สถิติสำหรับการวิจัย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 19

 • 339 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สถิติสำหรับการวิจัย. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สถิติสำหรับการวิจัย. สถิติมีความสำคัญคือ เป็นข้อมูล แสดงลักษณะการดำรงคงอยู่ของสถานะของข้อมูล ปรากกฏการณ์ สถานะภาพ ฯลฯ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สถิติสำหรับการวิจัย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5775100

..


5775100

 • Mean Mode Median S.D.


5775100

 • ( )


5775100

 • Ho Null Hypothesis

 • =

 • Ha Alternative Hypothesis

 • > <

 • Ha ()


T test

t-test

 • 30

 • ( )


T test1

t-test

 • One sample t-test TOEFL

 • Independent-Samples t-test

 • Paired-samples t-test


F test one way analysis of variance

F-test (One-Way Analysis of Variance)

 • 3

 • 3 treatment 2 treatment 1

 • 3

 • Post-Hoc test


Multivariate analysis 1 ancova

Multivariate Analysis: (1) ANCOVA

 • ANOVA Univariate

 • CO Covariance

 • Covariate Variable dummy variable (1,0 = 1 = 0 )


2 manova

(2) MANOVA

 • ANOVA Multivariate

 • M Multivariate 1

 • 3


3 mancova

(3) MANCOVA

 • MANOVA

 • ( )

 • ANCOVA


Chi squared test

Chi-squared Test

 • 5

 • n cell 5

 • (Association) Contingency Coefficient: C)


Pearson correlation

Pearson Correlation

 • -1 1

 • t

 • Partial correlation

 • Collinearity Multicollinearity Multiple Regression

 • (Cut point 0.5 0.65 0.75)


5775100

 • Factors Analysis, Discriminant Analysis

 • Inferential Statistics

 • PATH ANALYSIS

 • (SEM)


Simple regression analysis

Simple Regression Analysis

 • Causal Relationships -Positivism

 • Cause----- Consequence

 • Cause--- Effect

 • -

 • (Basic Econometrics)


5775100

 • n 30

 • True Direct Real Effect

 • dummy variable

 • F, R-squared 1


Multiple regression analysis mra

Multiple Regression Analysis: MRA

 • Causal Relationships

 • when everything being equals

 • dummy variable

 • Basic assumption ( )

 • PRF SRF

 • 1 30

 • Constrained Model Unconstrained Model (F-Ratio test)

 • R-squared Change


Mra method

MRA: Method

 • Enter

 • Forward

 • Backward

 • Remove

 • Stepwise

 • ?


Logistic regression analysis

Logistic Regression Analysis

 • Causal Relationship

 • 1= 0=

 • Binomial Bi = nominal

 • Dichotomous outcome variable


5775100

 • Non-linear probability model

 • Linear probability model

 • Chi-squared test, Model Chi-squared

 • Restricted Model Unrestricted Model

 • Log likelihood Ratio test: LR test

 • Adjusted Proportional Probabilities

 • computer


 • Login