Přijímací řízení
Download
1 / 17

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013' - kesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Přijímací řízení

pro školní rok 2012/2013

Krajský úřad Pardubického kraje

odbor školství, kultury a tělovýchovy

oddělení organizační a vzdělávání


Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech

doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání

výjimkou jsou také obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou

Jednotné přijímací zkoušky

2


Jednotn p ij mac zkou ky
Jednotné přijímací zkoušky doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky

přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných studijních předpokladů

dodavatelem testů bude společnost SCIO

test z českého jazyka bude obsahovat 40 úloh na 45 minut čistého času, test z matematiky30 úloh na 60 minut čistého času a test z obecných studijních předpokladů60 úloh na 60 minut čistého času

ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědiz několika možností, za chybnou odpověď bude část bodu odečtena

3


Term ny kon n p ij mac ch zkou ek
Termíny konání přijímacích zkoušek doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky

 • v prvním kole přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012

  Ředitel školy stanoví pro konání přijímacích zkoušek nejméně dva z uvedených termínů.

  Výsledky budou k dispozici 25. dubna 2012 od 18:00 hod.

 • v prvním kole přijímacího řízení do osmiletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23. a 24. dubna 2012

  Výsledky budou k dispozici 24. dubna 2012 od 18:00 hod.

 • náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je předběžně stanoven na 7. květen 2012

  Výsledky budou k dispozici v tentýž den od 16:00 hod.

4


P ij mac zkou ky nane isto
Přijímací zkoušky nanečisto doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky

 • přijímací zkoušky nanečisto pro uchazečeproběhnou na středních školách v březnu 2012, přesný termín stanoví ředitel školy

 • testy v rámci přijímacích zkoušek nanečisto budou mít stejnou časovou dotaci a stejný počet otázek jako „ostré“ přijímací zkoušky

 • CENA:

  trojice testů OSP, M a ČJ – 100 Kč nebo 130 Kč

  test OSP – 60 Kč nebo 50 Kč

5


Hodnocen uchaze ve v ech kolech p ij mac ho zen obor vzd l n gymn zium ty let studium
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium

 • 1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP

  Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož:

  • český jazyk bude ohodnocen max. 40 body

  • matematika bude ohodnocena max. 30 body

  • obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny

   max. 60 body

 • 2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích

 • 3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 5 bodů

6Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch

z vybraných předmětů - čtyřleté gymnázium


Hodnocen uchaze ve v ech kolech p ij mac ho zen obor vzd l n gymn zium ty let studium1
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium

 • celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí –maximální počet bodů je 185

 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice:

  1. kolo přijímacího řízení –104 bodů

  všechna další kola přijímacího řízení –95 bodů


Hodnocen uchaze ve v ech kolech p ij mac ho zen obor vzd l n gymn zium osmilet studium
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, osmileté studium

 • 1. část – počet bodů dosažených v testu z OSP (max.60 bodů)

 • 2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy (max. 20 bodů); způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích

  – v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu při hodnocení prospěchu žáka dvakrát

 • 3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem

  o studium může škola přidělit žákovi max. 2 body

10Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch

z vybraných předmětů - osmileté gymnázium


Hodnocen uchaze ve v ech kolech p ij mac ho zen obor vzd l n gymn zium osmilet studium1
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníObor vzdělání Gymnázium, osmileté studium

 • celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí –maximální počet bodů je 82

 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice:

  1. kolo přijímacího řízení –50 bodů

  všechna další kola přijímacího řízení –45 bodů


Hodnocen uchaze ve v ech kolech p ij mac ho zen ostatn obory vzd l n
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníOstatní obory vzdělání

 • 1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP

  Uchazeč může získat maximálně130 bodů, z čehož:

  • český jazyk bude ohodnocen max. 40 body

  • matematika bude ohodnocena max. 30 body

  • obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny

   max. 60 body

 • 2. část – body přidělované uchazeči za prospěch na

  základní škole, za talentové zkoušky, další aktivity,

  výsledky v soutěžích apod. stanoví  ředitel školy

14


Hodnocen uchaze ve v ech kolech p ij mac ho zen ostatn obory vzd l n1
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízeníOstatní obory vzdělání

 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice:

  1. kolo přijímacího řízení:

  obor vzdělání Obchodní akademie – 45 bodů

  ostatní obory vzdělání – 33 bodů

  všechna další kola přijímacího řízení:

  obor vzdělání Obchodní akademie – 40 bodů

  ostatní obory vzdělání – 26 bodů

15


Dal kola p ij mac ho zen
Další kola přijímacího řízení řízení

 • uchazeč může uplatnit výsledky z testůabsolvovanýchv prvním kole přijímacího řízení

 • pokud uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení test nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek testů

  z předešlých kol, bude moci přijímací zkoušku formou

  SCIO testů vykonat

16ad