Egyenl rt k munk rt egyenl b r
Download
1 / 21

Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér? - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér?. Előadó: Rácz Réka. Szabályozás az Európai Unióban. A Római Szerződés A 75/117/EGK irányelv helyett a 2006/54/EK irányelv. A Római Szerződés Az elsődleges jog.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Egyenlő értékű munkáért egyenlő bér?

Előadó: Rácz Réka


Szabályozás az Európai Unióban

 • A Római Szerződés

 • A 75/117/EGK irányelv helyett a 2006/54/EK irányelv


A Római SzerződésAz elsődleges jog

 • „Minden tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.” [141.cikk (1)]


A 2006/54/EK irányelvA másodlagos jog

 • az ún. recast irányelv

 • egységes, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás


A magyar szabályozás

 • Alkotmány 70/B. §

  „az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga” – alkotmányos alapelv

 • Mt.

 • Ebktv.


Egyenlő bérezés

 • a jogviszonyok

 • a bér fogalma

 • az összehasonlíthatóság

 • az egyenlő értékűség

 • a munkaerő-kölcsönzés


A jogviszonyok

 • az EU-s szabályozás

 • Magyarország

 • Mt.

 • Ebktv.: 21. § f) pont

  3. § a) és b) pont


Ebktv. 21. § f) pont

21. § Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen …:

f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen az Mt. 142/A. § (3) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában;


Ebktv. 3. § a)pont

a) foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony, a közszolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a bírósági szolgálati viszony, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony


Ebktv. 3. § b) pont

b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a bedolgozói munkaviszony, a munkavégzésre irányuló vállalkozási és megbízási szerződés alapján létrejött jogviszony, a szakcsoporti tagsági viszony, valamint a szövetkezeti tagsági viszonynak, továbbá a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági tevékenységnek a munkavégzésre irányuló elemei


A bér fogalmaDefiníció

 • Mt. 142/A. § (3) bekezdés

  „minden, a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni (szociális) juttatás”


A bér fogalmaJogesetek

 • 12/81. Garland-eset

 • 132/92. Birds Eye Walls-ügy


Az összehasonlíthatóság

 • Ebktv. – 8. § - közvetlen hátrányos megkülönböztetés fogalma:

 • „ … részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban…”


Az összehasonlíthatóság

 • nem szükséges az összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának időbeli egybeesése: 129/79. Macarthys-eset


Az összehasonlíthatóság

 • azonos munkáltatónál?

 • különböző munkavállalók munkavállalói: ha a bérkülönbség egyetlen forrrásból (single source) ered


Az egyenlő értékűség

 • Mt. 142/A. (2) bekezdés

  „ a munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, illetve felelősséget kell figyelembe venni”


Az összehasonlíthatóság

 • 237/85. Rummler-ügy


A munkaerő-kölcsönzés

 • Mt. 193/H. § (9) bekezdés

 • az egyenlő bérezés elvének korlátozása a bér fogalma és a munkavégzés időtartama vonatkozásában.


A munkaerő-kölcsönzés

 • Mt. 193/H. § (10) bekezdés

  - az egyenlő bérezés elvének korlátozása csak a munkavégzés időtartama tekintetében.


A munkaerő-kölcsönzés

 • az EU: az irányelv most áll előkészítés alatt

 • szerteágazó tagállami álláspontok

 • védelmi szint csökkentésének a tilalma


Köszönöm a figyelmet!


 • Login