Obvezni izvod spletnih publikacij
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

OBVEZNI IZVOD SPLETNIH PUBLIKACIJ PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBVEZNI IZVOD SPLETNIH PUBLIKACIJ. Janko Klasinc Narodna in univerzitetna knjižnica. Ureditev v Evropskih državah. FEP & CENL J oint Committee : Statement on the Implementation of (Statutory and Voluntary) Deposit Schemes for Non-Print Publications (maj 2012)

Download Presentation

OBVEZNI IZVOD SPLETNIH PUBLIKACIJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obvezni izvod spletnih publikacij

OBVEZNI IZVOD SPLETNIH PUBLIKACIJ

Janko Klasinc

Narodna in univerzitetna knjižnica


Ureditev v evropskih dr avah

Ureditev v Evropskih državah

FEP & CENL JointCommittee:

Statement on the Implementation of (Statutory and Voluntary) Deposit

Schemes for Non-Print Publications (maj 2012)

http://fep-fee.eu/FEP-and-CENL-adopt-joint-statement/

Vsebina:

Ključne značilnosti različnih (prostovoljnih ali zakonsko določenih) shem pridobivanja, hranjenja in omogočanja dostopa do izvorno digitalnega gradiva iz naslova obveznega izvoda publikacij v evropskih državah.

Namen:

 • informiranje nacionalnih knjižnic in založnikov, ki še niso vpeljali shem za ravnanje z izvorno digitalnim gradivom iz naslova obveznega izvoda publikacij

 • pomoč pri izboljšavi obstoječih shem


Fep and cenl joint statement on deposit schemes

FEP and CENL joint statement on deposit schemes

Publikacija: katerokoli gradivo, ki je dano na voljo javnosti(e-knjige, e-revije, spletna mesta).

Oblika oddanega gradiva: oblika oz. format, najbolj primeren za trajno ohranjanje.

Način pridobitve: depozits strani zavezancev ali zajems strani depozitarne organizacije.

Dostop: ravnovesje med zagotavljanjem trajnega ohranjanja in uporabe ter varovanjem interesov imetnikov avtorskih pravic.

 • omejen: za člane knjižnice, v prostorih knjižnice, določeno število uporabnikov hkrati

 • brez omejitev: javno prek spleta za člane knjižnice ali za vse(brezplačne publikacije)

 • brez dostopa: do poteka avtorskih pravic (spletna mesta), osebni podatki, začasni embrago.


Ureditev v sloveniji

Ureditev v Sloveniji

Pravna osnova:

Zakon o obveznem izvodu publikacij

(Ur.l. RS, št. 69/2006, 86/2009)

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod

(Ur.l. RS, št. 90/2007)

Namen:

Zagotavljanje trajnega ohranjanja in dostopnosti slovenske kulturne dediščine na svetovnem spletu.

Depozitarna organizacija: Narodna in univerzitetna knjižnica

Zavezanci: založniki, izdajatelji, distributerji in drugi primerljivi subjekti, ki izdajajo, razširjajo ali objavljajo publikacije [...], tako da so dostopne javnosti


Oblike spletnih publikacij

Oblike spletnih publikacij

Publikacije, ki obstajajo tudi v tiskani obliki:

 • monografske publikacije (knjige);

 • serijskepublikacije (revije, članki).

  Nove vrste publikacij:

 • spletna mestaorganizacij, oseb, dogodkov;

 • podatkovne zbirke;

 • video in zvočni zapisi;

 • računalniški programi in igre;

 • blogi, družabna omrežja, forumi.


Dol nosti zavezancev in nuk

Dolžnosti zavezancev in NUK

Dolžnosti zavezancev:

 • v roku 15 dni od objave:

  • oddaja publikacije

  • omogočanje dostopa in shranitve NUK

 • oddaja brez elektronske zaščite (trajno ohranjanje)

 • oddaja publikacij v formatu v katerem so objavljene

  Dolžnosti depozitarne organizacije - NUK:

 • zbiranje, bibliografska obdelava in omogočanje dostopa do publikacij

 • trajno ohranjanje (ustvarjanje varnostnih kopij in konverzije)

 • elektronski način oddaje in izdaja potrdil o prejemu

 • zagotavljanje zakonite uporabe publikacij in preprečevanje zlorab


Pridobivanje in dostop do publikacij

Pridobivanje in dostop do publikacij

Pridobivanje:

 • samostojni zajem brezplačnih publikacij

 • depozit plačljivih publikacij:

  • portal Svarog

  • elektronska pošta

  • prenosni nosilci (CD, DVD, USB ključi)

   Dostop:

 • javni dostop na podlagi dogovora z imetnikom avtorskih pravic

 • v prostorih knjižnice (brez dogovora) za študijske in raziskovalne namene:

  • ena delovna postaja:

   • brez optične enote

   • brez USB vhodov

   • brez povezave v svetovni splet

  • uporaba publikacije le za enega hkratnega uporabnika


Podatki 2008 2012 pridobljene spletne publikacije

Podatki 2008 – 2012: pridobljene spletne publikacije

Zavezanci, registrirani na portalu Svarog: 318

Skupno število pridobljenih objektov: 5774


Formati monografskih spletnih publikacij

Formati monografskih spletnih publikacij


Tevilo pridobljenih spletnih publikacij glede na cip zapise

Število pridobljenih spletnih publikacij glede na CIP zapise


Te ave in izzivi

Težave in izzivi

 • Ustreznost formatov za trajno ohranjanje

 • Pomanjkanje sredstev za zagotovitev ažurnosti postopkov

  • pridobivanja publikacij

  • pridobivanja dovoljenj za javno objavo

  • priprave in objave publikacij

 • Neizpolnjevanje zakonskih določil s strani zavezancev

  • ustrezna opremljenost publikacij

  • oddaja obveznih izvodov


Hvala za pozornost

Hvala za pozornost!

janko.klasinc@nuk.uni-lj.si

http://www.nuk.uni-lj.si/


 • Login