ΕνδοσχολιΚΗ επιμΟρφωση εκπαιδευτικΩν - PowerPoint PPT Presentation

ΕνδοσχολιΚΗ
Download
1 / 21

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΕνδοσχολιΚΗ επιμΟρφωση εκπαιδευτικΩν. Μαρία Ζήκκου Σταύρος Σταύρου 2011. ΔομΗ παρουσΙασης. 1) Εισαγωγή 2) Η φιλοσοφία 3) Οι στόχοι 4) Τα χαρακτηριστικά 5) Πλεονεκτήματα 6) Ελληνικές εμπειρίες 1997-2000 7) Τα αποτελέσματα 8) Γενικές εισηγήσεις. ΕνδοσχολικΗ επιμΟρφωση.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ΕνδοσχολιΚΗ επιμΟρφωση εκπαιδευτικΩν

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4345511

ΕνδοσχολιΚΗεπιμΟρφωσηεκπαιδευτικΩν

Μαρία Ζήκκου

Σταύρος Σταύρου

2011


4345511

ΔομΗπαρουσΙασης

1) Εισαγωγή

2) Η φιλοσοφία

3) Οι στόχοι

4) Τα χαρακτηριστικά

5) Πλεονεκτήματα

6) Ελληνικές εμπειρίες 1997-2000

7) Τα αποτελέσματα

8) Γενικές εισηγήσεις


4345511

ΕνδοσχολικΗεπιμΟρφωση

«Η ενδοσχολική επιμόρφωσηείναι μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στη σχολική μονάδα και στην ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.8)».


4345511

Επικεντρο η σχολικημοναδα

(Ξωχέλλης, 2001, σ.11)


4345511

Η φιλοσοφια

(Ξωχέλλης, 2001, σ.12)


4345511

Οι στοχοι

«Ως προς τη φιλοσοφία της βασικός στόχος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα, με τελικό αποδέκτη τους μαθητές» (Παπαναούμ, 2001, σ.40).


4345511

Οι στοχοι

(Παπαναούμ, 2001, σ.40)


4345511

Χαρακτηριστικα της ενδοσχολικηςεπιμορφωσης

(Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.10)


4345511

Πλεονεκτηματα

(Ξωχέλλης, 2001, σ.12)


4345511

Παραδειγματαεφαρμογης

Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Ελληνικές εμπειρίες 1997-2000

Επιστημονική Ευθύνη

Παναγιώτης Ξωχέλλης

Ζωή Παπαναούμ


1997 2000

Ελληνικεςεμπειριες 1997-2000

 • Τα έτη 1997-2000 στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.3.α (2) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το τριετές έργο «Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.3).

 • Πραγματοποιήθηκαν 250 επιμορφωτικά προγράμματα μέχρι το τέλος του 1999 με τη συμμετοχή 450 σχολικών μονάδων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων).

 • Πήραν μέρος 300 επιμορφωτές και επιμορφώθηκαν περίπου 5500 εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων. Στις περιπτώσεις που το διδακτικό προσωπικό σε ένα σχολείο ήταν ολιγομελές τα προγράμματα γίνονταν σε συμπράξεις σχολείων (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.16).


1997 20001

Ελλαδα: Το τριετεςπρογραμμα 1997-2000

Στόχος του έργου ήταν:

 • να σχεδιάσει

 • να οργανώσει

 • να υλοποιήσει επιμορφωτικές δραστηριότητες οι οποίες θα προσαρμόζονταν στην ιδιαιτερότητα κάθε σχολείου


1997 20002

Το τριετεςπρογραμμα 1997-2000


4345511

Τα 5 σταδια του επιμορφωτικουπρογραμματος

Η διάρκεια του ενδοσχολικού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν 4-6 εβδομάδες. Τα πλείστα επιμορφωτικά προγράμματα είχαν μορφή σεμιναρίου. Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ακολουθούσε τα εξής πέντε στάδια (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.18):


1997 20003

Το τριετεςπρογραμμα 1997-2000

 • Η παρέμβαση σε κάθε σχολείο άρχιζε με την ενημέρωση του προσωπικού για το επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς και την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

 • Στη συνέχεια καλούνταν να θέσουν τις προτιμήσεις τους με βάση της ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας(Παπαναούμ, 2001, σ.41). Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν το Ερωτηματολόγιο καταγραφής αναγκών.

 • Τα επόμενα στάδια ήταν ο σχεδιασμός του σεμιναρίου επιμόρφωσης (εξειδίκευση της θεματικής σε επιμέρους ενότητες), η οργάνωση (δηλ. η εύρεση κατάλληλων επιμορφωτών-εξωτερικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες), η διεξαγωγή (σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με τις πρακτικές) και η αξιολόγηση της συνολικής παρέμβασης.


4345511

Τα αποτελεσματα

«…οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αποκόμισαν οφέλη, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια κρίθηκαν ως ιδιαίτερα επιτυχή, γιατί κατάφεραν να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές προεκτάσεις (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.34)».


4345511

Τα αποτελεσματα

(Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.35)


4345511

Διαπιστωσειςτου προγραμματος

(Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, σ.35)


4345511

ΓενικεςΕισηγησεις

 • oι εκπαιδευτικοί βλέπουν με καχυποψία τέτοιου είδους δραστηριότητες-αρνούνται να εγκαταλείψουν την «απομόνωση της τάξης τους»

 • ο ρόλος της ηγεσίας της σχολικής μονάδαςσημαντικότατος

 • η εφαρμογή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης απαιτεί…

 • ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας, συλλογικότητας, αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς και αλλαγής της νοοτροπίας και του τρόπου σκέψης τους…

 • συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα–αναλυτικό πρόγραμμα

 • θεωρητικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή

 • οι σχολικές μονάδες με αφετηρία την ενδοσχολική επιμόρφωση μπορούν να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης με βάση τη θεματική ενότητα

 • σεμινάρια, συνεδρίατου προσωπικού, προβολή βίντεο-συζήτηση, μελέτη περίπτωσης-υπόδυση ρόλων, παρακολούθηση και ανάλυση βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας, η παρατήρηση μαθήματος σε τάξη, πρόγραμμα συνδιδασκαλιών…

 • οδηγούν σε επαγγελματικό διάλογο…


 • Login