virtu lny kampus jadrovej bezpe nosti
Download
Skip this Video
Download Presentation
Virtu álny kampus jadrovej bezpečnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Virtu álny kampus jadrovej bezpečnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Virtu álny kampus jadrovej bezpečnosti. Leonardo da Vinci – Mobiltné projekty 2010. Create by: Safety corporate team. PREČO program LDV – mobility. pre každého účastníka individuálny program mobility podľa jeho potrieb,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Virtu álny kampus jadrovej bezpečnosti' - kerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virtu lny kampus jadrovej bezpe nosti
Virtuálny kampus jadrovej bezpečnosti

Leonardo da Vinci – Mobiltné projekty 2010

 • Create by: Safety corporate team
pre o program ldv mobility
PREČO program LDV – mobility
 • pre každého účastníka individuálny program mobility podľa jeho potrieb,
 • zapojenie všetkých relevantných partnerov počas celého projektového cyklu,
 • predpoklady pre vznik multisektorových partnerstiev a spoločných projektov,
 • udelený grant pokrýva veľkú mieru výdavkov,
 • jednoduchá administrácia a nízke riziko (pri dobrej príprave) neúspechu,
 • účastníci s rôznou vzdelávacou a kariérnou cestou ,
 • uznanie nadobudnutých vedomosti a zručnosti súvisiacich s individuálnym programom mobility,
 • pre podnikateľský subjekt – nové nadobudnuté know-how a sieť odborníkov predstavuje významnú súčasť konkurenčnej výhody a budúcich ziskov ...
cesys center for energy systems
CESys-Center for energysystems

História spoločnosti:

 • 2002 CENS, Centre for Nuclear Safety, založená medzinárodná organizácia expertná skupina/ Swiss gov-Sk gov +IAEA+EU/– kooperácias IAEA a US DoE ( Ministersvo energetiky USA), zameraná na hodnotenie jadrovej bezpečnosti
 • 2002-2006 Medzinárodne projekty, analýtické štúdie, , expert trainings,
 • 2006 CENS transformed to CESys - Center for Energy systems , certified by ISO 9001:2000, for activities Nuclear safety audits
 • 2009 certified by Ministry of Education SR as a training licensed body for Safety and Safety culture
 • www.cesys.sk

Clients:

 • AREVA , France, Germany,
 • Ministries, MHSR,
 • OECD, Slovak Energy policy rewiev
 • IAEA, Wien
 • GRS, Germany
 • NPP Gosgen, Swiss
 • SE,a.s. ENEL, SK, Seven, CZ, US Steel Kosice, Mondi SCP, Slovnaft,
 • SEPS a.s., AllDeco, SK, Tournigan Corp,CA, CRG consulting group, USA
 • European commission, FP6
 • Intelligent Energy Europe, IEE, Brusel
v chodisk projektu pre o
Východiská projektu – PREČO?

Zámer projektu je dobudovať odbornú kapacitu špecialistov ...

Špecifické ciele projektu :

 • získanie najnovších odborných vedomostí využiteľných pre tvorbu vlastných inovatívnych vzdelávacích programov ,
 • posilnenie všetkých foriem multisektorovej spolupráce v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti ,
 • prenos know-how partnerskej organizácie OECD Halden Reactor Project pri tvorbe programov,
 • posilnenie partnerskej spolupráce pri využití najmodernejších technológií pre výcvik, ako sú technológie virtuálnej reality, umelej inteligencie a vzťahu „Man - Machine Interface“.
partneri s d le it
PARTNERI sú dôležití ...

HALDEN REACTOR CENTRE, Nórsko

AREVA UNIVERSITY, Francúzsko

partnersk organiz cia
Partnerská organizácia
 • AREVA University, vzdelávacie a tréningové stredisko spoločnosti AREVA, www.areva.com
  • Aix en Provence
  • Globálny líder pre Jadrové technológie a vzdelávanie pracovníkov
  • Rozvoj spoločnosti -AREVA -10 000 nových pracovníkov ročne
  • Transfer Know how a znalostí
  • Ideálny partner pre spoluprácu
cie ov skupina slovensk ch expertov
Cieľová skupina slovenských expertov
 • Expertná skupina kombinácia Univerzít, prevadzkovateľov a konzultačných spoločností:
  • JEES,a.s. Jadrová energetická spoločnosť Slovensko,
  • JAVYS,a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
  • Slovenské elektrárne, ENEL
  • STU Bratislava, Slovenská technická Univerzita, MTF Trnava
  • CESys, Center for Energy System
o sme chceli dosiahnu
ČO sme chceli dosiahnuť?

Očakávané výsledky :

 • Návrh na zriadenie vzdelávacieho centra pre využitie virtuálnej reality – Kampus virtuálnej reality
 • Návrh na tvorbu a uznávanie resp. evidenciu kreditov pracovníkov v oblasti energetiky
 • Návrh na vytvorenie webstránky umožňujúcej aplikáciu e-learningu v sekcii vzdelávanie s dôrazom na oblasť jadrovej bezpečnosti
 • Návrh na vytvorenie nových tréningových modulov pre vzdelávacie projekty pre spoločnosti prevádzkujúce jadrovo-energetické zariadenia
 • Návrh na vytvorenie spoločnej expertnej siete špecialistov zameraných na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a optimalizáciu prevádzky a údržby jadrovo-energetických zariadení
o sme v etko urobili dosiahli kam
ČO sme všetko urobili, dosiahli, kam ?
 • NOVÉ inovatívne medzinárodné projekty aj vo vede a výskume a spoločná sieť expertov
 • NOVÉ kompetencie trénerov vrátane jazykových kompetencií
 • NOVÉ inovatívne vzdelávacie, tréningové a rozvojové programy aj pre iné sektory (zdravotníctvo, ochrana prírody a krajiny)
ako alej
AKO ďalej ...
 • Rozvoj a aplikácia systémov integrovanej bezpečnosti pre prevádzkovateľov energetických zariadení, jadrových elektrární..
 • Zo zameraním na ochranu
   • Pracovníkov
   • Spoločnosti
   • Technológií
   • Životného prostredia

Situácia v energetike po Fukišime

slide11
... a ...

Situácia v energetike po Fukišime

...transfer znalostí a rozvoj spolupráce v rámci EÚ pre budovanie udržateľného rozvoja energetiky a ochrana životného prostredia

v krajinách s jadrovými technológiami ...

 • formulácia požiadaviek praxe smerom k úprave kurikúl
 • dopracovanie systému medzinárodných štandardov pre uznávanie získaných, preukázaných a overených kompetencií podľa EKR/EQF s využitím
 • koordinácia kapacít (finančných, odborných a časových) pri vytváraní možnosti kolaboratívneho vzdelávania v spoločnom Virtuálnom kampuse,
 • cielená komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou – prezentácia a diseminácia výsledkov projektu pre prax na všetkých úrovniach ...
na z ver
Na záver ...
 • úspešný projekt, úzka spolupráca so špičkovou spoločnosťou v rámci EÚ na rozvoji hi-tech technológií
 • vysoká spokojnosť s výsledkami od účastníkov 
 • plánované projekty v spolupráci s AREVA na transfer technológií na slovenský trh,
slide13

Ďakujem za pozornosť a želám veľa úspechov pri tvorbe, príprave a realizácii projektov Programu celoživotného vzdelávania.

Radi Vám zodpovieme za otázky ...

Kontakt: Ing. Ľubomír Tomík ([email protected])

ad