מדינת ישראל
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

מתווה פעילות בתחום תקשוב וניהול מידע וידע באגף מרכזי פסג"ה PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל להכשרה ולהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה אגף מרכזי פסג"ה. מתווה פעילות בתחום תקשוב וניהול מידע וידע באגף מרכזי פסג"ה. שנה"ל תש"ע יום למידה מדריכי תקשוב. 24 באוגוסט 2009 ד' באלול תשס"ט. מטרת על.

Download Presentation

מתווה פעילות בתחום תקשוב וניהול מידע וידע באגף מרכזי פסג"ה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5974705

מדינת ישראל

משרד החינוך

המינהל להכשרה ולהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

אגף מרכזי פסג"ה

מתווה פעילות בתחום תקשוב וניהול מידע וידע באגף מרכזי פסג"ה

שנה"ל תש"ע

יום למידה מדריכי תקשוב

24 באוגוסט 2009

ד' באלול תשס"ט


5974705

מטרת על

אגף מרכזי פסג"ה ומרכזי פסג"ה כמובילי הפיתוח המקצועי של סגלי ההוראה צריכים לקחת חלק בהובלת חדשנות טכנולוגית בתאום ובשיתוף עם גף יישומי מחשב בהוראה תוך חשיפת סגלי הוראה למתודות שונות לשילוב טכנולוגיות מתקדמות להשבחת הפיתוח המקצועי ולהשבחת תהליכי הוראה למידה המתקיימים במוסדות החינוך השונים והטמעתן בדרכי ההוראה ולמידה.


5974705

1. חומרה

1.1. הצטיידות

המטרה

רכישת ציוד מחשבים ועזרים נלווים נוספים לצורך ייעול התקשוב

במרכזי הפסג"ה ברחבי הארץ ושדרוגו תוך וידוא שימוש הולם.


5974705

2. יישומי תקשוב

2.1. הקמפוס הוירטואלי של עו"ה

המטרה

המשך הכשרת צוותי מרכזי הפסג"ה לצרכי הפעלת סביבות

למידה ולמידה מרחוק, פיתוח, הדרכה, הנחיה והטמעה של שימוש

בכלים אינטרנטיים ברמות שונות ככלים לפיתוח עובדי הוראה.


5974705

אופן ביצוע:

 • הכנת צוותי הבית לפעילות בסביבה מתוקשבת כולל למידה מרחוק

 • הפעלת והטמעת סביבות למידה והוראה מתוקשבות בכל מרכזי הפסג"ה.

 • בניית מאגר חומרים ארצי להוראה ולמידה והכשרת צוותי המרכזים לשימוש יעיל בו לשימוש כל עובדי ההוראה.

 • ימי עיון והשתלמויות לקהלי יעד שונים בנושא

 • המשך פיתוח והפעלתם קורסים ווירטואליים לעו"ה בפריסה ארצית ומחוזית (למידה מרחוק).


5974705

2.2. אתר אגף מרכזי פסג"ה

המטרה

סביבת אינטרנט המאגדת פעילויות של התפתחות מקצועית

של מרכזי פסג"ה ברחבי הארץ ומאמרים אקדמאיים בנושא.


5974705

אופן ביצוע

 • הקמת תשתית להעברת מידע מהמרכזים לאתר האגף באופן שוטף.

 • עדכון שוטף של מאמרים אקדמאיים בהתפתחות המקצועית של עו"ה.

 • קיום ראיון בכל חודש עם מנהל מרכז פסג"ה ותיעוד הראיון באתר.

 • ריכוז ארצי משולב של כל התהליכים המתקיימים במרכזי הפסג"ה השונים בתחום התקשוב

 • הרחבת אתר אגף מרכזי פסג"ה - הקמת מרכז משאבים ארצי ויצירת שותפויות בין מרכזי פסג"ה.


5974705

2.3. אתרי אינטרנט במרכזי פסג"ה

המטרה

קביעת סטנדרטים מחייבים לאתר מרכז פסג"ה


5974705

3. התפתחות מקצועית

3.1. קיום ימי למידה ארציים בנושאי תקשוב לקהלי יעד שונים

3.2. התפתחות מקצועית של מדריכי תקשוב

3.3 התפתחות מקצועית בחדשנות טכנולוגית בקרב מורי מורים


5974705

4. כללי

4.1. מחשבים ניידים

4.2. מדיניות תקשוב (נהלים)


5974705

5. שותפות עם מינהל המדע והטכנולוגיה להטמעת התקשוב


5974705

6. ניהול מידע וידע במרכזי פסג"ה

המטרה

שידרוג תרבות העבודה של מרכזי פסג"ה תוך יצירת מאגר

התנסויות מועילות (Best Practice) ויצירת זיכרון ארגוני

(Organization's Memory) ארציופיתוח מודל מערכתי

שיהווה מתווה ליצירת קהילת ידע לניהול מידע וידע במרכז פסג"ה


5974705

אופן ביצוע

 • קיום ימי יידוע, חשיפה ועיון בנושא זה ברמה ארצית, מחוזית

  וברמת מרכז פסג"ה על-פי קבוצות אוכלוסייה שונות.

 • קיום השתלמות לרכזי תקשוב בתחום זה במסגרת התפתחות

  מקצועית.


5974705

לסיכום

המורה, ובכלל זה מורה המורים, הינו הדמות המרכזית האמורה לחנך

ולנהל את כל תהליכי ההוראה למידה - הערכה המתרחשים בכיתת

הלמידה. ההתפתחויות הטכנולוגיות ורשת האינטרנט, מציעות יכולות

חדשות הן למורים והן ללומדים, ואנו כאגף מרכזי פסג"ה האמון

על הפיתוח המקצועי חייבים לתת מענה לצרכי סגלי ההוראה

בתחום התקשוב וניהול המידע והידע.


 • Login