reforma spole n zem d lsk politiky po roce 2014 a jej nastaven v r z pohledu zs r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR. Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR. 1. Pilíř SZP - přímé platby. Zastropování přímých plateb Nesouhlasíme,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR' - kesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reforma spole n zem d lsk politiky po roce 2014 a jej nastaven v r z pohledu zs r

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR

Ing. Martin Pýcha

Zemědělský svaz ČR

szp p m platby

Zastropování přímých plateb

Nesouhlasíme,

Zmírnění dopadů - odpočtem mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění a teprve zůstatek krácen,

Otázka - co je holding řízený jedním zemědělcem (problém vlastnického propojení subjektů)?

Definice: „zemědělským podnikem“ se rozumí soubor všech produkčních jednotek využívaných k zemědělské činnosti a spravovaných zemědělcem, které se nacházejí na území stejného členského státu.

Definice:„zemědělcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území Unie podle článku 52 smlouvy o Evropské unii ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie a která vykonává zemědělskou činnost

SZP – Přímé platby

szp p m platby1

2. Greening

Ozelenění je povinné a proto při nesplnění podmínek – riziko ztráty nároku na jakékoliv PP?

x Dobrovolnost ozelenění (tzn. nebude pouze vyplacena 30% část PP).

Krácené prostředky se budou vracet do Bruselu?

- Změna nastavení – snížit rozměr 7% a možnost alternativního zacílení – např. plnění prostřednictvím víceletých pícnin na o.p., apod.

SZP – Přímé platby

szp p m platby2

3. SAPS vs. SPS vs. platební nároky

Podpora ukončení současných plateb SAPS i SPS k 31.12.2013.

Stále není zcela zřejmé, zda bude pro ČR výhodnější zachování stávajícího principu SAPS, nebo zda přikročit k systému „nároků“.

Stejný systém v celé EU (ČR SAPS x zbytek EU PN – tlak na prodej půdy, cenu půdy a nájem).

SZP – Přímé platby

szp p m platby3

4. Couplované platby

Citlivé komodity

Nutnost rozšířit o více než 10% nebo vyčlenit cukrovku (zachovat systém kvót u cukrovky)

Zrušení cukerní kvóty a cukerní platby v roce 2015:

Schází možnost zvýšené couplované platby ve výši 5% z PP

Vepřové maso a drůbež

Definice aktivního farmáře

Roční částka přímých plateb musí být vyšší než 5% všech příjmů z nezemědělských činností

Vyloučení části podniků z podpor PP.

Jak se budou posuzovat tržby z BPS?

Kam budou nasměrovány peníze z krácených přímých plateb?

SZP – Přímé platby

szp p m platby4

5. Zrušení mléčných kvót

Riziko zvýšení dovozů mléčných výrobků

navýšení produkce do 3 let o 20 až 30 %

pokles ceny

SZP – Přímé platby

program rozvoje venkova v r

Program rozvoje venkova v ČR

 • Pokles zemědělské produkce
 • Růst agrárních dovozů především výrobků s vyšší přidanou hodnotou
 • Zadluženost = Cizí zdroje/vlastní kapitál ve výši 29,3 % (8. místo v EU).
 • Kapitálová vybavenost (20. místo v EU).
 • Rostoucí rozdíl mezd v zem. a národním hospodářstvím a horšující se věková struktura prac. v zemědělství (45 % pracovníků ve věkové skupině 45 – 59 let, 10 % ve skupině 60 let a více).
szp program rozvoje venkova

Obhajoba zdrojů PRV (nyní 167% EU27 – vyhovuje nám výpočet historické částky z 50%, druhá část by se měla vyjednat alespoň z 80% druhé poloviny).

Posílit investice na modernizaci zemědělských a potravinářských podniků.

Přehodnocení počtu programů v II. pilíři pro úspory na jejich vyhodnocování a administraci (PUZČ).

Podpora dotací pojištění zemědělských komodit do 50% plateb - nevyřazovat velké podniky.

Podporu slučování odbytových organizací (vyšší podíl na národním trhu).

U podpory ekologického zemědělství odlišit skutečnou výrobu biopotravin od ekologické údržby krajiny..

AEO – posílit potenciál opatření na orné půdě – zejména využít greeningu jako baseline a vystavět na něm jednoduchá opatření jdoucí nad jeho rámec v obdobné logice.

SZP – Program rozvoje venkova

szp program rozvoje venkova1

LFA – obhájit jejich rozsah ve stávajícím rozměru, platit pouze z II.pilíře.

 • Zavádění degresity LFA plateb!!!
 • Prosazovat rozšíření LFA – S o suché oblasti a těžkou půdu.
 • Citlivá otázka plateb na veškerou zem. půdu – předpokládaný pokles podpor na travní porosty.
 • Je třeba hledat vyvážený model toku podpor do sektoru masného i mléčného skotu.

SZP – Program rozvoje venkova

slide15

Co říci závěrem?

Potřebujeme takový systém PP, aby:

Nediskriminoval žádnou skupinu podnikatelů (malí x velcí)

Podporoval zemědělskou produkci (tím i zaměstnanosti)

Nevytvářel nadbytečnou administrativní a ekonomickou zátěž (např. vlivem nadměrných environmentálních povinností).

Potřebujeme takový PRV, aby:

Podporoval konkurenceschopnost zemědělců ale i potravinářů,

(především podporou investic a sdružování do odbytových družstev)

Změnou nastavení podpory v LFA nedošlo k likvidaci zemědělců,

Lepší spolupráci zemědělců a potravinářů se školami, výzkumnými ústavy (inovace, výchova nové generace),

Nastavení takových AEO opatření aby zohledňovala nejen OŽP ale i produkční roli zemědělců

Potřebujeme politickou podporu (vláda, MZe, kraje, obce).

ad