

Mc gia dng sng xanh Mt bng hoa tm bici con chim chin chin Ht chi m vang triTng git long lanh ri Ti a tay ti hng

Ma xun ta xin ht

Cu Nam ai, Nam bnh

Nc non ngn dm mnh

Nc non ngn dm tnh

Nhp phch tin t Hu

Ma xun ta xin ht

Cu Nam ai, Nam bnh

Nc non ngn dm mnh

Nc non ngn dm tnh

Nhp phch tin t Hu

Bc tranh ma xun x Hu

Ln iu dn ca x hu

Kh u v kh cui c s tng ng hi ho, biu l nim tin yu ca tc gi vo cuc i, vo t nc qua nhng gi tr truyn thng bn vng.


Ki m tra b i c

MA XUN NHO NH quan h g c bit? Mi lin h y c ngha nh th no?

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

5/ Tng kt:

1) Hy nu suy ngh ca em v ni dung v ngh thut ca bi th?

- Ni dung: bi th l ting lng tha thit, yu mn v gn b vi t nc, qu hng vi cuc i, th hin c nguyn chn thnh ca nh th c cng hin cho t nc, gp mt ma xun nho nh ca mnh vo ma xun ln ca dn tc.

- Ngh thut: Bi th 5 ch, nhc iu trong sng, tha thit, hnh nh p, gi cm, php tu t sng to.


Ki m tra b i c

MA XUN NHO NH quan h g c bit? Mi lin h y c ngha nh th no?

(Thanh Hi)

Tit 116

VN BN

IV) LUYN TP

- l mt sng to c o ca Thanh Hi, nh th nguyn lm mt ma xun, ngha l sng p, sng vi tt c sc sng ti tr ca mnh nhng rt khim nhng l mt ma xun nho nh gp vo ma xun ln ca t nc, ca cuc i chung.

Cc em hiu nhan Ma xun nho nh nh th no?

Qua bi th em c suy ngh g v nhim v ca th h tr Vit Nam hm nay?

- Bn thn mi hoc sinhphi rn c bi ti, phn u l ngi con ngoan, tr gii, mai sau cng hin phn tt p nht ca mnh cho t nc.


Ki m tra b i c

 • Hc thuc lng bi th quan h g c bit? Mi lin h y c ngha nh th no?

  Ma xun nho nh.

 • Son bi Ving lng Bc

HNG DN V NH


ad
 • Login