Judita vai i nait 1937 2001 m
Download
1 / 25

Judita Vaičiūnaitė (1937-2001 m.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Judita Vaičiūnaitė (1937-2001 m.). Judita Vaičiūnaitė. „O mano pačios autobiografija? Turbūt ji eilėraščiuose, kiek pajėgiau tai išreikšti, kiek pasidavė žodis“ Judita Vaičiūnaitė (1985m.). Biografija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Judita Vaičiūnaitė (1937-2001 m.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Judita vai i nait 1937 2001 m

Judita Vaiinait(1937-2001 m.)


Judita vai i nait

Judita Vaiinait


Judita vai i nait 1937 2001 m

O mano paios autobiografija? Turbt ji eilraiuose, kiek pajgiau tai ireikti, kiek pasidav odis

Judita Vaiinait

(1985m.)


Biografija

Biografija

A turiu lyg ir tris prarastas tvikes, tris takus emlapy, kur mano kraujo medio aknys, nepastama, bet juntama erdv. t erdv poet traukia ir savo tv patirt (Piliakalni kaim Vepri valsiuje, Stelmok kaim prie iauli).


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Bgant metams norisi geriau suprasti save pai (tada geriau suprasiu ir kitus). Norisi giliau pajusti savo aknis, suvokti save kaip visumos dalel, jungiani buvusias ir bsimas kartas.

  J.Vaiinait


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Judita Vaiinait gim 1937m. Kaune, inteligent eimoje (tvas- medicinos profesorius, vienas dd Petras Vaiinas- poetas, dramaturgas, kitas- kunigas).


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Dirbo Vilniaus universitete filologe.

 • Savo biografij J.Vaiinait sieja su didiausiais Lietuvos miestais, su monmis, saugojaniais inteligentikumo dvasi.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • 1960m. Ileista pirmoji poezijos knygele Pavasario akvarels.

 • 1962m. Kaip alias vynas

 • 1964m. Per sault gaubl

 • 1968m. Po iaurs herbais

 • 1974m. Klajokl saul

 • 1994m. Pilkas iaurs namas eilrai knyga.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • 1995m. Pasirod J.Vaiinaits poezijos knyga emynos vainikai. Poet peln garbing Baltijos Asambljos premij.

 • 1996m. Ijo es, poetins biografins prozos knyga Vaikysts veidrody.


K rybos bruo ai

Krybos bruoai:

 • J.Vaiinait, iaugusi mieste, inteligent eimoje, i maens traukta meno pasaul, isiugd judri asociatyvin mstysen, taip pat gana rafinuot estetin jausm.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Vaiinait yra daugiau jausmo, emocinio tikrovs igyvenimo poet, ir tik jos krybos nagrinjimas reikalauja tempt intelektualini pastang todl, kad savo jausmus ji ireikia per subtil ir komplikuot poetini priemoni santykiavim estetikai patrauklioje, darniai ibalansuotoje vaizd, ritmo ir metafor struktroje.

  (R.ilbajoris)


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • J.Vaiinait laikoma miesto poete. Mieste labiausiai ilieka istorijos pojtis.

 • Poets krybos pradioje gana jauiamas slytis su Salomja Nrimi. Bet vis dlto jauiamas ir savarankikumo siekimas, pasiprieinimo, netgi poetinio konflikto galimyb.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • J.Vaiinait siek isiverti , jos odiais tariant, i parapinio lyrizmo, i maybini form saldumo, dainingumo.

 • Tai poet, kurianti i ypatingo groio jausmo.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Trump lyrini dram rinkinyje Pavasario fleita (1980) J.Vaiinait modernizavo blokikj poetins dramos tip, isiaddama simbolikos, bet ilaikydama efemerin struktros trapum.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • J.Vaiinaits poetinio odyno savitum lemia odiai, susij su senja architektra (arkados, galerijos, skliautai), su didiausiais meno stiliais (renesansas, barokas), su sakralumu (banyia, varpin, angelas), su specifine miesto augalija (geltonos ros, vilkdalgiai, vijokliai).


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • klausim, kas teikia impuls krybai, J.Vaiinait atsak: stipri emocija, stiprus estetinis spdis. Stipriausios emocijos kyla i meils. Stipriausias estetinis spdis i groio.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • J.Vaiinaits lyrika savaip koncentrika. Ji tarsi prasideda nuo pirmins mogui ventos erdvs nuo vaikysts.


Lyrikos mogus

Lyrikos mogus

 • Lyrinis a ididus, nepriklausomas, laisvas, danai laukinis, neprijaukintas.

 • Kartu tai gyvenimo meils mogus, priritas silais prie gyvenimo kasdienybs.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • A nieko neinau graesnio u kasdienyb- ji man yra pati gyvenimo poezija, o ne vents ar kakokie ypatingi plunksnos verti objektai <> Labai branginu ir gerbiu pat gyvenim, buvim, tegu menkiausi, prozikiausi.

  J.Vaiinait


Kompozicija

Kompozicija:

 • J.Vaiinaits lyrika keiia tradicin poetikumo samprat.

 • Eilraiuose danai neilaikoma strofos simetrija, nra meloding pakartojim, nugludintos pabaigos.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Eilratis- nedidelis nekos fragmentas, prasidedantis daugtakiu ar jungtuku ir taip pat netiktai pasibaigiantis.

 • Ilgose, grafikai suskaidytose eilutse beveik nejuntame metro inercijos. Tolimi, bet gils rimai stiprina trkiojanio, sujaudinto kalbjimo spd.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Kaip ir nekamojoje kalboje, poet nevengia gramatikai nenulifuot, nepabaigt frazi. Jos odynas i principo atviras visiems kalbos sluoksniams- ir tradiciniams poetizmams, ir buitinei leksikai, ir inteligento nekai, tuo parodant, kad kalba, kuria msto ir bendrauja dabarties mogus, neblogiau gali perteikti jo dvasin pasaul, negu auktasis romantinis stilius.


Eil ra io vyksmas

Eilraio vyksmas:

 • Eilraio vyksmas ne vienakryptis, o akotas. Paralels, antitezs, palyginimai- netikti.

 • J.Vaiinaits eilraio vyksmo vieta daniausiai yra aikt, perkertama istorijos ir likimo linij (senas kiemas, gatv, skersgatvis).


Eil ra io erdv

Eilraio erdv:

 • Erdv skaido arkos, skliautai, kolonos, laiptai, vartai, sankryos. Vir j, tarsi kylant vir,- stogai, kaminai, varpins.

 • Eilraio vaizdas turi stabaus geometrikumo: linij, kamp, oval, susikirtim, paraleli.


Judita vai i nait 1937 2001 m

 • Eilraiuose atpastami Kauno, Vilniaus senamiesio siluetai: Kauko laiptai, Pilies ir Didioji gatv, banyios. Kultros statinys regimas kaip dvasios krinys, bet kartu ir istorijos buvein.


ad
 • Login