Zacz o si w joigny
Download
1 / 19

Zacz ęł o si ę w Joigny… - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Zacz ęł o si ę w Joigny…. A na pocz ą tku by ł Ogie ń. Noc z 11 na 12 grudnia 1789 r. Chrzest w Ko ś ciele pw. ś w. Tibault. Szcz ęś liwe lata w rodzinnym gronie. Pierwsza Komunia Ś wi ę ta w ko ś ciele parafialnym. Wzrastanie w m ą dro ś ci i w ł asce. pod surowym okiem brata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zacz ęł o si ę w Joigny…' - kevork


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zacz o si w joigny

Zaczęło sięw Joigny…


A na pocz tku by ogie
A na początku był Ogień...

Noc z 11 na 12 grudnia 1789 r.


Chrzest w ko ciele pw w tibault
Chrzestw Kościele pw. św. Tibault


Szcz liwe lata w rodzinnym gronie
Szczęśliwe lata w rodzinnym gronie


Pierwsza komunia wi ta w ko ciele parafialnym
Pierwsza Komunia Święta w kościele parafialnym


Wzrastanie w m dro ci i w asce
Wzrastanie w mądrości i w łasce

pod surowym okiem brata

i miłującym biciem BożegoSerca


Wsp lnota p robac yjna id ca l adami zofii czyli sesja z phil kil r oy rscj
Wspólnota probacyjnaidąca śladami Zofii czyli sesja z Phil Kilroy rscj


Na ka dym kroku probacyjnej drogi do wiadcza y my bogactwa naszej ro norodno ci
Na każdym kroku probacyjnej drogi doświadczałyśmy bogactwa naszej rożnorodności


Modli y my si wsp lnie w ro nych miejscach domu towarzysz c m odej zosi
Modliłyśmy się wspólnie w rożnych miejscach domu, towarzysząc młodej Zosi

Kuchnia, jadalnia, pokój dzienny i salon w jednym

Pokój sióstr Barat, później tylko Zofii


Czas egna joigny miasteczko nad yonem gdzie urodzi a si wi ta
Czas żegnać Joigny,miasteczko nad Yonem gdzie urodziła sięŚwięta


Zofia Barat, mając 16 lat przypłynęła Yonem do Paryża i zamiaszkała z Ludwikiem w wynajętym mieszkaniu,gdzie 5 lat później złożyła pierwsze śluby.


W pierwszych latach pobytu Zgromadzenia w Paryżu siostry kilka razy zmieniały domy.

Z tego miejsca św. Filipina wyjechała powozem do Bordaux, by stamtąd odpłynąć do Ameryki.

Passage des Portesi Rue de l’ArbalètePomieszczenia kt re tak wiele pami taj
Pomieszczenia, które tak wiele pamiętają...

teraz muzeum Rodena i wciąż jeszcze odbywają się tam lekcje dla dzieci.


Dom macierzysty dom probacji i miejsce gdzie zmar a w magdalena zofia
Dom Macierzysty, Dom Probacji i miejsce gdzie zmarła św. Magdalena Zofia

Obecnie liceum państwowe


N a przeciwko ko ci pw w franciszka ksawerego gdzie obecnie mo na modli si przy relikwiach w matki
Naprzeciwko kościółpw. Św. Franciszka Ksawerego,gdzie obecnie można modlić się przy relikwiachŚw. Matki


Troch pami tek
Trochę pamiątek

Ta świeca paliła się w chwili śmierci

św. Matki, obecnie zapalana po każdym wyborze nowej Matki Generalnej.

Ten kijek pomagał św. Magdalenie Zofii gdy nogi osłabły

Kosz, w którym była przenoszona podczas choroby

„Była tego wzrostu”


Wi ta matka w bazylice sacr coeur
Święta Matka w Bazylice Sacré Coeur


Wi ta ko cio a powszechnego
Święta Kościoła Powszechnego

Dokumenty

z procesu kanonizacyjnego

Obecnaw Bazylice Św. Piotra