Turizmde Sürdürülebilirlik
Download
1 / 37

05.05.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Turizmde Sürdürülebilirlik. Zeynep SİLAHTAROĞLU BAYKAL LykiaGroup Yönetim Kurulu Üyesi FETOB Başkanı TÜSİAD Turizm Komitesi Başkanı. 05.05.2010. TURİZM. Turizm, ekonomik aktivitelerinin kapsam ve çeşitliliğinden dolayı, dünyadaki en büyük sektör olarak düşünülebilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 05.05.2010' - kesler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Turizmde Sürdürülebilirlik

Zeynep SİLAHTAROĞLU BAYKALLykiaGroup Yönetim Kurulu ÜyesiFETOB BaşkanıTÜSİAD Turizm Komitesi Başkanı

05.05.2010


TURİZM

Turizm, ekonomik aktivitelerinin kapsam ve çeşitliliğinden

dolayı, dünyadaki en büyük sektör olarak düşünülebilir.

Uluslararası Turizm, dünyada en hızlı büyüyen ve küresel

ekonomide çok fazla hissedarı, sektörü ve girişimciyi

kapsayarak çok fazla dalı içinde barındıran bir sektördür.

Ekonomistlerin tahminlerine göre,

Turizm dünyada yılda %3-6 arasında büyüme gösterecektir.


TURİZM

2008-2009 yılı

2009 son çeyreğinde, önceki son 14 ayda düşüş kaydeden rakamlar

yükselişe geçti.


TURİZM

2010 yılı

2010 Ocak – Haziran dönemi turist sayısında, 2009 Ocak – Haziran dönemine göre % 7 artış gerçekleşmiştir.

 •  2010 yılı sonunda turist sayısının 2009’a göre % 3 – 4 artacağı beklenmektedir.

 •  Son 60 yılda, genişleme ve çeşitlenme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomi bileşenlerinden biri haline gelen bir sektördür. Klasik Avrupa ve Kuzey Amerika dışında birçok destinasyon gelişmiştir.

 •  Genel şoklara rağmen sürekli ivme kaydeden turist sayıları :


Turizmin Direkt ve Dolaylı Çevresel Etkileri

 • Kanadalı bir aile günde 326 lt. su harcar; 3. dünya ülkesi olan 700 haneli bir köy ayda toplam 500 lt. su harcar; lüks bir resort otel odasındaki bir misafir ise 1 gecede 1000lt. su harcar.

 • Dünya populasyonun %17’sini oluşturan Batı Dünyası küresel enerjinin %52’sini tüketmektedir.

 • 1 dönüm arazideki ağaçlar yılda 2.6 ton karbondioksit emer.

 • Dünyadaki deniz suyu, gelecek 10 yılda 70 cm yükselecektir.

 • 2050 yılında, iklim değişikliği %30 türün soyunun tükenmesine neden olacaktır; Mercan Kayalıklarının %90’ı ölecektir; Amazon Ormanlarının %50’si yok olacaktır.

 • Mercan Kayalıklarının, şu anda %58’i risk altındadır.

 • 1970’ten bu yana, doğanın 1/3’ü insan nedeniyle yok olmuştur.

 • 34◦’nin üzerindeki her 1◦’lik artış, buğday ve mısır mahsulünü %10 düşürür.


Günlük hayatı daha fazla olumsuz etkileyen çevresel sorunlar

Turistlerin değişen demografik özellikleri

Artan çevre bilinci ve

toplumsal duyarlılık

6


MÜŞTERİLER sorunlar – YENİ TRENDLER

 • Tatile çıkanların kaydeğer

 • oranda yorumları:

 • % 67'si kitle turizminin, tesislere ait çevre ve kültür üzerindeki zararlarını sevmediklerini söylüyorlar.

 • %26’sı tatillerinin dünya kirliliği üzerindeki etkileri hakkında endişeleri bulunmaktadır.

 • %23’ü iklim değişimleri üzerinde endişeleri bulunmaktadır.

