Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete elektri ne energije
Download
1 / 32

Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije. I straživački seminar Pristupnik: M r. sc. Vedad Bečirović Elektrotehnički fakultet u Sarajevu Mentor: P rof. dr. sc. Ivica Pavić Rujan, 2012. Sadržaj. Uvod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije' - kevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete elektri ne energije

Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije

Istraživački seminar

Pristupnik: Mr. sc. Vedad Bečirović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Mentor: Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Rujan, 2012.


Sadr aj
Sadržaj električne energije

 • Uvod

 • Kratak osvrt na analizu kvalitete električne energije (KEE)

  • Definicije

  • Parametri od interesa za analizu KEE

 • Uvjeti za razvoj modela nadzemne linije

 • Proračun parametara prijenosne nadzemne linije

 • Frekvencijska ovisnost parametara vodova (R, L, C)

 • Primjer proračuna 110kV nadzemne linije u analizi KEE

  • Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE

  • Model voda u programskom paketu Matlab za analize KEE

  • Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m file

 • Razvoj modela

 • Zaključak i buduća istraživanja


Uvod 1 1
Uvod (1/1) električne energije

 • Modeliranje i analiza elektroenergetskog sustava (EES) u svrhu ocjene kvalitete električne energije (KEE)

 • Razvoj matematskih modela (zamjenskih shema) i algoritama za analize EES

 • Odabir uvjeta za razvoj

 • Verifikacija (usporedba) sa mjerenjima u realnom EES

 • EN 50160 se već primjenjuje za 110kV nadzemne vodove

 • Ova istraživanja su posvećena odabiru modela nadzemnog voda i razvoju istog u svrhu ocjene KEE


Kratak osvrt na analizu kvalitete elektri ne energije 1 2
Kratak osvrt na analizu kvalitete električne energije (1/2) električne energije

Međunarodna važeća definicija kvalitete električne energije

prema IEC 61000-4-30 je:

„Obilježje električne energije u određenoj točki elektroenergetskog

sustava promatrano u usporedbi s referentnim tehničkim parametrima.“

EES

mjerenje

ocjena

obrada

 • Senzori naponski i strujni

 • IEC 6100-4-15 flikeri

 • IEC 6100-4-7 harmonici

 • IEC 6100-4-30 procedure

 • ostali parametri prema IEC

 • IEEE 1159

 • Trendovi

 • Događaji

 • Baza podataka

 • Prijenos podataka

 • EN50160

 • IEEE 519


Kratak osvrt na analizu kvalitete elektri ne energije 2 2
Kratak osvrt na analizu kvalitete električne energije (2/2) električne energije

Parametri od interesa za analizu KEE i klasifikacija pojava prema

frekvencijskom opsegu


Uvjeti za razvoj modela nadzemne linije 1 1
Uvjeti za razvoj modela nadzemne električne energijelinije (1/1)

 • Nesimetrija => - sustav faznih vrijednosti;

  - sustav simetričnih komponenti (0, d, i)

 • Model treba da zadovoljava valni oblik napona koji je od interesa za KEE => frekvencijskiopseg DC – 10kHz

 • Uvjeti prema normama i standardima za mjerenje i analizu KEE (IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30, EN50160, IEEE519)

 • Frekvencijski opseg mjerne opreme za monitoring KEE (DC – 10kHz)

 • Implementacija modela u daljim analizama

  • vremenski domen (vrijeme trajanja simulacije je znatno dulje od simulacijskoginteresnog vremena)

  • frekventni domen


Prora un parametara prijenosne nadzemne linije 1 1
Proračun parametara prijenosne nadzemne električne energijelinije (1/1)

 • Ulazni podaci:

 • geometrija (raspored vodiča na stupu,

 • visina stupa, širina stupa)

 • provjes

 • vodiči u snopu (1, 2, 3, 4, 6)

 • specifični otpor tla (10 – 10000 Ωm)

 • frekvencija

 • temperatura

 • prisustvo gromomobranskih užadi

 • Rezultat proračuna:

 • kvadratna matrica reda broja vodiča

 • matrica serijskih impedansi(Ω/km)

 • matrica otočnih kapaciteta (nF/km)

 • specijalan slučaj – predhodno navedene

 • matrice prevedene u sustav simetrični komponenti (Rd, Xd, Cd, R0, X0, C0)

220kV nadzemna prijenosna linija

sa dva vodiča u snopu


Frekvencijska ovisnost parametara vodova r l c 1 2
Frekvencijska ovisnost parametara vodova (R, L, C) električne energije(1/2)

Utjecaj zemlje na parametre nadzemnog voda u sustavu simetrični komponenti

 • dozemni kapacitet C(f)=const.

