Haart
Download
1 / 28

HAART - механизми на действие и перспективи - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HAART - механизми на действие и перспективи. Силвета Милева III курс медицина 22 група, 2009 г. Основни понятия. HIV СПИН HAART. HIV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

HAART - механизми на действие и перспективи

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Haart

HAART-механизми на действиеи перспективи

Силвета Милева

III курс медицина

22 група, 2009 г.


Haart

Основни понятия

 • HIV

 • СПИН

 • HAART


Haart

HIV

 • Откриване: САЩ,Бостън, 1981г:при група хомосексуалисти са забелязани симптоми на тежък имунен дефицит – P.carinii пневмония, туберкулоза, тежък херпес, а клиничната изява била силно намаление в броя на CD4+ клетките.

  -- Място в таксономията:

  сем.Retroviridae

  подсем.Lentivirinae

  род Lentivirus

  вид HIV 1 и HIV 2


Haart

HIV

 • напада CD4+клетките

 • Пътища на разпространение:

  • Вагинален секс;

  • Орален секс;

  • Анален секс;

  • Венозна наркомания;

  • Кръвопреливане;

  • Вертикален път :

   • Интраплацентарно;

   • Intra partum;

   • Чрез кърмата.


Haart

HIV в Европа


Haart

HIV в Африка


Haart

СПИН

 • HIV инфекцията преминава през три фази: остра, клинично асимптомна и разгърнат СПИН

 • Включва клинични симптоми,

  ко-инфекции и опортюнистични инфекции (P.carinii, C.albicans, M.tuberculosis)


Haart

Основни фази в HIV цикъла


Haart h ighly a ctive a nti r etroviral t herapy

HAARTHighly Active AntiRetroviral Therapy

 • Синоними:

 • ART, (български)ВААРТ, АРТ

 • Същност:комбинация от два или повече препарата с цел потискане развитието на HIV в тялото. Прилагат се едновременно повече от два препарата с цел намаляване на бързоразвиващата се резистентност и токсичните прояви на отделните медикаменти.


Haart1

HAART

 • Цели:

  >>вирусологична – цели се намаляване на вирусния товар до под 50 копия РНК/ml;

  >> имунологична – цели се повишаване броя на CD4+ клетките в кръвта;

  >> клинична – цели се подобряване качеството на здравето и живота на пациента.


Haart

HAART

Протеазниинхибитори

Инхибитори на

обратната транскриптаза

нуклеозидни

пептидомиметици

нуклеотидни

непептидомиметици

ненуклеозидни

Интегразни инхибитори

Инхибитори на навлизането


Haart

Инхибитори на сливането

Инхибитори на

обратната

транскриптаза

Инхибитори на

интегразата

Инхибитори на протеазата


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаОбратна транскриптаза

 • Що е обратна транскриптаза?Ензим, който превръща едноверижната вирусна РНК в едноверижна вирусна ДНК.


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаНуклеозидни инхибитори

 • Най-стар клас;

 • Ефективни кога? За предпазване от заразяване на неинфектирани клетки;

 • Широкоспектърни – повлияват HIV1 и HIV2;

 • Pro-drugs - трябва да се фосфорилират до трифосфати от клетъчните кинази;

 • Химичен строеж- липсва им 3-ОН групата от нуклеозидната захар, което ги превръща в терминатори.


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаНуклеозидни инхибитори

 • Действие:Те инхибират обратната транскриптаза чрез инкорпориране в новосинтезираната вирусна ДНК и предотвратяване на нейната по-нататъшна елонгация. Така се спира превръщането на вирусната РНК в двойноверижна ДНК и следователно предотвратяване на способността й да се реплицира в клетката.


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаНуклеозидни инхибитори

NRTIs

Тимидинови аналози

Нетимидинови аналози

AZT(Retrovir)

Цитидинови аналози

d4T(Zerit)

Пуриновианалози

ddC(Hivid)

3TC(Epivir)

ddI(Videx)


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаНуклеотидни инхибитори

 • Близки до нуклеозидни-те инхибитори;

 • Pro-drug: монофосфат;

 • Действие: като нуклео-зидните инхибитори;

 • Представители:

  • Tenofovir(Viread)


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаНенуклеозидни инхибитори

 • Тясноспектърни – повлияват само HIV1;

 • Независими от ензимитена клетката;

 • Действие - не се свързват с активния център на обратната транскриптаза, а с неин алостеричен център и променяйки конформацията й ,се намесват в нейната функция ;

 • Комбиниране – много подходящо е

  да се комбинират с нуклеозидни инхибитори.

 • Сила – много мощни.

 • Резистентност – бързо се развива.


Haart

Инхибитори на обратната транскриптазаНенуклеозидни инхибитори

Представители:

Nevirapine (Viramune);

Delavirdine (Rescriptor);

Efavirenz(Sustiva);

Etravirine (TMC-125,Intelence)


Haart

Инхибитори на протеазатаHIV протеаза

 • Какво представлява HIV протеазата?


Haart

Инхибитори на протеазатаHIV протеаза

 • Как изглежда HIV протеазата?


Haart

Действие – инхибират протеазата.

Представители:

Пептидомиметици

Saquinavir(Invirase)

Indinavir(Crixivan)

Ritonavir(Norvir)

Nelfinavir(Viracept)

Atanazavir(Reyataz)

Непептидомиметици

Tipranavir(Aptivus)

Инхибитори на протеазата


Haart

Инхибитори на интегразатаИнтеграза


Haart

Инхибитори на интегразатаХарактеристики

 • Действие – инхибират интегразата.

 • Комбиниране – възможно.

 • Резистентност – клинично не е документирана такава.

 • Представители:

  Raltegravir(Isentress)

  Elvitegravir


Haart

Инхибитори на сливането

 • Действие – повлияват първия контакт на вируса с T-helpеr-клетката.

 • Биват 3 класа:

  • Инхибитори на свързването на CD4 с

   gp120: TNX-355;

   2.Ко-рецепторни антагонисти:предпазват свързването на вируса с CCR5 и/или CXCR4 ко-рецепторите ;

   Maraviroc(Selzentry)

   Vicriviroc

   3.Инхибитори на фузията:

   Enfuvirtide(T-20,Fuzeon)-

   прикрепва се за вирусния gp41 белтък , който е необходим на

   HIV за прикрепване към T-клетката.


Haart2

Перспективи за HAART

 • Инхибитори на зреенетo:блокират последната стъпка в gag-процесирането, при което вирусният полипротеин за капсида се разрязва.Следователно воси до необразуване на зрелия капсиден протеин (р24).

  Bevirimat & Vivecon

 • Нови протеазни инхибитори:

  PrezistaTM (Darunavir), PPL-100, SPI-256.

 • Антисенс лекарства–огледален образ на част от генома на вируса, които го заключват и му пречат да функционира.HGTV43

 • Имуномодулатори - предизвикват имунен отговор .


ad
 • Login