srii services research innovation institute
Download
Skip this Video
Download Presentation
SRII: Services Research Innovation Institute

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

SRII: Services Research Innovation Institute - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

SRII: Services Research Innovation Institute. SIG: Farm & Agricultural Services. คณะทำงาน. ประธาน จะเลือกวันที่ 17 มกราคม 2554 เลขากลุ่ม เนคเทค คณะกรรมการ คุณสหัส คุณสุวิทชัย คุณสุรชัย อ.วรพจน์ คุณพรเพิ่ม คุณณัฐกร คุณยุพา คุณรติยง Dr . Nagai ดร.อัมพร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SRII: Services Research Innovation Institute' - kerryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srii services research innovation institute

SRII:Services Research Innovation Institute

SIG: Farm & Agricultural Services

slide2
คณะทำงาน
 • ประธาน จะเลือกวันที่ 17 มกราคม 2554
 • เลขากลุ่ม เนคเทค
 • คณะกรรมการ
  • คุณสหัส คุณสุวิทชัย
  • คุณสุรชัย อ.วรพจน์
  • คุณพรเพิ่ม คุณณัฐกร
  • คุณยุพา คุณรติยง
  • Dr.Nagai ดร.อัมพร
  • ดร.เชาวลิต ดร.เศรษฐพงษ์
  • ดร.อรสา ดร.พรพรหม
  • ส่ง link wiki
  • ict40@doae.go.th, chuey@doae.go.th, sv_ood@hotmail.com, sahas@betagro.com, worapot@su.ac.th, Chaow@gistda.or.th, pchairidchai@acfs.go.th, ratiyong.l@doae.go.th, ptpagro@gmail.com
  • ดร.อัมพร, ดร.สุธี, คูรพิสุทธิ์
technology roadmap srii agricultural services
Technology Roadmap SRII: Agricultural Services

ข้อมูล ธ.ค.2552

slide7
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาคเกษตร
 • Service regulation
 • การพัฒนาฟาร์มที่ใช้เงินลงทุนสูง ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กไม่สามารถทำได้
 • สภาวะโลกร้อน
  • Early warning เช่น ระบบแจ้งเตือน เช่น สารเมลามีนที่เข้ามาใน ปท.ไทย
  • การระบาดของโรคในพืชและสัตว์
 • คุณภาพการผลิตบุคลากรที่ไม่ทันกับเทคโนโลยีไม่รองรับกับการทำงานจริง ส่วนใหญ่ให้ความรูด้าน product มากกว่า
  • วิธีการแก้ปัญหาคือ one stop service (ใครมีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาหาความรู้ได้) ความรู้เชิงบริการ, การพัฒนาการผลิต
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแหล่งต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม ที่เป็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ ไม่สามารถนำมาช่วยประมวลผลติดสินใจได้
slide8
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาคเกษตร
 • กรมส่งเสริมฯ มีการเก็บข้อมูลด้าน....
  • ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการการรับรองสินค้าเกษตรที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
  • ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ การเพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่นำมาใช้ในโครงการประกันรายได้ (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่เกษตรกรต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนกับ ธกส. ผ่านการทำประชาคม
  • One stop service ระดับกระทรวง ศูนย์บริการร่วม
 • การให้ความรู้ เอกสารเผยแพร่ หอกระจายข่าว (ปัญหาที่พบ คือ ข้อมูลที่เผยแพร่ล่าสุดที่ย้อนหลัง 2 ปี ปีล่าสุดอยู่ในแฟ้มไม่สามารถให้ข้อมูลได้)
 • GISTDA+NSTDA จะมีการลงนามความร่วมมือทางด้าน Risk management
 • Service ด้านการเกษตรมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีเฉพาะรายใหญ่ ส่วนรายย่อยเหมือน 10 ที่ผ่านมา
  • ต้องเน้นการบริการเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (service+innovation  niche market/premium grade) เน้นคุณภาพและองค์ความรู้ในสินค้า
  • พัฒนาฐานข้อมูลที่ช่วยวางแผนในการผลิตสินค้าให้ทันเวลา และตรงตามความต้องการ
  • ควรเริ่มเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเล็กๆ และขยายไปกลุ่มต่างๆ
slide9
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาคเกษตร
 • Information technology
  • มองที่ user เป็นตัวตั้ง แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน
  • User มีหลายกลุ่ม ดังนั้น one stop service ต้องมีความหลากหลาย
 • มอง user แบบ value chain (production service) การให้ความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (supporting service) มองว่าแต่ละ user สิ่งที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดคืออะไร เพื่อเลือกเทคโนโลยีนำมาใช้งานให้เหมาะสม
 • การพิจารณาโจทย์ควรคุยกับเจ้าของโจทย์จริงๆ
ad