lesnick pr vo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lesnické právo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Lesnické právo - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Lesnické právo. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. Lesnictví. Lesnictví patří pod Ministerstvo zemědělství Mze K lesnictví se přiřazuje také myslivost, včelařství a rybářství

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lesnické právo' - kevin-roberts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lesnick pr vo

Lesnické právo

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

lesnictv
Lesnictví
 • Lesnictvípatří pod Ministerstvo zemědělství Mze
 • K lesnictví se přiřazuje také myslivost, včelařství a rybářství
 • Legislativa na http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa/legislativa-cr/lesnictvi/uplna-zneni/
 • Stát vlastní přibližně 61,5% českých lesů
 • O 86% z nich pečuje státní podnik Lesy české republiky LČR, s.p. http://www.lesycr.cz/cs/
z kon 289 1995 sb o les ch lesn z kon
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Účel zákona:zachovat les, pečovat o něj jako národního bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, podpora trvale udržitelného hospodaření v lese
lesn z kon
Lesní zákon
 • Účel zákona
 • Pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL
 • Kategorizace lesů
 • Obecné užívání lesů
 • Lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy
 • Obnova, ochrana, těžba lesa
 • Lesní stráž
 • Státní správa lesů
 • Sankce
lesn z kon obecn u v n les
Lesní zákon: obecné užívání lesů
 • Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest, při tom je povinen les nepoškozovat.
 • V lese je zakázáno:
  • Znečisťovat les odpady
  • Rušit klid a ticho
  • Poškozovat a těžit stromy
  • Jezdit stát s motorovými

vozidly

lesn z kon obecn u v n les1
Lesní zákon: obecné užívání lesů
 • V lese je zakázáno:
  • Jezdit a stát s motorovými vozidly
  • Provádět terénní úpravy
  • Narušovat půdní kryt
  • Budovat chodníky
  • Stavět oplocení a jiné objekty

Jízda na motorkách a čtyřkolkách v lese je v současnosti velkým problémem

lesn z kon obecn u v n les2
Lesní zákon: obecné užívání lesů
 • V lese je zakázáno:
  • Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
  • Jezdit na kole a koni mim stezky
  • Tábořit mimo vyhrazená místa

(bivak –nouzové přespání pod širou oblohou, není táboření)

„Hotel Choč“ – na Slovensku je možné nocování v salaších

Nocování v kempu je legální a cenově dostupné

z kon 149 2003 sb o obchodu s reproduk n m materi lem lesn ch d evin
Zákon č. 149/2003 Sb.,  o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • reprodukční materiál – semenný materiál (šišky), plody, semena), řízky, očka, kříženci, kořeny rouby, pruty, části rostlin, přirozené zmlazení
 • reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, testovaný, kvalifikovaný nebo selektovaný
 • zdroj reprodukčního materiálu musí být uznán
z kon 114 1992 sb o ochran p rody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny
 • účel - udržení rovnováhy v krajině šetrné hospodaření s přírodními zdroji
 • významný krajinný prvek – hodnotná část přírody, náleží zde lesy, nesmí se poškozovat
 • územní systém ekologické stability ÚSES – umožňuje přírodní rovnováhu, přirozená nebo přírodě blízká společenstva
 • obecná druhová ochrana – všechny druhy jsou chráněny před poškozováním a zničením
z kon 114 1992 sb o ochran p rody a krajiny1
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • speciální druhová ochrana– zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a hub, seznam je v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb.
 • stromy rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a ničením, povolení ke kácení není nutno žádat při vlastnictví dřeviny o obvodu do 80 cm
 • památné stromy jsou stromy významné věkem, vzhledem č i historickou událostí
 • jedinečná území se vyhlašují jako zvláště chráněná území, jsou to kategorie: národní park NP, chráněná krajinná oblast CHKO, národní přírodní rezervace NPR, přírodní rezervace PR, národní přírodní památka NPP, přírodní památka PP
 • Natura 2000 je soustava chráněných území v EU, tvoří ji evropsky významné lokality EVL a ptačí oblasti PO
z kon o ochran p rody a krajiny
Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • NPR –malé území s významem národním či mezinárodním chrání jedinečné přirozené ekosystémy
 • NPR – nejpřísněji chráněné území v ČR
 • Např. Radhošť, Razula, Salajka, Mazák, Kněhyně-Čertův mlýn
z kon o ochran p rody a krajiny1
Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • NP – velké území s významem národním či mezinárodním chrání jedinečné přirozené ekosystémy
 • NP– Podyjí, KRNAP, Šumava, České Švýcarsko
 • V lesích NP hospodaří ochrana přírody (správa NP)
slide13

Lesy jsou naše přírodní bohatství.

Hospodaření v nich musí být v souladu

s platnou legislativou.

ad