 • Rd i Ld konstantno do cca. 10kHz

Za simetrična opterećenja VNV

utjecaj zemlje može se smatrati

frekventno neovisnim do 10kHz

500kV visokonaponski vod sa vodičima u snopu


Frekvencijska ovisnost parametara vodova r l c 2 2
Frekvencijska ovisnost parametara vodova (R, L, C električne energije) (2/2)

Utjecaj skin efekta na parametre nadzemnog voda

 • Veoma izražen u frekvencijskom opsegu od interesa

 • Znatno izražen kod vodiča većeg poprečnog presjeka

 • Zanemarenja ovog fenomena dovode do značajnih pogrešaka


Primjer prora una 110kv nadzemnog voda u analizi kee 1 3
Primjer proračuna 110kV električne energijenadzemnog voda u analizi KEE (1/3)

 • naponski nivo 110kV

 • duljina voda 100km

 • industrijska frekvencija 50Hz i frekvencija od interesa DC – 10kHz

 • specifični otpor tla 100Ωm


Primjer prora una 110kv nadzemnog voda u analizi kee 2 3
Primjer proračuna 110kV električne energijenadzemnog voda u analizi KEE (2/3)

Frekvencijski ovisni parametri u sustavu simetrični komponenti direktne sheme


Primjer prora una 110kv nadzemnog voda u analizi kee 3 3
Primjer proračuna 110kV električne energijenadzemnog voda u analizi KEE (3/3)

Frekvencijski ovisni parametri u sustavu simetrični komponenti nulte sheme


Model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 1 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize električne energijeKEE (1/5)

 • Biblioteke lines.clf i RLC branches.clf:

 • konstantni parametri - CP i PI model

 • frekvencijski ovisni parametri - FD, FDQ, FD-PI, WB model

Opseg od interesa DC do 10kHz


Model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 2 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize električne energijeKEE (2/5)

 • Rezultat:

 • G1 - konstantni parametri trofaznog modela CP i PI => ne

 • G2 i G3 - frekvencijski ovisan trofazni model FD, FD-PI i WB => FD-PI ok

G1

G2

G3


Model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 3 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize električne energijeKEE (3/5)

 • Primjer:

 • 110kV VNV

 • VNV u PH i JKS na kraju VNV

 • Na početku VNV PQ metar

 • Analiza faze A na „_BUS_01”

 • Trajanje simulacije 1s => df=1Hz

 • Prolazni JKS od 220ms do 420ms


Model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 4 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize električne energijeKEE (4/5)

Rezultati u vremenskom domenu


Model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 5 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize električne energijeKEE (5/5)

 • Rezultati u frekventnom domenu

 • Rezolucija 1Hz

 • Uočljiva znatna neslaganja na višim frekvencijama

 • CP i FD jednaki do 450Hz (deveti harmonik)


Model voda u programskom paketu matlab za analize kee 1 3
Model voda u programskom paketu Matlab za analize električne energijeKEE (1/3)

 • MATLAB/SIMULINK/SimPowerSystems

 • Distributed Parameters Line (EMTP model VNV)

 • Three-Phase PI Section Line (Trofazni PI elemenat)

 • PI element (korisnik bira broj PI elemenata u serijskoj vezi – 30PI)


Model voda u programskom paketu matlab za analize kee 2 3
Model voda u programskom paketu Matlab za analize električne energijeKEE (2/3)

 • MATLAB/SIMULINK/SimPowerSystems

 • Distributed Parameters Line (EMTP model VNV)

 • Three-Phase PI Section Line (Trofazni PI elemenat)

 • PI element (korisnik bira broj PI elemenata u serijskoj vezi – 30PI)


