Over kanserler nde laparoskop k cerrah
Download
1 / 64

OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ. Prof. Dr. Mete GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Bölümü. Over Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Cerrahinin Yeri?. 1. Erken evre over kanseri olduğu düşünülen olguların

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Prof. Dr. Mete GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Jinekolojik Onkoloji Bölümü


Over Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Cerrahinin Yeri?

1. Erken evre over kanseri olduğu düşünülen olguların

laparoskopik evrelemesi-tedavisi

2. Cerrahi sonrası erken evre over kanseri olduğu düşünülen

ancak evrelendirme ve yeterli cerrahi tedavi uygulanmamış

olgularda (Restaging)

3. Hastalığın yaygınlığı ve rezektabilite potansiyelinin değerlendirilmesi

4. Seçilmiş ileri evre olgularda “hand-assisted” laparoskopik rezeksiyon

5.Second-look laparoskopi


Over Kanserinde Laparoskopik Cerrahi

Olası riskler;

 • Tümörün rüptüre olması (spillage)

 • Port-site metastazı

 • İnkomplet cerrahi evreleme


Tümör rüptürü

Laparoskopi sırasında kitlenin çıkarılması için drenaj

gerekebileceği için rüptür daha sık görülür ( % 25)

Havrilesky, Obstet Gynecol 2003

ÖNEMİ ?

( Laparotomi sırasında tümör rüptürü % 8 )

Pomel C, Gynecol Oncol 1995


İntraoperatif kapsüler rüptürün prognostik önemi (Evre I Over Kanseri )


İntraoperatif kapsüler rüptür

İntraoperatif kapsüler rüptürün prognozu negatif etkilediği

tartışmalıdır

İntraoperatif kist rüptürü Evre Ic

Adjuvan Kemoterapi

Potansiyel malign kistik kitlelerin rüptür nedeniyle upstage

olması bunların intakt olarak çıkartılmasını gerektirmektedir

Ash AK, Lancet 1995,

Berek J, Lancet 1995,

Sainz R, Obstet Gynecol 1994


Laparoskopi sırasında tümör rüptürü

 • Evre Ia invazif tümörlerin rüptüre edilme riski çok düşük

 • Kanserlerin çoğuna ponksiyon veya rüptüre edilmeden önce extrakistik malignite bulgularıyla öntanı konuyor

Canis M, Seminars in Surgical Oncology 2000

Adneksiyel kitleler için LS (n:1600)

32 invazif kanser

34 BOT

Sadece 16 tanesi evre I 4 tanesi rüptüre (%0.25)


Erken Evre Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi

 • Trokar giriş yerlerinden batın duvarına metastaz

  (Port site metastaz) (%0-20)

 • Teoriler (?):

  • Primer tümörün çıkarılması sırasında travmatik implantasyon

  • Gazın boşaltılması sırasında trokardan geçen tümör hücrelerinin implantasyonu

 • DiSaia 2002


Laparoskopinin Prognoza Etkisi

 • EOC veya peritoneal

  kanser (n:289)

 • SLL (+)

 • LS (n:131)

  LT (n:139)

  LS/LT (n:19)

 • Ortalama Surviv

  LS 41.1 ay

  LT 38.8 ay (ns)

Abu-Rustum NR,Gynecol Oncol 2003


Port-site metastaz

Abu-Rustum R, Obstet Gynecol 2004


Erken Evre Over Kanserinde Laparoskopi

 • Seçilmiş klinik evre I over kanseri olguları

 • Restaging

 • Standart Laparoskopik Evreleme:

  • Peritoneal sitoloji ve biopsi

  • İnfrarenal PA ve Pelvik lenfadenektomi

  • Adneksektomi

  • LAVH

  • Omentektomi

  • Apendektomi


Over Kanserinde Evreleme: Laparoskopi vs Laparotomi


Erken Evre Over Kanserinde Laparoskopik Evreleme

Chi DS, Am J Obstet Gynecol 2005


Erken Evre Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi

Uzun dönem takip edilmiş yeterli sayıda olgu olmaması

Literatürde komplet L/S evrelendirme uygulanan olgu

sayısının az olması

Erken evre over kanserlerinde laparoskopi ile

yeterli evrelendirme yapılıp yapılamayacağı

henüz kesinleşmemiştir


Trokar girişleri


İnspeksiyon ve yıkama


Paravezikal alan ve Obturator fossa


Pelvik lenfadenektomi


Pelvik Lenfadenektomi


Paraaortik diseksiyon


Bifurkasyo


Paraaortik Lenfadenektomi


Paraaortik Lenfadenektomi( İnfrarenal )


Laparoskopik Omentektomi


Laparoskopik Omentektomi


Laparoskopik Apendektomi


Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi

İleri evre over kanserlerinde L/S tedavinin yeri yok !


