Judita vai i nait 1937 2001 m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Judita Vaičiūnaitė (1937-2001 m.) PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Judita Vaičiūnaitė (1937-2001 m.). Judita Vaičiūnaitė. „O mano pačios autobiografija? Turbūt ji eilėraščiuose, kiek pajėgiau tai išreikšti, kiek pasidavė žodis“ Judita Vaičiūnaitė (1985m.). Biografija.

Download Presentation

Judita Vaičiūnaitė (1937-2001 m.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Judita Vaiinait(1937-2001 m.)


Judita Vaiinait


O mano paios autobiografija? Turbt ji eilraiuose, kiek pajgiau tai ireikti, kiek pasidav odis

Judita Vaiinait

(1985m.)


Biografija

A turiu lyg ir tris prarastas tvikes, tris takus emlapy, kur mano kraujo medio aknys, nepastama, bet juntama erdv. t erdv poet traukia ir savo tv patirt (Piliakalni kaim Vepri valsiuje, Stelmok kaim prie iauli).


 • Bgant metams norisi geriau suprasti save pai (tada geriau suprasiu ir kitus). Norisi giliau pajusti savo aknis, suvokti save kaip visumos dalel, jungiani buvusias ir bsimas kartas.

  J.Vaiinait


 • Judita Vaiinait gim 1937m. Kaune, inteligent eimoje (tvas- medicinos profesorius, vienas dd Petras Vaiinas- poetas, dramaturgas, kitas- kunigas).


 • Dirbo Vilniaus universitete filologe.

 • Savo biografij J.Vaiinait sieja su didiausiais Lietuvos miestais, su monmis, saugojaniais inteligentikumo dvasi.


 • 1960m. Ileista pirmoji poezijos knygele Pavasario akvarels.

 • 1962m. Kaip alias vynas

 • 1964m. Per sault gaubl

 • 1968m. Po iaurs herbais

 • 1974m. Klajokl saul

 • 1994m. Pilkas iaurs namas eilrai knyga.


 • 1995m. Pasirod J.Vaiinaits poezijos knyga emynos vainikai. Poet peln garbing Baltijos Asambljos premij.

 • 1996m. Ijo es, poetins biografins prozos knyga Vaikysts veidrody.


Krybos bruoai:

 • J.Vaiinait, iaugusi mieste, inteligent eimoje, i maens traukta meno pasaul, isiugd judri asociatyvin mstysen, taip pat gana rafinuot estetin jausm.


 • Vaiinait yra daugiau jausmo, emocinio tikrovs igyvenimo poet, ir tik jos krybos nagrinjimas reikalauja tempt intelektualini pastang todl, kad savo jausmus ji ireikia per subtil ir komplikuot poetini priemoni santykiavim estetikai patrauklioje, darniai ibalansuotoje vaizd, ritmo ir metafor struktroje.

  (R.ilbajoris)


 • J.Vaiinait laikoma miesto poete. Mieste labiausiai ilieka istorijos pojtis.

 • Poets krybos pradioje gana jauiamas slytis su Salomja Nrimi. Bet vis dlto jauiamas ir savarankikumo siekimas, pasiprieinimo, netgi poetinio konflikto galimyb.


 • J.Vaiinait siek isiverti , jos odiais tariant, i parapinio lyrizmo, i maybini form saldumo, dainingumo.

 • Tai poet, kurianti i ypatingo groio jausmo.


 • Trump lyrini dram rinkinyje Pavasario fleita (1980) J.Vaiinait modernizavo blokikj poetins dramos tip, isiaddama simbolikos, bet ilaikydama efemerin struktros trapum.


 • J.Vaiinaits poetinio odyno savitum lemia odiai, susij su senja architektra (arkados, galerijos, skliautai), su didiausiais meno stiliais (renesansas, barokas), su sakralumu (banyia, varpin, angelas), su specifine miesto augalija (geltonos ros, vilkdalgiai, vijokliai).


 • klausim, kas teikia impuls krybai, J.Vaiinait atsak: stipri emocija, stiprus estetinis spdis. Stipriausios emocijos kyla i meils. Stipriausias estetinis spdis i groio.


 • J.Vaiinaits lyrika savaip koncentrika. Ji tarsi prasideda nuo pirmins mogui ventos erdvs nuo vaikysts.


Lyrikos mogus

 • Lyrinis a ididus, nepriklausomas, laisvas, danai laukinis, neprijaukintas.

 • Kartu tai gyvenimo meils mogus, priritas silais prie gyvenimo kasdienybs.


 • A nieko neinau graesnio u kasdienyb- ji man yra pati gyvenimo poezija, o ne vents ar kakokie ypatingi plunksnos verti objektai <> Labai branginu ir gerbiu pat gyvenim, buvim, tegu menkiausi, prozikiausi.

  J.Vaiinait


Kompozicija:

 • J.Vaiinaits lyrika keiia tradicin poetikumo samprat.

 • Eilraiuose danai neilaikoma strofos simetrija, nra meloding pakartojim, nugludintos pabaigos.


 • Eilratis- nedidelis nekos fragmentas, prasidedantis daugtakiu ar jungtuku ir taip pat netiktai pasibaigiantis.

 • Ilgose, grafikai suskaidytose eilutse beveik nejuntame metro inercijos. Tolimi, bet gils rimai stiprina trkiojanio, sujaudinto kalbjimo spd.


 • Kaip ir nekamojoje kalboje, poet nevengia gramatikai nenulifuot, nepabaigt frazi. Jos odynas i principo atviras visiems kalbos sluoksniams- ir tradiciniams poetizmams, ir buitinei leksikai, ir inteligento nekai, tuo parodant, kad kalba, kuria msto ir bendrauja dabarties mogus, neblogiau gali perteikti jo dvasin pasaul, negu auktasis romantinis stilius.


Eilraio vyksmas:

 • Eilraio vyksmas ne vienakryptis, o akotas. Paralels, antitezs, palyginimai- netikti.

 • J.Vaiinaits eilraio vyksmo vieta daniausiai yra aikt, perkertama istorijos ir likimo linij (senas kiemas, gatv, skersgatvis).


Eilraio erdv:

 • Erdv skaido arkos, skliautai, kolonos, laiptai, vartai, sankryos. Vir j, tarsi kylant vir,- stogai, kaminai, varpins.

 • Eilraio vaizdas turi stabaus geometrikumo: linij, kamp, oval, susikirtim, paraleli.


 • Eilraiuose atpastami Kauno, Vilniaus senamiesio siluetai: Kauko laiptai, Pilies ir Didioji gatv, banyios. Kultros statinys regimas kaip dvasios krinys, bet kartu ir istorijos buvein.


 • Login