 • %54’ü daha çok “otantik” deneyimler aramaktadır.

 • %9’u ise yeşil tesis ödülü almış oteli tercih etmek isterler


Çevrenin ve doğal turizm kaynaklarının korunarak ve bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Gelecek nesillere kaynaklarımızı en iyi şekilde aktarmalıyız.

8


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

 • Turizmin faaliyetleriyle çevreye verdiği olumsuz etkilerinin enerji, su ve atık yönetimi gibi yöntemlerle azaltılması ve

 • Ürün ve hizmet sağlamada

  bölge kaynaklarından

  öncelikli faydalanılarak

  destinasyona istihdam

  fırsatları sunulması ve

  ekonomik katkılar

  sağlanmasıdır.


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

TEMEL İLKELER

 • Toplumun gelişmesi için katkıda bulunulması

 • İşyerinde sosyal konuların ele alınmasının sağlanması

 • Satınalma süreçlerinin sürdürülebilir politika ile düzenlenmesi

 • Enerji yönetimi

 • Su kullanım yönetimi

 • Atık su yönetimi

 • Atık yönetimi

 • Kimyasalların uygulanma yönetimi

 • Doğa ve Biyo-çeşitliliği korumaya katkısı

 • Çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması


Çevresel Sürdürülebilir Turizm bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Gelişim İlkeleri

 • Yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımı

 • Turizme kaynak oluşturan doğal, ekonomik, toplumsal ve kültürel farklılıkların korunması

 • Turizm gelişmesinin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi

 • Turizm piyasalarının talebinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlanması


Sürdürülebilir Turizm ve Eko-Turizm ilişkisi bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Her iki tanımda da,

 • Doğal ve kültürel kaynakların

  geleceği düşünülerek kullanılması,

 • Turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması öne çıkarılmaktadır.


Sürdürebilir Turizme Makro Yaklaşım bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

 • Gönüllü Sektörel Teşvik

 • Sürdürülebilir Turizmin Gelişmesinde Ulusal ve Bölgesel Stratejiler

 • Düzenli Mekanizmanın Kurulması

 • Sürdürülebilir Turizm Uluslararsı Aktivitelerle Desteklenmesi


Sürdürebilir Turizme Makro Yaklaşım bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Aktivitelerle Desteklenmesi

1992 – Dünya Zirvesi, Rio de Janerio – Sürdürülebilir Gelişme Aksiyonu için uluslararası program belirlendi.

1996 – Dünya Konseyi, WTTC (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) – Dünya Turizm Organizasyonu Sürdürülebilir Turizmin Aksiyon Planını kabul etti.

1997 – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Sürdürülebilir Turizm için 5 yıllık aksiyon ve uygulama planı paylaşıldı.

1999 – WTO (Dünya Turizm Organizasyonu)– Global Code of Ethics for Tourism – Turizmde Küresel Etik Kuralları ile uluslararası ve sürdürülebilir turizmin çerçevesi çizildi.

2001 – Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Sürdürülebilir Turizm uyarlandı.

2008 – Dünya Koruma Kongresi – Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Kriterleri Yağmur Ormanları Anlaşması, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu) ve UNF (Birleşmiş Milletler Kurumu) tarafından belirlendi.


16 bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.


Seyahat Vakfı bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

(Travel Foundation)

Faaliyetleri


Tesisler için en temel uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

2. MUSLUKLARIN DEBİSİNİ AZALTIN!

İstenen maksimum su çıkış debisini

sağlayan musluk aeratörleri

(tanesi 5YTL – 9YTL) kullanın ve

-Odalardaki, umumi ve personel banyolarındaki musluk çıkış debilerini dakikada 6 litre,

-Bar, mutfak ve çamaşırhane eviyelerinde ise dakikada 10 litre

ile sınırlandırın!

