J7
Download
1 / 16

Kujtesa - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

j7. Kujtesa. Kujtesa. Depozitim I informacionit qe mesohet Perceptim , te mesuarit , ndergjegje Kodim : proces me ane te te cilit krijojme nje perfaqesim mendor te stimujve qe perceptojme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kujtesa' - kerri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

j7

Kujtesa


Kujtesa
Kujtesa

 • Depozitim I informacionitqemesohet

 • Perceptim, temesuarit, ndergjegje

 • Kodim: proces me anetetecilitkrijojmenjeperfaqesimmendortestimujveqeperceptojme

 • Depozitim: procesiqembaninformacionin ne kujtese per njefarekohe (kujteseshqisore, afatshkurter, afatgjate)

 • Riprodhimi: nxjerrja e informacionitngakujtesa


Kujtesa shqisore
Kujtesashqisore

 • Njengacmuestenderprerearrijme ta perceptojmeende per njekoheteshkurter

 • Kapacitetshumetemadh

 • Mbaninformacioninshqisor, ne pritje per t’uperpunuar me tej

 • Kujtesaekoike (vazhdimi I stimulitdegjimor ne perceptimpasivetetingullikapushuar)- Turvey, 1 sek.

 • Kujtesaikonike (vazhdim I shkurter I stimujvepamore)- Sperling, 2 sek.


Vemendja dhe njohja e modeleve
Vemendjadhenjohja e modeleve

 • Analizojneinformacionin per ta kaluar me pas ne KASH

 • Perqendrim ne disastimuj

 • ÇMV

 • Krahasojmeinformacionin e ri me ate qeekziston ne kujtese


Kujtesa afatshkurter
Kujtesaafatshkurter

 • Merrinformacioninpasiindividi e kavene re ate

 • Kujtesa e punes, kujtesaaktive, e castit, paresore

 • Vendikumbahetinformacioni per tecilinjemitendergjegjshem ne nje moment tecaktuar

 • Kapacitet I limituar

 • 30 sek


KASH

 • Shtate, plus, minus dy

 • Informacionimbahet me gjate ne KASH neseperseritetvazhdimisht

 • Kodimi: vendosja e informacionit ne sistemin e kujteses

 • Kemiprirjetembajme mend atoinformacione per teciletjemiteinteresuardheqejemitemotivuar per t’Imesuar

 • Faktorekyc: kuptimshmeriadhegrupimi


Faktoret ne kodim
Faktoret ne kodim

 • Kuptimshmeria: vlera informative e materialit

 • Grupimi: proceskodimi me kombinimstimujsh

 • Kodi I informacioniteshte I njejtiqeperdoretedhe ne KASH, kapacitetieshte I limituar, riprodhimieshteshume I shpejte.

 • Perdorimperpunimin ne seri ne analizimin e elementeve

 • Edhepsekakoheteshkurter, perseritjandihmon ne mbajtjen mend ne KASH

 • Perseritja per mbajtjen mend

 • Perseritja per perpunimteinformacionit


KAGJ

 • Nepermjetperseritjesperpunuesekalojmeinformacionin ne KAGJ

 • Duhett’Ijapimkuptimmaterialitdhe ta organizojme

 • Kapacitet I pakufizuar

 • Eshte e perhershme

 • Kaniveletendryshmethellesie


KAGJ

 • Thellesia e perpunimit

 • Tulving: 3 llojkujtesash:

  1. Kujtesaepisodike (sistemi me I larte I kujteses, najeptiparetshtesetenjohurive ne lidhje me pervojen), (kujtesaautobiografike, perfshinngjarjeqekanekuptim per ne personalisht)

  2. Kujtesasemantike (lejonkrijimin e modelevembimjedisin, perfshinaktivitetenjohese)

  3. Kujtesaproceduriale (tipi themelor I kujteses, krijohetlidhje midis stimujvedhepergjigjeve. Perfshinsjelljetedukshme


Kujtesa blitz
Kujtesa blitz

 • Ngjarjeqelenepershtypjetegjalle ne kujtese duke beretemundurkujtimin e cdovariabliqekalidhje me ngjarjen

 • Pjese e kujtesesepisodike

 • Riprodhimi ne kujtesenepisodikeeshte me I ngadalte se ne kujtesensemantike

 • Fenomeni ne majetegjuhes

 • Organizimisubjektiv

 • Kujtesarindertuese


KAGJ

 • Deshmia e tepranishmit (kujtesaeshte relative)

 • Metakujtesa (njohja e aftesise se kujtesessone)


Harresa
Harresa

 • Humbja ne dukje e kujteses

 • Temesuarit verbal:

 • Temesuarit serial (efekti I vendosjes)

 • Riprodhimi I lire

 • Cifte me asosacion


Ruajtja e informacionit
Ruajtja e informacionit

 • 3 masa:

 • Riprodhimi

 • Njohja

 • Ruajtja


Teorite e harreses
Teorite e harreses

 • Dekompozimi (kujtimetzbehen per shkaktemosperdorimit). Problem depozitimi

 • Interferenca (nderhyrja e informacionevetetjeratepervetesuara). Problem riprodhimi

 • Harresa e motivuar (represioni)


Permiresimi i kujteses
Permiresimii kujteses

 • Veprimtaritepraktike

 • Teknikatmnemonike

 • Kontekstidhekujtesa

 • Temesuarit e varurngagjendja

 • Gjendjetemocionaletehumoritndikojne ne kujtese

 • Tenuhaturit

 • SQ3R


Biologjia e kujteses
Biologjia e kujteses

 • Kujtesakabazebiologjike

 • Kujtesavaretngamadhesia e truritdhejongavendndodhja ne tru

 • Hebb: teoria e konsolidimit- procesnervor I berjes se kujtimeve me teperhershme

 • Truri I vogelpergjegjes per kujtesenproceduriale, talamusdhehipokampuspergjegjes per kujtesensemantike

 • Alzheimer