Model voda u programskom paketu matlab za analize kee 3 3
Model voda u programskom paketu Matlab za analize električne energijeKEE (3/3)

 • MATLAB/SIMULINK/SimPowerSystems

 • Distributed Parameters Line (EMTP model VNV)

 • Three-Phase PI Section Line (Trofazni PI elemenat)

 • PI element (korisnik bira broj PI elemenata u serijskoj vezi – 30PI)


Funkcija za prora un parametara vodova u matlab m file 1 3
Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m električne energijefile (1/3)

 • Utjecaj zemlje

 • Skin efekat

 • Rezultat proračuna je u sustavu faznih vrijednosti i simetričnih komponenti


Funkcija za prora un parametara vodova u matlab m file 2 3
Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m električne energijefile (2/3)

 • Rezultat u sustavu faznih vrijednosti:

 • matrica serijskih impedansi (Ω/km)

 • matrica dozemnih kapaciteta (nF/km)


Funkcija za prora un parametara vodova u matlab m file 3 3
Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m električne energijefile (3/3)

 • Rezultat u sustavu simetričnih komponenti:

 • parametri po direktnoj shemi Zd(Ω/km) i Cd (nF/km)

 • parametri po nultoj shemi Z0(Ω/km) i C0(nF/km)


Razvoj modela 1 6
Razvoj električne energijemodela (1/6)

 • Ideja:

 • Više PI elemenata u kaskadnoj (serijskoj) vezi

 • Razvoj za frekvencijski i vremenski domen

 • Model razviti za sustav simetričnih komponenti

 • Pitanja:

 • Kako odrediti broj PI elemenata?

 • Kako odrediti broj serijskih elemenata RL?

 • Kako odrediti parametre PI elemenata?

 • Verifikacija modela ...


Razvoj modela 2 6
Razvoj električne energijemodela (2/6)

RLC proračun u frekvencijskom opsegu DC-10kHz

fint=10kHz

Formiranje PI elementa

- R(f), L(f) i C=cons.

Određivanje prirodne frekvencije

fpri=fmin

Određivanje broja PI elmenata


Razvoj modela 3 6
Razvoj električne energijemodela (3/6)

 • 31 PI direktna shema

 • 35 PI nulta shema

 • parametri R i L su funkcije frekvence, parametar C je konstantan

 • model primjenjiv u frevencijskom domenu

Np = 6

Np = 7

lv – duljina voda

Rp(f), Lp(f), Cp - proračun


Razvoj modela 4 6
Razvoj električne energijemodela (4/6)

 • broj ekstrema (max) odgovara broju paralelnih grana

 • 31 PI element u seriskoj vezi

 • Np – broj paralelnih grana

 • R’m, L’m – poznate vrijednosti dobivene proračunom parametara vodova za fm

 • Rk, Lk – nepoznate vrijednosti

Uvjet za vremensku domenu:

 • Postupci za rješavanje:

 • Jacobijev postupak,

 • Gauss-Seidelov postupak,

 • Newton-Raphsonov postupak.


Razvoj modela 5 6
Razvoj električne energijemodela (5/6)


Razvoj modela 6 6
Razvoj električne energijemodela (6/6)

Realizacija direktne zamjenske sheme u Simulink/SimPowerSystems ...

31 PI element


Zaklju ak 1 2
Zaključak (1/2) električne energije

 • Proračun parametara nadzemnog voda

 • Utjecaj zemlje

 • Skin efekat

 • Geometrija

 • Parametri okoliša (specifični otpor tla, temperatura, ...)

 • EMTP-RV i analiza KEE

 • Proračun parametara vodova

 • FD-PI model Unbalanced (odgovara vremenskom i frekvencijskom domenu)

 • Matlab/Simulink/SimPowerSystems

 • Distributed Parameters Line samo za određene analize


Zaklju ak 2 2
Zaključak (2/2) električne energije

Model nadzemne linije u sustavu simetričnih komponenti


Budu a istra ivanja 1 1
Buduća istraživanja (1/1) električne energije

 • Razvoj zamjenske sheme u sistemu faznih vrijednosti

 • Istraživanje mogućnosti pojednostavljenja razvijenog modela s ciljem očuvanja frekventnog odziva

 • Implementacija modela na konkretnom primjeru


ad