Rekürren Over Kanserlerinde Laparoskopinin Rolü

Trinh H, Am J Obstet Gynecol 2004

 • Platin-sensitif rekürren over kanseri (n:36)

 • Laparoskopik debulking

  - Loop eksizyon (LEEP)

  - Argon beam koagülatör (ABC)

 • Komplet debulking (32/36)


Laparoskopik LEEP Eksizyonu


Laparoskopik ABC


Hand-assisted Splenektomi


Hand-assisted Splenektomi


Rezektabilitenin değerlendirilmesinde Laparoskopinin rolü

Angioli R, Gynecol Oncol 2006


Laparoskopik değerlendirme


Over Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi

Second Look Laparoskopi

Negatif gözlem

Persiste hastalık

Laparotomi

Second-line kemoterapi

Laparotomi

Multipl biyopsi

Sekonder sitoredüksiyon


Teşekkürler


Rezektabilitenin değerlendirilmesinde Laparoskopinin rolü( Diagnostik LS / NACT )

Angioli R, Gynecol Oncol 2006


Erken Over Kanserinde Laparoskopi (Restaging)

 • Evre Ia düşünülen olguların restaging sonrası

  % 10 peritoneal hastalık

  % 14 lenfatik yayılım

 • Restaging

  Prognostik

  Terapötik ( Le T,2002 Gynecol Oncol )

  Kemoterapi gereksiniminin belirlenmesi

 • Evre Ia-b, G1-2


Erken Over Kanserinde Laparoskopi (Restaging)

 • Leblanc E, Gynecol Oncol 2004

 • Primer restaging (n: 42 )

 • 35 over kanseri, 7 Fallop tüpü kanseri

 • Upstaged %19


Over Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi

Palyatif

Laparoskopi

End kolostomi


Erken Evre Over Kanseri olgularında Laparoskopik cerrahi sonuçları

Tozzi R, Gynecol Oncol 2004


Transperitoneal Paraaortik lenfadenektomi


Laparoskopik Lenfadenektomi


External İliak Damarlar


Paraaortik Lenfadenektomi


Laparoskopik Histerektomi


LAVH ve Lenfadenektomi sonrası pelvisin görünümü


Sol overin papiller seröz kanseri


Omentektomi


Pelvik Lenfadenektomi


Rekürrens

Benzer rekürrens paterni ve benzer DFS ve OS

Obermair A. 2004


Surviv Analizi(DFS)

Magrina JF, Curr Opin Obstet Gynecol 2005


Laparoskopi sırasında tümör rüptürü

Canis M,Seminars in Surgical Oncology 2000


Over kanserinde laparoskopi sonrası Tümör İmplantasyonu/Metastazı


Erken Over Kanserinde Laparoskopi (Restaging)

 • Güvenle yapılabilir

  (Endoskopik cerrahi deneyimi olan jinekolog onkologlar)

 • Özellikle fertilitesini korumak isteyen genç hastalarda

 • Primer cerrahi ile restaging arasındaki süre kısa olmalı (<1week, 8-17 gün)

 • İlk laparoskopideki trokar bölgeleri eksize edilmeli

 • Hastalar laparotomiye geçiş olasılığı hakkında bilgilendirilmeli ( komplikasyon, yaygın hastalık)

Lehner R, Gynecol Oncol 1998


Over kanseri tesbit ettiğimizde

Düşük morbidite

Kısa hospitalizasyon

Erken kemoterapi başlanması

İnkomplet cerrahiyi önlemek için

Tümör yayılımını önlemek için

Rüptürü önlemek için

+

Erken evrede Laparoskopi

-

Optimal evreleme ve cerrahi için Laparotomi

İleri evre ihtimali yüksek

Çalışmalar yeterli değil


OVER KANSERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN ROLÜ


Erken Evre Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi

 • Çalışmalar;

 • n

 • Reich H 1 J Reprod Med 1990

 • Ouerleu D 8 Cancer 1994

 • Childers J 14 Gynecol Oncol 1992

 • Pomel C 10 Gynecol Oncol 1995

 • Kiu-Kwong C 3 Acta Obstet Gynecol Scand 1995

 • Amara DP 6 Surg Lap Endosc 1996

 • Tozzi R 24 Gynecol Oncol 2004

 • Leblanc E 35 Gynecol Oncol 2004

 • Chi DS 20 Am J Obstet Gynecol 2005

 • Toplam 118

 • Yorum yapmak çok zor

 • Konvansiyonel laparotomik cerrahiye bir alternatif olarak kabul

  edilmemeli


Laparoskopik omentektomi


CO2 Pneumoperitoneum Etkisi

 • Metastatik over kanserli kadınlarda CO2 pneumoperitoneumunsurviv üzerine etkisi bilinmiyor

 • İn vitro ve hayvan modelleriyle yapılan preklinik çalışmalar, kanser büyümesini ve diseminasyonu artırdığını düşündürüyor

Canis M, Obstet Gynecol 1998

Dorrance HR, Surgery 1999


Borderline over tümörlerinde Laparoskopik evreleme


ad
 • Login