100 odalı ‘tipik’ bir otelde debinin bütün odalarda düşürülmesinin sonuçları:

– Su tüketiminin yılda 1.850 m3 azaltılması

– Su ısıtma sisteminin LPG tüketiminin yılda 1.050 kg azaltılması

– Su ve LPG giderlerinin yılda 4,791YTL azaltılması

SONUÇ:

Gereken Yatırım: 737TL

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 2 ay

Yatırım Getirisi: %650

1. DÜŞÜK DEBİLİ DUŞ KULLANIN!

Mevcut üniteleri “düşük debili” duş başlıklarıyla değiştirin (tanesi 18 – 55TL)

ya da su tasarrufu donanımı (tanesi 0,5 – 2TL)

ya da duş debi regülatörü (tanesi 9TL) takın!

100 odalı ‘tipik’ bir otelde debinin dakikada 15 litreden 10 litreye düşürülmesinin sonuçları:

- Su tüketimi - yılda 2.700 m3 azaltılması

- Su Isıtma Sistemi - LPG tüketimi; yılda 6.520 kg azaltılması

- Su ve LPG giderlerinin yılda 13,453YTL azaltılması

- Sera gazı emisyonları - 9.800 kg CO2 azaltılması

SONUÇ:

Gereken Yatırım: 931TL

Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 1 ay

Yatırım Getirisi: %1.400


Tesisler için en temel uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

3. ENERJİ TASARRUFLU AMPULLER KULLANIN!

Akkor ampuller yerine kompak floresan lambalar (CFL) kullanın ve olanaklı tüm yerlerde T8 veya T5 floresan tüp lambalı aydınlatma sistemleri kullanın!

SONUÇ:

100W akkor ampul yerine eşdeğer 25W CFL takılmasıyla, ömrü 8.000 saat olduğu için yaklaşık 89 TL tasarruf sağlar.

4. PERSONELE ADİL DAVRANIN!

– Maaşların piyasa seviyelerinde olup olmadığını kontrol edin

– Yeni yetkinlikler geliştirme fırsatları sunun, ör. dil kursları, üniversite tanıtım programları

– Sosyal haklar verin, ör. ücretsiz çamaşırhane, yemek, ulaşım

– Personel-müşteri ortak etkinliklerine davet edin, ör. haftada bir futbol maçı veya başka bir spor karşılaşması

– Personelin otel faaliyetlerine katılımını sağlayıp olası iyileştirmeler hakkında görüşlerini alın

– Mevsimlik çalışanların gelecek yıl geri gelmelerini teşvik edin, ör. yıllık sözleşmeler

– Tipik olmayan haklar sunun, ör. esnek çalışma saatleri/iş paylaşımı/emeklilik/sağlık sigortası

– Ele almanız gereken hususlar varsa bunları tespit etmek için işten ayrılan personelle görüşmeler yapın.


Tesisler için en temel uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

5. YEREL TEDARİKÇİLER KULLANIN!

– Yerel yetkinlikler, ürünler ve varsa kooperatifler konusunda araştırmalar yaparak yerel tedarikçiler kullanın

– Yerel tedarikçilere yol göstericilik yaparak kısa sürede sizin düzenli tedarik zincirinizin bir parçası haline gelmelerini sağlayın

– Menüde geleneksel yemeklere, içecek ve içkilere de yer verin

– Müşteriler otantik şeyleri sever; tesisinizde hediyelik eşya mağazasına yer verin, el sanatları gösterileri yapılması için davet edin, sabit teşhirlere yer verin

– Temalı geceler ve geleneksel eğlenceler ile yerel kültürü destekleyin

– Müşteri çocukları ve yerel çocukların eğlenceli bir şekilde birbirlerinin kültürlerini öğrenebilecekleri etkinlikler düzenleyin

– Gezilerde yerel tedarikçilerin kullanılması ve kültürel etkinliklere yer verilmesi için tur operatörleri ile işbirliği yapın


Tesisler için en temel uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

6. HAVLULARI VE YATAK TAKIMLARINI TEKRAR KULLANIN!

– Havluların tekrar kullanımına yönelik bir gönüllü program uygulayın

– Operatörlerle olan sözleşme yükümlülükleri izin verdiği takdirde yatak takımlarını 2 – 3 günde bir değiştirin, ya da yatak takımlarının bir günden daha fazla kullanılıp kullanılmaması kararını müşterilere bırakmanın bir yolunu bulup uygulayın

