Obje ktovo orientovan datab zy odbms
Download
1 / 21

Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS). Martin Janušek MFF UK Praha 26.11.2003. Príčiny vzniku ODBMS. Databáza ako fundamentálna komponenta softvérových systémov Potreba komplexnejších aplikácíí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS)' - kerryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obje ktovo orientovan datab zy odbms

Objektovo – Orientované Databázy (ODBMS)

Martin Janušek

MFF UK Praha

26.11.2003


Pr iny vzniku odbms
Príčiny vzniku ODBMS

 • Databáza ako fundamentálna komponenta softvérových systémov

 • Potreba komplexnejších aplikácíí

 • Tradičné databázy neumožňovali špecifikovať štruktúru komplexných objektov a operácie s nimi

 • Rozvoj objektovo orientovaných programovacích jazykov


Hist ria
História

 • Vznik prvých objektovo orientovaných databázových systémov (DBMS)

  • OPENOODB – Texas Instruments

  • ARDENT – Ardent Software

  • ODE – AT&T Bell Labs …

 • Vznik štandardu ODMG-93 konzorciom ODMG (Object Database Management Group)


Odmg 93 objektov model
ODMG-93 Objektový Model

 • Základné modelové primitivum – objekt

 • Kategorizácia objektov – typy

  • spoločné chovanie

  • spoločný rozsah stavov

 • Definícia chovania na objekte – operácie

 • Stav objektu – skupina vlastností

  • atribúty

  • vzťahy


Odmg 93 objektov model 2
ODMG-93 Objektový Model(2)

 • typ – jeden interface, viac implemntácií

  • interface

   • vlastnosti

   • operácie na danom type objektu

  • implementácie

   • dátové štruktúry

   • implementácia operácií


Odmg 93 typy
ODMG-93 Typy

 • Definuje stav a chovanie (charakteristiku) inštancie objektu

  • stav – množina vlastností

  • chovanie – množina operácií

 • Dedičnosť

  • abstraktné typy

  • strom dedičnosti – acyklický graf


Odmg 93 objekty
ODMG-93 Objekty

 • koreňový typ - Denotable_Object

 • hierarchia

  • Object - nestály (mutable)

   • Atomic_Object - atomický (atomic)

   • Structured_Object - štruktúrovaný (structured)

  • Literal - stály (immutable)

   • Atomic_Literal - atomický (atomic)

   • Structured_Literal- štruktúrovaný (structured)


Odmg 93 objekty 2
ODMG-93 Objekty (2)

 • Typ Object

  • identita (OID)

  • pomenovanie

  • popis

   • predikáty

  • vlastnosti

   • Has_name?:Boolean

   • name: Set<String>

   • type: Type


Odmg 93 objekty 3
ODMG-93 Objekty (3)

 • operácie

  • delete()

  • same_as? (oid: Object_id) ->b:Boolean

 • životný cyklus

  • procedúra

  • proces

  • databáza

 • Typ Literal

  • atomické – integer, float, boolean, character

  • štruktúrované – bit_string, char_string, enumeration, date, time, dateTime, interval


 • Odmg 93 vlastnosti
  ODMG-93 Vlastnosti

  • Atribúty

   • typ literal alebo množina literálov - bez OID

   • definované operácie – set_value, get_value

   • definujú abstraktný stav

  • Vzťahy

   • definované medzi nestálymi objektmi

   • pomenovaný každý smer vzťahu

   • 1:1, 1:N, M:N


  Odmg 93 oper cie
  ODMG-93 Operácie

  • definované na 1-objektových typoch

  • signatúra operácie

   • argumenty, typy, výnimky

  • preťažovanie operácií

  • koreňový typ Výnimka


  Odmg 93 trukt rovan objekty
  ODMG-93 Štruktúrované objekty

  • Kolekcie (Collection)

   • abstraktné typy

   • typ Iterator T – Collection::create_iterator

   • nepomenované pozície

   • rovnaký typ

  • množina (set) – nezoradená, bez duplikátov

  • batoh (bag) – nezoradená, duplikáty

  • zoznam (list) – zoradená, duplikáty

  • pole (array) – 1 dimenzia, variabilná veľkosť


  Odmg 93 trukt rovan objekty 2
  ODMG-93 Štruktúrované objekty (2)

  • Štruktúry

   • pevná dĺžka

   • pomenované pozície

   • dvojica (názov, hodnota)

   • pri kopírovaní sa vytvára „plytká“ kópia


  Odmg 93 trukt rovan liter ly
  ODMG-93 Štruktúrované literály

  • po vytvorení sa nedajú meniť

 • Kolekcie

  • neimplementujú operáciu remove()

  • String, Bit_String

 • Štruktúry

  • používajú sa ako návratové typy dotazov

  • Date, Time, DateTime


 • Odmg 93 kompatibilita tran sakcie typ database
  ODMG-93 Kompatibilita, tran- sakcie,typ Database

  • Kompatibilita

   • silne typová kontrola

   • nedefinované konverzie medzi literálmi

  • Transakcie

  • Typ Database

   • open()

   • close()

   • contains_object? (oid:Object) ->b: Boolean

   • lookup_object (oid:Object) ->b: Boolean


  Odmg 93 object defintion language odl
  ODMG-93 Object Defintion Language (ODL)

  • ODL by mal podporovať všetky konštrukcie ODMG Objektového Modelu

  • ODL nie je programovací jazyk, ale špecifikácia jazyka pre signatúry interfacov

  • ODL je nezávislý na programovacom jazyku

  • ODL by mal byť kompatibilný s Interface Definition Language

  • ODL by mal byť rozšíriteľný


  Odmg 93 object defintion language odl 2
  ODMG-93 Object Defintion Language (ODL) (2)

  • ODL je DDL pre objektové typy

  • schéma pre definíciu objektových typov v akomkoľvek OOPJ

  • pre aplikáciu zabezpečuje „izoláciu“ medzi programovacím jazykom a podkladovým ODBMS produktom


  Odmg 93 object defintion language odl 3
  ODMG-93 Object Defintion Language (ODL) (3)

  • Špecifikácia typu

   <type definition> ::= Interface <type_name> [<supertype_list> ]

   {

   [<type_property_list>]

   [<property_list>]

   [<operation_list>]

   };

  • Špecifikácie charakteristík, atribútov, vzťahov, operácií ...


  Odmg 93 object query language oql
  ODMG-93 Object Query Language (OQL)

  Založený na nasledujúcich princípoch a predpokladoch:

  • OQL je dotazovací jazyk, ktorý sprostredkúva jednoduchý prístup k objektovej databázi

  • OQL nie je výpočtovo kompletný

  • OQL umožňuje deklaratívny prístup k objektom


  Odmg 93 object query language oql 2
  ODMG-93 Object Query Language (OQL) (2)

  • OQL závisí na ODMG Objektovom Modele

  • OQL má abstraktnú syntax

  • OQL má konkrétne syntaxe definované na prepojenie s programovacími jazykmi

  • OQL nezabezpečuje explicitné update operátory, ale spolieha sa na definované operácie na objektoch


  Odmg 93 object query language oql 3
  ODMG-93 Object Query Language (OQL) (3)

  • Formálna sémantika OQL je ľahko definovateľná

  • OQL je ľahko optimalizovateľný

  • OQL ako samostatný jazyk používa konkrétnu syntax podobnú SQL


  ad