Zacz o si w joigny
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Zacz ęł o si ę w Joigny… PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zacz ęł o si ę w Joigny…. A na pocz ą tku by ł Ogie ń. Noc z 11 na 12 grudnia 1789 r. Chrzest w Ko ś ciele pw. ś w. Tibault. Szcz ęś liwe lata w rodzinnym gronie. Pierwsza Komunia Ś wi ę ta w ko ś ciele parafialnym. Wzrastanie w m ą dro ś ci i w ł asce. pod surowym okiem brata

Download Presentation

Zacz ęł o si ę w Joigny…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zaczęło sięw Joigny…


A na początku był Ogień...

Noc z 11 na 12 grudnia 1789 r.


Chrzestw Kościele pw. św. Tibault


Szczęśliwe lata w rodzinnym gronie


Pierwsza Komunia Święta w kościele parafialnym


Wzrastanie w mądrości i w łasce

pod surowym okiem brata

i miłującym biciem BożegoSerca


Wspólnota probacyjnaidąca śladami Zofii czyli sesja z Phil Kilroy rscj


Na każdym kroku probacyjnej drogi doświadczałyśmy bogactwa naszej rożnorodności


Modliłyśmy się wspólnie w rożnych miejscach domu, towarzysząc młodej Zosi

Kuchnia, jadalnia, pokój dzienny i salon w jednym

Pokój sióstr Barat, później tylko Zofii


Czas żegnać Joigny,miasteczko nad Yonem gdzie urodziła sięŚwięta


Zofia Barat, mając 16 lat przypłynęła Yonem do Paryża i zamiaszkała z Ludwikiem w wynajętym mieszkaniu,gdzie 5 lat później złożyła pierwsze śluby.


W pierwszych latach pobytu Zgromadzenia w Paryżu siostry kilka razy zmieniały domy.

Z tego miejsca św. Filipina wyjechała powozem do Bordaux, by stamtąd odpłynąć do Ameryki.

Passage des Portesi Rue de l’Arbalète


Hotel Biron


Pomieszczenia, które tak wiele pamiętają...

teraz muzeum Rodena i wciąż jeszcze odbywają się tam lekcje dla dzieci.


Dom Macierzysty, Dom Probacji i miejsce gdzie zmarła św. Magdalena Zofia

Obecnie liceum państwowe


Naprzeciwko kościółpw. Św. Franciszka Ksawerego,gdzie obecnie można modlić się przy relikwiachŚw. Matki


Trochę pamiątek

Ta świeca paliła się w chwili śmierci

św. Matki, obecnie zapalana po każdym wyborze nowej Matki Generalnej.

Ten kijek pomagał św. Magdalenie Zofii gdy nogi osłabły

Kosz, w którym była przenoszona podczas choroby

„Była tego wzrostu”


Święta Matka w Bazylice Sacré Coeur


Święta Kościoła Powszechnego

Dokumenty

z procesu kanonizacyjnego

Obecnaw Bazylice Św. Piotra


  • Login