– Gönüllü programları müşterilere etkin bir şekilde duyurun

– Müşterilerin kararlarına saygı gösterilmesi için prosedürler konusunda personele eğitim verin ve hatırlatmalarda bulunun

– Programların etkinliğini izlemek için havlu ve yatak takımı kullanımını takip edin

SONUÇ:

100 odalı ‘tipik’ bir otelde havluları tekrar kullanım programı uygulanmasının ve yatak takımlarının üç günde bir değiştirilmesinin sonuçları

– Çamaşırhanede işlemden geçirilen malzeme miktarının yılda 39.600 kg azaltılması

– Çamaşır makineleri ile kurutucularda işlemden geçirilen 20 kg yüklerin yılda 1.980 azaltılması

– Çamaşırhanede kimyasal kullanımının %22 azaltılması

– Su ve enerji giderlerinin yılda 9,767YTL azaltılması

– Yatak takımlarının ve çamaşırhanedeki aletlerin ömrünün uzatılması

– Bakım ve işçilik ihtiyaçlarının azaltılması


Tesisler için en temel uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

7. KUMANDALI ENERJİ KULLANIMI UYGULAYIN!

Soğutma sistemlerinin çalıştırıldığı mevsimlerin uzun olduğu yerlerde enerji yönetim sistemleri tipik olarak müşteri başına yılda 2.500 kWh ya da 368YTL kadar tasarruf sağlar.

SONUÇ:

- Odalarda elektrik tüketiminin %15 – 30 azaltılması

- Yatırım maliyetinin 1 - 2 yıl içinde geri dönmesi

8. IŞIKLARI VE ALETLERİ ETKİN

KULLANIN!

SONUÇ:

Gündüz saatlerinde yeterli doğal ışık alan bir lobide 50 x 50 W halojen spot ışıklarının gereksiz yere açık bırakılması günde 25 kWh üzerinde bir israfa neden olur. Bu da 25 ila 50 adet odanın kullanım anındaki aydınlatma yüküne eşdeğerdir.

Bu ışıkların gündüz kapalı tutulmasıyla:

Elektrik giderlerinden 1,345YTL ve yılda 45 ampul tasarruf edilmesi sağlanır.


Tesisler için en temel uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

9. AKILLI ATIK YÖNETİMİ UYGULAYIN!

Atılan atık miktarını %50 kadar azaltın. Malzemeleri daha iyi kullanarak ve atık imha giderlerini azaltarak paradan tasarruf edin.

AZALTIN!

TEKRAR KULLANIN!

GERİ DÖNÜŞÜME VERİN!

10. TUVALETLERDE DÜZENLİ

BAKIM YAPTIRIN!

Su kayıplarını en aza indirmek için

– Tüm personele kaçakları ve arızalı tuvaletleri hemen tespit edip bildirmeleri için eğitim verin

– Bakım personelini etkin teşhis ve onarım için bilinçlendirin

– Sifondan klozete herhangi bir su sızıntısını engelleyin

– Sifon mekanizmasını sık sık kontrol edin

– Düzenli ihtiyaç duyulan yedek parçaları stokta bulundurun ve gerekli onarımları hemen yaptırın

– Bütün tuvaletlerin en az üç ayda bir kontrol edilip koruyucu bakım yapılmasını sağlayın

– Tuvaletleri saygın ve/veya yerel düzeyde kendini kanıtlamış üretici firmalardan satın alın


Tatilciler için Uyarılar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.


Tatilciler için Uyarılar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.


Akreditasyon ve Sınıflandırmalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.


Akreditasyon Tipleri bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

 • Genel Yönetim Sistemleri, ISO ve EMAS gibi.

  ISO 14001 uluslararası avantajlara sahiptir ama detaylı gereksinimleri kontrol etmeyi uygulamaz. Detaylar otel yönetimi tarafından devamlı gelişimi destekleyici şekilde taahhüt edilerek kurgulanır.

 • Eko – Verimlilik, LEED ve BREEAM

  Ulusalarası ve gelişmekte olan LEED ve ona benzerakreditasyonlar ağırlıklı olarak eko verimlilik üzerinde odaklanır. Örneğin otel binasının enerji tüketiminin yönetilmesi gibi. Bu tür akreditasyonların otel misafirleri tarafından az da olsa “marka bilinirliği” vardır.

 • Endüstriye Özgü;Nordic Swan, EU Flower ve Green Failte gibi.

  Otellere özel bir çok uluslararası akreditasyonlar bulunmaktadır; bunlardan bazılarının ulusal eğilimleri vardır. İrlanda’da Green Failte’nin kısıtlı bir coğrafya için geçerli olması, İskandinavya’da Nordic Swan’nın kısıtlı bir marka bilinirliğinin olması gibi. Turist konaklama servisleri bu konularda EU Flower’i adres gösterir.


EU Flower bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.Rakipleri


Türkiye’deki uygulamalar bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.


Yeşil Yıldız bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

'‘Dünyan için, ülken için, çevren için, geleceğin için, duyarlılığını göster! Şimdi''

1993’de başlatılan ancak günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile uluslararası kabul gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınarak çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirildi ve 2006 yılındaYeşil Yıldızprojesi hayata geçirildi.

Yeşil Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 4’tür.


Beyaz Yıldız bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

2009 sezonunda başlayan projeyle, oteller uzman Çevre Mühendisleri tarafından uluslararası kabul görmüş çevre standartları doğrultusunda denetlenmektedir. Oteller çevre standartlarına uyum, su ve enerji tasarrufu konularında bilgi bilgilendirilmektedir.

Beyaz Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 37’dir.

31


Greening Hotels bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

'‘Oteller yeşilleniyor, doğa ve işletme birlikte kazanıyor! Şimdi''

Mart 2009 itibariyle başlayan Yeşil Oteller Projesini, BureauVeritas akredite etmektedir. Henkel ve Ecolab da bu projenin destekçisidir.

Greening Hotels sınıflamasında yer alan otel sayısı 23’tür.

32


“Yarın için Turizm” Ödülleri bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

(“Tourism for Tomorrow Awards”)


2010 Ödülleri bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Her yıl

“Yarınlar için Turizm” adlı

4 branşta yarışma düzenlemektedir.

 • Destinasyon Yöneticilik Ödülü– Boston Turizm Ofisi

 • Çevre Koruma Ödülü –Emirates Hotels & Resorts, Birleşmiş Arab Emirlikleri

 • Toplumsal Yarar Ödülü – Yeni Zellanda’daki Kaikoura Ltd’nin Balina Gözlemleme Projesi

 • Küresel Turizm İşletme Ödülü – Fransız sermayeli Uluslararası Accor Otelleri


Accor Otelleri örneği bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Accor Otelleri Enerji Kullanımı ve Otel genelinde kaynakların etkin kullanımı projesi sonucu

 • 195,240 kWh elektrik kullanımı = 39 hane elektrik kullanımı

 • 3 otelde yapılan elektrik tasarrufu = Florida’ya 41 kişinin uçuş maliyeti

 • 3 otelde yapılan elektrik tasarrufu = 500 milyon fotokopi

 • 44,090,000 litre su tasarrufu = 800 hane su kullanımı

 • Finansal Tasarruf = £74,000


Sürdürülebilirliğin sağlanması ile bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır.

Dünya,

insan yaşamına

ev sahipliği etmeye

devam edebilecektir.

36


Turizm, 21. yüzyılın en dikkat çeken sosyo-ekonomik fenomen sektörlerden birisidir.

Turizm, diğer sektörlerin çevreye etkisinden farklı olarak hiçbir zaman tamamen sürdürülebilir olamayacaktır; ama daha fazla sürdürülebilir olma yolunda sürekli çalışabilir…

37


ad